септембар 2017

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је данас да ефикасна и услужна локална самоуправа мора да буде стандард, као и да је Предлог закона о Националној академији револуционарна ствар за наше грађане.   Он је, на скупу о управљању људским ресурсима, нагласио да му...

„Значај пројекта Exchange 5 је у томе да напокон наше општине и градови могу да попишу имовину јер је познато да није баш ажурно евидентирана од 2011. годне од када је Закон на снази. Уз подршку Европске уније започели смо Exchange 4, а сада га...

Дан општине Варварин и 207. годишњица Варваринске битке обележени су данас, а министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић поручио је да је та локална самоуправа одговорно спровела рационализацију запослених, што неке друге општине још нису учиниле.   Он је нагласио да Варварин има значајне потенцијале...

„Реформа јавне управе је један од основних елемената структурних реформи јавног сектора које спроводимо у циљу дугорочне одрживости јавних финансија и здравог привредног амбијента. Крајњи циљ је стварање ефикасне, сервисно орјентисане јавне управе у служби грађана и њихових потреба“ рекао је министар Бранко Ружић отварајући...

„Министарство државне управе и локалне самоуправе ће са четири милиона динара из Буџетског фонда од игара на срећу подржати општину Топола и њене грађане у санирању штете на пољопривредним култрама настале у поплавама којих се још сећамо“ највио је државни секретар Жикица Несторовић на свечаности...

Регионална презентација Програм EXCHANGE 5 и јавног позива за ову грант шему биће одржана у Београду, 26. септембра 2017. године, у 10 часова, у Клубу посланика (Толстојева 2). Учесницима, представницима локалних самоуправа биће представљена процедура пријвљивања, теме, услови и рокови за достављање предлога. Јавни позив локалним самоуправам...

„Економски развој је обавеза локалних самоуправа, и то не само законска обавеза, него стварна, животна обавеза, јер свака инвестиција, свако унапређење пословања, али и сваки стечај привредног субјекта се дешава у некој од локалнинх самоуправа и директно утиче на квалитет и стандард живота њених грађана“...

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе...

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, брoj 99/16) члана 3. Уредбе о поступку расподеле...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је данас са покрајинским секретаром за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњеном Бјелићем о начинима да се унапреди сарадња између институција.   Министар и покрајиниски секретар су се сложили да је сарадња веома добра, али да...