МЕНИ

Насловна » Активности » Обавештења

Обавештења

17. октобар 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за коменатаре на Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину


Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућује јавни позив за давање коменатара на Привремени годишњи извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину.

Иницијатива Партнерствo за отворену управу покренута је 2011. године са идејом обезбеђивања подршке земљама учесницама у изградњи отворене, транспарентне и одговорне управе, оријентисане према грађанима. Република Србија приступила је овој иницијативи 2012. године са циљем да се осигурају обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе.Учешће у овој иницијативи Република Србија сматра добрим путем за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

Министарство и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, позивају заинтересовану јавност да у периоду од 17. до 31. октобра 2017. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Привремени годишњи извештај – самопроцену о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе.

Извештај, јавни позив и образац за коментаре доступни су на званичној интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php).

Предлози, коментари и сугестије могу се доставити електронском поштом на обрасцу, на и-мејл адресу: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, најкасније до уторка, 31. октобра 2017. године.

12. октобар 2017.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама закона о јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о јавним агенцијама спроводи се од 12. до 31. октобра 2017. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

12. октобар 2017.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о платама запослених у јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о платама запослених у јавним агенцијама спроводи се од 12. до 31. октобра 2017. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

2. октобар 2017.

РАДИОНИЦА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

Министарствo државне управе и локалне самоуправе, уз подршку SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management –OECD EU), организује радионицу која се односи на измене законодавног оквира којим се уређује рад и положај Заштитника грађана у Србији и чије је одржавање планирано за уторак 03. октобaр 2017. године, 09:00-17:00, у Палати Србија.

Поред представника СИГМА, Посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана, канцеларије Заштитника грађана, организација цивилног друштва, очекује се и активно учешће представника организација цивилног друштва.

Сврха радионице јесте да представници релевантних институција и организација цивилног друштва заједнички, кроз непосредну дискусију утврде правац изменa и допуна постојећег правног оквира Заштитника грађана.

28. септембар 2017.

НОВО УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ еЗУП-а

Обавештавамо вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило допуњену верзију (верзија 2) Упутства о примени Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које садржи инструкције у вези приступања и начина рада у информационом систему еЗУП. Допуна се односи на ситуације које могу настати када је поједини управни поступак изостављен приликом подоношења ЗПСЕ обрасца, као и наступи промена постојећих прописа којима се уређују поједини управни поступак, све услед великог броја управних поступака у којима је потребно уступити и прибавити податке о чињеница о којима се води службена евиденција, као и због учесталости, односно периодичности спровођења управних поступака.

Документ можете пронаћи на линку http://www.mduls.gov.rs/ezup.php

22. септембар 2017.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА EXCHANGE 5 У БЕОГРАДУ

Регионална презентација Програм EXCHANGE 5 и јавног позива за ову грант шему биће одржана у Београду, 26. септембра 2017. године, у 10 часова, у Клубу посланика (Толстојева 2).

Учесницима, представницима локалних самоуправа биће представљена процедура пријвљивања, теме, услови и рокови за достављање предлога.

Јавни позив локалним самоуправам за подршку у оквиру Програма EXCHANGE 5 објављен је 5. септембра и траје до 20. октобра 2017. године.

Презентацију Програма EXCHANGE 5 можете преузети на слећем линку http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=408

Преузмите још:

Позивно писмо

Прилог 1 - Распоред регионалних презентација позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 2 - Предвиђено груписање локалних самоуправа за учешће надлежних представника на регионалним презентацијама позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 3 - Дневни ред за презентацију Програма EXCHANGE 5

27. септембар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ – ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРИРАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДОБРЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Сталнa конференцијa градова и општина и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) позивају локалне самоуправе да се пријаве за подршку у оквиру Програма реформе пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе.

Укупна подршка износи 5,9 милиона швајцарских франака, а она ће бити усмерена на 40 јединица локалне самоуправе (Пакет А) и 7 градова (Пакет Б) у Србији, за унапређење администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе.

Кроз овај пројекат око 40 јединица локалне самоуправе у целој Србији добиће прилику да ажурира своје базе података о некретнинама, и тиме повећа обухват наплате пореза на имовину. Пет најуспешнијих поделиће наградни фонд са укупним средствима од 1,066 милиона швајцарских франака, који је обезбедила Влада Швајцарске.

Пакети подршке јединицама локалне самоуправе подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у области унапређења администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе.

Рок за достављање пријава је 31. октобар 2017. године до 17 часова. Пријаве се достављају у скенираној верзији електронским путем на следећу адресу: msp.paketi@mduls.gov.rs . Пријаве се подносе на српском језику.

Пројекти се реализују од 1. јуна 2017. до 30. априла 2021. године

Документацију и упутства за пријављивање можете преузети на интернет страници Министарства државне управе и локлане самоуправе www.mduls.gov.rs и Сталне кнференције градова и општина www.skgo.org.

Преузмите документа:

Пријвни образац

Пријавни упитник

Изјава о заједничкој пријви

Упутство за пријаву

Позивно писмо

22. септембар 2017.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА EXCHANGE 5 У БЕОГРАДУ

Регионална презентација Програм EXCHANGE 5 и јавног позива за ову грант шему биће одржана у Београду, 26. септембра 2017. године, у 10 часова, у Клубу посланика (Толстојева 2).

Учесницима, представницима локалних самоуправа биће представљена процедура пријвљивања, теме, услови и рокови за достављање предлога.

Јавни позив локалним самоуправам за подршку у оквиру Програма EXCHANGE 5 објављен је 5. септембра и траје до 20. октобра 2017. године.

Презентацију Програма EXCHANGE 5 можете преузети на слећем линку http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=408

Преузмите још:

Позивно писмо

Прилог 1 - Распоред регионалних презентација позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 2 - Предвиђено груписање локалних самоуправа за учешће надлежних представника на регионалним презентацијама позива за грант шему у оквиру Програма EXCHANGE 5

Прилог 3 - Дневни ред за презентацију Програма EXCHANGE 5

20. септембар 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, брoj 99/16) члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) и Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе o расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина број: 90-00-0087/2017-27 од 8. септембра 2017. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина.

Специфичан циљ конкурса је одрживост медија на језицима националних мањина.

Средства опредељена за овај конкурс износе 1.800.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.

Критеријуми за оцену пројеката

Избор програма и пројеката који ће се финансирати средствимa Фонда врши се применом следећих критеријума:

1. колико описани програм и пројекат одговара остваривању циљева програма и пројеката постављених у конкурсном поступку;

2. дужина трајања;

3. могућност даљег развијања и одрживост програма и пројеката;

4. мера до које се досеже до циљних група којој су програм и пројекат намењени;

5. мера у којој капацитет организације одговара остваривању циљева и

6. оправданост буџета програма и пројеката

Допунски критеријуми

1. унапређење медијских садржаја у области културног и језичког идентитета националних мањина;

2. јачање стручних и техничких капацитета редакција и медија и

3. унапређење медијског и новинарског професионализма

Ближа мерила

1. територијална покривеност емитовања и/или диструбуције медијских садржаја;

2. покривеност више друштвених група;

3. развој дијалога, бољег упознавања између различитих заједница;

4. интегративна интеркултуралност

Потребна документација

Пријава се доставља на прописаном попуњеном обрасцу у 6 примерака, уз коју се обавезно доставља следећа документација:

1. Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина;(преузети са сајта);

2. Изјава/сагласност медија да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију;

3. Koмпактни диск (ЦД) са обавезном пратећом документацијом.

Поред горе наведене документације подносилац пријаве може доставити и друга документа које сматра потребним и одговарајућим за предложени пројекат (на пример: писма препоруке, сагласности, писма подршке ако постоје и др).

Рок за подношење Пријава

Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана расписивања конкурса. Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 20. октобра 2017. године.

Начин пријављивања

Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: За КОНКУРС (НЕ ОТВАРАТИ) или предати лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име подносиоца пријаве. Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Неблаговремене и неправилно попуњене пријаве; пријаве са непотпуном документацијом; пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или пријаве које није могуће вредновати према задатим критеријумима; пријаве подносилаца који немају права учешћа на конкурсу; пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које садрже пројекте и програме који нису у складу са наменом средстава утврђених овим конкурсом, неће бити разматране.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти/ писарници најкасније до 20. октобра 2017. године, без обзира на датум приспећа.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту објављује на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора - у року од три дана од дана објављивања Листе.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о расподели средстава из Фонда доноси министар, на основу Листе вредновања и рангирања пријављних програма и пројеката, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе.

Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интеренет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 13 часова на телефон: 011/26-45-357.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 20.9.2017. ДО 20.10.2017. ГОДИНЕ

Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина

ПРИЈАВА - за конкурс Министарства државне управе и локалне самоуправе за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина

20. септембар 2017.

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај:

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи

Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; координира и сарађује са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Бирчанинова бр. 6.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту) и доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

19. септембар 2017.

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту закона о електронској управи

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о електронској управи (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Нацрт Закона о електронској управи, са образложењем, саставни је део овог програма.

Јавна расправа о Нацрту закона о електронској управи спроводи се од 18. септембра до 9. октобра 2017. године

Саставни део овог јавног позива је Закључак Владе о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона који је одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству дражавне управе и локалне самоуправе на адресу електронске поште: javne.rasprave@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на својој интернет презентацији и порталу е-управа.

Нацрт ЗЕУ

Образац коментара

Закључак о јавној расправи

5. септембар 2017.

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА EXCHANGE 5

Позив за подношење предлога пројеката -  грант шема у оквиру Програма Exchange 5 је објављена 5. септембра 2017. године. Предмет овог конкурса за доделу бесповратних средстава (грантова) је јачање капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалу, у циљу приближавања јавне управе грађанима и привреди. Грант шему финансира Европска унија у оквиру Националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема ће се реализовати уз подршку Министарства државнe управe и локалнe самоуправу у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина док је Тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Износ средства на располагању за овај позив је 3.300.000 евра (од чега 3.000.000 евра из доприноса ЕУ).

Износ појединачног гранта (донације):

 • Минимално: 120.000 евра
 • Максимално: 200.000 евра

Како би испунио услове конкурса за доделу гранта, подносилац предлога пројекта – Водећи апликант мора бити јединица локалне самоуправе са територије Републике Србије.

Водећи апликант мора поднети пројектни предлог у сарадњи са најмање једним ко-апликантом који мора бити локална самоуправа из истог или суседног округа са територије Републике Србије.

Поред наведених обавезних ко-апликаната, као ко-апликанти могу у предметном позиву учествовати и:

 • Градска општина основана у Републици Србији, само ако наступа заједно са градом оснивачем. У том случају градска општина може да учествује као ко-апликант:

- уколико је град оснивач водећи апликант; или
- уколико је град оснивач ко-апликант

 • Организације цивилног друштва регистроване у Републици Србији најмање годину дана пре покретања овог јавног позива
 • Регионалне развојне агенције основане у Републици Србији
 • Институције и организације основане од стране Републике Србије и/или од стране локалне власти (јавна комунална предузећа, дирекције, установе за образовање и обуку, истраживачке институције, установе високог образовања итд.)

Планирано трајање пројекта је најмање 12 месеци, а највише 18 месеци.

Смернице за пријаву са свим неопходним детаљима и документима у вези са овим конкурсом су доступне на следећим интернет страницама:

Рок за подношење предлога пројеката је 20. октобар 2017. године. У случају личне доставе, рок за пријем је 15:00 часова наведеног дана на следећу адресу:

Министарство финансија,
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ)
Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
Сремска, 3-5/VII спрат, канцеларија 701,
11000 Београд
Република Србија

Сва питања у вези са овим конкурсом се могу послати електронском поштом најкасније 21 дан пре рока за подношење Концепта пројекта на доле наведену електронску адресу, са јасно наведеним референтним бројем јавног Позива за подношење предлога пројеката:

Електронска адреса: cfcu.questions@mfin.gov.rs
Распоред регионалних информативних радионица у вези са овим позивом биће благовремено објављен на следећим интернет страницама:

EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

4. септембар 2017.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Поводом протесне ноте и иступа у јавности Владана Станојевића, члана Националног савета ромске националне мањине и оптужби да је Министарство државне управе и локалне самоуправе прекршило закон и угрозило демократска начела и права националних мањина, Министарство обавештава јавност о разлозима за одбијање пријаве да се Станојевић упише у Регистар националних савета као председник Националног савета ромске националне мањине:.

МИНИСТАРСТВО ЈЕ ПОШТОВАЛО И СЛЕДИЛО ЗАКОН И ПРОПИСЕ

Министарству државне управе и локалне самоуправе су у августу 2017. године поднете две пријаве за упис промене података у Регистру националних савета и то по основу одлука са седница одржаних 12. августа 2017. године у Београду и 19. августа 2017. године у Бешки. Обе пријаве се односе на промену председника Националног савета ромске националне мањине.

Увидом у документацију која је поднета уз пријаву Владана Станојевића, утврђено је да седница од 12. августа 2017. године није сазвана и одржана у складу са Законoм о националним саветима националних мањина, Статутом и Пословником о раду Националног савета ромске националне мањине. Наиме, утврђено је да је седница сазвана од стране неовлашћеног лица и да је одржана путем „чет линка“  и  телефона, што ни на који начин и ни у ком случају није предвиђено унутрашњим актима Савета.

Посебно напомињемо да је Владан Станојевић присуствовао и учествовао у раду (гласао и дискутовао) на седници одржаној 19. августа 2017. године у Бешки на којој се, између осталог, расправљало и о разрешењу председника Витомира Михајловића и избору новог председника овог националног савета.

У складу са свим горе наведеним, Министарство државне управе и локалне самоуправе је поступило и поступа на једини начин који је законит, па је тако поступак уписа промене председника Националног савета ромске националне мањине у Регистру националних савета, а према одлукама са седнице одржане 19. августа 2017. године у Бешки, у току и у фази је прикупљања и утврђивања свих правно релевантних чињеница.

Владан Станојевић, као подносилац пријаве, али и сви заинтересовани, увид у предметне списе могу остварити према Закону о општем управном поступку и Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

1. септембар 2017.

ПОЗИВАМО ВАС ДА ДАТЕ СУГЕСТИЈЕ НА ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Министарство државне управе и локалне самоуправе  у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом,  позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у он-лајн консултативном процесу текста Нацрта о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, који се спроводи у периоду од 01.09. до 15.09. 2017. године.

Измене и допуне Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења спроводе се у складу са активностима из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против корупције за период 2013-2018. године и то мере 4.5.1. и Акционог плана за Спровођење иницијативе Партнерство за отоворену управу за период 2016-2017. године.

Предлоге, сугестије и примедбе потребно је доставити на Формулару за достављање прeдлога и сугестија на нацрт Уредбе, који можете преузети ОВДЕ, и доставити на следећу адресу: office@civilnodrustvo.gov.rs.

Након окончања електронских консултације Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презнетацији Министарства www.mduls.gov.rs  и Канцеларије www.civilnodrustvo.gov.rs .

21. август 2017.

ТЕРМИНИ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ „ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ДИСКУСИЈА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА“

Текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати:

 • 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, Скупштина града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, III улаз, Плава сала;
 • 28. августа 2017. године у Крагујевцу, сала у Скупштини града Крагујевца, у периоду од 11.00 часова до 15.00 часова;
 • 4. септембра 2017. године у Београду, Палата Србија, сала Београд, у периоду од 10.00 часова до 14.00 часова.

18. август 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7800/17. од 16. августа 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору спроводи се од 18. августа до 6. септембра 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, представници синдиката, стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, 28. августа 2017. године у Крагујевцу , са почетком у 11.00 часова и 4. септембра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона, на e-mail адресу ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова

 Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:      

18. август 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-7802/17. од 16. августа 2017  године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о запосленима у јавним службама.

Јавну расправу о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме Нацрта закона министар државне управе и локалне самоуправе  је донео Решење о образовању Посебне радне групе за припрему текста нацрта закона о радноправном статусу и платама запослених у јавним службама која је у оквиру задатка да припреми текст нацрта тог закона, припремила текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама. У раду Посебне радне групе учествовали су представници органа чији је делокруг повезан са садржином овог закона. Поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, у раду на припреми Нацрта закона учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Министарства финансија, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде, Министарства омладине и спорта, као и представник правосуђа односно судија Врховног касационог суда.

Консултативни процес о тексту закона започет је у току припреме радне верзије нацрта овог закона.  С тим у вези, одржано је 16 састанака са представницима синдиката из области јавних служби (просвете, здравства и социјалне заштите, културе) као и са представницима синдиката организација обавезног социјалног осигурања.

Јавна расправа о Нацрту закона о запосленима у јавним службама спроводи се од 18. августа до 6. септембра 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, представници синдиката, стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о о запосленима у јавним службама”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 24. августа 2017. године у Новом Саду, са почетком у 10.00 часова, 28. августа 2017. године у Крагујевцу , са почетком у 11.00 часова и 4. септембра 2017. године у Београду, са почетком у 10.00 часова.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  запосленима у јавним службама, на e-mail адресу ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова

 Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози: 

18. август 2017.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТНУ ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА

У оквиру Програма Exchange 5 објављен је позив за избор 6 (шест) локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања.

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а реализује га Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Веома значајну улогу има и Министарство финансија с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства.

Позив је објављен 18. августа и трајаће до 15. септембра 2017. године.

Информације о позиву, Смернице за пријаву на позив и пратећа документа могу се  преузети на интернет презентацији СКГО, линк http://www.skgo.org/contests/164 .

17. август 2017.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе представља припремљени извештај за период од 1. јануара 2015. године до 30. јуна 2017. године о спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. године („Службени гласник РС”, бр. 31/15). Извештај бити коначан тек након што буде размотрен на свим структурама за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења реформе јавне управе: Међуминистарској пројектној групи, Колегијуму државних секретара и Савету за реформу јавне управе.

Текст извештаја можете преузети ОВДЕ.

А прилог надлежних институција по активностима можете погледати ОВДЕ.

2. август 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја у Управном инспекторату Министарства државне управе и локалне самоуправе - Помоћник директора – главног управног инспектора Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе - положај у петој групи.

Kонкурс je оглашен 2. августа 2017. у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“ и истиче 10. августа 2017.

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

31. јул 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ – УСЛУГЕ ВЕБ-ДИЗАЈНЕРА

Регионална школа за јавну управу (ReSPA) објављује оглас за услуге веб дизајнера за потребе редизајнирања сајта Републичког секретаријата за јавне политике. Конкурс траје до 25. августа 2017. године до 14 часова, а више података се може пронаћи на линку http://respaweb.eu/0/tenders/63/notice-for-experts-expert-in-web-design .

25. јул 2017.

УТВРЂЕНА МАТРИЦА ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАКОНА СА ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Спровођење новог Закона о општем управном поступку представља један од кључних  приоритета у Реформи јавне управе.  Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) предвидео је обавезу усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама овог закона до 1. јуна 2018. године. Влада је у ту сврху, сагласно одредби члана 214. Закона, образовала Координационо тело, ради процене усклађености посебних закона са одредбама овог закона и управљања процесом усклађивања, за чије потребе у току поступка усклађивања Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља стручне и административне послове.

Координационо тело је утврдило матрицу за оцену усаглашености посебних закона са Законом о општем управном поступку. Матрица за оцену усаглашености закона може да се преузме овде (word верзија), као и списак оних закона које је потребно усагласити са Законом о општем управном поступку, где су црвеном бојом означени закони који су препознати у досадашњем раду као приоритетни за усклађивање.

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће наредних дана на својој званичној интернет презентацији поставити и електронску верзију матрице, са пратећим Упутством за попуњавање.

У складу са закључцима Координационог тела, министарства су у обавези да попуне матрицу у року од 30 дана од дана њеног објављивања, за три до пет закона из свог делокруга који су оцењени као приоритетни за процес усклађивања. Све матрице ће се по истеку рока за попуњавање бити размотрене и од стране чланова Координационог тела и чланова Радне групе која пружа подршку његовом раду.

За све додатне информације можете се обратити Софији Миленковић, самосталном саветнику у Сектору за развој добре управе, на е-mail адресу sofija.milenkovic@mduls.gov.rs или путем телефона 011/2646-964.

18. јул 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊА 65 ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ТЕМУ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРИПРЕМЕ И СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА

Савет Европе објављује јавни позив за набавку услуга организације и спровођења 65 стручних обука за запослене у локалној самоуправи у Републици Србији у оквири два програма општег стручног усавршавања: Примена Закона о општем управном поступку (35 обука), и Припрема и спровођење пројеката (30 обука). Обуке се организују у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ заснован је на кључним приоритетима Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији и начелима Европске повеље о локалној самоуправи, које пружају чврсту основу за успостављање стабилног система локалне самоуправе у Србији. У том контексту, Пројекат пружа подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе у спровођењу процеса акредитације реализатора програма стручног усавршавања за службенике у локалној самоуправи и у успостављању одрживог система стручног усавршавања.

У том циљу Савет Европе објављује јавни позив за ангажовање реализатора програма стручног усавршавања (правних лица) за организацију 65 стручних обука за запослене у локалној самоуправи у периоду од 1. септембра до 15. новембра 2017. године. Рок за пријаву је петак 11. август 2017. године.

Детаљне информације о условима јавног позива објављене су на интернет страници Савета Европе http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender (Ref. 2017/AO/41).

Kонтакт мејл адреса за додатна питања о условима јавног позива је lsg.serbia@coe.int

5. јул 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све институције и јавност да ће у четвртак, 6. јуна 2017. године, у периоду од 8 до 14 часова, због редовног одржавања мреже бити прекинуто снабдевање електричном енергијом зграде Министарства у Бирчаниновој 6. У овом периоду телефонске линије неће бити у функцији, као ни приступ интернету. Захваљујемо се на разумевању.


Секретаријат Министарства

5. јун 2017.

КОНАЧНА ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ИЗ РЕДА ОЦД

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу са цивилним друштвoм у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе објављује коначну Одлуку о избору чланова из реда организација цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020.године. За чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020.године, изабрано је свих 12 организација цивилног друштва које су исказале интересовање за учешће у изради Акционог плана и задовољиле све формалне услове и критеријуме дефинисане Јавним позивом:

 1. Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“;
 2. ЦРТА - Центар за истраживање, транспарентност и одговорност;
 3. Савез рачуновођа и ревизора;
 4. Београдска отворена школа;
 5. Европски покрет у Србији;
 6. Центар за европске политике;
 7. Траг фондација;
 8. Национална коалиција за децентрализацију;
 9. Центар локалне демократије;
 10. Група 484;
 11. Удружење Народни парламент;
 12. Центар за истраживање у политици Аргумент.

Текст одлуке можете преузети на следећем линку - http://bit.ly/2rsIDNv

1. јун 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумина и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Јавни позив за календарску 2017. годину се објављује дана 01. јуна 2017 године и траје у току целе године. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: министарство) обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу. Седница Савета на којој се одлучује о поднетим пријавама одржава се најкасније 15 дана након пријема извештаја министарства.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs), на порталу еУправе (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) и у дневном листу Политика.

1. јун 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумина и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Јавни позив за календарску 2017. годину се објављује дана 01. јуна 2017 године и траје у току целе године. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу. Седница Савета на којој се одлучује о поднетим пријавама одржава се најкасније 15 дана након пријема извештаја министарства.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs), на Порталу еУправе (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) и у дневном листу Политика.

31. мај 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе, на пословима праћења примене прописа и уређивању система финансирања плата.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

18. мај 2017.

ИЗВЕШТАЈИ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује извештаје о спроведеним јавним расправама о следећим нацртима:

Извештаје можете преузети кликом на одговарајуће линкове.

17. мај 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе – Управном инспекторату.

Оглас је објављен у листу „Послови“ и на интернет презентацији СУК и истиче 25. маја 2017.године.

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

16. мај 2017.

Изабрани чланови Радне групе за израду Акционог плана из реда ОЦД

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу са цивилним друштвoм у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе објављује Одлуку о избору чланова из реда организација цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године.

На ову одлуку Комисије, подносиоци пријава могу изјавити приговор у року од три дана од дана објављивања Oдлуке. Комисија преиспитује своју одлуку по изјављеним приговорима и доноси коначну одлуку.

9. мај 2017.

ПРОЈЕКАТ ЈАЧАЊА КАПАЦИТЕТА ЈАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИМА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА, РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

Пројекат јачања капацита јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/FINAC је финансиран у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније и започео је са реализацијом  крајем 2016. године и трајаће до новембра 2019. године.

Циљ пројекта је да се дизајнирају и развију три нова мастер програма у Србији и два у Албанији у области финансијског управљања, рачуноводства и контроле у јавној администрацији. Предвиђени су и тренинзи на универзитетским центрима и институтима за запослене у јавној управи, као и модернизација једног мастер програма у области управљања јавним финансијама у Србији.

Улога Министарства државне управе и локалне самоуправа на пројекту је да буде веза пројекта са државном управом, како би се резултати пројекта уклапали са потребама управе. МДУЛС ће помагати код  прикупљања података о знању и квалификацијама  структуре запослених у јавној управи који раде на позицијама финансијских менаџера, рачуновођа и контролора, изради потребне пратеће документације за пројектне активности, доприносиће квалитету и релевантосноти резултата пројекта учешћем у изради мастер студијских програма за Србију, учешће у Управном одбору, као и повезивањем пројекта са комплементарним и сродним иницјативама и пројектима.

Након развоја курикулума Министарство државне управе и локалне самоуправе ће извршити селекцију првих 100 државних службеника запослених у јавним финансијама којима ће бити омогућено  бесплатно усавршавање у оквиру новог мастер студијског програма  у трајању од једне године а у циљу усавршавања нивоа знања у области финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле.

Координатор и водећа институција пројекта је Универзитет у Београду (Факултет организационих наука) уз остали домаће и иностране партнере: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Новом Пазару, Сингидунум Универзитет, Центар за образовне политике, Универзитет у Скадру, Европски универзитет у Тирани, Универзитет у Сплиту, Универзитет Гиљелмо Маркони (Италија), Масариков Универзитет (Чешка) и Матеј Бел Универзитет (Словачка).

Више информација о пројекту можете  пронаћи на  линку:  www.finac.org.rs

28. април 2017.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава интерни конкурс за попуњавање положаја у Министарству државне управе и локалне самоуправе за положај „Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи  1” и положај „Помоћник министра - руководилац Сектора за матичне књиге и регистре у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи 1“ .

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс за попуњавање положаја је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен. Рок почиње да тече од 28.04.2017. године и истиче 08.05.2017. године.

Текст огласа можете погледати на линку испод.

http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1156

27. април 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА УЧЕШЋЕ У ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА У ОКВИРУ ЈАВНE РАСПРАВE

Министарство државне управе и локалне самоуправе,[1] у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да узму активно учешће у округлим столовима који ће се у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, одржати:

 • 8. маја 2017. године у Нишу, Хoтeл Tami Residence, сaлa Constantinus Palace, Дурмитoрскa (прилaз брoj 1), са почетком у 11.00 часова;
 • 10. маја 2017. године у Новом Саду, Мастер центар, Хајдук Вељкова 11, са почетком у 11.00 часова;
 • 12. маја 2017. године у Београду, Клуб нaрoдних пoслaникa, Toлстojeвa 2, са почетком у 10.00 часова.

Планирано је учешће до 20 представника организација цивилног друштва у сваком од округлих столова (један представник по организацији).

Учешће у округлим столовима остварује се према редоследу пријаве до максималног броја (20 по скупу), а предност имају представници организација цивилног друштва које делују у областима које су у вези са садржином закона који су предмет јавне расправе (реформа јавне управе, стручно усавршавање у јавној управи и сл.), што се доказује на основу извода из статута удружења или другог одговарајућег акта организације цивилног друштва.

Пријаву учешћа на консултативном састанку потребно је доставити најкасније до четвртка, 4. маја 2017. године, на е-адресу: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Пријаве се подносе на обрасцу који је део овог позива.

Образац за предлагање представника ОЦД

Организација округлих столова подржана је у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са Саветом Европе и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

Текстови нацрта закона, са прилозима доступни на web адреси: http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php .

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa прeдстaвницимa oргaнизaциja цивилнoг друштвa  који нису из места у ком се одржавају округли столови.

 [1] Организација округлих столова подржана је у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са Саветом Европе и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

26. април 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству државне управе и локалне самоуправе за материјално-финансијске послове и послове планирања.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

21. април 2017.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 23. априла у периоду од 7 до 20 часова поводом одржавања локалних избора у граду Зајечару и општинама Врбас, Ковин, Косјерић и Оџаци, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2685-310
011 / 2641-495

20. април 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-3618/2017-1 од 19. априла 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.

Јавну расправу о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме Нацрта закона министар државне управе и локалне самоуправе  је основао Посебну радну групу за припрему текста нацрта закона о централној институцији за стручно усавршавање запослених у јавној управи, са задатком да припреми текст овог закона. У раду Посебне радне групе, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства правде и Правосудне академије.

Јавна расправа о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи спроводи се од 24. априла до 15. маја 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и других имаоца јавних овлашћења, еминентни стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи представиће се на округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи“, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 8. маја 2017. године у Нишу, 10. маја 2017. године у Новом Саду и 11. и 12. маја 2017. године у Београду.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, на e-mail адресу: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:

20. април 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-3608/2017-1 од 19. априла 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме нацрта закона о централној институцији за стручно усавршавање у јавној управи, министар државне управе и локалне самоуправе основао је Посебну радну групу за припрему текста нацрта тог закона, која је у оквиру утврђеног задатка припремила неопходна усклађивања материјалних елемената стручног усавршавања запослених у јединицама државне управе садржаних у одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе са организационом формом стручног усавршавања у јавној управи која се утврђује Нацртом закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи. У раду Посебне радне групе, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства правде и Правосудне академије.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у јавној управи спроводи се од 24. априла до 15. маја 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења, еминентни стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  представиће се на округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе“, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 8. маја 2017. године у Нишу, 10. маја 2017. године у Новом Саду и 11. и 12. маја 2017. године у Београду.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, на e-mail адресу: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:

20. април 2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

На предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одбор за правни систем и државне органе донео је Закључак 05 број: 011-3613/2017-1 од 19. априла 2017. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку припреме нацрта закона о централној институцији за стручно усавршавање у јавној управи, министар државне управе и локалне самоуправе основао је Посебну радну групу за припрему текста нацрта тог закона, која је у оквиру утврђеног задатка припремила неопходна усклађивања материјалних елемената стручног усавршавања државних службеника садржаних у одредбама Закона о државним службеницима са организационом формом стручног усавршавања у јавној управи која се утврђује Нацртом закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи. У раду Посебне радне групе, поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе учествовали су и представници Републичког секретаријата за законодавство, Службе за управљање кадровима, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства правде и Правосудне академије.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима у јавној управи спроводи се од 24. априла до 15. маја 2017. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, еминентни стручњаци у овој области, као и остали заинтересовани субјекти.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима  представиће се на округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима“, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 8. маја 2017. године у Нишу, 10. маја 2017. године у Новом Саду и 11. и 12. маја 2017. године у Београду.

Позивају се учесници да узму учешће у јавној расправи, у оквиру које могу достављати предлоге, сугестије и коментаре за унапређење текста Нацрта закона о  изменама и допунама Закона о државним службеницима, на e-mail адресу: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцу.

Прилози:

18. април 2017.

ПОЗИВ ЗА ОЦД ЗА УЧЕШЋЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да као чланови учествују у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године, с тим да је планирано укупно 7 (седам) представника организација цивилног друштва у Радној групи.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужна су да своје пријаве доставе у електронском облику на адресу: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs и у затвореној коверти, пoштoм или личном доставом нa писарници на aдрeсу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, источни улаз;1070 Нови Београд, сa нaпoмeнoм: “Прeдлaгaњe кaндидaтa за члaнoвe Радне групе за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године“. Рoк зa пoднoшeњe пријава je петак, 28. април 2017. године.

Eвeнтуaлнa питaњa oкo пoступкa прeдлaгaњa члaнoвa Радне групе, мoгу сe дoстaвити eлeктрoнским путeм, нa aдрeсу rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, односно на број телефонa +381 11 311 3895. Све додатне информације можете сазнати на линку https://goo.gl/n5ayFT.

24. март 2017.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Министарствo државне управе и локалне самоуправе објављује списак контакт телефона преко којих грађани, у недељу 2. априла у периоду од 7 до 20 часова, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2641-498
011 / 2685-310
011 / 2641-495

9. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ – „СТОП БИРОКРАТИЈИ“

Влада Републике Србије усвојила је План приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016–2018, под називом „Стоп бирократији“.

Овим документом Република Србија креће путем Европске уније у правцу систематског залагања за смањење административних терета у корист грађана, којима ће то олакшати живот, и привреде, која тиме може постати конкурентнија, као и успостављање механизма прикупљања предлога за поједностављења, којима ће се овај документ стално унапређивати.

Текст документа можете преузети испод.

План приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016–2018

8. март 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству државне управе и локалне самоуправе за положај „ Помоћник министра- руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи” .

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Текст огласа можете преузети ОВДЕ.

2. март 2017.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (11. марта 2017. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе –  www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

1. фебруар 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја у Министарству државне управе и локалне самоуправе за положај „ Помоћник министра- руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе и регистре у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи» .

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Текст огласа можете преузети  ОВДЕ.

30. јануар 2017.

ОПШТИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

У складу са одредбама Закона о државним службеницима и Уредбе о стручном усавршавању државних службеника, Министарка државне управе и локалне самоуправа донела је Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе. Правилник је објављен у  “Службеном гласнику РС”, број 6/17.”, а заједно са прилозима који су његов саставни део се може преузети испод.

 • Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе
 • Уводни програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених
 • Програм општег континуираног стручног усавршавања државних службеника
 • Програм општег стручног усавршавања руководилаца
 • Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених

Погледајте архиву

 Врх стране
 е Управа Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке