МЕНИ

Насловна » Активности » Саопштења

Саопштења

13. јул 2018.

РУЖИЋ: РЕФОРМА ПЛАТА У ЈАВНОЈ УПРАВИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПРАВЕДАН, ТРАНСПАРЕНТАН И УПРАВЉИВ СИСТЕМ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић представио је данас нацрте два закона који уређују радне односе и систем плата у државној управи и истако да је циљ законских измена унапређење управљања људским ресурсима у државним органима, запошљавање у складу са знањем и вештинама, успостављање система вредновања и награђивања у складу са заслугама и залагањем на радном месту.

 Ружић: Реформа плата у јавној управи обезбеђује праведан, транспарентан и управљив систем е

Он је, говорећи о предложеним изменама и допунама Закона о државним службеницима рекао је да су оне наредна фаза у реформи јавно-службеничког система и неопходне су, каже, како би се изградила ефикаснија и стручна државна управа и како би нов ситем плата у јавној управи могао да се примени од 1. јануара 2019. године.

У јавној управи по последњим подацима ради око 470.000 запослених на неодређено, без републичких јавних предузећа, и цела реформа се управо односи на овај број, додаје министар.

Нацрти два закона за које је министартсво расписало јавну расправу се односе на 24.000 државних службеника и, последњи су у низу корака које је потребно прећи да би се до 1. јануара 2019. године почело са успостављањем новог система плата који се темељи на компетенцијама и заслугама.

"Када је реч о утврђивању плата, накнада плата и трошкова, као и других примања државних службеника, овим законом превазилазимо досадашње оквире омогућавањем награђивања, применом новог система вредновања радне успешности", каже Ружић.

Додатно, наводи министар, овим законом се кроз могућност одређивања већег почетног коефицијента и кроз институт корективног коефицијента, привлаче и задржавају квалитетни кадрови, што је, каже, у складу са препорукама Европске комисије и СИГМА.

 Ружић: Реформа плата у јавној управи обезбеђује праведан, транспарентан и управљив систем е

Вршиоци дужности (в.д) на различитим функцијама у државној управи неће више моћи бесконачно да се налазе у том статус, већ ће њихов мандат бити ограничен на најдуже девет месеци, најавио је данас министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Ружић је на "Округлом столу о Нацртима закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Закона о платама државних службеника", објаснио да на пример, стање в.д. директора неће више моћи да буде продужавано у недоглед, већ се ограничава на шест месеци (плус евентуално још три месеца), а државни орган који га поставља мораће у року од 30 дана да распише конкурс за ту позицију, након чега положај остаје упражњен док се не попуни на конкурсу.

"Ова новина може да изазове различите реакције, али мислим да је ово управо један од темељних места где се види жеља и воља да реформу спроведемо на прави начин”, напомиње Ружић.

6. јул 2018.

СВИ УСПЕСИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПРВИХ ГОДИНУ ДАНА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Наши циљеви су ефикаснији рад управе, веће укључивање грађана у процесе доношења политика, отвореније друштво и фер и управљиви систем рада, а да бисмо их остварили у протеклих годину дана припремили смо 16 закона које је усвојила Народна скупштина Републике Србије.

Изменама Закона о јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) омогућили смо веће укључивање грађана. Општинске и градске управе мораће убудуће да спроводе анкете током припреме инвестиционог дела буџета локалне самоуправе. Пет одсто грађана са бирачким правом у некој јединици локалне самоуправе ће својим потписима убудуће моћи да покрећу грађанске иницијативе, а само 100 потписа ће бити довољно да би ЈЛС покренула јавну расправу о некој планираној одлуци.

Овим изменама омогућили смо и ефикаснији рад ЈЛС. Минималан рок за сазивање седнице скупштине општине или града сада је 24 часа, смањен је број локалних функционера, а побољшан је и положај месних заједница. Законом је формализована могућност међуопштинске сарадње и очекујемо да ће ово бити кориштено у покретању већих пројеката којима ће се решавати проблеми грађана на локалу.

Подржали смо и директно јединице локалне самоуправе кроз Фонд за локал, који је увећан 32 пута у односу на претходну годину. Овим путем је одобрено 320 милиона динара за инфраструктурне радове, развој еУправе и локалне културне и спортске манифестације.

 Сви успеси Министарства државне управе и локалне самоуправе у првих годину дана Владе Србије

Изменама Закона о матичним књигама и набавком опреме вредне више од 30 милиона динара успоставили смо Регистар матичних књига чиме ће се размена података из ових база вршити електронским путем.

Грађани ће, ако желе, ма где год се налазили у Србији или ван ње, моћи да добију изводе из матичних књига. Матичне књиге дипломатско-конзуларних представништва биће саставни део Регистра матичних књига, поред матичних књига свих општина и градова, које су закључно са мајом 2018. године пребацили више од 98% података из матичних књига. Паралелно са MУП-ом радимо на успостављању електронске евиденције о држављанима Србије и пребецивању књиге држављана у Регистар матичних књига.

 Сви успеси Министарства државне управе и локалне самоуправе у првих годину дана Владе Србије

У еЗУП-у ради 279 ЈЛС, социјални центри, вртићи, државни органи, факултети и више школе. Преко њега су размењени подаци за више од 256.000 упита, а да није тражен документ од грађана. Предузимају се активности да све општинске и градске управе постану корисници система у најкраћем року.

За успостављање јединствених шалтера у ЈЛС обезбедили смо 48 милиона дирана из буџета, како би њих десет добило прилику да у складу са одређеним критеријумима и другим потребним предусловима успоставе своја јединствена управна места и одговоре свим изазовима добре управе. Нпр, само за пренос власништва аутомобила, грађанин мора да посети 8 службеника у 4 државна органа, да попуни 8 формулара, плати 7 уплатница (укупно 15.000 рсд) и за све ово му треба 5 дана. У Немачкој 1 шалтер, 1 папир, 20 евра.

 Сви успеси Министарства државне управе и локалне самоуправе у првих годину дана Владе Србије

Донет је и Закон о електронској управи, један од стубова развоја потпуне и функционалне е-управе. Он ће у пракси да омогући равноправно коришћење електронског са папирним документом у свим административим, управним и судским поступцима. Његова примена омогућиће ефикасност, смањити трошкове и створити нове вредности у скоро свим областима живота и рада.

У последњих годину дана начинили смо један од кључних корака ка успостављању јединственог и интегрисаног система стручног усавршавања за све запослене у јавној управи - донет је Закон о Националној академији за јавну управу. Од Националне академије, коју смо основали по узору на сличне европске установе, као модерне, функционалне и централне институције система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, очекујемо много на пољу унапређења и подизања капацитета запослених у јавној управи, поготову на локалном нивоу.

Изменама Закона о државној управи уведене су обавезне јавне консултације у најранијим фазама процеса доношења нових закона, чиме укључујемо најширу јавност у сам поступак припреме закона, стратешких и других докумената јавних политика.

 Сви успеси Министарства државне управе и локалне самоуправе у првих годину дана Владе Србије

Донето је још пет закона у области реформе система плата како би држава боље управљала јавним финансијама, кадровима, политикама и услугама. Кровни, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, утврдио је јединствену методологију за вредновање, односно разврставање свих радних места у платне групе и платне разреде према јединственој матрици коефицијената. Успостављање платних група и платних разреда и примена коефицијената радних места у јавним службама започеће 1. јануара 2019.године. Усвојени Каталог радних места за јавне службе пописао је све послове и груписао их на око 870 радних места. Кроз све законе важан нам је принцип једнаке плате за рад исте или сличне сложености и квалитет и знање као главни критеријум за запошљавање искључиво преко конкурса.

Последња два закона која су усвојена тичу се јавних агенција и плата запослених у њима. Прописали смо обавезан јавни конкурс при запошљавању и проверу знања кандидата, а на место директора или члана УО могу бити именована лица са минимум девет година (пет за локал) радног искуства из области рада агенције. Такође, ограничили смо број и трајање мандата, а директор не може да буде функционер политичке странке.

Сав вишак прихода агенције се мора усмерити на развој агенције или се враћа у буџет, а плате запослених у агенцијама се усклађују са Законом о систему плата запослених у јавном сектору и платама других запослених у јавном сектору.

 Сви успеси Министарства државне управе и локалне самоуправе у првих годину дана Владе Србије

Током ових годину дана радили смо и на побољшању положаја националних мањина изменама три закона из те области, као и Закона о матичним књигама. Омогућен је добровољан упис података о националној припадности, као и ефикаснији и транспарентнији рад националних савета националних мањина. Трошење средстава биће транспарентније, а смањује се и политизација функционера националних савета, пошто они неће моћи да буду чланови руководећих органа странака, нити да раде у органима који се баве мањинским политикама.

Након 15 година смо прошле године активирали Фонд за националне мањине са фокусом на информисање на језицима националних мањина. Ове године Фонд је увећан 12 пута и износи 21.8 милиона динара.

 Сви успеси Министарства државне управе и локалне самоуправе у првих годину дана Владе Србије

Спровели смо реформу инспекција што је омогућило боље пословно окружење, видљиво и из првих резултата. У 415 хиљада извршених инспекцијских надзора у 2017. години утврђено је свега 3.000 нерегистрованих привредника, што је већ 10% мање него 2016. године.

Фокус је стављен на превентивно и саветодавно поступање инспекција. Имали смо преко 3.000 службених саветодавних посета у прошлој години, изрекли 8.000 превентивних мера! Привредници су се 650 пута сами оценили, а инспектори су 25.000 пута најавили привредницима надзор. Број ванредних надзора свели смо на 30%, док се 70% обавља по редовној процедури сходно плановима који су јавни и са којима се привредници могу упознати.

Стандаризовани су и уједначени поступци и праксе чиме је достигнуто да је прошле године у просеку привреднике посетила једна инспекција и то свега једанпут. Боља организација и комуникација инспектора остварена је кроз рад Координационе комисије у чијим су радним групама и представници свих релевантних привредних удружења – НАЛЕД, ПКС, Савета Страних инвеститора. Тако је привреда заједно са инспекторима усвојила 18 планова заједничких координисаних инспекцијских надзора према главним областима сиве економије, али и за робе и услуге које битно утичу на квалитет и безбедност грађана.

У наредном периоду радићемо на имплементацији софтверске платформе еИнспектор преко које ће инспектори да комуницирају боље, а ми да ефикасније контролишемо њихов рад. Од половине октобра ће прве четири пилот инспекције – Санитарна, Тржишна, Инспекција рада и Управна кренути са радом у овом софтверу, док ће им се на пролеће, након што испробамо систем на ове четири, прикључити и остале инспекције.

Од сада ће бити могуће за привреднике да уколико су начинили прекршај у области рада или трговине, склопе споразум и смање себи казну. То смо постигли смерницама усвојеним на КК, а припремају се и остале за друге области инспекцијског надзора.

У току је анализа капацитета инспекција која треба да послужи за креирање Акционог плана за запошљавање инспектора у наредне три и по године, као и нови модел опремања и занављања опреме инспекција. Континуирано радимо на усавршавању инспектора, па ће и они похађати обуке на Националној академији.

Посебно смо се заложили да се инспекторима на локалу омогући корективни коефинцијент који може да донесе повећање плата и до 20%.

 Сви успеси Министарства државне управе и локалне самоуправе у првих годину дана Владе Србије

Основан је Српско-корејски информатички приступни центар за бесплатне обуке државних службеника и грађана у области информационих и комуникационих технологија, који је финансирала Република Кореја са 250.000 евра. Министарство је обезбедило простор, а Република Кореја опрему, технологију, знање и обуке. До сада је одржано преко 200 обука и радионица за преко 6000 полазника.

45 изабраних општина учествује у пројекту „Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска канцеларија за развој и сарадњу СДЦ, а реализује се у сарадњи са МДУЛС и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Пројекат траје четири године, а радићемо на томе да се што више некретнина уведе у пореску евиденцију, као и да се реално стање имовине на терену слаже са пореском пријавом коју грађани плаћају. За почетак општине и градови ће са своје листе незапослених из Националне службе за запошљавање бирати људе који ће на одређено време радити као пописивачи и одлазити у контролу непокретности тих градова и општина.

У периоду од 1. до 15. јуна у девет најактивнијих локалних заједница у такмичењу Узми рачун и победи 2018, које су освојиле средства у износу од по 23.000 евра, организовано је гласање за избор пројекта реконструкције и опремања објеката и добара од јавног значаја у које ће новац бити уложен. Неки су изгласали модернизацију основне школе, опремање вртића, уређење дечијих игралишта набавку возила или медицинског апарата, итд.

5. јул 2018.

ВЛАДА СРБИЈЕ У СУБОТИЦИ OБЕЛЕЖИЛА 365 ДАНА РАДА

Председница Владе Србије Ана Брнабић, која са својим тимом борави у целодневној посети Суботици у оквиру обележавања годину дана рада Владе, посетила је апотеку „Суботица“, где је истакла да су модернизација државне управе и боље услуге за све грађане приоритет Владе.

 Влада Србије у Суботици oбележила 365 дана рада

"Више електронских сервиса значи мање редова и бирократије, краће процедуре и мањи ризик од корупције. Модерне јавне услуге штеде новац, што омогућава више инвестиција", изјавила је Брнабић приликом презентације система еРецепт и јединствене листе чекања на здравствене интервенције.

Председница Владе подсетила је да су електронски сервиси осим у државној управи и здравству уведени и у судству, просвети, пољопривреди, грађевинарству.

Нагласила је да Србија има све предуслове да успешно одговори на изазове четврте индустријске револуције, што је основ за даљи развој економије.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић казао је да су електронски рецепти само један делић успешног мозаика који се зове дигитализација и модерна еУправа.

"Оно што ми желимо то је да направимо управу транспарентнијом, једноставнијом, да држава постане сервис грађана и на томе радимо сваког дана у неколико правца. Доносимо непоходне законе, набављамо потребну опрему и улажемо у знање и вештине службеника који су важни јер све промене које уводимо они имплементирају", рекао је министар Ружић.

Премијерка Ана Брнабић поручила да је идеја водиља Владе да направи брзе, ефикасне и транспарентније јавне услуге за грађане, те да се не чека у редовима и на шалтерима.

4. јул 2018.

ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ УЧЕСНИЦИМА ПРОГРАМА ОБУКЕ „ОСНАЖИВАЊЕ ЛИДЕРСКИХ ВЕШТИНА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ“

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији кроз даљу подршку унапређењу система управљања људским ресурсима у државној управи“, уз финансијску помоћ Фонда за добру управу Владе Велике Британије (GGF), успешно је спровело двомесечни програм обуке за државне службенике на положају „Оснаживање лидерских вештина у државној управи“, као још једну у низу активности која треба да допринесе унапређењу управљања људским ресурсима у државној управи – кључног предуслова за спровођење укупних реформских циљева у процесу европских интеграција.

 Додељени сертификати учесницима програма обуке „Оснаживање лидерских вештина у државној управи“

У обукама које су реализоване у сардањи са Pricewaterhouse Coopers (PwC) и Центар за европске политике (ЦЕП), учествовало је 30 полазника из различитих органа државне управе.

Поводом успешног завршетка програма обуке, данас је у просторијама Pricewaterhouse Coopers Академије организовано свечано уручење сефтификата.

Том приликом учесницима се обратио Mattew Jordan, други секретар Амбасаде Велике Британије у Београду. Он је изразио задовољство што су Фонд за добру управу Владе Велике Британије и Амбасада Велике Британије у Београду били у прилици да подрже реализацију овог програма обуке, посебно имајући у виду значај перманентног унапређења лидерских компетенција највиших државних службеника за успешно остваривање кључних функција руковођења у државним органима.

Учесницима обуке сертификате је уручила Јасмина Бенмансур, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе и том приликом се захвалила свим партнерима који су помогли да се овај програм обуке припреми и спроведе на обострано задовољство организатора и учесника обуке, који су показали висок степен заинтересованости за тему и спремност да наставе даље усавршавање у овој области и развоју лидерских вештина.

3. јул 2018.

РУЖИЋ: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НИЈЕ САМО ЗАКОНСКА, ВЕЋ И ЖИВОТНА ОБАВЕЗА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић оценио је на данашњој додели награда „Шампиони локалног развоја“ да општине и градови имају могућности и механизме да подрже своја предузећа и подстакну локални развој.

 Ружић: Локални економски развој није само законска, већ и животна обавеза

„Локални развој зависи и од ефикасности у раду локалних самоуправа, односа и комуникације са пословним сектором, али и инфраструктурне опремљености, квалитета радне снаге“, рекао је министар.

Он је упозорио да локални економски развој није само законска обавеза градоначелника и председника општина, већ и животна, јер свака инвестиција, сваки напредак у унапређењу пословања директно утиче на квалитет и стандард живота њихових суграђана.

„И немојте бити себични, па стечена знања, примере добрих пракси да чувате само за себе, већ поделите са не тако срећним комшијама како би свима било добро“, рекао је Ружић.

Он је подсетио да ће јаки окрузи пре да привуку велике инвеститоре од општина и градова појединачно и да би јединице локалне самоуправе оствариле такав циљ у Закону о локалној самоуправи предвиђени су механизми за међуопштинску сарадњу, те је апеловао на градоначелнике и председнике општина да те механизме и употребе.

„Управу реформишемо из темеља како бисмо успоставили ефикаснији, професионалнији и модернији рад и били на услузи свим грађанима, свим привредницима, али и говорећи о структури управе - и општинама и градовима. Једино таква управа престаје да буде кочничар промена, већ њихов покретач“, нагласио је министар.

 Ружић: Локални економски развој није само законска, већ и животна обавеза

Ружић је честитао награђенима подсетивши да је заједнички циљ свих нас да свака локална самоуправа у Србији понесе титулу шампион економског развоја.

У оквиру заједничког пројекта НАЛЕД-а и Развојне агенције Србије додељена су признања истакнутим појединцима, градовима и општинама победницима такмичења Шампиони локалног развоја који су својим радом допринели развоју локалних самоуправа. Градови шампиони су Ниш, Шабац, Бечеј и Крушевац. На наградном конкурусу за новинаре "Реформа локалне администрације у служби економског развоја" награђена је новинарка РТС-а Тамара Танкосић.

Признања су уручили потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић и министар Ружић.

3. јул 2018.

РУЖИЋ: ГРАЂАНИ ДЕВЕТ НАГРАЂЕНИХ ОПШТИНА СУ ПОКАЗАЛИ КАКО СЕ БОРИ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић,  доделио је данас на конференцији "Борба против сиве економије-прво полувреме" представницима девет победничких локалних самоуправа, чији су становници били најактивнији у наградној игри „Узми рачун и победи“, признања и чекове на по 23.000 евра.

 Ружић: Грађани девет награђених општина су показали како се бори против сиве економије

“Грађани Беле Паланке, Блаца, Димитровграда, Кикинде, Куле, Медијане, Савског венца, Врања и Врбаса су, одговорним понашањем, помогли да њихове заједнице освоје наградни фонд од по 23.000 евра за улагање у пројекте од јавног значаја”, рекао је он.

Министар Ружић је истакао да ће ова средства бити уложена у пројекте по избору грађана и да је то прави начин да се укаже на који начин се троше новци од пореза. „Зато што грађани треба да се консултују где и шта треба градити и зато што је то начин практиковања непосредне демократије, ми смо изменама Закона о локалној самоуправи и прописали да све општине и градови, приликом израде локалних буџета, морају консултовати грађане око тога шта и где треба градити“ рекао је министар.

 Ружић: Грађани девет награђених општина су показали како се бори против сиве економије

Говорећи о резултатима у борби против сиве економије, Ружић је нагласио да су  инспектори у првим борбеним редовима и подсетио да је реформом инспекцијског система, која је започета 2015. године, овај систем промењен из корена, јер је омогућено да инспектори контролишу нерегистроване субјекте, што раније није био случај, улога инспекција је првенствено саветодавна, а многе новине се односе на ефикаснији рад самих инспектора. Резултати су већ видљиви у овој области, рекао је министар и изразио задовољство, јер су привредници већ позитивно оценили ову реформу.

“У прошлој години обављено је 415 хиљада инспекцијских надзора и утврђено 3.000 нерегистрованих привредника, што је смањење за од 10 одсто у односу на 2016. годину, а инспекцијске службе обавиле су више од 3.000 службених саветодавних посета у прошлој години и изрекли осам хиљада превентивних мера” рекао је Ружић и додао да су се привредници 650 пута сами оценили, а инспектори су 2.500 пута најавили привредницима надзор.

“Број ванредних надзора свели смо на 30 процената, док се 70 обавља по редовној процедури, сходно плановима који су јавни ", каже он.

Министар Ружић је најавио да ће министарство у наредном периоду радити на имплементацији софтверске платформе е-инспектор, а од половине октобра ће прве четири "пилот" инспекције , Тржишна, Санитарна, Инспекција рада и Управна кренути са радом у овом софтверу, док ће им се на пролеће следеће године придружити и остале инспекције.

Ружић каже да, као што је код саобраћајних прекршаја могуће склопити споразум о признању прекршаја у области трговине или рада, привредници ће то моћи од сада да учине и са овим инспекцијама.

 Ружић: Грађани девет награђених општина су показали како се бори против сиве економије

Министарство је свесно да у Србији има мањак инспектора, као и опреме, те да су плате запосленима у овом сектору ниске, али каже “Министарство се заложило да инспекторима на локалу омогући корективни коефицијент, који може да донесе повећање плата и до 20 одсто".

"Надам се да ће то, бар мало, исправити неправду, допринети да положај инспектора буде побољшан и да ће, у коначном, утицати на њихову мотивацију да реформу изнесу до краја", рекао је Ружић.

2. јул 2018.

БАЧИНА ЋЕ БИТИ ДЕЛИЋ УСПЕШНОГ МОЗАИКА КОЈИ СЕ ЗОВЕ СРБИЈА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић обишао је радове на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Бачина у општини Варварин који су подржани са девет милиона динара из Фонда за локалну самоуправу.

 Бачина ће бити делић успешног мозаика који се зове Србија

Радови би требало да буду завршени до краја ове године, када ће и мештани овог села добити здраву пијаћу воду

Приликом посете општини Варварин, министар је рекао да „нас очекује да сагледамо како ћемо да помогнемо општини Варварин да се заврши читав тај пројект, а да у том систему буду још четири насељена места“.

Министар је подсетио да се пројекат водоснабдевања са језера Ћелије који је започет још 1994.године и вредео је више од десет милиона евра, са већим закашњењем сада практично завршава, те да ће мештани овог краја коначно имати водоснабдевање достојно 21. века.

Истакао је да је ово крај у коме живе вредни људи, да је препознатљив по туристичким али и привредним потенцијалима, пре свега по воћарству и повртарству, али да проблем водоснабдевања није решен брзином и динамиком коју су очекивали мештани.

"Свака инфраструктура значи опстанак и останак и веће искоришћење постојећих потенцијала. Сигуран сам да ће мештани умети на прави начин да искористе то што ће им бити решен проблем водоснабдевања, да ће умети да ставе у функцију развоја саме општине и да ће то бити само један делић успешног мозаика који се зове Србија, једна развијена, економски јака и социјално праведна држава у којој желимо да живимо", поручио је министар Ружић

 Бачина ће бити делић успешног мозаика који се зове Србија

Председник општине Варварин Војкан Павић казао је да се Варварин за разлику од Ћићевца још увек није прикључио на регионални систем водоснабдевања са акумулационог језера Ћелије, да је у већини села у тој општини у току изградња секундарне мреже, те да ће се након што ти пројекти буду завршени, ова општина прикључити на регионални систем водоснабдевања.

Павић је рекао и то да се упоредо са водоводном мрежом ради и на изградњи канализационе мреже што је, како је истакао, велики проблем не само села у варваринској општни, већ и у многим селима широм Србије.

Иначе, мештани насељеног места Бачина се водом снабдевају са индивидуалних бунара од којих већина није исправна- Део становништва по здраву пијаћу воду одлази у друга места, а највећи број њих водом се снабдева са чесме “Пчела” у селу Шанац код Крушевца.

21. јун 2018.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛУ

Концепт и визија дигитализације, коју је осмислила Ана Брнабић, ефикасно се реализује тимским радом у Влади, што је данас демонстрирано од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за ИТ. Нова опрема за матичне књиге, у којој се налази више од 30 милиона података о грађанима Србије, смештена је у Државни дата центар у складу са највишим техничким и безбедносним стандардима.

Све матичне књиге биће дигитализоване до краја године у складу са изменама и допунама Закона о матичним књигама, које је јуче усвојила Скупштина Србије, и све јединице локалне самоуправе ће радити искључиво у централном систему, управо на овој опреми.

 Дигитализација на делу

Набављена опрема, која је финансирана са 33,6 милиона динара из буџета Министарства у оквиру пројекта „Стоп бирократији“, омогућава да се унапреди вођење најзначајније евиденције о грађанима – Матичних књига, односно да се успостави Регистар матичних књига (рођених, венчаних и умрлих).

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић је оценио да је у области дигитализације ово најбољи посао, јер ова опрема омогућава да службеници брзо и лако користе податке из ових евиденција како би грађани без оптерећења, стреса и утрошка времена и пара што ефикасније завршили послове које имају са управом. „За грађане то значи – нема више извода из ових евиденција, осим уколико их из личних разлога сами желе, већ овлашћени службеници имају приступ, виде све податке из ових база и немају потребе да траже од грађана никакав извод на увид“, објаснио је министар. Он је највио да ће у наредном периоду Регистру матичних књига, бити прикључена и Књига држављана како би грађани могли да и уверење о држављанству добију било где у Србији, као што то данас могу извод из матичних књига.

 Дигитализација на делу

Говорећи о ефектима дигитализације рада управе министар је рекао да су резултати већ видљиви. „Само у првих пет месеци ове године штампано је 30 одсто мање извода из матичних књига рођених него у истом периоду прошле године. То је бољи резултат и у односу на прошлу годину када је тај процент износио 24 одсто. Овај тренд говори да ћемо до краја године имати 70 – 80 одсто мање папирних извода“.

Ружић је најавио и новину у смислу дигитализације која је значајна за привреднике. “Од половине октобра кроз пилот пројекат еИнспектор Санитарна, Тржишна, Инспекција рада и Управна испекција крећу са радом у новом софтверу који ће објединити све информације из њихових извештаја, а план је да све остале од маја следеће године почну да раде на овај начин. Биће то велико олакшање за привреду, која је иначе реформу инспекција оценила веома позитивно“, рекао је министар.

Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић је рекао да Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија заједничким радом и синергијом демонстрирају ефикасност електронске управе. Он је истакао да се подаци о грађанима у Дата центру чувају у складу са најсавременијим безбедносним и стандардима квалитета и пружања услуга, као и да је центар веома поуздан, јер је обезбеђено напајање електричном енергијом са три независна извора, што омогућава аутономију рада центра од чак 48 сати.

20. јун 2018.

УСВОЈЕНИМ СЕТОМ ЗАКОНА ДО ЕФИКАСНИЈЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИЈЕ И МОДЕРНИЈЕ УПРАВЕ И ОТВОРЕНИЈЕГ ДРУШТВА

Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас сет од девет закона на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе који представљају наставак напора да трансформишемо управу у ефикаснији, професионалнији и модернији сервис свих грађана Србије.

„Усвојеним Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи подстичемо грађане на иницијативу, уводимо обавезу градовима и општинама да консултују грађане о инвестиционом делу буџета чиме се унапређује учешће грађана у доношењу политика, на шта нас обавезују и Устав Републике Србије, Кодекс добре управе и Стратегија јавне управе“, рекао је министар Бранко Ружић након усвајања сета закона.

„Лична одговорност сваког од нас према грађанима, који нас плаћају, подразумева да они буду укључени у креирање политика, па су зато донете и измене Закона о државној управи, којима већ устаљену праксу у МДУЛС да спроводимо јавне консултације у фази припреме нацрта закона, претварамо у обавезу за све државне органе“, рекао је министар.

Један од битних циљева доношења законских измена је и оптимизација рада локалних самоуправа кроз смањење броја локалних функционера у односу на број становника општине или града.

 Усвојеним сетом закона до ефикасније, професионалније и модерније управе и отворенијег друштва

„Подстичемо општине и градове да више сарађују и помажу једни другима у недостатку капацитета, а месним заједницама враћамо стару улогу у повезивању грађана са локалном самоуправом“, нагласио је Ружић.

Ефикасности управе допринеће и усвојене измене и допуне Закона о матичним књигама којима обезбеђујемо да електронски упис података из матичних књига буде први и обавезан, што ће омогућити и брже поступање управе према грађанима. Поред издавања извода било где у Србији, сада ће то бити могуће и ван ње jер се од сада у Регистар матичних књига пребацују и они подаци из матичних књига које воде дипломатско-конзуларна представништва. Овим предлогом предвиђамо и упис промене пола у матичне књиге, на основу потврде здравствене установе, што је реализација једне од мера за прихватање родне разноликости као саставног дела модерног европског друштва.

Министар Ружић је истакао да је једна од највећих драгоцености нашег друштва чињеница да је свака осма грађанка и грађанин наше државе припадник националне мањине.

„Многе европске земље позавиделе би нам на мањинским политикама, али наш посао није завршен и није орочен, па је Србија усвојеним изменама унапредила услове за остваривање мањина, попут исписивања топонима на језицима мањина, позитивне дискриминације при запошљавању итд“, рекао је министар.

Подсећајући да су запослени у јавној управи главни носиоци реформи, он је оценио да усвојеним предлозима закона који се тичу рада и плата у јавним агенцијама управо идемо ка унапређењу управљања кадровима и финансијама - уводимо обавезне конкурсе и провере знања људи који се запошљавају у агенцијама, осигуравамо већу стручност чланова управних одбора и директора и бољу контролу расхода.

„Сигуран сам да ћемо захваљујући новим законским решењима бити много ближи остварењу заједничког циља да сви грађани у свим сегментима друштва буду задовољни у остваривању права и обавеза, као и јавни службеници, носиоци свих ових промена“, закључио је министар Ружић.

20. јун 2018.

Подршка Француске унапређењу рада МДУЛС

Делегација Министарства државне управе и локалне самоуправе посетила је Генерални директорат за администрацију и јавне службе Републике Француске, где су разматрани будући облици сарадње и пружања подршке Министарства за јавну управу и јавне рачуне Француске МДУЛС-у у области јавне управе, управљања људским ресурсима и стручног усавршавања.

 Подршка Француске унапређењу рада МДУЛС

Делегација коју je предводила помоћница министра Јасмина Бенмансур и директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић кроз интензиван програм упознали се са актуелним трендовима у развоју људских ресурса у државној управи и локалној самоуправи Француске, иновацијама у јавној управи и и унапређењима која се тренутно спроводе или планирају.

У наредном периоду се очекује закључивање Меморандума о сарадњи два министарства и посета француске делегације МДУЛС.

Током посете француској Националној школи за администрацију ЕНА закључен је споразум између ове институције и наше Националне академије за јавну управу, који ће обезбедити подршку организовању И спровођењу програма стручног усавршавања државних службеника у Србији у складу са најбољим европским праксама.

19. јун 2018.

Бошњак у СЕ представио ново мањинско законодавство Србије

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак представио је пред Саветом Европе тренутне законодавне активности Скупштине Србије којима се додатно побољшава положај националних мањина.

Као високи представник Србије на конференцији СЕ посвећеној 20 година од доношења Оквирне конвенције за националне мањине и Европске повеље о регионалним и мањинским језицима он се захвалио овој међудржавној организацији на подршци и одличном пројекту промоције заштите људских и мањинских права у југоисточној Европи, захваљујући чему је Србија лакше усвојила Национални акциони план за мањине и отворила Поглавље 23 у преговорима са Европском унијом.

 Бошњак у СЕ представио ново мањинско законодавство Србије

Бошњак је рекао да нови сет закона у Србији који се бави заштитом мањина доноси могућност припадницима националних мањина да на добровољној бази се изјасне о националној припадности, што ће бити камен темељац за креирање и вођење афирмативних мера у запошљавању, образовању, социјалној заштити, демократској партиципацији и многим другим јавним политикама.

 Бошњак у СЕ представио ново мањинско законодавство Србије

Модерне технологије ће омогућити размену података међу јавним регистрима, што ће олакшати владавину закона, јачати демократске процесе и поверење у институције.

Закон о званичној употреби језика националних мањина омогућује употребу мањинских језика од највишег, тј. нивоа Народне скупштине до нивоа насеља, а појачана је и улога локалних савета за међунационалне односе у локалним јединицама самоуправе.

Државни секретар је најавио и изборе за националне савете националних мањина који се очекују у новембру 2018. године и изразио очекивање да ће СЕ узети учешћа и у овом процесу.

18. јун 2018.

Представници Парламента Кореје у посети Српско-корејском информатичко приступном центру

 Представници Парламента Кореје у посети Српско-корејском информатичко приступном центру

Представници Парламента Републике Кореје на челу са господином Бу-Њеон КИМ (Boo-Nyeon KIM) шефом Кабинета Одбора Народне скупштине Републике Кореје за јавну управу и безбедност посетили су данас СКИП Центар и разговарали о реформи јавне управе и дигитализацији. Сарадња Републике Кореје и Републике Србије је веома и добра и она је потврђена отварањем Српско-корејског информатичко приступног центра. Помоћница министра у Сектору за развој добре управе у Министарству државне управе и локалне самоуправе, госпођа Наталија Павловић Шиниковић истакла је да је овај центар значајан за Републику Србију јер доприноси бољим резултатима у развоју ИТ сектора и економије уопште, исто као и пружању квалитетније услуге грађанима на ефикаснији начин. Циљ реформе јавне управе је обезбеђивање професионалне и модерне управе у служби наших грађана, а да је овај Центар један од битних алата у спровођењу реформе јавне управе потврђује то да је кроз њега више од 5000 људи прошло или пролази обуке.

15. јун 2018.

РУЖИЋ И ФАБРИЦИ: РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ ВАЖНА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЦЕЛЕ ДРЖАВЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић састао се данас са шефом Делегације Европске уније у Београду Семом Фабрицијем са којим је разговарао о процесу реформе јавне управе у Србији.

Саговорници су сагласни да је након нужне рационализације броја људи у управи неопходно да се настави са оптимизацијом процеса рада и инвестирањем у унапређење знања и вештина запослених, као и са стварањем фер и бољих услова за њихов рад.

 Ружић и Фабрици: Реформа јавне управе важна за функционисање целе државе

„Кључни за реформу су људи“, рекао је министар Ружић, напоменувши да ће се изменама Закона о државним службеницима које су планиране за ову годину, променити и начин провере знања и вештина људи при запошљавању, да ће се обезбедити професионални развој запослених и награђивање по заслугама.

Министар је и напоменуо да ће се наставити са реформом система плата јер једино фер, транспарентан, управљив систем кадрова и финансија може подићи мотивацију запослених, што у коначном доприноси и квалитетнијим услугама које управа пружа грађанима. Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици је додао: „Уколико управа остварује напредак, онда ће и ће цела држава напредовати“.

15. јун 2018.

ЧЕСТИТКА ВЕРНИЦИМА ИСЛАМСКЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ ПОВОДОМ РАМАЗАНСКОГ БАЈРАМА

У име Министарства државне управе и локалне самоуправе и у своје име упућујем честитку великодостојницима, верским службеницима и свим грађанима и грађанкама исламске вероисповости у Републици Србији, поводом предстојећег Рамазанског Бајрама, у жељи да га проведу у миру, здрављу, окружени породицом и најближима.

 Честитка верницима исламске вероисповести поводом Рамазанског Бајрама

14. јун 2018.

РУЖИЋ: ВЕЋИ УГЛЕД ИНСПЕКТОРА, ПРИВРЕДА ЗАДОВОЉНИЈА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је да је 10.000 више привредника у 2017. години него у односу на претходну, чиме се број привредника које 41 републичка инспекција надзире повећао на око 350.000.

 Ружић: Већи углед инспектора, привреда задовољнија

„Инспектори сада имају више саветодавну улогу, него репресивну коју задржавамо највише за оне са лошом историјом пословања“, рекао је министар наводећи да је прошле године било 3000 службених саветодавних посета и да је изречено 8000 превентивних мера, као и да су инспекције 25.000 пута најавиле надзор.

Додао је и да је појединачно гледано, највећи број надзора обавила Ветеринарска инспекција и то 69.714, а затим Гранична фитосанитарна инспекција са 69.008 надзора. Најмањи број надзора, са друге стране, извршила је Буџетска инспекција – 16.

Инспекције ће ићи сада у заједнички координисани надзор, за шта је усвојено 18 планова, истакао је министар на седници Координационе комисије за инспекцијски надзор и додао да су планови  усмерени према главним областима сиве економије.

Ради боље комуникације и координације  инспектора МДУЛС наставља рад на изради софтверске платформе еИнспектор. Инспекције убрзано израђују Правилнике о елементима за процену ризика који представљају основ Модула за планирање. Прве четири инспекције – пилот инспекције Санитарна, Тржишна, Рад и Управна крећу са радом у овом софтеру од половине октобра, а за све инспекторе обезбеђујемо и комплетну нову опрему у виду лаптова и бољег интернета, нагласио је Ружић и најавио да ће све остале инспекције по плану од маја следеће године приступити раду у еИнспектору.

 Ружић: Већи углед инспектора, привреда задовољнија

С обзиром на недостатак кадровских и материјалних ресурса, министар је рекао и да је ће до краја године пред Владу Србије изаћи са Акционим планом за запошљавање инспектора у наредне три године, као и новим моделом опремања и занављања опреме инспекција.

13. јун 2018.

РУЖИЋ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МАЊИНА О ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и председник Републичке изборне комисије (РИК) Владимир Димитријевић потписали су данас у Народној скупштини Споразум о утврђивању спецификације укупних планираних трошкова за потребе спровођења избора чланова националних савета националних мањина који ће се одржати ове године.

 Ружић са представницима мањина о предстојећим изборима за националне савете

Министар Ружић рекао је том приликом да је ово почетак припрема за спровођење избора, који ће се расписати током августа, а одржати најкасније у новембру ове године, као и да ће Министарство заједно са РИК–ом спровести ове изборе.

Након потписивања Споразума, министар Ружић и народна посланица Љибушка Лакатош одржали су састанак са народним посланицима и представницима националних савета о новинама предложеним у Закону о националним саветима националних мањина, у односу на Посебан бирачки списак.

„Како бисмо још транспарентније и ефикасније спровели изборе, направили смо нову апликацију за Посебан бирачки списак коју ћемо ставити у функцију већ за ове изборе“, нагласио је министар. 

Он је подсетио представнике националних савета националних мањина да је упис у Посебан бирачки списак на добровољној бази те је важно да на време информишу грађане о могућностима уписа, као и да они који су уписани, своје податке провере на време.

Будући да је на дневном реду ванредне седнице Народне скупштине Републике Србије три закона из области мањинских политика, министар је навео да ће се њима значајно унапредити услови за остваривање права националних мањина, с обзиром да ће се омогућити и добровољан упис националности у матичне књиге, исписивање топонима на језицима мањина у одређеним срединама, обраћање мањинских посланика на свом језику у Скупштини, као и транспарентнији и ефикаснији рад националних савета.

13. јун 2018.

РУЖИЋ: ДЕВЕТ ЗАКОНА ЗА ЕФИКАСНИЈУ УПРАВУ И ВЕЋУ ТОЛЕРАНЦИЈУ У ДРУШТВУ

Министар Бранко Ружић је на ванредној седници Народне скупштине Републике Србије представио девет предлога закона из надлежности МДУЛС рекавши да они представљају наставак напорада се реформише управа у ефикаснији, професионалнији и модернији сервис свих грађана Србије.

Он је нагласио да се предлажу решења која доприносе бољем раду јединица локалне самоуправе, већој партиципацији грађана у доношењу политика, ефикаснијем раду службеника, унапређенијим условима за остварење права и положаја припадника националних мањина и даљој реформи система плата са циљем праведнијег награђивања запослених у јавној управи.

 Ружић: Девет закона за ефикаснију управу и већу толеранцију у друштву

Mинистар је рекао да измене Закона доносе промене у начину одређивања надлежности ЈЛС, у раду скупштине, општинског већа и управе, унапређују механизам непосредног учешћа грађана у обављању послова локалне самоуправе, реформишу функционисање месних заједница и јачају међуопштинску сарадњу.

Најзначајнија измена односи се на спровођење јавне расправе у поступку припреме одлуке о буџету у делу планирања инвестиција. као и да се број потписа грађана потребан за покретање грађанске иницијативе фиксира на 5% од укупног броја грађана са бирачким правом. Oн је додао да ће се, у случају усвајања закона, број помоћника председника општине односно градоначелника смањити у односу на број становника.

Будући да су матичне књиге полазна основа за остваривање бројних права и да представљају извор података који су потребни у поступцима пред другим органима, изменама Закона о матичним књигама предлажемо унапређење Регистра матичних књига тако да ће се све матичне књиге водити у електронском облику, уз задржавање папирног облика, чиме се омогућава максимална сигурност, као и тачност и поузданост система вођења матичних књига. „Матичне књиге које воде дипломатско-конзуларна представништва биће саставни део Регистра, а издавање извода из матичних књига у овим представништвима ће омогућити нашој дијаспори да једноставније дође до својих докумената, за разлику од претходног периода када су чекали и по неколико месеци да прибаве за себе ове јавне исправе“, појаснио је Ружић и истакао да се омогућава и добровољни упис националне припадности у матичну књигу рођених и евидентирање промене пола у матичну књигу рођених, на основу потврде здравствене установе.

Пред посланицима су и измене и допуне Закона о јавним агенцијама и предлог Закона о платама у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала РС, АП или ЈЛС. По речима минстра, циљ је да се одговарајућим прописима успостави усклађен систем радних односа и плата запослених у целом јавном сектору како би се на јединствен начин уредили радни односи и плате у јавним службама, државним органима, органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и јавним агенцијама. Друге новине су увођење обавезног изборног поступка и селекције кандидата при запошљавању кроз јавни конкурс будући да се на запослене у агенцијама примењивао Закон о раду, те конкурс није био обавезан и прецизније и детаљније дефинисање услова и критеријума за именовање чланова управног одбора и директора јавних агенција и в.д. стања.

У циљу јачања стручности, промењени су услови за именовање лица у управни одбор и на место директора, тако да на та места може бити именовано лице које има и најмање девет година радног искуства на пословима из области рада јавне агенције, или пет код јавних агенција које оснива локална смоуправа. А у циљу спречавања сукоба интереса, ограничен је мандат чланова управног одбора и директора на пет година и одређено да може поново бити именован још највише два пута. Прописано је да лице које се именује за директора јавне агенције не може бити члан органа политичке странке.

Чињеница да су 13% грађана Србије представници националних мањина је једно од највећих драгоцености наше земље, рекао је министар и додао да стога предлажемо и сет системских закона из области мањинских права, чијим се  изменама и допунама остварује значајан напредак у остваривању људских и мањинских права припадника националних мањина. Они ће донети могућност исписивања топонима у насељеним местима у ЈЛС, у којима проценат припадника одрeђене националне мањине у укупном броју становника на територији насељеног места достиже 15% према резултатима последњег пописа становништва исписују и на језику дотичне националне мањине, као и да народни посланик који припада националној мањини чији број у укупном становништву Републике Србије достиже најмање 2% према последњем попису становништва има право да се обраћа Народној скупштини на свом језику, као и да ће Народна скупштина обезбедити услове за остваривање овог права.

Предлогом закона о изменама и допунама закона о националним саветима прецизније се уређују питања коришћења и располагања имовином националних савета, овлашћења и дужности председника националног савета и извршног одбора националног савета.

12. јун 2018.

KРАТКИ ПРИКАЗ ДЕВЕТ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА КОЈИ СУ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ

Пред Вама се налази кратки приказ новина које предлажемо у девет предлога закона који су од данас предмет расправе народних посланика. Са овим предлозима идемо корак даље у реформи јавне управе, одлучни да је трансформишемо у сервис грађана и привреде, модернији, професионалнији, транспарентнији и ефикаснији.

Преузмите брошуру ОВДЕ.

11. јун 2018.

РУЖИЋ СА РУФОМ О РЕФОРМИ СИСТЕМА ПЛАТА

Mинистар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је са Џејмсом Руфом, шефом Мисије ММФ у Србији о резултатима реформе јавне управе, са посебним освртом на реформу система плата.

 Ружић са Руфом о реформи система плата

Ружић је изразио захвалност Мисији на подршци у претходном периоду и истакао наду да ће се у наредном периоду сарадња продужити јер, како каже, експертска подршка Мисије биће од великог значаја да се са рефором система плата настави. Ту подршку очекује понајвише у погледу утврђивања финансијских ефеката промена које реформа доноси.

Много се урадило у последњих неколико година - донети су закони и подзаконска акта која су поставиле смернице за даљи рад како бисмо тачно знали ко, шта, како ради и за који новац“, рекао је министар. Он је навео да реформа не доприноси само бољем управљању државе финансијама и кадровима, већ и стварању фер и транспарентнијег система, самим тим и већој мотивацији запослених у управи, што у коначном доприноси и подизању квалитета услуга које, као управа, пружамо.

 Ружић са Руфом о реформи система плата

Министар је истакао да на лето започињу преговори са синдикатима о утврђивању коефицијената у јавним службама и да је то најтежи посао јер се реформа система плата односи на 470.000 запослених.

11. јун 2018.

РУЖИЋ: ВИШЕ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИЈАЛОГА

 Ружић: Више локалних социјално-економских савета за унапређење дијалога

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић присуствовао је данас колегијуму Социјално-економског савета (СЕС) у Крушевцу на којој је истакао значај Савета у доношењу политика владе: „Ова влада више него икад раније жели да тај дијалог још унапреди и усмери ка остварењу заједничких циљева – бољи животни стандард наших грађана“.

Он је стога изразио и задовољство што се формира више локалних савета, јер се на тај начин додатно унапређује дијалог локала и републичких власти.

Србија сада има здраве основе на којима може да гради одрживи динамични привредни раст и зато је важно да искористимо потенцијал и ресурсе које имамо како бисмо омогућили и веће плате радницима, али и заустављање одлива радне снаге“, рекао је он.

Ружић је и додао да је МДУЛС приликом доношења прописа у вези радно-правног статуса и плата увек имало непосредну сарадњу са СЕС-ом и представницима репрезентативних синдиката, као и да ће у погледу наставка реформе система плата, ускоро пред народним посланицима разматрати два закона која се тичу рада и плата у јавним агенцијама.

Подсетио је да је ова година кључна за преговоре са синдикатима свих запослених у јавној управи, јер очекује рад на утврђивању критеријума за вредновање рада и учинка које захтевају нови прописи и реформа система.

Будући да СЕС разматра многобројна питања од важности за привреду, министар је и истакао да је један од постигнутих циљева реформе инспекција промена њиховог приступа и прелазак из репресивног у превентивни модел и пренео да ће инспектори од сада на основу годишњих планова надзора, у складу са проценом ризика одређених делатности, планом за сузбијање сиве економије и историје предузећа заједно вршити надзор.

Планзаједничкогинспекцијскогнадзоразаовугодинуусмерен је према субјектима чије робе или услуге битно утичу на степен сиве економије (кафа, дуван, брашно, базна уља) или на безбедност (ђачке екскурзије, линијски превоз) и здравље грађана (соларијуми, ароме за наргиле...)“, појаснио је министар.

08. јун 2018.

РУЖИЋ: ЧИШЋЕЊЕ ЛОМА, СУОЧАВАЊЕ СА ИСТИНОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ ПРАВИЛА ЈЕ ПУТ КОЈИ СМО ИЗАБРАЛИ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је данас на међународном скупу Symorg 2018 у организацији Факултета организационих наука да Влада Србије истрајно ради на дигитализацији администрације, од постављања процеса дигитализације на врх своје политичке агенде, преко законодавних иницијатива, до инвестирања у формирање електронских база података, опрему и обуку кадрова.

 Ружић: Чишћење лома, суочавање са истином и постављање нових правила је пут који смо изабрали

„Главна препрека је природан отпор променама који је праћен недостатком мотивације. То је на неки начин нормална реакција коју развијете након година рада у систему који није толико фер или транспарентан као што је систем који данас градимо“, оценио је Ружић.

„Чишћење таквог лома, суочавање са истином и постављање нових правила је пут који смо изабрали и сигуран сам да ће нас он довести до мотивисанијих радника у јавној управи и на крају до вишег нивоа квалитета услуга које пружамо грађанима“, нагласио је министар.

Он очекује да ћемо сви разумети користи од дигитализације, која се не огледа само у уштеди времена и новца грађана.

„Она ће много утицати на стварање боље организације рада, престанак губљења времена на непотребне процедуре и смањење стреса изазваног радом са нервозним грађанима“, рекао је Ружић.

„Због свега овога МДУЛС ће инсистирати на бољој примени тих промена, дигитализацији свих база података и креирању брзе магистрале за размену података како би запослени у јавној управи брже и лакше размењивали податке и комуницирали“, рекао је министар.

Он је закључио да је неопходно да паралелно са овим стварамо више е-услуга сличних услузи „Бебо, добродошла на свет“ и најавио да ће ове године бити покренут пилот пројекат у 10 градова широм Србије где ће МДУЛС инвестирати у отварање тзв. „one stop shops“ за пружање услуга грађанима, што ће омогућити да се овај модел уведе широм Србије у наредним годинама.

05. јун 2018.

САМО ИНКЛУЗИВНА ЈАВНА УПРАВА МОЖЕ БИТИ ДОБРА УПРАВА ЗА ГРАЂАНЕ

Само отворена и приступачна јавна управа може бити добра за грађане, поручено је данас, између осталог, на међународној конференцији о иновацијама и комуникацијама у јавној управи и јавним предузећима - FOCUS.

 Само инклузивна јавна управа може бити добра управа за грађане

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић истакла је да управа може бити добра само ако је транспарентна, модерна и приступачна.

"Важно је да данас у оквиру теме комуникације, дигитализације и иновација скренемо пажњу да у фокусу добре управе треба да буду сви грађани и грађанке Републике Србије, то јест да информационо-комуникационе технологије и дигитализација треба да допринесу и отворености и инклузивности", рекла је Антић.

Она је рекла да је веома важно да и особе са инвалидитетом имају приступ јавној управи и да софтверска решења буду и њима прилагођена. Међутим истакла је да се приступачност не односи само на особе са инвалидитетом, већ да архитектонске и информационо-комуникационе баријере отежавају живот и старијим лицима, као и родитељима са малом децом, те да зато тема инклузивне и приступачне управе погађа сваког четвртог становника.

 Само инклузивна јавна управа може бити добра управа за грађане

Антић истиче да је зато потребна савремена интернет комуникација између грађана и државне управе, односно да софтверска решења (апликације) буду приступачне и особама са инвалидитетом, како би олакшали и убрзали комуникацију и омогућили једнак третман свих грађана пред државом“ додала је Антић

"Овакву управу можемо имати ако у дигиталну стратегију унесемо принцип инклузивности где год је то могуће и ако изградимо и унапредимо поверење у двосмерну комуникацију грађана са државним органима преко интернета", рекла је Антићева.

01. јун 2018.

РУЖИЋ: ОБЕЗБЕЂУЈЕМО СВЕ БОЉЕ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА МАЊИНА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да је на седници Владе јуче утврђен Предлог закона о изменама и допунама закона о националним саветима националних мањина и да очекује да ће се тај закон наћи пред посланицима ускоро на разматрању.

 Ружић: Обезбеђујемо све боље услове за остваривање права мањина

Наш циљ је да тим законом унапредимо рад националних савета националних мањина, посебно да јасније дефинишемо и ускладимо њихова овлашћења, смањимо прекомерну политизацију и учинимо њихово финансирање транспарентнијим“, рекао је Ружић.

Национални савети се финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и важно је да као и друге организације који су носиоци јавних овлашћења транспарентно раде и троше средства свих нас, подвлачи министар.

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је четири закона из области унапређења права и положаја припадника националних мањина у циљу још бољих услова за остваривање њиховх права у области образовања, културе, информисања, али и запошљавања. „Подсетићу да смо и изменама Закона о матичним књигама предвидели и добровољан упис националности у матичне књиге чиме ћемо моћи боље да доносимо и спроводимо политике имајући у виду нове податке“, казао је он.

Ова година је изборна, наглашава он, јер ће се на јесен одржати и избори за нове националне савете те позива припаднике националних мањина да провере податке у Посебном бирачком списку.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама