МЕНИ

Насловна » Архива » Буџети

Архива - Буџети

 

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2017.

 • Одлука о усвајању 5. измене и допуне Финансијског плана за 2017. годину
 • Измена и допуна Финансијског плана за 2017. годину број 5
 • Одлука о усвајању четврте измене финансијског плана за 2017. годину - октобар 2017
 • Измењен и допуњен финансијски план за 2017. годину - октобар 2017
 • Одлука о усвајању друге и треће измене финансијског плана за 2017. годину - август 2017.
 • Измењен и допуњен финансијски план за 2017. годину - август 2017.
 • Одлука о усвајању прве измене и допуне Финансијског плана за 2017. годину
 • Измена финансијског плана за 2017. годину
 • Финансијски план 2017.
 • Одлука о усвајању финансијског плана за 2017.
 • РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
 • УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД – Извршење буџета за 2016. и план за 2017.

 

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2016.

 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016.
 • ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2016
 • Одлука о усвајању измена и допуна Финансијског плана МДУЛС за 2016. годину
 • ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2016.
 • ТРЕЋА ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МДУЛС ЗА 2016. ГОДИНУ
 • РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
 • УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД – Извршење буџета за 2015. и план за 2016.

 

 

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2015.

 • РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015.
 • ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 2015.
 • Одлука о усвајању измена и допуна Финансијског плана Министарства
  државне управе и локалне самоуправе за 2015. годину

 

 

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2014.

 • ИЗВОД ИЗ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ – 2014.
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ЈУН 2014.
 • ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2014.
 • ИЗВРШЕЊЕ ЗА БУЏЕТСКУ 2014. ГОДИНУ
 • ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА – 2014.
 • УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД – Извршење буџета за 2014. и план за 2015.

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама