МЕНИ

Насловна » Архива » Јавне набавке - 2014. година

Архива - Јавне набавке

 

 • КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ АПРИЛ-ЈУН 2014.
 • КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014.
 • КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2014.


ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

   

  ЈАВНE НАБАВКE

  • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 6/2014
   „СЕРВИС ВОЗИЛА“

    Преузмите документ Позив за подношење понуде
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 1
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 6
  • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 5/2014
   „ИСТРАЖИВАЊЕ СА ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНОЈ УПРАВИ И САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ“

    Преузмите документ Позив за подношење понуде
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
    Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
  • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 4/2014
   „СЕРВИС ВОЗИЛА“

    Преузмите документ Позив за подношење понуде
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Oдговор на питање - појашњење
    Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 2
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 3
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 4
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 5
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 7
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 8
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 9
  • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/2-2014
   „НАДОГРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПБС РАДИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ВОДЕ У ПБС-У“

    Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Подаци о одлуци о додели уговора
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
  • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ/3-2014
   „ПОКЛОНИ ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ПОВОДОМ НОВЕ ГОДИНЕ“

    Преузмите документ Позив за подношење понуде
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
  • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/1-2014
   „ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА“

    Преузмите документ Позив за подношење понудa
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
  • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/1-2014
   „РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ИЗМЕНЕ ПО ЗАХТЕВУ (НАРУЧИОЦА) ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДРУГОГ ПРИМЕРКА МАТИЧНИХ КЊИГА“

    Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Подаци о одлуци о додели уговора
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
  • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ/1-2014
   „УСЛУГА ПРОДУКЦИЈЕ, СНИМАЊА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ“

    Преузмите документ Позив за подношење понуде
    Преузмите документ Конкурсна документација
    Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
    Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
    Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације
    Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
    Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
    Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама