МЕНИ

Насловна » Архива » Јавне набавке - 2015. година

Јавне набавке

 

 • ДИРЕКТИВА О УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
  И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 • ПЛАН НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЈАНУАР-МАРТ 2015.
 • КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ АПРИЛ-ЈУЛ 2015.
 • КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЈУЛ – ОКТОБАР 2015.
 • КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2015.


ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ЈАВНE НАБАВКE

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 22/2015
  „ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ДОБИЈЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА И ИЗВЕДЕНИМ ЗАКЉУЧЦИМА “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 21/2015
  „ДИЗАЈНИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАЛОГА МДУЛС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖА “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 18/2015
  „ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ДОБИЈЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА И ИЗВЕДЕНИМ ЗАКЉУЧЦИМА “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 19/2015
  „ПРАВНО АНАЛИТИЧКА ПОДРШКА У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ МДУЛС “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 13/2015
  „УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ УПРАВЉАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ПРОЦЕСИМА И ОКВИРУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 17/2015
  „КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ, ПО ПАРТИЈАМА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 15/2015
  „УСЛУГА ПРОДУКЦИЈЕ, СНИМАЊА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Појашњења конкурсне документације
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 14/2015
  „КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ, ПО ПАРТИЈАМА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 6
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 4
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 12/2015
  „УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 11/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – П/3-2015
  „Редовно одржавање и измене по захтеву Наручиоца Централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига“

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - О/3-2015
  „ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 10/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
 • ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – П/2-2015
  „Одржавање постојеће апликације и ажурирање података који се воде у Посебном бирачком списку“

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - О/2-2015
  „НАБАВКА КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 15
 • ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – П/1-2015
  „Одржавање и унапређење процедура које се воде у оквиру ДМС система Spider.net.“

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 9/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 6/2015
  „ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 8/2015
  „НАБАВКА УСЛУГА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање понуђача
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 7/2015
  „НАБАВКА УСЛУГА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - О/ 1-2015
  „Дизајн, припрема за штампу и штампање Приручника за полагање државног стручног испита и промотивног материјала“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање понуђача
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 5/2015
  „УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одговор на питање 5
   Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Преузмите документ Решење републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 4/2015
  „УСЛУГА ПРЕС КЛИПИНГА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
   Преузмите документ Измене конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 3/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 2/2015
  „ОРГАНИЗОВАЊЕ СКУПОВА И ОКРУГЛИХ СТОЛОВА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питања
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 1/2015
  „ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 


ЦЕНТРАЛИЗОВАНE ЈАВНE НАБАВКE

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА, ПО ПАРТИЈАМА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 4
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 9
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 13
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 14
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 15

 

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ ГОРИВА И МАЗИВА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 3

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 5/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 4
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 6
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 8
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 9
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 10
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 11
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 13
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 14
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 15
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 16
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 17

 

 • УГОВОР ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 6/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 6
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 8

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

 

 • УГОВОР ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 11/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

 АРХИВА

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама