МЕНИ

Насловна » Архива » Јавне набавке - 2016. година

Јавне набавке

 

 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.
 • ИЗМЕНА ПЛАНA ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016.
 • ИЗМЕНА ПЛАНA ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. БР. 2
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.
 • ДИРЕКТИВА О УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
  И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 • I КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.
 • II КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.
 • III КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.
 • IV КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.


ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ЈАВНE НАБАВКE

 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 16/2016
  ДИЗАЈНИРАЊЕ, ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 17/2016
  КРЕИРАЊЕ ПРОМОТИВНЕ КАМПАЊЕ У БОРБИ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Друга измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Трећа измена конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одговор на питање 5
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 15/2016
  НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 14/2016
  УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ, СНИМАЊА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештењe о обустави поступка
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/5-2016
  УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору - партија 2
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору - партија 3
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 13/2016
  УСЛУГЕ ДИЗАЈНИРАЊА И ОДРЖАВАЊА НАЛОГА МДУЛС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/4-2016
  УСЛУГЕ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/4-2016
  УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И ИЗМЕНЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ, СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДРУГОГ ПРИМЕРКА МАТИЧНИХ КЊИГА

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/3-2016
  НАБАВКА СТРУЧНИХ УСЛУГА, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/2-2016
  УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Пречишћен текст конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/3-2016
  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕДУРА КОЈЕ СЕ ВОДЕ У ОКВИРУ ДМС СИСТЕМА SPIDER.NET

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/2-2016
  Одржавање апликације и ажурирање података постојеће апликације које се воде у Посебном бирачком списку националних мањина

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 12/2016
  Правно-аналитичка подршка у процесу одржавања Регистра запослених и ангажованих лица у јавном сектору

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Одлука о додели уговора 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 11/2016
  СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Друга измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
   Преузмите документ Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
   Преузмите документ Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/1-2016
  УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕСА УНАПРЕЂЕЊА РЕГУЛАТИВЕ И ПРЕМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена конкурсне документације
   Преузмите документ Друга измена конкурсне документације и одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 8/2016
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 9/2016
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 10/2016
  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 7/2016
  СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 4
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 5
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 5/2016
  УСЛУГЕ ПР АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/1-2016
  УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 6/2016
  УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 4/2016
  УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА СКУПОВА, ОКРУГЛИХ СТОЛОВА И ДРУГИХ ДОГАЂАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 2/2016
  СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 8
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 11
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 1/2016
  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци

 


ЦЕНТРАЛИЗОВАНE ЈАВНE НАБАВКE

 

 • УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 5/2016

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 • УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2016

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама