МЕНИ

Насловна » Архива » Саопштења - април 2018.

Саопштења

27. април 2018.

РУЖИЋ: ФУНКЦИОНАЛНА ЈАВНА УПРАВА ВАЖНА ЗА СТИЦАЊЕ ПОВЕРЕЊА ГРАЂАНА

Министар Бранко Ружић поручио је данас на промоцији "Индекса добре управе на локалном нивоу" да ће тај Индекс пружити увид у напредак у обезбеђивању квалитетнијих услуга за грађане и да треба да буде механизам самопроцене локалних самоуправа.

„Индекс добре управе који данас представљамо биће управо механизам самопроцене локалних самоуправа уз сет конкретних и морам рећи, добро дефинисаних питања који ће у коначном дати објективну слику стања у општинама и градовима, као и конкретне препоруке за унапређење у областима попут ефикасности, одговорности, антикорупције, равноправности и др“, рекао је министар.

 Ружић: Функционална јавна управа важна за стицање поверења грађана

Министар је поручио да су добро управљање и функционална јавна управа кључни за стицање већег поверења грађана у рад републичких и локалних органа.

"За стицање већег поверења грађана битно је и да на прави начин спроводимо структурне реформе, да боље креирамо политике, боље управљамо кадровским и финансијским капацитетима и боље контролишемо свој рад", казао је Ружић.

Додао је да локална самоуправа, као и цела јавна управа, пролазе у последњих неколико година кроз процес темељних и суштинских реформи, те да је промењен систем радних односа и уведен службенички систем, да се успоставља јединствени систем управљања људским ресурсима, уређује нови систем плата.

 Ружић: Функционална јавна управа важна за стицање поверења грађана

"Важно је да је јуче на седници Владе прошао закон о изменама и допунама закона о локалној самоуправи и очекујемо да се у другој половини маја месеца и овај закон, заједно са законом о изменама и допунама о државној управи, нађе у скупштинској процедури", казао је Ружић.

Додао је да се настоји да се увођењем стандардизованих административних поступака и електронске размене података модернизује и олакша рад службеницима. "Све ове промене доводе до квалитативног побољшања не само услуга које се пружају грађанима и за које нас они плаћају, већ и до већег задовољства и мотивисања службеника на свим нивоима", навео је министар.

Ружић је навео да је представљени Индекс само полазна основа, те да Министарство које предводи планира да у трогодишњем периоду ради на индексу задовољства грађана и да се на тај начин добију упоредни подаци грађана, након чега неће бити могуће правити било какве грешке.

Поред министра, скупу су се обратили и амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман који је истакао да је локална самоуправа веома важна за јачање ефикасности и делотворности јавне управе и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ðорђе Станичић казао је да је главни циљ приступање Србије ЕУ, односно спремност Србије да буде део Уније.

26. април 2018.

ВЛАДА СРБИЈЕ УТВРДИЛА ИЗМЕНЕ ДВА ЗАКОНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РУЖИЋ: ГРАДИМО ОТВОРЕНУ УПРАВУ

Влада Србије је на данашњој седници утврдила Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи, који ће унапредити систем локалне самоуправе, омогућити бољу међуопштинску сарадњу и унапредити механизаме непосредног учешћа грађана у обављању послова локалне самоуправе, као и обезбедити учешће јавности у припреми нацрта закона и других прописа органа државне управе.

 Ружић: градимо отворену Управу

Министар Бранко Ружић је оценио да ће измене и допуне постојећег Закона о локалној самоуправи омогућити да се боље примене институти непосредне демократије и да се грађани више укључе у доношење одлука које су важне за њихове заједнице. „Овим променама предлажемо обавезно консултовање грађана у погледу креирања буџета локалних самоуправа у области инвестиција. Неке општине и градови у Србији то већ раде, али наша интенција је да то постане обавеза свих локалних самоуправа“, рекао је министар. Он је додао да ће бити унапређено и функционисање месних заједница и њихов однос са јединицама локалне самоуправе, али да ће промена бити и у начину приказивања надлежности ЈЛС, рада локалне скупштине, општинског већа и општинске управе.

Ружић је рекао да је циљ и да се унапреди процес консултација са заинтересованом јавношћу у најранијим фазама припреме прописа, па се кроз измене и допуне закона о државној управи предвиђа да, поред већ обавезног поступка јавне расправе, јавност буде обавештена и укључена у рад већ у најранијој фази припреме нацрта закона. „Ово је пракса коју Министарство државне управе и локалне самоправе већ практикује, али с обзром да градимо отворену управу, добро је да ову праксу пропишемо и за друге органе“, истакао је министар и додао да то може само допринети бољим прописима.

26. април 2018.

ПОТПИСАН АНЕКС ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ЛОКАЛУ И АП

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић потписао је данас са представником Синдикат управе Србије Његошем Потежоицом измене и допуне Анекса Посебног колективног уговора за државне органе, који се примењује на запослене у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе, којим је продужено важење овог колективног уговора на још годину дана, потписан је 21. марта 2018. године, а потписивањем данашњег Анекса прецизирају се поједине одредбе у погледу права и обавеза запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

 Потписан анекс посебног колективног уговора за запослене на локалу и АП

Ружић је рекао да Министарство ради на изменама и допунама Закона о државним службеницима и новом Закону о платама државних службеника и намештеника, чије одредбе у значајној мери утичу на садржину овог Посебног колективног уговора. „Наш договор са синдикатима је да започнемо преговоре за закључивање новог Посебног колективног уговора за државне органе до почетка последњег квартала 2018. године“, рекао је он.

Министар је изразио задовољство сарадњом коју Министарство остварује у социјалном дијалогу са репрезентативним синдикатима запослених у органима управе и нагласио да је 2018. година кључна за преговоре са синдикатима свих запослених у јавној управи, јер нас очекују, не само рад на посебним колективним уговорима, већ и на утврђивању критеријума за вредновање рада и учинка које захтевају нови прописи и реформа система.

25. април 2018.

РУЖИЋ: ИЗГРАДЊА ЕФИКАСНЕ УПРАВЕ ЈЕ ПРОЦЕС КОМЕ СВИ МОГУ ДОПРИНЕТИ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је данас да је реформа јавне управе комплексан и дугорочан процес који захтева укључивање свих запослених у јавној управи, организације цивилног друштва, међународних организација, грађана. Министарство државне управе и локалне смаоуправе, као орган надлежан за координацију ове реформе, отоворено је за дијалог и захвално за сваки вид подршке у овом послу.“Ефикасну, професионалну, модерну и сервисно оријентисану управу стварамо заједно“, рекао је министар Ружић.

Он је на скупу на коме је представљена „Сива књига услуга“ рекао да је „свето писмо“ ове реформе Стратегија реформе јавне управе и истакао да је до сада постигнуто доста резултата, понајвише кроз е-услуге, размену података из службених евиденција, координацију инспекција, увођење програмског буџета, средњорочног планирања, унапређење система јавних набавки и генерално побољшаној фискалној позицији Србије.

 Ружић: Изградња ефикасне управе је процес коме сви могу допринети

Ружић је рекао да је припремљен и нови Акциони план за Стратегију за период 2018-2020. године. „Овај план, израђен након широких консултација за шта смо похваљени од колега из ЕУ, се тренутно налази у процедури добијања мишљења од релевантних институција и очекујем да почетком маја месеца буде спреман за усвајање на влади“, најавио је Ружић.

Министар је објаснио да су овим документом у фокус стављен на активности на реформи локалне самоуправе, успостављање нових и унапређење постојећих регистара, боље управљање људским ресурсима и наставак реформе система плата. „Настављамо и са свим активностима на оптимизацији и модернизацију рада – увођењу нових електронских услуга, успостављању тзв. јединствених управних места и реформом инспекцијских служби“ рекао је Ружић.

Свака сугестија, сваки коментар и свако сазнање које може помоћи у даљем креирању политика у области реформе јавне управе је важно, рекао је министар и нагласио да је интенција да се невладин сектор и грађани више укључе у процес доношења политика и креирања прописа. „У том смислу Министарство државне управе и локалне смаоуправе је отишло и корак даље - консултујемо јавност већ у самој фази припреме нацрта прописа кроз процес јавних консултација. На тај начин смо радили и утврђивали Акциони план за Стратегију реформе јавне управе, као и поједине законе“, рекао је министар и најавио да новим изменама и допунама закона о локалној самоуправи Министарство предлаже обавезно консултовање грађана у погледу креирања буџета колане самоуправе у области инвестиција. „Неке општине и градови у Србији то већ раде, али наша намера је да то постане обавеза свих општина“ нагласио је министар.

24. април 2018.

ЛЕСКОВАЦ, НОВИ САД, СОМБОР И РУМА ДОБИЛИ СЕРТИФИКАТЕ ЗА ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

Министар Бранко Ружић доделио је сертификате НАЛЕД-а и ГИЗ-а за повољно пословно окружење градовима Лесковцу, Новом Саду, Сомбору и општини Рума.

„Стицањем услова за сертификат, општине и градови се позиционирају као најнапредније локалне самоуправе у региону, чиме се квалификују за подршку националних и међунационалних институција и донатора, уз активну промоцију на регионалном и међународном нивоу“, рекао је министар.

 Лесковац, Нови Сад, Сомбор и Рума добили сертификате за повољно пословно окружење

Он је и истакао да је сертификат показатељ привредницима и потенцијалним инвеститорима да се та општина или тај град труди да максимално олакша пословање и да ће обезбедити квалитетне услуге и информације брзо, ефикасно и професионално.

Министар је казао и да рад на унапређењу пословног окружења треба да буде континуиран процес који не сме престати са добијањем сертификата, а влада ће настојати да подржи општине које су препознате као повољна дестинација за инвестирање и рад са привредом, и то кроз обезбеђивање различитих врста подстицаја и спровођење конкретних мера подршке.

 Лесковац, Нови Сад, Сомбор и Рума добили сертификате за повољно пословно окружење

Ружић се и захвалио Наледу и Немачкој развојној сарадњи на дугогодишњој подршци да створимо повољно пословно окружење широм Србије и региона и помогнемо привредном развоју.

20. април 2018.

Бошњак: СДЦ нас учи да радимо и размишљамо као швајцарци

Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак захвалио се Швајцарској корпорацији за развој (СДЦ) што „кроз подршку Србији нас учи да радимо и размишљамо као Швајцарци“.

На представљању стратегије СДЦ за период од 2018. до 2021. године он је оценио ће се новом Швајцарском стратегијом сарадње са Србијом унапредити процес реформе јавне управе.

 Бошњак: СДЦ нас учи да радимо и размишљамо као швајцарци

„Општине ће коначно и боље него до сада располагати и у корист грађана делити ресурсе, знање и капацитете, а децентрализација ће после одлагања због фискалне консолидације добити нови замах“, рекоа је он на представљању стратегије у четвртак 19. априла 2018. године.

Како је рекао, Србија је подршком Швајцарске агенције за развој добила могућност да у 45 јединица локалне самоуправе унапреди рад пореске администрације. ''На тај начин ћемо се надовезати на процес озакоњења нелегалних објеката и увести их у регистре, а самим тим повећати обухват пореских обвезника, без повећања пореске стопе'', нагласио је Бошњак.

Он је додао да је значајна и подршка Швајцарске у реформи локалне самоуправе кроз унапређење међуопштинске сарадње. Навео је да ће усвајањем Предлога измена и допуна Закона о локалној самоуправи њима бити омогућено да организују заједничке услуге и деле ресурсе.

Такође, Швајцарска има значајан допринос у целокупном унапређењу демократског процеса на локалном нивоу власти у Републици Србији, што се види и кроз заинтересованост СДЦ-а да подржи будуће припреме и усвајање новог Закона о референдуму и народној иницијативи, у циљу унапређења механизама за изјашњавање грађана.

За МДУЛС је посебно важно што СДЦ континуирано подржава реформу јавне управе, пре свега кроз подршку у реализацији активности из Акционог плана Стратегије развоја јавне управе од 2015. до 2017, као и Акционог плана за наредне три године који је у фази усвајања.

20. април 2018.

Ружић разговарао са представницима цинцара

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је данас са представницима Српско-цинцарског друштва „Луњина“ о положају ове мањинске заједнице и остваривању њиховог права на очување идентитета, културе и језика.

 Ружић разговарао са представницима цинцара

На састанку је истакнуто да су Цинцари један од најстаријих аутохтоних балканских народа, који је значајно допринео изградњи нашег друштва. Представници Српско-цинцарског друштва „Луњина“ су подсетили на истакнуте личности српске књижевности и културе који су били цинцарског порекла, као што су Борислав Пекић, Бранислав Нушић, Јован Стерија Поповић и други. Управо припадници ове заједнице су Србији завештали задужбине попут зграде данашњег Ректората, Капетан Мишиног здања, Завичајног музеја у Земуну.

Министар Ружић је рекао да иако у овом тренутку нема услова да цинцарска заједница формира свој национални савет националне мањине, на располагању су други механизми за остваривање њихових права. „Министарство и Влада јасно препознаjу допринос цинцарске заједнице и залажу се за очување традиције, културе и језика како цицнцарске, тако и свих других малобројних заједница у Србији“, рекао је Ружић.

19. април 2018.

РУЖИЋ УРУЧИО 59 УГОВОРА КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА ЛОКАЛ

Данас је 59 градоначелника и председника општина са собом у своју локалну самоуправу понео уговор потписан са министром државне управе и локалне самоуправе Бранком Ружићем чиме ће завршити започете пројекте или покренути нове у некој од три области дефинисаним Уредбом о додели средстава из Фонда за локал.

Наиме, у оквиру Фонда за локал Министарства државне управе и локалне самоуправе средства могу бити распоређена за (1) инфраструктурне радове на комуналној инфраструктури, уређењу вртића, школа, зграда управе, културних и спортских установа, као и (2) за набавку рачунарске опреме ради развоја еУправе или (3) за организацију културних и спортских манифестација.

Ружић уручио 59 уговора коришћењу средстава из фонда за локал

„Презадовољан сам што ћемо после 6 година, поново бити у могућности да, кроз 32 пута већи Фонд за локал, конкретно помогнемо општинама и градовима да реализују пројекте од великог значаја за њихове суграђанке и суграђане“, рекао је министар.

Он је и нагласио да су локалне самоуправе дуго биле принуђене да решавају хроничних или акутне проблеме, а да Министарство није могло да одговори на захтеве са локала за овом врстом подршке и помоћи. „За Фонд од 320 милиона динара пријавио се 171 пројекат у вредности већој од 2 милијарде динара“, открио је министар и рекао да се тиме боље разуме колике су потребе локала и колико је овај фонд значајан. Истовремено, министар је и рекао да ће се потрудити да се Фонд повећа следеће године.

Информација више о расподели средстава:

 • 33 локалних самоуправа добиће више од 262 милиона динара за инфрструктурне радове на вртићима, школама, објектима културе, спорта и јавне управе, комуналној инфраструктури, јавним парковима и расвети.
 • 18 општина и градова добиће више од 48 милиона динара за набавку савремених информационих технологија које ће омогућити увођење е-Управе и боље пружање услуга грађанима и привреди
 • а са више од 10 милиона динара биће подржано осам локалних самоуправа у организацији културних, спортских и туристичких манифестација.

Списак пројеката можете погледати ОВДЕ.

17. април 2018.

РУЖИЋ: СА УАЕ ДА РАЗВИЈЕМО САРАДЊУ И У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранкo Ружић разговарао је са амбасадором Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) у Београду Мубараком Саидом Ал Дахријем о унапређењу билатералне сарадње у области рада јавне администрације.

 Ружић: Са УАЕ да развијемо сарадњу и у области јавне управе

Ружић је изнео да је лични однос лидера две земље значајно допринео и развоју билатералне сарадње и пријатељског односа два народа. Истовремено, српски народ осећа велику захвалност за подршку УАЕ Србији како у развоју наше привреде, тако и током невоља које су нашу земљу затекле у време великих поплава.

„Волео бих да разменимо искуства и знања из области рада јавне администрације, јер ипак УАЕ има напредан начин рада и можемо много боље да сагледамо наше могућности у погледу савремене технологије и савременог начина размишљања“, истакао је министар. У том погледу предложено је и потписивање Споразума о сарадњи Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства за послове Владе и будућности УАЕ чиме би се развила сарадња у области јавне администрације, што укључује модернизацију, обуке за државне службенике, услужне сервисе за грађане и друге области.

16. април 2018.

РУЖИЋ: РАДИМО НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА МАЊИНА

Предложене измене и допуне Закона о националним саветима националних мањина су "корак даље" у унапређењу положаја мањинских заједница у Србији и један од најважнијих јер се односи на образовање, културу, јавно информисање и коришћење језика, речено је данас o Нацрту овог закона на округлом столу у Београду.

Рад на побољшању положаја мањина обавеза је свих, поручио је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, подсетивши да више од 13 одсто становника Србије чине припадници националних мањина.

 Ружић: Радимо на унапређењу положаја мањина

Он је навео да je унапређење положаја мањина и услова за остваривање њихових права приоритет Владе Србије, и да Министарство државе управе и локалне самоуправе, у складу са својим надлежностима, ради на прописима о матичним књигама, службеној употреби језика и писма, унапређењу вођења посебног бирачког списка...

"Тежимо побољшању позиције Националних савета, смањењу претеране политизације, транспарентном финансирању...", рекао је Ружић и додао да очекује конструктивне предлоге како би се закон што пре нашао пред Скупштином.

Министар је подсетио да се у другој половини ове године одржавају избори за националне савете националних мањина и казао да је најважније да се унапреди вођење бирачког списка, који ће бити ажуриран и постаће део јединственог бирачког списка.

"Позивам све припаднике мањине да се упишу у посебан бирачки списак и учествују у креирању политика који се односе на њихов положај", рекао је министар.

Шеф мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио подвукао је важност искрене дискусије о побољшању положају мањина, што је, како каже, процес који се никада не завршава.

"Ово је веома добар закон који је написала Србија за своје становнике. Охрабрујем све да се придруже, да радимо заједно, то је кључно", казао је Орицио.

Шеф мисије Савета Европе у Србији Тим Картрајт рекао је да људска врста расте кроз толеранцију и инклузивност, те подвукао да већа права мањина не значе мања права већине.

Председник Националног савета мађарске националне мањине Јене Хајнал рекао је да ће будући закон омогућити свим становницима да им Србија постане дом.

 Ружић: Радимо на унапређењу положаја мањина

Он је навео да национални савети имају замерке на неке делове који се односе на културу и јавно информисање, али да ће након расправе ово бити закон који ће олакшати пут ка ЕУ.

Директор YUCOM Милан Антонијевић рекао је да је предлог новог закона "корак даље", али да је најважнија његова примена у пракси.

"Ми већ више од 20 година пратимо положај мањина и могу дати позитивну оцену о предложеним изменама и допунама. Акциони план за мањине и акциони план за Поглавље 23 јасно ставља пред Србију велики број обавеза. Национални савети имају одређене примедбе, разговараћемо са њима", рекао је Антонијевић.

13. април 2018.

59 ОПШТИНА И ГРАДОВА ДОБИЛО ПОДРШКУ ИЗ ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

320 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ РАДОВЕ, БОЉУ
УПРАВУ И КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Подршку из Фонда за локалне самоуправе Министарства државне управе и локалне самоуправе за реализацију пројеката ове године добиће 59 општина и градова Србије.

„Фонд за локалне самоуправе смо ове године увећали 32 пута, тако да је 320 милиона динара значајна подршка општинама за сређивање инфраструктуре, повећање ефикасности самих управа и боље пружање услуга грађанима, али и организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за ове средине“, рекао је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Министар је рекао да је циљ овог програма да се помогне локалним самоуправама у пословима који су њихова изворна надлежност, а да им је подршка потребна говори и чињеница да је 120 локалних самоуправа пријавило 171 пројекат.

Из Фонда за локалне самоуправе биће финансирана реализација три врсте пројеката, па ће 33 локалних самоуправа добити више од 262 милиона динара за инфрструктурне радове на вртићима, школама, објектима културе, спорта и јавне управе, комуналној инфраструктури, јавним парковима и расвети.

Такође, 18 општина и градова добиће више од 48 милиона динара за набавку савремених информационих технологија које ће омогућити увођење е-Управе и боље пружање услуга грађанима и привреди, док ће са више од 10 милиона динара бити подржано осам локалних самоуправа у организацији културних, спортских и туристичких манифестација.

Локалне самоуправе које су подржане у оквиру овог Фонда су: Аранђеловац, Жагубица, Рековац, Кикинда, Бољевац, Прибој, Гаџин Хан, Сента, Сурдулица, Лазаревац, Мионица, Власотинце, Рашка, Лесковац, Богатић, Прокупље, Владимирци, Варварин, Житиште, Деспотовац, Велико Градиште, Голубац, Лапово, Тутин, Крушевац, Сремска Митровица, Велика Плана, Врњачка Бања, Бор, Љубовија, Ужице, Чачак, Трстеник, Житорађа, Пирот, Алибунар, Лебане, Мерошина, Осечина, Неготин, Инђија, Нови Пазар, Нова Варош, Крупањ, Јагодина, Бела Паланка, Бајина Башта, Краљево, Бачка Топола, Кнић, Брус, Смедерево, Бечеј, Бачка Паланка, Књажевац, Сремски Карловци, Звечан, Чајетина и Кладово.

Списак одобрених пројеката можете погледати ОВДЕ.

12. април 2018.

Помоћ Aмеричке владе обезбеђује поуздано водоснабдевање Tутину

ТУТИН – 12. априла 2018. године америчка влада, преко Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Влада Републике Србије свечано су пустили у рад нови резервоар за водоснабдевање у Тутину, капацитета 200 кубних метара.

 Помоћ Aмеричке владе обезбеђује поуздано водоснабдевање Tутину

“УСАИД је обезбедио 1,3 милиона долара како би помогао општинама у Србији које су погођене мигрантском кризом”, рекла је директорка мисије УСАИД-а у Србији Аза Ел-Абд. “У општини Тутин, УСАИД је обезбедио 75.600 долара за изградњу новог резервоара који ће обезбедити довољну и поуздану количину пијаће воде за становнике села Веље Поље и мигранте који бораве у Центру за азил у Тутину”.

„Тутинци, као и мигранти, заслужују чисту, здраву воду и зато је важно да наставимо да ослушкујемо потребе локала, посебно у заједништву са међународним организацијама које су више него вољне да помогну у решавању конкретних проблема нашег становништва“, изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић. Овим пројектом, између осталог, желимо да искажемо и захвалност за хуманост и солидарност према мигрантима, додао је Ружић.

“Општина је припремила техничку документацију за нови резервоар. Изграђен је захваљујући помоћи УСАИД-а и сада је повезан на водоводну мрежу”, рекао је председник општине Тутин Кенан Хот.

 Помоћ Aмеричке владе обезбеђује поуздано водоснабдевање Tутину

Изградња резервоара у Тутину део је “Пројекта за јачање капацитета локалних заједница за реаговање на мигрантску кризу”, који финансира УСАИД а спроводи УНДП.

“Помажемо локалним заједницама у Србији да мигрантску кризу преокрену у развојну шансу и да постану отпорније на будуће изазове”, рекла је Стелиана Недера, заменица сталне представнице УНДП-а у Србији.

11. април 2018.

У Кучеву о изменама и допунама закона о националним саветима националних мањина

Округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина одржан је данас и у Кучеву.

 У Кучеву о изменама и допунама закона о националним саветима националних мањина

Државни секретар Иван Бошњак истакао је да су измене и допуне овог закона део обавеза преузетих Акционим планом за Поглавље 23 и Акционим планом за остваривање права националних мањина и да су се поред усклађивања са Одлуком Уставног суда из јанура 2014. године, измене овог закона кретале у смањењу прекомерне политизације, транспарентнијег финансирања делатности националних савета националних мањина, као и у правцу јаснијег дефинисања овлашћења националних савета.

Бошњак је подсетио да ће се ове године одржати избори за чланове националних савета националних мањина и позвао је све припаднике националних мањина да искористе право да гласају на овим изборима и бирају чланове националног савета своје националне мањине.

Јавна расправа о Нацрту овог закона траје до 18. априла 2018. године, подсетио је Бошњак и позивао се све заинтересоване институције, организације цивилног друштва, стручна јаност и грађани да узму учешће у расправи како би смо дошли до што бољих законских решења.

Округли сто је организовало Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Републици Србији и општином Кучево.

11. април 2018.

Ружић: Следећег месеца средства за пројекте у општинама

Средства из Фонда за локалне самоуправе, биће пребачена општинама до краја месеца, а до краја лета се очекују и готови пројекти у општинама, изјавио је данас гостујући на РТС министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

 Ружић: Следећег месеца средства за пројекте у општинама

"Очекујем да већ следеће недеље позовемо председнике општина и градоначелнике на потписивање и да до краја месеца та средства буду практично трансферисана општинама. Процедуре јавне набавке наравно раде саме јединице локалне самоуправе и надам се да ћемо већ крајем лета, јесени имати прилику да обиђемо неке од тих инфраструктурних и других пројеката за које су се пријавиле општине", рекао је Ружић.

За подршку локалним самоуправама у изградњи инфраструктурних пројеката за ову годину предвиђено је 320 милиона динара. Конкурисало је 145 општина и градова са 170 пројеката.

Ружић је поново изразио задовољство бројем пројеката који, како је рекао, говори да су локалне самоуправе оспособљене и да на пројектима раде.

"Комисија за спроводење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава је заиста мериторно радила на томе да определи оно што заиста представља интерес локалне заједнице и само у 15 процената документација није била валидна. То довољно говори о унапређењу и свести и капацитету локалних самоуправа за добре пројекте", подвукао је Ружић.

У Србији има укупно око 6.500 републичких и локалних инспектора, што значи да један инспектор долази на 1.200 становника. У Европи је тај просек један инспектор на 780 становника.

"У Србији постоји 40 различитих инпекција. Треба рећи да статус инспектора није завидан и радимо на побољшању њиховог положаја. До 20 процената биће кориговани коефицијенти за рад на терену за инспекторе у локалним самоуправама и аутономној покрајини", рекао је Ружић.

Када је реч о пројекту Е-инспектор, Ружић је објаснио да је то платформа која тренутно обједињава пет инспекција а план је да до краја следеће године том платформом буде обухваћено свих 40 инспекција.

"Та платформа дигитализује рад инспекција и тиме убрзава њихов рад али га чини и транспарентним", рекао је он.

Прошле недеље усвојен је и Закон о електронској управи.

Министар је указао да се "не може све променити преко ноћи" и додао да су промене видљиве.

"Овај закон на системски начин дефинише рад свих служби и сада више неће бити оправдања да нема закона који обавезује електронску размену података. Биће донето и осам подзаконских аката", рекао је министар.

5. април 2018.

Ружић: Сваки дан градимо модерну, електронску управу

Министар државне управе и локалне самоуправе поздравио је данас усвајање Закона о електронској управи у Народној скупштини Србије и оценио да је овим Србија сада ближе модерној и електронској управи. Овај закон један је од основних стубова развоја потпуне и функционалне е-управе, а он ће у пракси први пут на системски начин обавезати све у управи на примену модерних технлогија у свим административним поступцима које грађани и привреда имају са државом“, рекао је министар.

 Ружић: Сваки дан градимо модерну, електронску управу

Дигитализација је приоритет Владе, што је јасно и председница Владе Србије Ана Брнабић поставила као циљ у свом експозеу и на овом пољу, остварили смо добре резултате кроз успостављање многобројних услуга. Сада, на темељу сопствених вредних искустава, градимо одржив систем електронске управе. Суштина нашег зајеничког напора је да применом нових технолигија олакшавамо комуникацију између грађана и управе, мењамо начин на који се пружају јавне услуге и осигуравамо реалне шансе да грађани брже завршавају послове које имају са управом и да их то мање кошта, подсетио је министар, и истакао да је тежња да се папири пошаљу у архиве и историју, где им је у савременом свету и место.

Министар је нагласио да начин рада на који обавезује овај пропис повећава и правну сигурност и транспарентност рада, чиме се смањује и простор за корупцију и друге видове злоупотреба вршења јавних овлашћења. „Када у рад управе уведете савремене технологије, софтвере, када онемогућите да неки папир стоји у нечијој фиоци, искљујете и сваку могућност да решавање захтева грађана зависи од воље појединца“ истакао је министар.

Ружић је истакао да је општинама и градовма потребна подршка како би свој рад прилагодили новим захтевима, па је Министарство кроз два програма за ову годину обезбедило укупну подршку од 96 милиона динара за набавку нових технологија и прилагођавање рада управе у складу са реформским процесима.

5. април 2018.

Ускршња честитка министра Ружића

 Ускршња честитка министра РужићаМинистар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић честитао је Ускрс свим верницима Српске православне цркве, као и хришћанима других цркви које славе овај празник по јулијанском календару.

„Ускрс симболизује веру у вечан живот и његову обнову. Обавеза свих нас је да се лично боримо за добро, мир, љубав и поштовање међу људима“, рекао је Ружић. „Искрено сам убеђен да су ове вредности доминантне у нашем друштву и да ће нам оне обезбедити свеопшти напредак“, оценио је министар.


5. април 2018.

Ружић: Влада решена да унапреди положај Рома

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, на јавном слушању Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Р. Србији за период од 2016. до 2025. године, истакао је да је Влада Србије решена да унапреди положај Рома и да је у том циљу поставила јасан стратешки и институционални оквир.

 Ружић: Влада решена да унапреди положај Рома

Истовремено, Министарство ради на стварању прецизне евиденције националних мањина у јавном сектору уз поштовање принципа добровољности о изјашњавању националне припадности, на изменама закона који се тичу унапређења положаја националних мањина, као и на јачој сарадњи са општинама и градовима у сузбијању сиромаштва и дискриминације са којима се Роми суочавају.

Додао је и да је Министарство подржало иницијативу Националног савета ромске националне мањине да се у сарадњи са Националном службом за запошљавање у Програм стручне праксе у 2018. години укључе високо образовани припадници ромске националне мањине.

„Бахтало Романо диве“, обратио се министар на ромском језику присутнима честитајући предстојећи Светски дан Рома.

5. април 2018.

Ружић: Људи су кључ свих промена, творци успеха и одрживости квалитета којима тежимо

Mинистар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић обратио се службеницима на положају који су полазници обука „Оснаживање лидерства у државној управи“ коју је то Министарство организовало са Pricewaterhouse Coopers-oм и Центром за европске политике, а коју финансира Влада Велике Британије.

 Ружић: Људи су кључ свих промена, творци успеха и одрживости квалитета којима тежимо

„Желели смо да обезбедимо обуке које имају за циљ подстицање лидерства у државној управи, односно да унапредимо ваша знања и развијемо ваше вештине како бисте што боље одговорили на сложене захтеве управљања у органима из којих долазите“, рекао је министар отварајући овај скуп. Како је истакао, људи су кључ свих промена, творци успеха и одрживости квалитета којима сви тежимо.

Он је и подсетио да је недавно започела са радом и Национална академија за јавну управу, централна институција у успостављању јединственог система стручног усавршавања запослених и да ће се сада коначно кроз њу обучавати и запослени на локалу, који нису били обухваћени обукама предвиђених за службенике на републичком нивоу.

 Ружић: Људи су кључ свих промена, творци успеха и одрживости квалитета којима тежимо

У савременом свету, како је Ружић навео, држава је све више окренута захтевима и потребама грађана и привреде, а да би могла да делује по том принципу потребни су јој кадрови који имају не само професионалне компетенције, већ и лидерски потенцијал, мотивацију за напредовањем, отвореност ка новим искуствима и вештинама, стратешку орјентацију, интегритет и друге квалитете.

Министар Ружић је закључио је да су уУспешни лидери само они који се непрестано развијају и сазревају, они који настављају да уче на сваком кораку пута којим иду“.

2. април 2018.

Ружић у Голупцу

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранкo Ружић обишао је данас радове на Основној школи „Бранко Радичевић“ у Голупцу која се гради од средстава које је та општина прошле године освојила, захваљујући својим грађанима, у наградној игри „Узми рачун и победи 2017“.

 Ружић у Голупцу

Министар је рекао да је једна од мера Националног програма за сузбијање сиве економије, одакле је и проистекла идеја о наградној игри, има за циљ да мотивише грађане да узимају рачуне при свакој куповини и да, тако, утичу да се 20% пореза не оставља несавесним трговцима и угоститељима, већ да он буде усмерен на школе, болнице, путеве.

„Управо, данас у Голупцу показујемо где завршавају средства која држава наплати од пореза. Голубац је тај новац уложио у изградњу основне школе, док су остале општине, које су прошле године награђене кроз наградну игру Узми рачун и победи, уложиле у туристичке инфо центре, дечија игралишта, потребни ултразвучни апарат и беби ваге, сређивање археолошких налазишта и дrуго“ рекао је министар.

Ружић је подсетио да се и у овом циклусу наградне игре „Узми рачун и победи“поново награђују локалне самоуправе чији грађани најактивније учествују у наградној игри. „Повећан је и фонд са 100.000 евра на више од 200.000, а уместо досадашњег избора од 5 општина, овај пут наградићемо највреднијих 9 чији грађани буду најревноснији у скупљању и слању фискалних рачуна. Они ће на располагању имати по 23.000 евра за реализацију пројеката опремања и обнове објеката и простора од јавног значаја по избору грађана“ рекао је министар и додао да тренутно, свако у својим групама, воде Блаце, ГО Савски венац и Врање.

Прошле године око 40% грађана је учествовало у наградној игри са преко 85 милиона рачуна, што је значајно допринело јачању пореске културе и изградњи свести о важности плаћања пореза и одговорност пословања за добробит целог друштва. „Жеља нам је да ове године то наставимо и да се још више грађана укључи у наградну игру, јер се против сиве економије можемо борити само сви заједно. Зато још једном позивам све грађане да пошаљу рачуне или слипове, јер можда баш ви добијете неку од вредних награда. У сваком случају не можемо да изгубимо, јер сви добијамо када сива економија губи“ нагласио је Ружић.

2. април 2018.

Србија на глобалном нивоу пример за решавање проблема правно невидљивих лица

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је са шефом Канцеларије УНХЦР у Србији Ханс Фридрихом Шодером о одличним резултатима сарадње две институције у области унапређења остваривања права на упис у Матичну књигу рођених и других права којима се спречава појава апатридије.

 Србија на глобалном нивоу пример за решавање проблема правно невидљивих лица

Иако су активности предвиђене Споразумом који је, поред МДУЛС и УНХЦР потписао и Канцеларија Заштитника грађана 2012. године, успешно реализоване, наставило се са активностима како би се у потпуности превазишли проблеми у овој области. Како је и Шодер навео, планирано је да се до 2024. године проценат особа без остварених ових права у региону сведе на нулу, у складу са глобалном кампањом „Ја припадам“. Србија сигурно може да оствари такав резултат.

Наиме, како је навео, са 30.000 лица у опасности од апартидије када се почело са пројектом свело се на око 2.400 данас. „То је заиста импресиван резултат и управо зато се глобално гледано Србија често наводи као позитиван пример“, истакао је Шодер.

Министар се посебно захвалио УНХЦР на донацији у виду 16 компјутера за пројекат „Бебо, добродошла на свет“ и изразио спремност да се настави са сарадњом како би се промовисао једноставнији и бржи упис новорођене деце, па и у случајевима када родитељи немају основне документе.

 Србија на глобалном нивоу пример за решавање проблема правно невидљивих лица

Истакнута је и могућност сарадње и на општинском нивоу и то у оквиру постојећег УНХЦР-овог пројекта усмереног на већу инклузију Рома, као и да се заједнички ради на решавању преосталих питања у области уписа у матичне књиге рођених.

1. април 2018.

Ускршња честитка министра Ружића

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић честита Ускрс свима који славе овај празник по грегоријанском календару.

 Ускршња честитка министра Ружића

„Свим грађанкама и грађанима Србије који данас прослављају овај значајан верски празник у име Министарства државне управе и локалне самоуправе и своје лично име честитам и желим да га проведете у кругу својих најближих, миру, здрављу и радости“, поручује Ружић.

Додаје и да је важно да се на данашњи дан подвуче колико су различитости у нашем друштву оно што га чини богатијим и јачим и да сви заједно морамо допринети ширењу толеранције и разумевања.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама