МЕНИ

Насловна » Архива » Саопштења - август 2015.

Саопштења

28. aвгуст 2015.

Удовички: Најтежи посао нам тек предстоји

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички на Округлом столу "Систем за подршку планирању и одлучивању о јавним политикама" је изјавила да је пре годину дана тема планирања јавних политика и оснивања Секретаријата за јавне политике била главна тема за коју се лично борила.

 Удовички: Најтежи посао нам тек предстоји

На Округлом столу су представљене су радне верзије Нацрта закона о планском систему, Предлога уредбе о методологији за управљање јавним политикама, Предлога уредбе о методологији за израду средњерочних планова органа државне управе и Стратешких праваца развоја званичне статистике и Нацрта закона о званичној статистици.

"Пред нама је најтежи посао", рекла је Удовички акцентујући сложеност примене овог пакета закона и аката који треба да унапреде систем планирања.

"За планирање је потребно променити и схватања", рекла је Удовички и додала да се до сада углавном дословно и писало и тумачило и уместо да су те речи биле усмеравајуће, оне су биле само ограничавајуће. Удовички је истакла да морамо да схватимо да приступање ЕУ и преговарачка поглавља нису замена за јавне политике, већ су то визија, опредељење и вредносни систем.

Према речима Удовички, у том циљу најважније је да будемо способни да идентификујемо приоритете.

26. aвгуст 2015.

Удовички: Спремни смо за почетак преговора за чланство у ЕУ

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички говорила је у интервјуу за “Brussels Times ” о могућем почетку преговора и отварању поглавља за чланство у ЕУ, као и о детаљима у вези реформе јавне управе у Србији. Аутор интервјуа је Моз Апелблат, некадашњи званичник Европске Комисије који је био задужен за координацију политика реформе јавне управе у земљама кандидатима за чланство у ЕУ.

Изразивши наду да ће у септембру Савет министара препоручити отварање поглавља, Удовички је нагласила да је Србија у потпуности спремна.

На питање Апелблата да ли је остварен напредак у поглављима упркос њиховом неотварању, доказ да земље кандидати спроводе реформе у сопственом интересу, Удовички је одговорила да би Влада Србије све ово радила, чак и ако не би било део процеса приступања.

„"Европеизација" Србије је важна за нас. Ми желимо да пратимо европски модел. Ми смо Европљани и осећамо се делом Европе. Потребна нам је стабилна, демократска, институционална структура коју ЕУ представља. Наша влада жели модерну, професионалну и рационалну државу у којој грађани поносно живе и раде, а млади нас не остављају у потрази за бољим животом негде другде“, рекла је она.

"Рад на реформи јавне управе заиста је узео маха тек са формирањем ове владе пре више од годину дана. Пре тога је дошло до извесног напретка у регулаторној реформи, али не у погледу побољшања капацитета администрације ради пружања услуга и развоја анализа политика“, рекла је Удовички о напретку реформе јавне управе.

„Имамо посебну радну групу за реформу јавне управе у оквиру које разматрамо питања са Комисијом на начин који подсећа на расправе о поглављима. Кључ је био усвајање Акционог плана који нам омогућава боље праћење резултата реформе јавне управе. Предстојећа секторска буџетска подршка реформи јавне управе ће такође бити од помоћи“, рекла је Удовички.

Апелблат се интересовао за планове за реформу локалних самоуправа.

"Као и остале земље бивше Југославије, Србија је имала веома висок ниво административне децентрализације, али је током 90-тих година постала веома централизована. Финансијска одговорност није увек била јасно дефинисана, нити подела надлежности између централних и локалних власти.  Један од примера је здравствена заштита. Примарне здравствене установе су номинално под локалном надлежношћу, али плате се исплаћују из фонда за здравствено осигурање, који не функционише заиста као фонд, већ више као огранак централне власти. Према томе, када је нејасно ко је одговоран, то производи мање одговорно понашање, а комплексне процесе доношења одлука доводи у безизлазну ситуацију", одговорила је Удовички. 

Она је нагласила да је решавање овог питања комплексна ствар и да су неопходне промене у оба правца, посебно по питању веће одговорности на свим нивоима. „Следеће године можемо очекивати интензиван рад на стратегији децентрализације“, додала је она.

Подсећајући да је потребно посвећено и стручно особље како би се управљало системом, Удовички је рекла да сада систем оцењивања учинка не функционише. „Потребан нам је једноставнији систем како би се осигурао професионалнији  и приступ заснован на заслугама у погледу  запошљавања, обуке и унапређења”, закључила је Удовички.

Комплетан интервју можете прочитати на линку - http://bit.ly/1U6qLRY  

26. aвгуст 2015.

Репутација јапанских компанија у Србији важна за привлачење нових јапанских инвестиција

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички разговарала је данас са амбасадором Јапана у Србији Њ.Е. Ђуићијем Такахаром (Juichi Takahara).

На тему реформе јавне управе која треба да допринесе и бољем пословању у Србији, амбасадор је истакао да иако само две јапанске компаније послују у Србији, њихово искуство са радом локалних самоуправа је на задовољавајућем нивоу. Саговорници су се сложили да је управо репутација компанија важна као индикатор успеха пословања у нашој земљи ради привлачења нових инвестиција, које доприносе и запошљавању локалног становништва. У том контексту, јапански амбасадор је истакао и изградњу Рециклажног центра у Новом Пазару, који има за циљ да се обезбеди инклузија и побољшање положаја ромске заједнице запошљавањем око 10 Рома у овај центар.

 Репутација јапанских компанија у Србији важна за привлачење нових јапанских инвестиција

Удовички је, на интересовање амбасадора, објаснила надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе, које је, по њеним речима, стартом ове Владе, добило појачане надлежности. „Ово Министарство се бави и реформом система плата, запосленима на републичком и локалном нивоу, односима између свих нивоа власти, подизањем организације јавне администрације на виши ниво како би испратила промене које следе“, рекла је потпредседница. Подсетивши да је изазов подизати капацитете и унапређивати организацију рада у време фискалне консолидације, Удовички је истакла да је то обавеза на којој цела Влада ради, како би грађани Србије добили бољи квалитет услуга, као и ради бржег приближавања ЕУ.

Удовички и Такахара су се сложили да су, поред европских модела система јавне управе, пожељно је, током реформског процеса, разматрати и друге, попут јапанског. У том циљу, амбасада Јапана ће бити на располагању ради размене информација и докумената који се тичу државно-службеничког система, на чему ради Министарство државне управе и локалне самоуправе.

17. aвгуст 2015.

Зaвршeнa jaвнa рaспрaвa o Прeдлoгу Стрaтeгиje

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje и Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe  oбaвeштaвaју jaвнoст дa je у пeтaк, 14. aвгустa у 15:30 чaсoвa зaвршeнa jaвнa рaспрaвa o Прeдлoгу Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године.

Јавна расправа трајалa je од 23. јула,  a тoкoм исте oдржaнa су три сaстaнкa сa зaинтeрeсoвaнoм jaвнoшћу, прeдстaвницимa цивилнoг друштвa кao и прeдстaвницимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe. Сaстaнци су oдржaни у Бeoгрaду, Нoвoм Сaду и Нишу.

Сви упућeни прeдлoзи, кoмeнтaри  и сугeстиje прикупљeни тoкoм jaвнe рaспрaвe бићe рaзмoтрeни. Извeштaj o jaвнoj рaспрaви бићe ускoрo дoступaн нa сajту Канцeлариje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм кao и нa сajту Mинистaрствa држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe.

13. aвгуст 2015.

Удовички: Нико није изузет

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички у недељнику НИН на тему Закона о максималном броју запослених у јавном сектору.

 

Удовички: Нико није изузет Удовички: Нико није изузет

6. aвгуст 2015.

Удовички: Инспектори да допринесу бољем раду инспекција

Данас је у згради Владе Републике Србије одржана седница Одбора, једног од два тела Координационе комисије чиме је започет рад овог тела ради што боље примене Закона о инспекцијском надзору, као и веће и квалитетније обавештености инспектора, привредника и опште јавности.

 Удовички: Инспектори да допринесу бољем раду инспекција

Седници је присуствовала потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе која је обраћајући се представницима инспекција из ресорних министарстава, изразила очекивање да управо они, инспектори на терену који се сусрећу са многобројним изазовима, треба највише да допринесу унапређењу рада инспекција као и што квалитетнијој примени Закона о инспекцијском надзору. Координациона комисија ће, додала је она, представљати снажан механизам који ће помоћи да се остваре зацртани циљеви.

Удовички је такође изразила уверење да ће се применом Закона о инспекцијском надзору повратити углед и утицај инспектора, појачати њихови капацитети а што ће допринети сузбијању корупције и значајном смањењу удела сиве економије.  

Координациона комисија је на данашњој седници усвојила Пословник о раду и разматрала Акциони план за спровођење Закона о инспекцијском надзору, који између осталог, подразумева и континуиране обуке инспектора и унапређивање технолошких аспеката у раду инспекција.

6. aвгуст 2015.

Новчане казне за оне који не размењују податке

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић говори за Дневник 3 на РТС о новинама које доноси Закон о општем управном поступку у погледу бољег поступања управе према грађанима. Погледајте прилог:

 

4. aвгуст 2015.

Добра воља, a не обавеза службеника да се изјасне о националној припадности

Министарство државне управе и локалне самоуправе жели да разјасни недоумицу која се појавила у јавности око усаглашености Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених лица са Уставом Републике Србије.

Законом о Регистру се уводи могућност, а не обавеза изјашњавања запослених у јавном сектору о националној припадности, као и познавање језика, тј. језика на којем је запослени стекао основно и средње образовање. Ова Влада, у оквиру своје бриге о националним мањинама, али и обавеза које проистичу из процеса придруживања Европској унији, жели да води рачуна о националном саставу становништва и о одговарајућој заступљености националних мањина при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима АП и јединицама локалних самоуправа.

Подсећамо, за оцену усклађености правног система Србије са правним тековинама ЕУ и стандардима Савета Европе биће од кључне важности повећање учешћа припадника националних мањина у целокупном  јавном сектору.

Ово је само један од механизама за добијање прецизније слике о заступљености припадника националних мањина, на основу које ће Влада моћи да спроводи политику одговарајуће заступљености на радним местима у јавном сектору. Подвлачимо, не уводи се обавеза, већ могућност прикупљања таквих података уз писмену сагласност државног службеника.

4. aвгуст 2015.

Удовички: Закон не умањује независност

 Закон не умањује независност


Коментар потпредседнице Владе за агенцију Бета поводом захтева независних тела да председник Републике Србије врати Закон о начину утврђивања максимума броја запослених у скупштинску процедуру


Као и на седници Одбора за правосуђе и државну управу НСРС, тако ћу и сад изразити свој чврст став да су било какви захтеви да се изузму из Закона о максималном броју запослених, попут овог за запослене у независним телима, могу само третирати као изузимање од дељења исте судбине свих државних службеника из других органа. Овакав захтев је такође потпуно супротан Закону о буџетском систему.

Независност у раду институција, чији је задатак да буду савест друштва и чији састав и устројство обезбеђује да не долазе под утицај политике тренутка, изузетно је важна и потребна Србији. Мислим да је постигнути степен независности и снага неких од ових институција нешто чиме Србија треба и може да се поноси - и никад не бих урадила нешто што ту независност умањује. Управо због тога изузетно је важно и препознати да независност не значи и аутономност у смислу да нека институција ником не полаже рачуна. Напротив, независност се најбоље штити одговорним понашањем – које су до сад ове институције показале и кад је реч о запошљавању од кад траје фискална консолидација, али и кроз формално рачунополагање.

Ниједним сегментом Закона о начину утврђивања максимума броја запослених не умањује се независност ових контролних тела. Процедуре за запошљавање у независним телима остају као и до сада – број радних места одобраваће Скупштина, тачније надлежни Одбор и то на њихов предлог, а не Влада, као извршна власт! Овим Законом чије је трајање орочено до краја 2018. не умањујемо број запослених, већ штавише олакшавамо запошљавање у овим телима за време трајања фискалне консолидације. Неће бити потребна дозвола за свако појединачно радно место, као што је то био случај до сада, већ ће независна тела у оквиру дозвољеног максимума сама спроводити процедуре за запошљавање.

Чињеница да су до сада остварене гаранције независности рада ових контролних тела не подразумева ослобађање потребе да полажу рачуна за свој рад: Скупштина им одобрава буџете за њихово функционисање, Скупштини подносе финансијски извештаје за потрошен новац и нормално је да сад, у овом ограниченом времену, у истом контексту пролазе кроз скупштинску процедуру одобравања максималног броја запослених за сваку годину.

Укључивањем у Закон подвлачимо чињеницу да сви па и независна тела, у току трајања фискалне консолидације, треба нарочито да воде рачуна о својим трошковима. СВИ делимо судбину ове државе.

3. aвгуст 2015.

Иван Бошњак о Српској слагалици

Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе гостовао је на ТВ Коперникус у емисији Србија Онлајн на тему пројекта промоције јединица локалне самоуправе – www.serbianpuzzle.rs. Бошњак је истакао да је ово најбољи начин да српске општине и градови буду примећени и позвао их да се активно укључе у овај пројекат.

 

Погледајте старија саопштења

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама