МЕНИ

Насловна » Архива » Саопштења - мај 2018.

Саопштења

31. мај 2018.

ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА НА ЛОКЛАУ

Влада Србије је на данашњој седници утврдила Предлог закона о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти.

Додатни протокол Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти садржи одредбе којима се гарантује право на учествовање у пословима локалних власти. Овај документ, који је састављен од стране Европског одбора за локалну и регионалну демократију, отворен је за потпис као конвенција од стране држава потписница Европске повеље о локалној самоуправи (16.11.2009. године).

 Веће учешће грађана у доношењу одлука на локлау

Додатни протокол одражава и поштује различитост начина учешћа и процедура успостављених у националном, регионалном и локалном законодавству, обухватајући при томе: право на учешће у јавном животу на локалном нивоу, право на информисање од стране локалних власти, као и обавезе локалних органа власти да омогуће остваривање ових права.

Поред тога, у циљу што непосреднијег укључивања грађана у процес одлучивања о питањима из надлежности локалне самоуправе и Предлогом закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи је уређено питање учешћа грађана у јавној расправи подношењем (квалификованог) предлога за спровођење јавне расправе о тим питањима, у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу, с тим да је надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан да на примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина.

Министарство државне управе и локалне самоуправе путем унапређивања система локалне самоуправе кроз ова два закона жели да пружи подршку јачању партиципације грађана у поступцима доношења одлука које се тичу њих непосредно. На тај начин ће и прописи бити доношени у процедури у којој се препознаје демократија, транспарентост и отвореност и која даје квалитетније резултате чиме се омогућава и ефикаснија примена самих прописа, имајући у виду да ће грађани знати да су допринели стварању прописа и да ће их самим тим више поштовати.

29. мај 2018.

СА НАЧЕЛНИЦИМА ОКРУГА О еЗУП-у

Администрације у градовима и општинама које су приступиле еЗУП-у, користиле су овај систем да би размениле податке за више од 200.000 упита грађана/странака, речено је данас на састанку који је у Српско-корејском информатичко приступном центру одржан са начелницима управних округа поводом коришћења е-ЗУП-а у пословању локалних самоуправа.

Државни секретар Зоран Касаловић је у разговору са начелницима управних округа нагласио да су службеницима у локалним самоуправама преко еЗУП-а доступни подаци из осам база података које воде различите институције, што им у великој мери олакшава посао.

 Са начелницима округа о еЗУП-у

„Велики број општина се прикључило овом систему, значајан број га користи у свакодневним пословима које имају са грађанима, али наш циљ је да све локалне администрације, у стопостотном проценту користе овај систем, јер то је начин да послове обављају лакше и брже у корист грађана Србије", рекао је он.

Касаловић је нагласио да је улога управних округа веома значајна у смислу комуникације и координације активности око реформе.

 Са начелницима округа о еЗУП-у

„Од вас очекујемо да искористите све своје формалне и неформалне контакте које имате са градским и општинским управама, утврдите који су проблеми са којима се сусрећу у коришћењу еЗУП-а, како бисмо у најкраћем року нашли начине да их превазиђемо, јер нашим грађанима је потребна ефикасна управа коју смо ми дужни да обезбедимо“, поручио је Касаловић.

29. мај 2018.

БОШЊАК: ДОБРА УПРАВА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ЗА РОМКИЊЕ И РОМЕ

„Министарство државне управе и локалне самоуправе заокружује правни оквир у циљу даљег активног укључивања припадника мањина, а нарочито Рома и Ромкиња, у друштвене процесе“, рекао је државни секретар Иван Бошњак на представљању заједничког програма Савета Европе и Европске комисије ROMACTED "Промовисање доброг управљања и оснаживања ромске заједнице на локалном нивоу".

 Бошњак: Добра управа на локалном нивоу за Ромкиње и Роме

Бошњак је захвалио међународним партнерима на подршци у оснаживању ромске заједнице и рекао да већ добре законе побољшавамо ради превазилажења недостатака који су се показали у њиховој примени.

„Управо следећи задатак који се поставља пред све нас је даља децентрализација послова и одговорности. Живот се одвија на локалу и главни изазов је на најједноставнији начин решавати проблеме тамо где се они генеришу у локалним срединама“, нагласио је државни секретар.

Он је подсетио да ће се у другој половини године одржати избори за националне савете националних мањина и позвао присутне да допринесу да се што већи број наших суграђана, припадника националних мањина, укључи у овај процес.

У ROMACTED програм који је усмерен на изградњу политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти укључило се 11 локалних самоуправа, а свечаности на којој је представљен пројекат присуствовали су и Тим Картрајт, шеф мисије Савета Европе,  Зорана Михајловић, потпредсеница Владе Србије и председник Националног савета ромске националне мањине Тефик Рамаданоивћ.

29. мај 2018.

РУЖИЋ: 200.000 ПУТА ГРАЂАНИМА НИЈЕ ЗАТРАЖЕН СУВИШАН ДОКУМЕНТ

 Ружић: 200.000 пута грађанима није затражен сувишан документа

Обавезна размена података из службене евиденције започета је усвајањем новог Закона о општем управном поступку (ЗУП) у фебруару 2016. године. Она је подразумевала размену (поштом, куриром, лично...) података, информација или докумената које управа већ у својим базама поседује, а до тада је њих у виду извода, уверења или потврда тражила од грађана.

Паралелно са применом новог закона, Министарство је радило на апликацији еЗУП путем које би се ти исти подаци размењивали електронским путем“, истиче министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић. Данас на еЗУП-у овлашћени службеници имају могућност размене података из осам база – матичних књига, МУП, Пореске управе, Фонда ПИО, Националне службе за запошљавање, Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Републичког геодетског завода, а од недавно и Министарства правде.

У овом тренутку апликацији могу да приступе 129 општина и градова и 16 градских општина града Београда“, каже Ружић и додаје да су од почетка размене података преко е-ЗУП-а администрације у градовима и општинама одговориле на више од 200.000 упита грађана/странака. „То практично значи да 200.000 пута нисмо тражили од грађана да доносе уверења и изводе, већ смо те податке прибавили сами“, рекао је Ружић.

Министар Ружић истиче да је право свих грађана да траже да по новом Закону податке из ових осам база службеници сами прибаве за потребе завршавања процедура и истовремено и обавеза запослених да примењују Закон о општем управном поступку у корист грађана Србије.

Нови закон и нова апликација донели су не само уштеде за грађане, већ ће и олакшати рад нама у управи. То је важно с аспекта оптимизације управе којој тежимо да са мање постигнемо више“, рекао је министар.

28. мај 2018.

Конкурс за награду
ШАМПИОНИ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА 2018

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Радио-телевизија Србије (РТС) уз институционално покровитељство Министарства државне управе и локалне самоуправе и у партнерству са Развојном агенцијом Србије, покрећу други конкурс за избор најбољих пракси у раду локалне самоуправе и награду Шампиони локалног развоја 2018.
На конкурсу ће бити изабрано укупно 10 општина и градова – пет шампиона и пет вицешампиона, који су реформама локалне администрације и применом нових модела и приступа у раду значајно унапредили квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга према грађанима, привукли нове инвестиције, успоставили партнерски однос и сарадњу са постојећом привредом, подстакли предузетништво и развој локалне економије.
Награду Шампиони локалног развоја НАЛЕД и РТС су установили 2013. године са циљем да препознају и промовишу примере најбоље праксе у раду локалних самоуправа на које друге општине и градови у Србији могу да се угледају.
Општине и градови се надмећу у пет категорија – привлачење инвестиција, подршка привреди, сервис грађана, ефикасна управа, промоција туризма и културе.

 Конкурс за награду - ШАМПИОНИ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА 2018

Конкурс је отворен од 28. маја до 10. јуна 2018. Шампиони и вицешампиони локалног развоја за 2018. биће проглашени на свечаности крајем јуна у присуству ресорног министра, истакнутих лидера државних и међународних институција, привреде, локалних самоуправа и медија, а најбоља решења ће бити додатно промовисана на националном нивоу у сарадњи са Радио-телевизијом Србије. Победничке локалне самоуправе имају ексклузивно право да у наредне две године у промотивне сврхе користе електронски беџ (на интернет презентацији, у потпису е-маила, на промотивним материјалима), као и да на згради општине/града истакну промотивну таблу „Шампиони локалног развоја 2018“ односно „Вицешампиони локалног развоја 2018“.  

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу имају све локалне самоуправе у Србији. Градови и општине могу да конкуришу за награду у највише две од пет такмичарских категорија (једна пријава по категорији), подношењем пријава на предвиђеном обрасцу и пратеће документације. Образац за пријаву може се преузети из прилога или на интернет страници НАЛЕД-а: www.naled.rs
Пријаве и пратећу документацију треба доставити електронским путем на sampioni@naled.rs или поштом на адресу НАЛЕД-а (Македонска 30/VII, Београд) са назнаком Шампиони локалног развоја, најкасније до 10. јуна 2018. Само комплетне и благовремено поднете пријаве биће узете у разматрање (послате поштом закључно са 10. јуном). Пријава ће се сматрати комплетном ако садржи формулар са основним подацима о општини и описом решења које локална самоуправа кандидује, као и додатну документацију која доказује испуњеност критеријума за оцењивање.

 

ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

Општине и градови треба да кандидују конкретна и применљива решења и документују остварене резултате у следећих пет такмичарских категорија:

 1. Привлачење инвестиција
 2. Системска решења или примери успешне праксе у привлачењу страних инвестиција – примери:

  • Успостављен системски процес привлачења инвеститора кроз активности канцеларије за локални економски развој
  • Таргетирање инвеститора и спровођење кампања за циљану промоцију инвестиција, развијен вебсајт и промотивни материјали прилагођени потребама потенцијалних инвеститора
  • Таргетиран приступ у креирању понуде за инвеститоре, формирање индустријских зона и слободних зона, научно-технолошких паркова
  • Системски приступ ревитализацији браунфилда у сврху привлачења инвестиција
  • Реализација инвестиција кроз јавно-приватна партнерства
 3. Подршка привреди
 4. Решења која су подстакла развој локалне привреде и предузетништва - примери:

  • Успостављање функционалног Привредног савета и система решавања проблема локалне привреде
  •     
  • Заједнички пројекти с локалном привредом у циљу унапређења услова за пословање и квалитета живота
  •         
  • Подршка привреди у решавању административних процедура, проналажењу радне снаге и стратешких партнера, аплицирању за средства
  •         
  • Програми обуке радне снаге и усклађивање образовних профила са потребама привреде
  •        
  • Олакшице и подстицаји за постојећу привреду и предузетништво, бизнис инкубатори, зоне унапређеног пословања (БИД), заједничка промоција
  •        
  • Програми подршке запошљавању и самозапошљавању
  •        
  • Транспарентан и подстицајан систем локалних такси и накнада
 5. Сервис грађана
 6. Решења која су унапредила квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга ка грађанима – примери:

  • Формиран услужни центар или други видови директне и двосмерне комуникације са грађанима
  • Савремене комуналне услуге
  • Савремена решења у здравству и образовању
  • Реновирање делова града, уређење паркова, тргова и јавних површина
  • Програми подршке младима и рањивим групама
  • Укључивање грађана у процес доношења одлука од значаја за функционисање ЛС
 7. Ефикасна управа
 8. Решења која су допринела унапређењу ефикасности рада локалне администрације, бољој интерној комуникацији, смањењу сувишне бирократије – примери:

                
  • Увођење електронских сервиса помоћу којих грађани и привреда могу у потпуности или највећој мери да обаве административне процедуре
  •              
  • Убрзање постојећих „папирних“ процедура
  •              
  • Развијени интерни систем комуникације и управљања/менаџмента – унутар општинске / градске администрације и са јавним предузећима
  •              
  • Професионализација рада службеника и служби, примери оптималног ангажовања јавних службеника
  •              
  • Међуопштинска сарадња на заједничким пројектима
  •              
  • Ефикасан систем комуникације и сарадње са месним заједницама у циљу равномерног задовољења потреба свих грађана
 9. Промоција туризма и културе
 10. Решења која су на посебан начин истакла туристичке и културне потенцијале и особености локалне самоуправе, обезбедиле веће интересовање туриста за њихову средине и кроз развој програма у домену туризма и културе помогле економском оснаживању локалног становништва – примери:

  • Дефинисање јединствене туристичке понуде и промоција града/општине као туристичке и културне дестинације, ревитализација туристичких локација од посебног значаја, изванредни успеси у привлачењу туриста
  •         
  • Формирање и организација рада центара за културу
  •         
  • Савремен приступ у промоцији и развоју туризма и културе (развој апликација, промо видео снимака, промоција на друштвеним мрежама...)
  •         
  • Подршка очувању старих заната, традиционалних техника и туристичких локација
  •         
  • Подршка локалним удружењима и програми економског оснаживања жена и младих на селу
  •         
  • Организовање радионица, изложби, обука и програма, наградних конкурса у циљу очувања културне баштине, промоције очувања културе код деце и младих
  •         
  • Културне манифестације које су допринеле афирмисању ЛС
  •         
  • Јединствени туристички производ и бренд
  •         
  • Међуопштинска сарадња и увезивање садржаја у циљу обогаћивања туристичких понуда (планински туризам, бањски туризам..)

*Напомена: локалне самоуправе могу да кандидују решења по сопственом избору и не морају да се ограничавају на горе наведене примере који су дати само као илустрација.

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Жири ће оцењивати предложена решења на основу пет унапред задатих критеријума на скали од 1 (најнижа оцена) до 5 (највиша оцена). Максималан број поена који једна општина може да освоји износи 25..
1. Применљивост решења - да ли предложено решење може да се примени у другим локалним самоуправама?
2. Мерљивост резултата и ефекти - како мерите резултате и какви су конкретни ефекти спроведеног решења?
3. Домет решења - на колико људи / привредних субјеката утиче предложено решење и на који начин?
4. Однос трошкова и бенефита - да ли бенефити од увођења решења превазилазе трошкове?
5. Иновативност - колико је решење оригинално, да ли уводи сасвим нову праксу у рад локалних самоуправа?

Одлуку о десет најбољих решења донеће стручни жири, сачињен од представника НАЛЕД-а и РТС-а, најкасније до 20. јуна 2018.

 

25. мај 2018.

НОВА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОСЕБНИ БИРАЧКИ СПИСАК ЗА МАЊИНЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић отворио је у Српско-корејском информатичко-приступном центру обуке референата који воде Посебан бирачки списак за националне мањине у новој апликацији.

 Нова апликација за посебни бирачки списак за мањине

„Као што знате у периоду који је пред нама, следе нам избори за чланове националних савета националних мањина, који према закону треба да се распишу у августу, а да се одрже најкасније до 4. новембра ове године“, рекао је министар.

Он је истакао да је заједнички задатак је да се избори одрже у складу са демократским принципима и транспарентно, а да наши грађани, припадници националних мањина, буду благовремено обавештени о поступку уписа у посебан бирачки списак како би искористили своје право да учествују на овим изборима, да бирају односно да буду бирани за чланове својих националних савета.

Изменама Закона о националним саветима националних мањина, које ће, по речима министра, бити разматрани на некој од следећеих седница владе, предвиђају се решења којима се олакшава вођење тог списка по службеној дужности, прецизније се уређују подаци који се у њега уписују и подношење захтева за упис у тај списак. Такође, прописано је да зaхтeв зa упис у пoсeбaн бирaчки списaк припaдник нaциoнaлнe мaњинe пoднoси oргaну упрaвe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe не само прeмa мeсту прeбивaлиштa, већ и према месту боравишта за интерно расељена лица.

 Нова апликација за посебни бирачки списак за мањине

Из свих наведених разлога Министарство је, уз подршку Мисије ОЕБС у РС, започело спровођење oвих обука. Наредне ће се одржати у Нишу, Лесковцу и Крагујевцу. Планирано је да обукама присуствује преко 300 службеника који обављају ове послове.

24. мај 2018.

ОБУКА РАДНИКА ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА GOOGLE STREET VIEW TRUSTED

Српско-корејски информатичко приступни центар и VR Photo Team организовали су бесплатне радионице-предавање на тему „Google Street View Trusted“ са циљем упознавања са једним од најактуелних пројеката компаније Google који је намењен пословним корисницима.

 Обука радника државних институција за Google Street View Trusted

Полазници обука су овога пута били запослени у државним институцијама.

Google претрага је начин да се брзо дође до јасних, сигурних и тачних информација. Први контакт са дигиталном заједницом је управо преко Google визит карте која пружа основне информације и оставља први, и тиме најбитнији утисак, у овом случају, о институцији.

Полазници, запослени у институцијама, стекли су непоходне вештине за правилно приказивање на Google претраживачу – како на прави начин, функционално и правилно унети податке о институцији како би Google визит карта институције била информативна и испунила своју сврху.

Српско-корејски информатичко приступни центар отворен је у децембру прошле године као заједнички пројекат Министарства државне управе и локалне самоуправе и Владе Републике Кореје.

Центар је опремљен најсаременијом информатичком опремом и намењен је за стицање нових знања и вештина из области информационих технологија, како за државне службенике, тако и за грађане. Обуке су бесплатне.

23. мај 2018.

СТЕВИЋ: ПОТРЕБЕ ЛОКАЛА ВЕЋЕ, НАРЕДНЕ ГОДИНЕ НАДАМО СЕ ЈОШ ВЕЋА СРЕДСТВА ПОДРШКЕ

Државни секретар Бојан Стевић разговарао је са привредницима на догађају „Стварање конкурентне пословне климе кроз сарадњу јавног и приватног сектора“ као део пројекта који организују НАЛЕД и Развојна агенција Србије, а који има за циљ стварање конкурентне пословне климе. Он је ту нагласио да МДУЛС подржава јединице локалне самоуправе да стварају боље пословне амбијенте и рад локалних самоуправа унапреде у ефикаснији и модернији сервис за привреднике. Један од начина подршке је свакако Фонд за локал Министарства, рекао је Стевић, који је ове године увећан 32 пута у односу на прошле године када је био свега 10 милиона динара.

 Стевић: Потребе локала веће, наредне године надамо се још већа средства подршке

„Иако смо сада на располагању имали 320 милиона динара, пројекти који су нам стигли у Министарство на предлог, били су вредности веће од 2 милијарде динара“, рекао је државни секретар објашњавајући да су то показатељи да су потребе локала веће, те ће се свакако настојати да се средства за наредну годину још увећају. Он је истакао и да су сви пројекти добро припремљени, што такође говори о спремности општина и градова да преузму иницијативе и унапреде рад како би привукли инвестиције и подигли стандард живота.

„Важна карика у стварању повољног пословног амбијента су свакако реформисане инспекције“, нагласио је Стевић, који је напоменуо да у Србији има око 6500 инспектора, као и да је тај број мали у односу на просек у ЕУ, те да ће се, поред наставка реформе рада инспектора, радити и на увећавању кадровских и материјалних капацитета. „Сада инспекторима фокус није на кажњавању, већ на саветодавној улози, те је важно да искористите ту могућност и избегнете било какве неправилности“, поручио је Стевић привредницима.

 Стевић: Потребе локала веће, наредне године надамо се још већа средства подршке

Рекавши да ће Министарство наставити са радом на реформи рада у управи, он је и додао да је приоритет и да дигитализујемо процесе, те је у том смислу донет недавно и Закон о електронској управи, који све у управи обавезује на коришћење модерних технологија.

23. мај 2018.

РУЖИЋ: УСЛУЖНИ ЦЕНТАР У СУБОТИЦИ ПРЕТЕЧА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић посетио је Услужни центар у Суботици и похвалио напоре те градске управе да олакша комуникацију грађана и привредника са управом, али и нагласио да један од циљева реформе је да обезбеди једнобразност у поступању у свим локалним самоуправама. Он је изјавио да је управо овакав начин организације рада претеча јединственог управног места на чему Министарство тренутно ради.

 Ружић: Услужни центар у Суботици претеча јединственог управног места

"Са 50 милиона динара подржаћемо кроз пилот пројекат неколико општина да успоставе јединствено управно место најпре за животни догађај купопродају половних аутомобила. Реч је заправо о једном шалтеру на коме ће грађани моћи да поднесу захтев за све послове који су везани за ову ситуцију у којој грађани имају посла са државом. Како ћемо се ми као управа организовати да тај посао завршимо наш је задатак и са тиме не смемо оптерећивати грађане”, рекао је Ружић.

Министар је похвалио што је ова локална самоуправа, која је вишенационална средина, омогућила да се грађани за издавање докумената могу обратити на сва три језика који су у службеној употреби у том граду.

23. мај 2018.

РУЖИЋ У СУБОТИЦИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Влада Србије ће ускоро разматрати чак три закона која ће у значајној мери додатно унапредити положај националних мањина у Србији, најавио је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић на састанку са представницима мађарске, хрватске, буњевачке, немачке мањине и јеврејског савеза који је одржан јутрос у Суботици

 Ружић у Суботици са представницима националних мањина

Ружић је објаснио да је реч о изменама прописа који уређују функционисање националних савета, права и слободе припадника националних мањина, као и службену употребу језика и подсетио да припадници националних мањина чине 13 одсто укупног становништва Србије.

С обзиром да је ово изборна година за националне савете, министар Ружић је поручио да је потребно да национални савети предузму потребне активности и мере како би сви припадници мањина били обавештени о упису у Посебан бирачки списак, а потом, када се распишу избори, о поступку гласања. “Национални савети су тела преко којих националне мањине остварују Уставом зајамчену самоуправу у утврђеним областима друштвеног живота – образовању, култури, информисању, употреби језика и писма и зато је важно да се грађани упознају и буду на време информисани о свим активностима током овог изборног процеса“, рекао је Ружић

Ружић је подсетио представнике националних савета националних мањина да се до 5. јуна могу пријавити пројекти који имају за циљ унапређење информисања на језицима мањина. Министарство је ове године определило 12 пута више средстава за ове потребе у односу на прошлу годину.

22. мај 2018.

РУЖИЋ И АДЕМИ О СТАТУСУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је данас да Влада Србије и то министарство припремају четири закона која ће се у јуну наћи у парламенту са циљем да се унапреди статус националних мањина, а функционисање националних савета буде плодотворније и транспарентније.

 Ружић и Aдеми о статусу националних мањина

"Један од драгоцених делића тог веома важног мозаика јесте национални савет македонске националне мањине који ће, сигуран сам, такође, узети учешће у ономе што следи крајем године, а то су избори за национале савете националних мањина", изјавио је Ружић после састанка са македонским министром за дијаспору Едмондом Адемијем.

Ружић је рекао да је на састанку констатовано да је потребно реактивирати и имплементирати споразум између Србије и Црне Горе и Македоније из 2004 године о покретању и функционисању међувладине мешовите комисије.

"Сматрам да је то један модел, механизам који у сваком случају може, чак и растерећен од неких дневних политичких тема које на Балкану увек постоје, да помогне да се позабавимо оним што јесте интерес двеју држава, њихових држављана и наших мањинских политика", рекао је Ружић.

Адеми је истакао да је кључно питање током састанка било почетак рада мешовите комисије ради унапређења права македонске националне мањине у Србији и српске националне мањине у Македонији.

"Као министри ресорних министарстава ми ћемо поставити ово питање нашим владама и надамо се да ће од јесени бити формирана мештовита комисија која постоји од 2004, али само формално, јер није функционисала", казао је Адеми.

15. мај 2018.

МАТИЧАРИ ОМОГУЋАВАЈУ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГАРАНТОВАНИХ УСТАВОМ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић присуствовао је обележавању Дана матичара, за које је рекао да су важна карика, јер радећи свој посао омогућавају да грађани остваре сва права која су им гарантована Уставом и законима.

 Матичари омогућавају остваривање права гарантованих Уставом

На данашњој прослави у Центру „Сава“, којој је присуствовало око 250 матичара, Ружић је навео да је традиција матичара у Србији дуга, те да данас има 1.355 матичара, који су верни пратиоци сваког од нас, како у најлепшим, тако и у најтужнијим тренуцима.

"Матичари раде један веома захтеван и важан посао, они су сведоци и срећних и тужних догађаја у животима свих нас. Раде много и доприносе на пољу културе и демографије и историје нашег народа", казао је Ружић и додао да су матичне службе почеле да функционишу још у 19. веку након доношења Сретењског устава.

Како је навео, Дан матичара се обележава поводом првог закона који је нормирао рад матичних служби из 1946. године.

Према његовим речима, веома је значајно то што је 98 одсто података из матичних књига рођених, венчаних или умрлих пребачено у електронски облик.

Он је апеловао да све јавне локалне самоуправе до краја ове године напусте своје локалне апликације и пребацивањем матичних књига у електронски облик пређу у директан рад у Централном систему, те похвалио 108 јавних локалних самоуправа које већ раде на тај начин.

 Матичари омогућавају остваривање права гарантованих Уставом

"Оно што очекујемо током ове и у првој половини следеће године јесте да у сарадњи са Министарством унутрашњих послова урадимо да и држављанство пређе у Централни регистар, тако да и коначно више неће бити важно где вам је пребивалиште, где сте рођени како бисте остварили право у складу са законом о општем управном поступку и добили одређени извод. То ће убрзати и учинити посао управе ефикаснијим и транспарентнијим", казао је Ружић.

Навео је да измене и допуне закона о матичним књигама доносе да се на принципу добровољности у матичне књиге упише национална припадност, затим промена пола...

Како је рекао, очекује се да, уколико не до краја редовног заседања Скупштине, због великог броја закона из других ресора, током јуна на једном од ванредних заседања се и тај закон нађе на дневном реду.

"Што се тиче Министарства државне управе и локалне самоуправе, очекујем да се у скупштинској процедури нађе осам закона из различитих сектора којима се Министарство бави", казао је Ружић.

11. мај 2018.

ВЛАДА НАСТАВЉА ПОЛИТИКУ ПОШТОВАЊА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је Савет за националне мањине од изузетног значаја за нашу земљу и да се политика Владе заснива на толеранцији, поштовању права националних мањина и њиховог интегрисања у ширу друштвену заједницу.

 Влада наставља политику поштовања права националних мањина

Брнабић, која је по трећи пут председавала седници Савета, нагласила је да је ниво дискриминације мањинских група и припадника националних заједница у опадању, али да бисмо постали потпуно инклузивно друштво морамо још много тога да урадимо.

Она је упознала представнике националних савета националних мањина са значајем пројекта Адресног регистра, који заједно реализују Републички геодетски завод, Пошта Србије, Стална конференција градова и општина и локалне самоуправе.

Ажурирање адресног регистра је још један од важних корака у правцу увођења реда у држави и модернизацији државне управе, истакла је премијерка и објаснила да ће на овај начин грађанима и привреди бити омогућене ефикасне и лако доступне услуге које пружа држава.

Председница Владе је такође подсетила на то да је јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина спроведена у периоду од 29. марта до 18. априла.

У јавној расправи су, како је прецизирала, учествовали државни органи, органи АП Војводине, национални савети националних мањина, политичке странке и покрети, удружења, грађани и појединци.

Брнабић је нагласила да је план да се до краја ове године одрже и избори за националне савете националних мањина.

 Влада наставља политику поштовања права националних мањина

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић је подсетио на то да је на прошлој седници Савета одлучено да информисање на језицима националних мањина остане приоритетна област за финансирање и у 2018. години из Буџетског фонда за националне мањине, који је у односу на претходну годину увећан 12 пута и сада износи 21,8 милиона динара.

Ружић је навео да је 7. маја расписан конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години.

Вршилац дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић представила је Шести изештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина, истичући да је у току израда и Седмог извештаја чије је представљање планирано за почетак јуна.

10. мај 2018.

ПОДРШКА НЕМАЧКЕ РЕФОРМИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ ОД 5 МИЛИОНА ЕВРА

Министар Бранко Ружић изразио је велику захвалност за подршку коју Савезна Република Немачка пружа у процесу спровођења реформе јавне управе у Србији. “Реформа јавне управе је трајан процес и представља битан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева у свим областима друштва”, рекао је он и додао да оно чему стремимо је да максимално унапредимо рад јавне управе, обезбедимо висок квалитет услуга грађанима и привредницима и створимо такву управу која доприноси економској стабилности Србије и повећању животног стандарда грађана.

 Подршка Немачке реформи јавне управе у Србији од 5 милиона евра

Споразум који је данас потписан представља наставак сарадње на пројекту који спроводи ГИЗ и од иницијалне вредности од 1,5 милиона евра увећан је на 5 милиона евра. Пројекат је највише допринео у нашем раду да спроведемо Закон о општем управном поступку и тиме поједноставимо поступке и процедуре унутар управе, боље комуницирамо и мање оптерећујемо грађане и привреднике да нам доносе безброј папира и докумената који су већ код нас у бази, истакао је министар.

Директор ГИЗа за Србију Герхард Сипел рекао је да је задовољство подржати Србију у овом подухвату и да су захвални на досадашњој успешној сарадњи чији ће успех највише осетити грађани Србије.

10. мај 2018.

РУЖИЋ: СВЕ СМО БЛИЖИ ОСТВАРИВАЊУ КОНЦЕПТА ЈАВНЕ УПРАВЕ КАО СЕРВИСА ГРАЂАНА

Влада Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама који ће модернизовати начин вођења матичних књига и додатно осигурати остваривање мањинских и људских права.

 Ружић: Све смо ближи остваривању концепта јавне управе као сервиса грађана

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је да се променом овог прописа заокружују активности на пољу дигитализације и увођења савремених технологија у област вођења матичних књига. „Тежња је да се у систем угради још један камен у темељ модерне, уређене, ефикасне и делотворне државе и управе, па изменама прописа обавезујемо матичне службе да све промене о грађанима врше електронским путем, директно у Регистру матичних књига, који ће бити јединствена база података о личном стању грађана у електронској форми“, рекао је министар и нагласио да је ова новина у складу са принципом модернизације и дигитализације која има за циљ остваривање концепта јавне управе као сервиса грађана.

Министар је објаснио да овај пропис омогућава и добровољни упис податка о националној припадности у матичну књигу рођених, што је у складу са концептом слободе националног изражавања, који представља уставни принцип, као и да је предвиђена могућност уписа промене пола у матичну књигу рођених. Такође, издавање извода из матичних књига проширује се и на дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у иностранству, што ће веома значити нашој дијаспори, рекао је министар.

8. мај 2018.

РУЖИЋ И КОПРИВНИКАР: ЗА ДОБРУ УПРАВУ СУ КЉУЧНИ ЉУДИ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и потпредседник Владе Словеније и министар јавне управе Борис Копривникар потписали су данас Меморандум о сарадњи у области стручног усавршавања који ће подразумевати размену добре праксе, искуства и знања у тој области, као и упућивање службеника на стажирање.

 Ружић и Копривникар: За добру управу су кључни људи

Ружић је том приликом изјавио да је Србији значајна подршка, искуство и добра пракса земаља из региона, а посебно оних које су прошле кроз процес европских интеграција. „Наша сарадња са Словенијом развила се у много области када је реформа јавне управе у питању, а колега Копривникар и ја смо данас, као и током заједничке седнице двеју влада, разговарали и о размени искуства и знања када је стручно усавршавање запослених у питању, јер смо сагласни да су за добру управу кључни службеници“, рекао је министар.

Копривникар је оценио да једна институција или организација не може бити успешна ако је не чине образовани, обучени и мотивисани људи. Он је рекао да Словенија традиционално размењује искуства и да има одличну сарадњу са Србијом. „Што више причамо то смо сагласнији да се суочавамо са истим проблемима и изазовима који захтевају слична решења. Зато је и потписивање овог Споразума важно, јер њиме и формализујемо начине и принципе сарадње у области стручног усаршавања запослених у јавној управи“, рекао је Копривникар.

 Ружић и Копривникар: За добру управу су кључни људи

За остварење овог циља, српски министар рекао је да су у протеклом периоду донети веома важни закони – Закон о Националној академији и Закон о еУправи, први закони те врсте код нас. „Академија ће нам пружити квалитетне и едуковане службенике у, а Законом о еУправи обавезали смо се, као управа, на коришћење модерних технологија у нашем раду, што ће значајно допринети лакшем пословању грађана са управом и већем поверењу у државне институције“, рекао је Ружић нагласивши да је Академија већ почела са обукама, а да ће од јесени радити у пуном капацитету.

7. мај 2018.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је данас јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за финансирање програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић је тим поводом изјавио да је овај Фонд активиран прошле године након 15 година постојања и да је ове године за ове потребе обезебеђено у буџету 21.8 милиона динара, што је 12 пута више средстава у односу на претходну годину. „На унапређење положаја националних мањина се у Министарству доста ради. Припремили смо измене прописа којима побољшавамо оквир за оставривање права наших националних мањина, а овим Фондом настојимо да допринесемо унапређењу информисања на језицима националних мањина медија и програма на језицима националних мањина.“

Конкурс за пријаву пројеката је отоворен до 5. јуна 2018. године, а право учешћа имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног друштва које имају седиште на територији Републике Србије и чија је област деловања заштита и унапређење права и положаја припадника националних мањина, као и задужбине, фондације и конференције универзитета, односно академија струковних студија.

Више о Конкурсу на следећем линку - http://mduls.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-nsnm.php

Погледајте старија саопштења

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама