МЕНИ

Насловна » Архива » Саопштења - новембар 2018.

Саопштења

29. новембар 2018.

Централни регистар становништва – евиденције о грађанима на једном месту

Помоћница министра државне управе и локалане самоуправе Марина Дражић учествовала је на панелу Smart eGovernment конференције у Београду, на којој је представила значај централног регистра становништва у даљем развоју електронског пословања у Србији.

 Централни регистар становништва – евиденције о грађанима на једном месту

Она је истакла да је предвиђено да 11 евиденција о грађанима Србије које се сада налазе у пет база, буду обједињене у том регистру.

Грађани неће морати да иду од шалтера до шалтера и прикупљају своја документа да би завршили поступак, већ ће то један орган моћи да учини за њих тако што ће приступити централном регистру становништва“, рекла је Дражић.

Централни регистар ће обухватити базе Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Пореске управе и Републичког геодетског завода.

Организатор Smart eGovernment  конференције је АСИТ (Асоцијација за рачунарство, информатику, телекомуникације и нове медије Србије) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе Србије, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Министарством унутрашњих послова Србије, Привредном комором Србије и професионалцима из области ИТ технологија у јавном и приватном сектору.

Конференција је приказала водећа техничка достигнућа из области електронског идентитета и апликација е-Управе.

Приказане cu бројне презентације водећих компанија у развоју савремених технологија за реализацију јавних електронских сервиса, а размотрени су и растући трендови у стандардизацији нових технологија за изградњу модерног информационог друштва.

28. новембар 2018.

Ружић представио девет закона у скупштини – корак напред ка бољој и ефикасној управи

 Ружић представио девет закона у скупштини – корак напред ка бољој и ефикасној управи

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић представио је данас у Скупштини Србије девет закона из надлежности министарства, који су наставак реформе јавне управе са циљем даље професионализације и ефикаснијег рада администрације у корист свих грађана Србије.

Четири закона су измене и допуне које се односе на реформу плата у јавном сектору и померање примене платних разреда за годину дана.

То су - Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама службеника  и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама као и Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

„Ови закони су темељ реформе система плата, а изменама које предлажемо мењамо рокове од којих почиње примена системског и посебних закона о платама у појединачним деловима јавног сектора“, рекао је Ружић у Скупштини Србије.

Објаснио је да је потребно да се у предстојећем периоду спроведу додатне финансијске анализе преласка на нов систем плата, као и да се остави нови примерен временски период за прилагођавање послодаваца и запослених и то све до 1. јануара 2020. године.

Изменама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, како је рекао, обезбеђују се услови за пуну професионализацију и деполитизацију кадрова у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и уводе се принципи рада који омогућавају да се послови из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе обављају стручно и законито.

На тај начин стварају се објективни услови и претпоставке за каријерни развој запослених, стручно усавршавање и каријерно напредовање у служби.
Ружић је рекао да се Предлогом закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, који је такође пред посланицима, уређују радни односи државних службеника и намештеника, како би се обезбедили несметани услови за награђивање државних службеника по основу вредновања радне успешности, почев од 1. јануара 2019. године.

Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима, како је рекао, дефинише појам компетенција у процесу управљања људским ресурсима, који подразумева скуп знања, вештина, особина, ставова и способности, , које би државни службеник требало да поседује, које обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.

„Предложене  су и одредбе којим се уређује да ће се избор међу кандидатима у конкурсном поступку од сада заснивати на провери тих компетенција, али се такав систем уводи и у функцију вредновања рада државних службеника. Тиме се подстиче службеник на остваривање бољих резултата рада и стварају се услови за правилно одлучивање о напредовању и стручном усавршавању“, рекао је министар.

Предвиђено је и унапређење евиденција управљања људским ресурсима (Централна кадровска евиденција), јачање улоге Кадровског плана и јачање интерног тржишта рада у циљу стварања квалитетне и ефикасне базе запослених, чија улога би била, према речима Ружића,  између осталог и да утиче на политику здржавања кадрова и њихово правилно распоређивање.

Ружић је рекао да се предложеним изменама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору продужава примена овог закона до краја 2019. године, како би се одржала фискална стабилност.

„Смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација броја запослених у јавном сектору су мере које су до сада највише допринеле смањењу расхода и успеху фискалне консолидације“, рекао је министар.

Како је додао, због позитивних ефеката примене закона омогућено је мање рестриктивно одлучивање о потреби новог запошљавања, а наредне године разматраће се ефикаснији системи који ће омогућити ефикасније попуњавање радних места.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, како је додао Ружић, предвиђено је увођење и нових института попут „прикривене куповине“, мешовитог надзора и друго.

Објаснио је да се прикривена куповина обавља без претходног обавештавања и да је инспектор овлашћен да путем непосредног опажања прикупља доказе и податке потребне за утврђивање чињеница.

„Након обављене куповине, инспектор предочава надзираном субјекту своју службену легитимацију и налог за инспекцијски надзор“, објаснио је министар.

Мешовити инспекцијски надзор, како је додао, омогућава да више инспекција истовремено врши редован или ванредан надзор, када се предмет надзора делимично или у целости поклапа или су повезани, као резултат праксе. „То штеди време и ресурсе инспекција, али и привредника“, рекао је Ружић.

Ружић је рекао да Србија има мањак инспектора и да је ће  задатак у наредном периоду бити и План запошљавања нових инспектора, као и стручно усавршавање инспектора кроз обуке, радионице и саветовања, у складу изменама и допунама овог Закона, тако и у складу са Законом о Националној академији за јавну управу.

27. новембар 2018.

Ружић: Стручно усавршавање запослених за јачање капацитета јавне управе

Mинистар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да је циљ програма FINAC ERASMUS+ да ојача капацитете запослених у јавној управи, како на централном, тако и на локалном нивоу у области финансијског менаџмента, контроле и менаџерског рачуноводства.

 Ружић: Стручно усавршавање запослених за јачање капацитета јавне управе

Ружић је у Ректорату Универзитета рекао да је тај програм изродио четири акредитована програма за мастер студије, на четири факултета, а то су  ФОН, Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА), Државни универзитет у Новом Пазару и Економски факултет у Крагујевцу.

„Стипендира такође и прву годину 103 полазника који већ раде у јавној управи, а желе, и као професионални изазов виде, ширење својих знања о овим областима“, додао је Ружић на представљању тог програма.

Подсетио је да је ФОН је уписао 35 полазника из државних служби.

Ружић је објаснио да по завршетку мастер програма, службеници имају обавезу трансфера знања колегама и задржавања у јавној управи још најмање две године, чиме се, како је додао, обезбеђује јачање капацитета запослених у јавној управи у поменутој области, што је један од услова предвиђених Поглављем  32 поглавља у процесу ЕУ интеграција.

Подсетио је даје реформа јавне управе један од три стуба ЕУ интеграција.

„Реализација овог регионалног пројекта представља синергију државе и академске заједнице у спровођењу реформи и то је додатна вредност коју нам је овај пројекат дао“, истакао је министар.

Према речима Ружића, само добро обучени и мотивисани кадрови, који су у сталном процесу личног и професионалног развоја, адекватно распоређени у систему, они који обезбеђују ефикасност каква је потребна за шири друштвени развој.

„Зато овај вид сарадње и међусобне подршке између унивезитета и државе видим као кључан и уверен сам да ће се он наставити и у будућности“, оценио је Ружић.

Подсетио је да Србија први пут, по угледу на развијеније земље, има Националну академију за јавну управу – институцију која води рачуна о континуираном стручном усавршавању запослених. 

27. новембар 2018.

Ружић: Важно да се локалне самоуправе припреме за примену европских прописа

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је на Скупштини Сталне конференције градова и општина, чија је тема била Европска будућност локалне самоуправе,  да се око 70 одсто европског законодавства односи на примену на локалном нивоу.

 Ружић: Важно да се локалне самоуправе припреме за примену европских прописа

„Због тога је од посебног значаја успостављање капацитета јединица локалне самоуправе да искористе фондове ЕУ који су намењени подршци за спровођење реформи које су неопходне за примену ових стандарда“, рекао је Ружић говорећи на панелу о приступању Србије Европској унији и улози локалне самоуправе.

Он је нагласио да је реформа јавне управе једна од пресудних услова за приступање Србије ЕУ.

„То је важно јер се остваривање права грађана и привреде огледа у њиховом односу са органима управе на свим нивоима власти“, истакао је министар.

Ружић је навео да све значајније активности Министарство реализује у сарадњи са СКГО  и додао да је то природно партнерство које подразумева двосмерну комуникацију која је, у процесу приступања ЕУ, имала за резултат и законско одређење обавезе локалних самоуправа да имају запослене које прате овај процес.

„Циљ ове законске одредбе је да јединице локалне самоуправе активно прате процес приступања и благовремено буду обавештени о свим обавезама које ће долазити како Србија буде све ближа ЕУ“, рекао је Ружић.

Додао је да и ова одредба Закона представља једну од мера јачања капацитета јединице локалне самоуправе.

„Колико је значајно да локалне самоуправе буду активан партнер у процесу преговора говори податак да су од укупно 35 преговарачких поглавља, јединице локланих самоуправа представљене преко СКГО у око 24 преговарачких поглавља“, истакао је Ружић.

24. новембар 2018.

СПОРАЗУМОМ СА МРЕЖОМ ИНСПЕКТОРА ЈОШ ЕФИКАСНИЈЕ У РЕФОРМУ ИНСПЕКЦИЈА

Mинистар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић председавао је Координационом комисијом за инспекцијски надзор, која је први пут одржана ван свог седишта, на Фрушкој гори. Она је окупила представнике свих инспекција, као и начелнике округа Републике Србије.

 Споразумом са Mрежом инспектора још ефикасније у реформу инспекција

На седници потписан је споразум са Мрежом инспектора Србије, који ће унапређеном сарадњом Министарства и Мреже која броји више од 1500 инспектора, допринети афирмацији рада инспектора и унапређењу њиховог рада. Споразум су потписали министар Бранко Ружић и председник Мреже инспектора Драгоман Пауновић.

Ружић је истакао да је на последњој седници Владе утврђен Предлог о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору који ће се наћи ускоро и пред народним посланицима, као и да је реч више о допунама закона, будући да је текст изузетно квалитетан, као и да је донео одличне резултате у односу инспекција и привредника.

Уводимо нове механизме за рад инспекција, попут прикривене куповине и мешовитог надзора, али главни циљ нам је да обучимо наше инспекторе за новине у раду и да обезбедимо довољан број инспектора и услове за рад“, казао је министар.

Седница Комисије представља и почетак континуираног рада Републике, Покрајине и јединица локалне самоуправе на координацији инспекцијских служби свих нивоа. У том контексту, министар је истакао и платформу еИнспектор која у првом кораку укључује све републичке, а потом и све покрајинске и локалне инспекције у јединствен информациони систем који ће допринети и бољој координацији и транспарентнијем раду инспектора.

 Споразумом са Mрежом инспектора још ефикасније у реформу инспекција

Желимо да имамо довољан број добро обучених и плаћених инспектора који имају пристојне услове рада, желимо да инспекција буде партнер доброј привреди и да према таквој привреди поступа едукативно и превентивно, док репресивне механизме остављамо за оне који свесно крше закон“, рекао је Ружић.

Како каже, више се успех инспекција не мери по затовреним привредним субјектима, броју надзора и одузете робе, већ мера остваривања јавног интереса кроз инспекцијски надзор. У том циљу, министар је изразио и захвалност међународним организацијама и невладиним удружењима (УСАИД, ЕБРД, НАЛЕД...) на подршци реформи инспекцијског надзора.

21. новембар 2018.

РУЖИЋ НА РЕСПИ: AДМИНИСТРАЦИЈЕ КЉУЧНЕ ЗА НАПРЕДАК ДРЖАВА

Mинистар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић говорио је на министарском састанку чланова Регионалне школе за јавну администрацију (РЕСПА) где је истакао значај ове организације за напредак администрација у региону, посебно као услов за улазак у Европску унију.

 Ружић на РЕСПИ: Aдминистрације кључне за напредак држава

"РЕСПА је за нас не само извор информација, знања, примера добре праксе, већ и мехазнизам за стварање јачег региона, који треба још више да искористимо", подвукао је Ружић.

Он је рекао да је српска администрација претрпела велике промене у последњих неколико година, посебно у виду упрошћавања и модернизације поступака, како би грађани били задовољнији у контакту са управом, а утрошак новца и времена се смањио.

Говорећи да je потребно наставити рад на јачању капацитета управе, Ружић је рекао да је велики напредак учињен изменама појединих закона који се тичу објективног и транспарентног запошљавања, професионалног развоја, мериторности рада и стручног усавршавања. Ту је посебно споменуо да је Република Србија после деценију и више коначно добила централно место за едукацију и усавршавање свих службеника - било да је реч о републичком или локалном нивоу - Националну академију за јавну управу.

Академија је, по његовим речима, већ остварила значајне контакте са познатим школама за јавну администрацију, попут француске ЕНА и аустријске Федералне школе", казао је он и додао да очекује да ће се већ следеће године на хиљаде српских службеника додатно едуковати кроз традиционалне методе обука, али и кроз најновије видове обука, попут коучинга.

21. новембар 2018.

СКИП ЦЕНТАР БЕСПЛАТНО ОБУЧИО ПРЕКО 12.000 ЉУДИ И ИЗДВОЈИО СЕ У ОДНОСУ НА ОСТАЛЕ ЦЕНТРЕ КОЈЕ ФИНАНСИРА КОРЕЈА

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Бојан Стевић и руководилац Српско-корејског информатичко-приступног центра (СКИП) Дара Гравара Стојановић разговарали су данас са директором Националне агенције за информационо друштво Републике Кореје Џонг Сик Муном (Yong Sik Moon) и руководиоцем Сектора за међународну сарадњу Хонгу Џеоном (Honggu Jeon) захваљујући којима смо и обезбедили рад Српско-корејског центра. Састанку је присуствовао и новоименовани амбасадор Републике Кореје у Београду Хујонг Чан Чо (Hyoung Chan Choe).

 СКИП центар бесплатно обучио преко 12.000 људи и издвојио се у односу на остале центре које финансира Кореја

Веома смо захвални подршци Републике Кореје модернизацији целокупне јанце управе, посебно јер та подршка долази од земље која је светски позната по технолошком напретку”, рекао је Стевић и истакао да је та подршка до сада износила близу милион евра.

Додатно, државни секретар нагласио је да је СКИП центар, који ради у оквиру овог Министарства, високо-технолошки опремљен простор намењен за бесплатно ИТ обучавање државних службеника и грађана, као и да је за мање од десет месеци рада обучено више од 12.000 државних службеника и грађана кроз више од 450 различитих ИТ програма и обука.

На састанку је истакнуто да се СКИП центар издвојио међу педесетак центара овог типа који су финансирани од стране Републике Кореје широм света.

 СКИП центар бесплатно обучио преко 12.000 људи и издвојио се у односу на остале центре које финансира Кореја

Стевић је закључио да је Република Кореја увек била поуздан партнер Србији на многобројним пројектима од приоритета за грађане Србије. “Кориснички и сервисно оријентисана управа једина је у стању да одговори на све модерне изазове и потребе наших грађана”, рекао је он и додао да су ова већа улагања у технолошке иновације и знање поуздан доказ да Србија држи корак са савременим државама.

20. новембар 2018.

РУЖИЋ ПОНОСАН: ДРЖАВНИ ВРХ СРБИЈЕ СТОЈИ НА БРАНИКУ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА

 Ружић поносан: Државни врх Србије стоји на бранику међународног права

 

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да је одлука Генералне скупштине Интерпола у Дубаију да Косово не прими у ову организацију велика дипломатска победа Републике Србије.

„Ово је доказ да наш државни врх стоји на бранику одбране међународног правног поретка, упркос томе што се већ деценијама уназад демонстрира и промовише право силе, а не сила права, и то од стране оних сила које су најодговорније за очување планетарних вредности", поручио је Ружић.

Захтев Косова да буде примљено у Интерпол није прошао ни у другом кругу гласања. Против пријема Косова у Интерпол гласала је 51 држава, 68 је било за, а уздржано 16.

19. новембар 2018.

АНТИЋЕВА: ВЕЋА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НОВЦА ИЗ БУЏЕТА

Држава из буџета одваја значајна средства за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења цивилног друштва и због тога је у марту донета нова уредба која треба да повећа транспарентност њиховог коришћења, рекла је данас помоћница министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе Србије Ивана Антић.

 Антићева: Већа транспарентност за коришћење новца из буџета

Она је на округлом столу "Транспарентност финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења", рекла да нова уредба обавезује државне органе на активности ради бољег планирања, избегавања сукоба интереса, веће транспарентности поступка доделе, али и трошења наменских средстава.

Уведена је обавеза објаве плана расписивања јавних конкурса почетком године, обвезних елемената јавног конкурса и утврђивања ближих мерила и критеријума за вредновање програма, прецизиран поступак одлучивања, омогућено укључивање стручне јавности у конкурсни процес.

Додатно је уређена и контрола утрошка средстава, а боље је регулисана и проширена обавеза извештавања, како организација цивилног друштва, тако и институција. "Сви у овом процесу, и државне институције и организације цивилног друштва, морају да носе одговорност, а крајни циљ је да се средства користе у најбољем интересу грађана. Водиће се рачуна да ли је удружење ненаменски трошило буџетска средства, а прецизира се и поступање у случају неправилности и ненаменског утрошка средстава", рекла је Антић.

Министарство је у току рада на овој уредби, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и СКГО, обавило свеобухватне јавне онлајн консултације, са организацијама цивилног друштва и локалним самоуправама. Одржало је низ појединачних састанака са представницима државних органа и независних тела. "Посебно смо поносни на изузетно транспарентан и инклузиван поступак рада на самом тексту уредбе и пракси укључивања јавности у раним фазама припреме прописа које ово министарство доследно примењује у свом раду, а пре свега у области људских и мањинских права", рекла је помоћница.

Вршилц дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Србије Жарко Степановић истакао је да је новина уредбе увођење обавезе за органе јавне управе који ће бити дужни да у јануару следеће године доставе тој канцеларији планове конкурса које ће расписати.

Он је рекао да Канцеларија и Министарство, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина припрема водич који треба да уједначи праксу локалних самоуправа које су различито организоване.

 Антићева: Већа транспарентност за коришћење новца из буџета

Заменик генералног секретара за заступање при Сталној конференцији градова и општина (СКГО) Никола Тарбук објаснио је да ће Водич садржати моделе аката везаних за финансирање и додао је да ће СКГО следеће године организовати обуке за локалне самоуправе које се односе на идентификацију јавног интереса и послове везане за конкурсе. СКГО ће, како је рекао, кроз програм обуке које финансира швајцараска влада следеће године кроз обуку пружити подршку неколицини одабраних локалних самоуправа, али ће саветодавне услуге пружати и другим општинама. "У изради водича консултоваћемо се са локалним самоуправама и цивилним друштвом", рекао је Тарбук.

Марија Џивџановић из Министарства државне управе и локалне самоуправе рекла је да је у Србији регистровано 32.000 удружења међу којима је 70 страних и 820 задужбина и фондација. "То говори колико је велик цивилни сектор и да је неопходно да се пракса доделе средстава уједначи", рекла је она.

Округли сто на тему „Транспарентно финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења“ организовали су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Стална конференција градова и општина у циљу представљања Уредбе и сагледавања обавеза свих учесника у процесу у складу са новим прописом. Учесници скупа били су представници државних органа, јединица локалних самоуправа и организација цивилног друштва.

Финансирање удружења путем јавних конкурса уведено је 2012. године кад је први пут донет пропис који уређује ову област. Нова Уредба проистекла је из потребе да се отклоне  уочени недостаци у  пракси, што је предвиђено и стратешким документима - Националном стратегијом за борбу против корупције за период од 2013-2018 и Акциононим планом за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину.

16. новембар 2018.

РУЖИЋ: ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЈА ПРИВЛАЧИ ИНВЕСТИТОРЕ

Министри у Влади Србије Бранко Ружић и Бранислав Недимовић присуствовали су свечаности поводом завршетка изградње Трга инвеститора у Сремској Митровици, који је направљен у част инвеститора који су уложили у ову локалну самоуправу.

 РУЖИЋ: ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЈА ПРИВЛАЧИ ИНВЕСТИТОРЕ

Министар Ружић је том приликом изјавио да без ефикасне администрације, нема ни привредног ни друштвеног напретка и да је отуда реформа јавне управе приоритет за пуноправно чланство Србије ЕУ.

„Инвеститори, и домаћи и страни, попут Cooper Standarda, Eaton Electric, Rodoplasta, Termoprodukta и других, који су одабрали да у Сремској Митровици инвестирају свој новац, технологије и знање одлучили су се за то јер је у овој локалној самоуправи обезбеђен повољан пословни амбијент, који захтева и смањење бирократије и убрзање процедура“, рекао је Ружић.

Он је нагласио да је захваљујући овим инвестицијама отворено преко 3.500 радних места, а ова улагања су била мотор привредног опоравка града и јачања животног стандарда грађана Сремске Митровице.

Пројекат „Уређење Трга инвеститора у Сремској Митровици“ Министарство државне управе и локалне самоуправе суфинансирало је са 4,7 милиона динара из Буџетског фонда за локалне самоуправе у намери да обележи добре односе локалне самоуправе и привредника овог краја.

Министар је рекао да је овогодишњи буџет овог Фонда 30 пута већи него лане и износи 320 милиона динара, и најавио да ће у наредној години средства бити додатно повећана на 420 милона динара.

16. новембар 2018.

УСАИД И СЕДАМ САМОУПРАВА ЗАЈЕДНО У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић присуствовао је данас потписивању споразума Мисије УСАИД у Србији и предстанвика седам локалних самоуправа у области смањења корупције кроз јачање транспарентности, одговорности и учешћа грађана у доношењу одлука.

Обраћајући се на церемонији потписивања споразума Ружић је истакао важност подршке УСАИД унапређењу капацитета локалних самоуправа и додао да је Влада Србије ових година имала "две важне битке", од којих је једна била да се избори са фискалном консолидацијом, поплавама и другим изазовима, а да су са друге стране покренуте "промене из корена".

 УСАИД и седам самоуправа заједно у борби против корупције

"Свакако једна од тих промена јесте и реформа наше администрације", казао је Ружић.

Значајно је да се не посипамо пепелом, каже Ружић и додаје да је потребно схватити да у Србији постоје квалитетни кадрови, али да су проблеми били лоша организација рада, лоше управљање финансијама, лоше управљање кадровима и шума закона која је регулисала више процеса.

"Зато смо велики део посла на пољу реформе јавне управе посветили унапређењу управљања људским ресурсима, стручног усавршавања свих службеника", казао је Ружић и посебно издвојио рад Националне академије за јавну управу, која је основана прошле године, а већ ове је имала 3.200 полазника.

Према његовим речима, план је да већ од 2020. буде годишње 9.000 полазника Националне академије за јавну управу.

Реформа јавне управе је један од три критеријума којима ћемо се приближити европској будућности Србије, казао је министар и додао да обавезе око приступања су у највећем делу везане за јединице локалних самоуправа, односно да их је више од 70 одсто.

Како је навео, важно је да се поред свих спроведених реформи обезбеди транспарентност и укључивање грађана у доношење политика.

"Припремили смо у овој години измене Закона о државној управи и то је нешто што је значајно са аспекта обавезе да се у консултативни процес у најранијој фази укључе грађани као носиоци суверенитета наше државе", казао је Ружић.

Истакао је да је за пројекат УСАИД-а веома значајно то што се бави пружањем подршке институцијама које су изузетно важне за транспарентније и одговорније јавне финансије, што је један од најзначајнијих сегмената јавне управе.

Ружић се захвалио УСАИД-у што подржава седам градова и општина, које су данас потписале споразум, у спровођењу реформи и позвао све општине да максимално искористе ту подршку, уложе напор за промене јер, каже, једино на тај начин реформисана администрација може постати професионалан, брз, љубазан и ефикасан сервис грађана и привреде.

Директор Мисије УСАИД-а у Србији Мајк де ла Роса рекао је да се нада ће данас потписано партнерство донети добробит заједницама које су потписале споразум, као и да ће имати добар утицај на транспарентност и повећати одговорност локалне администрације, што ће се, верује, одразити и на националном нивоу.

Он је рекао да ће ове локалне самоуправе захваљујући пројекту да се повежу са грађанима коиј ће се укључити у рад и допринети раду локалних власти-

Де ла Роса је додао да су потребна и независна надзорна тела која морају да имају алате којима могу да проверају одговорност Владе, па су зато у пројекат укључени и Државна ревизорска институција, Агенција за борбу против корупције, што ће допринети развоју основе на којој ће бити изграђена одговорна власт.

"Корупција је нешто што је веома значајно за грађане Србије и смањење корупције је веома важно и витално у процесу приступања ЕУ. Очекујемо да ће локалне власти имати велику улогу у том процесу", казао је Де ла Роса.

Споразум за четворогодишњи пројекат, за који је УСАИД издвојио 8,5 милиона долара, потписали су градоначелници Шапца, Врања и Сомбора и председници општина Врњачка Бања, Сјеница, Рашка и Димитровград.

Председник Државне ревизорске институције Душко Пејовић рекао је да је пројекат добра прилика да се отклоне неправилности у раду локалних самоуправа и указао да је потребно на локалу имати ефикасан и функционалан систем интерне контроле, којег нема у довољној мери.

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, која се обратила у име свих присутних градоначелника и председника општина, захвалила се на подршци УСАИД-а локалним самоуправама.

15. новембар 2018.

РУЖИЋ ПОЗИВА ГРАЂАНЕ ДА ИСКОРИСТЕ СВОЈЕ ПРАВО И ИЗЈАСНЕ СЕ ГДЕ И ШТА ДА СЕ ГРАДИ

 Ружић позива грађане да искористе своје право и изјасне се где и шта да се гради

 

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да од ове године све општине и градови у Србији имају обавезу да у поступку припреме буџета својих локалних самоуправа, у делу планирања инвестиција, спроведу јавне расправе и консултују се са грађанима шта и где би требало градити.

Он је позвао је грађане и грађанке да искористе овај нови механизам који је успостављен изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и узму активно учешће у овим расправама. „То јесте начин остваривања непосредне демократије и већег укључивања грађана у доношење одлука које су важне за њихове заједнице, а с обзиром да су средства у буџетима средства свих грађана, они имају право да учествују у одлукама како их улагати и на шта их трошити. Зато смо такав механизам и увели“, истакао је Ружић.

Министар је рекао да се у многим општинама и градовима овакве расправе већ организују, али је  подсетио оне које нису да учине то што пре, јер постоје и законски рокови у погледу усвајања буџета у локалним скупштинама.

8. новембар 2018.

ТРЕЋА ПОСЕТА ФРАНЦУСКИХ ЕКСПЕРАТА СРБИЈИ

У оквиру билатералне сарадње коју Министарство државне управе и локлане самоуправе остварује са надлежним институцијама Републике Француске организована је посета представнице Националног центра за територијалну јавну управу (ЦНФПТ) – репрезентативне установе стручног усавршавања службеника на локалном нивоу, која има традицију дугу 40 година.

 Трећа посета Француских експерата Србији

Државни секретар Иван Бошњак и помоћнице министра Јасмина Бенмансур, Сања Путник, Наталија Павловић Шиниковић и Ивана Антић данас су разговарали са г-ђом Франсоа Ан-Браун, која је руководилац Сектора за обуке и партнерство у ИНЕТ, најпознатијем институту ЦНФПТ задуженом за регрутацију и стручно усавршавање највиших руководилаца у јединицама локалне самоуправе.

На састанку је наглашена потреба континуиране размена искустава и добре праксе која постоји на обе стране. Државни секретар Иван Бошњак упознао је г-ђу Ан-Браун са започетим реформским процесима у Србији у области стручног усавршавања службеника на нивоу целе јавне управе, а посебно на локалном ниво које је један од нарочитих приоритета.

Након тога одржан је Округли сто под називом „Стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе – прописи и пракса у Републици Србији и Републици Француској“, коме су поред представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, присуствовали најважнији актери реформског процеса у овој области – представници Националне академије за јавну управу, Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, Програмског савета Националне академије за јавну управу и Службе за управљање кадровима.

 Трећа посета Француских експерата Србији

Г-ђа Ан-Браун је, у интеракцији са учесницима Округлог стола, представила улогу и значај ЦНФПТ и ИНЕТ у стручном усавршавању локалних службеника и начином на који се оно планира, организује и спроводи за службенике на локалном нивоу у 29 тренинг центара ЦНФПТ широм Француске.

Закључено је да без обзира на разлике у службенициким системима наших земаља, у области стручног усавршавања постоји много заједничких тема које сигурно представљају простор да се сарадња настави и конкретизује у наредном периоду.

6. новембар 2018.

МИЛИОН ЕВРА ОД НОРВЕШКЕ ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и амбасадор Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстад означили су данас почетак јавних позива за финансирање пројеката за развој локалне инфраструктуре и за спровођење стручних обука у складу са локалним акционим плановима за запошљавање. Краљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас“ одвојила је милион евра за финансирање ових пројеката, а право учешћа има 91 локална самоуправа у Србији из треће и четврте категорије развијености.

 Милион евра од Норвешке за развој локалне инфраструктуре и запошљавање

Кроз ове позиве, локалне самоуправе моћи ће да конкуришу за помоћ Норвешке за финансирање најмање осам пројеката за унапређење услова живота и развој локалне инфраструктуре и да обезбеде тренинге за најмање 250 корисника из рањивих група, чиме би се омогућило запошљавање за најмање 100 особа.

„Захвални смо Краљевини Норвешкој зато што је у фокус ставила подршку локалним самоуправама из треће и четврте категорије развијености и обратила пажњу на њихове потребе. Позивам локалне самоуправе да учествују у позивима за доделу бесповратних средстава и конкуришу са приоритетним пројектима“, изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Јавни позиви објављени су на сајту пројекта www.norveskazavas.org.rs, где локалне самоуправе самоуправе могу да се информишу о свим детаљима конкурса за бесповратна средства.

„Србија се развија брзо, али постоје и они који су у заостатку. Кроз овај пројекат, помоћићемо онима којима је то најпотребније – незапосленима да пронађу посао, а локалним самоуправама да унапреде своје услуге“, рекао је амбасадор Норвешке у Србији, Арне Санес Бјорнстад (Арне Саннес Бјøрнстад).

Министар Ружић и амбасадор Бјорнстад разговарали су данас о развојним приоритетима са председником општине Бела Црква Дарком Богосављевићем, јер Бела Црква је једна од 91 локалне самоуправе укључених у пројекат “Норвешка за вас”.

“Бела Црква биће конструктивни партнер у овом пројекту, који може донети конкретну корист и грађанима и локалним самоуправама“, рекао је председник општине Бела Црква Дарко Богосављевић.

Током новембра 2018, пројекат “Норвешка за вас” објавиће и јавни позив за повећавање прилика за запошљавање кроз подршку стварању нових бизниса и побољшавању продуктивности постојећих бизниса и стварању нових радних места. Један од приоритета пројекта је такође и анализа организације и функционалности центара за социјални рад и професионалних способности запослених у пет локалних самоуправа. На основу анализе биће донате препоруке за реорганизацију ових услуга и тако ће допринети Влади Србије у реформи система социјалне заштите у Србији.

2. новембар 2018.

РУЖИЋ: ИСКОРЕНИЋЕМО АПАТРИДИЈУ

На данашњој конференцији „Постигнућа Србије у борби против апатридије и напредни кораци“, у организацији Представништва УНХЦР у Србији, министар Бранко Ружић рекао је да је Србија нашла модалитет како да се са тим проблемом носи, па и да постане пример добре праксе и ван простора Југоисточне Европе.

 Ружић: Искоренићемо aпатридију

Истакао је захвалност међународним партнерима, владином и невладином сектору који су заслужни за импозантне резултате у овој области, од уређивања нормативног оквира, обука за више од 1.100 запослених у управи и судија за поступање у овим случајевима, до практичног рада на терену.

Увек се провлачи оцена да је Република Србија остварила највећи напредак у обезбеђивању права Рома на приступ личним документима и да су успостављени механизми довели до смањења броја лица која нису уписана у Матичну књигу рођених“, казао је министар.

Подвукао је да, у складу са гарантованим правом Конвенције Уједињених нација о правима детета, свако лице рођено на територији Републике Србије мора бити уписано у матичну књигу рођених.

Додао је да је наредни фокус деловања обезбеђивање већег запошљавања Рома и Ромкиња у чему је такође уређен нормативни оквир.

2. новембар 2018.

ГОДИНУ ДАНА ОД УСВАЈАЊА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ - ОБУКЕ ПРОШЛО ВИШЕ ОД 3500 ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Поводом годину дана од усвајања Закона о Националној Академији за јавну управу, министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић посетио је данас Националну академију за јавну управу (НАПА), одржао састанак са Драженом Маравићем, в.д. директора НАПА и обишао обуку “Уговори о грантовима у оквиру програма територијалне сарадње”.

 Годину дана од усвајања Закона о Националној академији за јавну управу

Министар Бранко Ружић рекао је да се усвајањем овог Закона и оснивањем Академије уводи се ред у област стручног усавршавања запослених у јавној управи и обезбеђује једнак приступ праву на стручно усавршавање за више од 40 хиљада запослених у органима државне управе и службама Владе, општинама и градовима. „Ово је посебно значајно са аспекта европских интеграција, у којима се више од 90 одсто политика имплементира на локалном нивоу. Зато је веома важно што запослени на локалу до прошле године имају  прилику за стручно усавршавање, што раније није био случај“, истакао је министар. Он је нагласио да су службеници кључни за реформе које се спроводе и да је непоходно да добију потребна знања и вештине како би могли добро да обављају послове и ефикасно пружају услуге грађанима.

„Посебно важно је што кроз  програм обуке уз примену савремених облика и метода стручног усавршавања пролазе службеници на свим позицијама као носиоци реформе управе и што ће до краја године бити усвојен програм обука за државну управу и локални ниво, који ће обухватити више од 100 актуелних тема. Почетком године планирамо да почнемо са спровођењем онлајн обука, где ће само неке од тема бити „Управни поступак“ и „Одрживи развој“. Национална Академија за јавну управу је мотивисана идејом да Србија по квалитету и стручности  запослених у јавном сектору постане једнака институцијама у региону и Европи, а највиши стандарди у пружању услуга су императив у раду Академије“, изјавио је Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије за јавну управу.

У циљу размене знања и искуства Национална академија за јавну управу Републике Србије већ успешно сарађује са Националном школом за јавну администрацију Републике Француске (ЕНА), а у наредном периоду у плану је и потписивање Споразума о сарадњи са Републиком Српском и другим земљама. Недавно је у Бечу поптписан споразум и са Савезном академијом за јавну управу Републике Аустрије.

1. новембар 2018.

РУЖИЋ: УВОДИМО СТАТУС "ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОД ПОВЕРЕЊА"

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић је изјавио данас да ће изменана и допунама Закона о инспекцијском надзору бити уведен статус ''привредног субјекта од поверења'', који ће моћи у управном поступку да добију они привредници који имају добру историју пословања и поштовања прописа.

 Ружић: Уводимо статус привредног субјекта од поверења

"Овај институт уводимо да одвојимо жито од кукоља, а да фоцус инспекција додатно пребацимо са кажњавања на поверење", рекао је Ружић на годишњој конференцији Америчке привредне коморе "Шесто пролазно време - откључавање реформи". Како каже, добијање овог стстусау подразумева да се редован инспекцијски надзор не врши над предузећем четири године. "Ови привредни субјекти ће имати обавезу да врше самопроверу и да доставе извештаје о самопроцени инспекцијама”, рекао је  министар и упозорио да ко једном изгуби тај статус никад више не може га стећи.

Новина је и самоиницијативна приајва прекшаја и споразумно признање прекшаја.

Примена овог института почиње две године након усвајања закона, казао је министар и навео је да тај рок није остављен због тога што се сматра да сада нема привредника који заслужују тај статус, већ зато што је потребно време за процену ризика кроз електронску платформу "Е инспектор". Ова платформ је у пилот фази И укључено је пет инспекције, а све инспекције бити обухваћене до маја или јуна.

Министар је рекао да изменане и допунаме Закона о инспекцијском надозру предвиђа и алате за инспекторе, попут прикривене куповине, мешовити надзор, заједничко обављање инспекци послова, склапање споразума о сарадњи између лоаклних самоуправа и друго.

Погледајте старија саопштења

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама