МЕНИ

Насловна » Буџет

Буџет

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2014.

 • ИЗВОД ИЗ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ – 2014.
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ЈУН 2014.
 • ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2014.
 • ИЗВРШЕЊЕ ЗА БУЏЕТСКУ 2014. ГОДИНУ
 • ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА – 2014.
 • УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД – Извршење буџета за 2014. и план за 2015.

 

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2015.

 • РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015.
 • ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 2015.
 • Одлука о усвајању измена и допуна Финансијског плана Министарства
  државне управе и локалне самоуправе за 2015. годину

 

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2016.

 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016.
 • ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2016
 • Одлука о усвајању измена и допуна Финансијског плана МДУЛС за 2016. годину
 • ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2016.
 • ТРЕЋА ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МДУЛС ЗА 2016. ГОДИНУ
 • РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
 • УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД – Извршење буџета за 2015. и план за 2016.

 

 Врх стране
 е Управа Добра управа Реформа јавне управе Заједно у промене Инспекцијски надзор Партнерство за отворену управу Каталози радних места Шифарник радних места Јавне набавке Икључи насиље