Јавне набавке

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМ у отвореном поступку јавне набавке број 4/2017 - Набавка канцеларијског материјала 15.8.2018 - Обавештење о закљученом уговору за...