Пројекти и програми – ЕУ интеграције

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе (комплементарна подршка у оквиру Секторског реформског уговора) ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015 ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 6.484.750 ЕУР РЕАЛИЗАТОР: Конзорцијум који чине GOPA, Belit, B&S и PWC КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Национална академија за јавну управу, Канцеларија за...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка видљивости и комуникацији реформе јавне управе (комплементарна подршка у оквиру Секторског реформског уговора) ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015 ВРЕДНОСТ: 3.789.710 ЕУР РЕАЛИЗАТОР: Конзорцијум који чине ЕCORYS, VNG International, NALED, ECG и SVA КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство финансија ПАРТНЕРИ: Остали органи и организације према Акционом плану...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза ИЗВОР СРЕДСТАВА/ ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2017, Савет Европе УКУПНА ВРЕДНОСТ: 4 милиона ЕУР (3.6 м ЕУ и 400.000 ЕУР Савет Европе) РЕАЛИЗАТОР: Савет Европе, Стална конференција градова и општина КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе у...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Дизајн и имплементација ХР информационог система за државне службенике ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015 ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 1 милион ЕУР РЕАЛИЗАТОР: Euronet Consulting EEIG КОРИСНИК: Служба за управљање кадровима ПАРТНЕРИ: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља, Управа за трезор, Пореска управа, Управа царина, Канцлеарија за ИТ...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „Локална самоуправа за 21. векˮ КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације ВРЕДНОСТ: 2,5 милиона ЦХФ РЕАЛИЗАТОР: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике и Стална конференција градова и општина. ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености (Swiss PRO) ИЗВОР СРЕДСТАВА/ ДОНАТОР: Швајцарска влада преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC); ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА: 7.903.000 ЦХФ КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе РЕАЛИЗАТОР: Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуга и Стална конференција...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Општински економски развој у источној Србији, фаза 3 ДОНАТОР: Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 5.200.000 ЦХФ РЕАЛИЗАТОР: Helvetas Swiss Intercooperation КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Министарство финансија, Стална конференција градова и општина, Републички секретаријат за јавне политике, Канцеларија за информационе текнологије и електронску управу ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Пројекат пружа...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Реформа локалних финансија у Републици Србији – фаза 2 (РЕЛОФ 2) ДОНАТОР: Швајцарска Влада, Швајцарски секретаријат за економске послове ВРЕДНОСТ: 3.000.000 ЦХФ РЕАЛИЗАТОР: GDSI Limited, Ирска и MAXIMA Consulting d.о.о., Србија КОРИСНИК: Јединице локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Партнери пројекта РЕЛОФ 2 су 48 општине и града, 4 министарства, Национална академија за...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе у процесу приступања ЕУ ДОНАТОР: Влада Савезне Републике Немачке, Министарство за привредну сарадњу и развој, Немачка ВРЕДНОСТ: 4 милиона ЕУР РЕАЛИЗАТОР: Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за европске интеграције ПАРТНЕРИ: Служба за управљање кадровима, Републички секретаријат за...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Партнерство за локални развој ДОНАТОР: Кредит Европске инвестиционе банке, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Програм Уједињених нација за развој, јединице локалне самоуправе ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 30.000.000 ЕУР РЕАЛИЗАТОР: Министарство државне управе и локалне самоуправе КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Једнице локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Јединице локалне самоуправе, Програм Уједињених нација за...