МЕНИ

Насловна » Структура » Дирекција за електронску управу

Дирекција за електронску управу

Дирекција за електронску управу, као орган у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на:

 • Усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутномне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби
 • Развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима аутномне покрајне, органима јединица локалне самоуправе и јавних служби
 • Примену коришћења интернета у раду државних органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби
 • Друге послове одређене законом

 

Дирекција за електронску управу

Дечанска 8, 11000, Београд

+381 11 3340 361

office@digitalnaagenda.gov.rs

http://www.digitalnaagenda.gov.rs

 

Директор

Душан Стојановић

+381 11 3340 361

 

Сектор за одрживи развој Дигиталне агенде

+381 11 3340 361

 

Одељење за развој и стандардизацију

Раде Драговић, Начелник

+381 11 3340 361

 

Одељење за спровођење и подршку

Марија Кујачић, Начелник

+381 11 3340 361

 Врх стране
 е Управа ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ еЗУП Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији Реформа јавне управе Партнерство за отворену управу Инспекцијски надзор Јавне набавке