МЕНИ

Насловна » Документа » Национални савети националних мањина

Национални савети националних мањина

 

 • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
 • УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА МАЊИНЕ на српском и језицима националних мањина који су у службеној употреби РС

 • Анализа законодавства о националним саветима националних мањина - српски језик
 • Анализа законодавства о националним саветима националних мањина - енглески језик

 

ПРОПИСИ

 • Одлука о расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ”, бр. 11/2002 „Службени лист СЦГ”, бр. 1/2003 „Сл. гласник РС”, бр. 72/2009-др.закон и 97/2013-УС)
 • Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14)
 • Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина (“Службени гласник РС”, бр. 95/10 и 33/2013)
 • Правилник о начину уписа и вођења регистра националних савета („Службени гласник РС”, бр. 72/14)
 • Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС”, бр. 72/14 и 81/14)
 • Правилник о облику и садржини обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре („Службени гласник РС”, бр. 72/14)

 

ПРЕВОД РЕЛЕВАНТНИХ ПРОПИСА НА ЈЕЗИКЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 Преузмите документ Албански

 Преузмите документ Босански

 Преузмите документ Бугарски

 Преузмите документ Хрватски

 Преузмите документ Чешки

 Преузмите документ Мађарски

 Преузмите документ Македонски

 Преузмите документ Црногорски

 Преузмите документ Словачки

 Преузмите документ Румунски

 Преузмите документ Русински

 

 • ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА
  DOC

 

 Провера уписа у Посебан бирачки списак

 

Избори за националне савете националних мањина

 • Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре
 • Електорска пријава
 • Изјава бирача да подржава кандидатуру за електора
 • Списак бирача који подржавају кандидатуру за електора
 • Списак бирача који подржавају електора

 

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама