МЕНИ

Насловна » Документа » Политичке странке » Оснивање политичке странке

Оснивање политичке странке

Политичку странку могу основати најмање 10.000, а политичку странку националне мањине 1.000 пунолетних и пословно способних држављана Републике Србије.

Политичка странка се оснива на оснивачкој скупштини доношењем оснивачког акта, програма, статута и избором лица овлашћеног за заступање политичке странке.

Пријаву за упис политичке странке у Регистар политичких странака подноси лице овлашћено за подношење пријаве за упис у Регистар у року од 30 дана од дана оснивања политичке странке.


 • Документација потребна за упис политичке странке у Регистар политичких странака
 • Пријава за упис политичке странке у Регистар
 • Изјава оснивача о оснивању политичке странке
  DOC
 • Упутство за омогућавање Macro садржаја у Word документима
 • Списак оснивача који су дали оверену изјаву о оснивању политичке странке
  XLS
 • Документација потребна за упис промене података у Регистар политичких странака
  DOC
 • Документација потребна за издавање уверења о подацима уписаним у Регистар политичких странака
  DOC

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама