МЕНИ

Насловна » Документа » Политичке странке

Политичке странке

Правни оквир

Закон о политичким странкама („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 61/15 –УС)

Народна скупштина Републике Србије донела је 12.05.2009. године Закон о политичким странкама који је ступио на снагу 23.05.2009. године, а почео да се примењује 23.07.2009.године.

Уставни суд донео је 09.04.2015. године Одлуку („Службени гласник РС”, број 61/15) да одредбе чл. 30. и 36. Закона о политичким странка, а које се односе на обнову уписа у Регистар и посебан услов за престанак политичке странке, нису у сагласности са Уставом, па су ове одредбе престале да важе од 10.07.2015. године.

Правилник о начину уписа и вођења Регистра политичких странака („Службени гласник РС", број 51/09)

Сагласно члану 22. став 2. Закона о политичким странкама, министар за државну управу и локалну самоуправу донео је Правилник о начину уписа и вођења Регистра политичких странака који је ступио на снагу 22.07.2009.године, а почео је да се примењује даном почетка примене Закона о политичким странкама.

Оснивање политичке странке

Политичку странку могу основати најмање 10.000, а политичку странку националне мањине 1.000 пунолетних и пословно способних држављана Републике Србије.

Политичка странка се оснива на оснивачкој скупштини доношењем оснивачког акта, програма, статута и избором лица овлашћеног за заступање политичке странке.

Пријаву за упис политичке странке у Регистар политичких странака подноси лице овлашћено за подношење пријаве за упис у Регистар у року од 30 дана од дана оснивања политичке странке.

Решење о упису политичке странке у Регистар

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дужно да донесе решење о упису политичке странке у Регистар у року од 30 дана од дана предаје уредне пријаве за упис. Решење о упису политичке странке у Регистар објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије".

Дужности политичких странака након уписа у Регистар

Политичка странка дужна је, сагласно члану 16. Закона да учини јавно доступним путем интернета оснивачки акт, лично име заступника политичке странке, програм и др  опште акте.

Политичка странка дужна је, сагласно члану 27. Закона, да Министарство обавести о свакој промени података који се уписују у Регистар у року од 15 дана од дана настале промене, подношењем пријаве за промену података у Регистру. Уколико орган политичке странке донесе одлуку о престанку рада или ако се политичка странка споји са другом или другим политичким странкама, заступник политичке странке је дужан да у року од 30 дана од дана настанка услова за престанак политичке странке подносе пријаву за брисање политичке странке из Регистрa и доказе на основу којих се утврђују те чињенице (члан 35. Закона).

Извод из регистра политичких странака

ПРОПИС

Закон о политичким странкама („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 61/15 –УС)
Правилник о начину уписа и вођења Регистра политичких странака

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација потребна за упис политичке странке у Регистар политичких странака
Документација потребна за издавање уверења о подацима уписаним у Регистар политичких странака
Документација потребна за упис промене података у Регистар политичких странака

ОБРАСЦИ ЗА УПИС ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У РЕГИСТАР

Пријава за упис политичке странке у Регистар
Изјава оснивача о оснивању политичке странке
Списак оснивача о оснивању политичке странке
Упутство за омогућавање Мacro садржаја у Word документу

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама