МЕНИ

Насловна » Документа » Акти на јавној расправи

Акти на јавној расправи

2. новембар 2018.

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 28. септембра до 17. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору.

Програм јавне расправе о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, са нацртом овог закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, порталу е-управа и Координационе комисије за инспекцијски надзор са позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, на eлектронску адресу: dobrauprava@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Током јавне расправе одржан je округли сто под називом „Нова решења за унапређење Закона о инспекцијском надзору“, 16. октобра 2018. октобра у Београду, на коме је нова решења из Нацрта закона представио министар државне управе и локалне самоуправе, подржао Амбасадор Норвешке а презентацију одржала помоћница министра, Сектор за развој добре управе,  уз присуство медија.

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа,  републичких инспекција и инспекција јединица локалне самоуправе, стручна удружења, удружења грађана, невладине организације и појединци. Коментари, предлози и сугестије који су у току трајања јавне расправе достављени Министарству државне управе и локалне самоуправе узети су у разматрање, како би предлози који су у духу концепта на коме се закон заснива и усмерени на побољшање предложеног текста, били прихваћени и унети у текст Нацрта закона.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору који можете преузети ОВДЕ.

31. октобар 2018.

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА O ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ СТАНОВНИШТВА

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 8. до 27. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o централном регистру становништва.

Програм јавне расправе о Нацрту закона о Централном регистру становништва, са нацртом овог закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе са позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о Централном регистру становништва на eлектронску адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Истовремено, нацрт наведеног закона, са прилозима и позивом за достављање коментара, предлога и сугестија објављен је и на Порталу еУправе.

У оквиру спровођења јавне расправе текст Нацрта закона представљен је на округлом столу под називом „Представљање Нацрта закона о Централном регистру становништва“, које је Министарство државне управе и локалне самоуправе организовало 16. октобра 2018. године у Београду.

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, стручне јавности, невладиног сектора, као и остали заинтересовани субјекти.

Коментари, предлози и сугестије који су у току трајања јавне расправе достављени Министарству државне управе и локалне самоуправе узети су у разматрање, како би сви они који су у духу концепта на коме се закон заснива и усмерени на побољшање предложеног текста, били прихваћени и унети у текст Нацрта закона.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту о Централном регистру становништва који можете преузети ОВДЕ .

15. октобар 2018.

ОКРУГЛИ СТО О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће, у уторак 16. октобра 2018, са почетком у 12:00 сати (регистрација од 11:30 сати) у хотелу Метропол (Булевар краља Александра 69, Београд) представити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, који предвиђа растерећење одговорне привреде сувишних трошкова инспекцијских контрола и унапређење ефикасности инспекцијских органа.

Догађај ће отворити министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић,  Њ.Е. амбасадор Краљевине Норвешке Арне Санес Бјернстад и Горан Ковачевић, потпредседник УО НАЛЕД-а.

Како је нацрт Закона крајем септембра ушао у јавну расправу, скуп је прилика да привреда, пословна удружења, инспекције и све заинтересоване стране дају коментаре и мишљења на нова решења. Нацрт закона можете пронаћи на сајту Министарства http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a151. Коментаре и сугестије молимо Вас да доставите на  dobrauprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Презентацију Нацрта закона о изменама и допунама ЗоИН и припрему новог прописа подржала је Амбасада Краљевине Норвешке у оквиру пројекта "Јачање инспекцијског, управног и управно-судског надзора над инспекцијским надзором", који реализују НАЛЕД и Јединица за подршку Координационој комисији Владе Србије за инспекцијски надзор.

Aгендa догађаја

08. октобар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ СТАНОВНИШТВА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о Централном регистру становништва (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 8. до 27. октобра 2018. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних установа и јавних служби, академске стручне јавности, невладиног сектора, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе путем електронске поште на адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о Централном регистру становништва“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан округли сто 16. октобра 2018. године у Београду, Клуб посланика, Толстојева 2, са почетком у 13 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта закона.

Заинтересовани учешће на округлом столу треба да пријаве на електронску пошту biljana.petkovic@mduls.gov.rs,  најкасније до 15. октобра 2018. године.

По окончању Јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији Министарства и Порталу еУправе.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта закона о сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о Централном регистру становништва одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Преузмите:
Нацрта закона о Централном регистру становништва са образложењем
Образац за коментаре
Закључак и програм јавне расправе за Нацрт закона о Централном регистру становништва са образложењем

5. јул 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТИМА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА И ЗАКОНА О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника (у даљем тексту: Нацрти закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 5. јула до 24. јула 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о платама државних службеника и намештеника представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и „Британског фонда за добру управу“ одржати 13. јула 2018. године у Београду, са почетком у 10.00 часова, у хотелу „Зира“, сала „Миконос“ (Рузвелтова 35).

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.

04. мај 2018.

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.

Током јавне расправе текст Нацрта закона био је објављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs , Порталу е-управе www.euprava.gov.rs и Канцeларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs, а свим заинтересованим странама било је омогућено да своје примедбе, предлоге и сугестије да достављају Министарству на електронску и поштанску адресу.

Током јавне расправе одржана су и два округла стола, 11. априла у Кучеву и 16. априла 2018. године у Београду, на којима су присуствовали представници државних органа, независних тела, националних савета националних мањина, међународних организација и организација цивилног друштва.

У јавној расправи учествовали су државни органи, органи АП Војводине, национални савети националних мањина, политичке странке и покрети, удружења грађани и појединци. На е-мејл адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона доставило је 16 учесника

Министарство државне управе и локалне самоуправе размотрило је све достављене примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.

Одређени број конкретних примедби, предлога и сугестија Министарство није било у могућности да прихвати и то из разлога што нису у духу концепта на којем се закон заснива, или због тога што у значајној мери одударају од системских, нарочито Уставних решења, као и од Одлуке Уставног суда и препорука релевантних међународних тела.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту о закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина који можете преузети ОВДЕ.

29. март 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: miroslav.raskovic@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина“.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.

22. март 2018.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се у периоду од 22. марта 2018. године до 19. априла 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја“.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја сa oбразложењем и прегледом одредаба које се мењају.

Пратећа документа погледајте испод.

05. фебруар 2018.

МИНИСТАРСТВО ЗАПОЧИЊЕ ПОСТУПАК ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Акционим планом за преговарачко Поглавље 23 – Правосуђе и основна права предвиђена је обавеза доношења измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Као носилац поменуте активности, Министарство државне управе и локалне самоуправе формирало је Посебну радну групу за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Радна група, састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства правде, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког секретаријата за јавне политике и Народне Скупштине РС, установила je полазне основе за израду наведених измена закона, које можете преузети ОВДЕ и договорила даље активности у раду.

Од почетка рада Министарство државне управе и локалне самоуправе има стручно-техничку подршку експерата SIGMA, који су кроз своје анализе и коментаре допринели изради полазних основа и унапредили поступак анализе ефеката прописа.

У изради тескта полазних основа остварена је сарадња са Службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Министарство започиње поступак јавних online консултација за полазне основе за измене и допуне наведеног закона, са циљем прикупљања коментара и сугестија који ћe додатно унапредити постојећи правни оквир.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване да учествују у консултативном процесу, у периоду од 05. фебруара 2018. године до 15. фебруара 2018. године. Своје коментаре и сугестије можете послати на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Након окончања електронских консултација Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презентацији Министарства www.mduls.gov.rs

25. јануар 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МАТИЧНИМ КЊИГАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 29. јануара до 19. фебруара 2018. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних установа и јавних служби, привреде, академске стручне јавности, невладиног сектора, као и друге заинтересоване стране.Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе путем електронске поште на адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона. У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан Округли сто, 12. фебруара 2018. године у Београду, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, са почетком у 12.00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта закона.

Заинтересовани учешће на Округлом столу треба да пријаве на електронску пошту biljana.petkovic@mduls.gov.rs, најкасније до 9. фебруара 2018. године, ради најаве уласка у зграду Палате Србије. По окончању Јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Министарства и Порталу е-управе.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.

06. децембар 2017.

ЈАВНE КОНСУЛТАЦИЈE ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

Акционим планом за преговарачко Поглавље 23 – Правосуђе и основна права предвиђена је обавеза доношења измена и допуна Закона о Заштитнику грађана. Као носилац поменуте активности, Министарство државне управе и локалне самоуправе формирало је Посебну радну групу за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана.

Радна група, састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства правде, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког секретаријата за јавне политике и Народне скупштине Републике Србије, установила je полазне основе за израду наведених измена закона, које можете преузети ОВДЕ и договорила даље активности у раду.

Полазним основама претходила је опсежна анализа ефеката прописа, са чим у вези указујемо да су предузете бројне активности и низ билатералних састанака са заинтересованим лицима. Између осталог, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Европске Комисије, 28-29. марта 2017. године, спроведена је Експертска мисија TAIEX-а, посвећена законском оквиру који уређује рад Заштитника грађана. Уз подршку SIGMA, 03. октобра 2017. године, одржана је и Радионица – измене правног оквира Заштитника грађана, на којој су учествовали ЕУ експерти из ове области (Естонија и Грчка), представници службе Заштитника грађана, Народне скупштине Републике Србије, Покрајинског омбудсмана, надлежних државних органа, као и представници организација цивилног друштва.

Од почетка рада Министарство државне управе и локалне самоуправе има стручно-техничку подршку SIGMA, који су кроз своје анализе и коментаре допринели изради полазних основа и унапредили поступак анализе ефеката реформе.

Министарство започиње поступак јавних online консултација за полазне основе за измене и допуне наведеног закона, са циљем прикупљања коментара и сугестија који ћe додатно унапредити постојећи правни оквир.

Истовремено очекујемо и сугестије Заштитника грађана, као органа који непосредно примењује предметни закон, и са свог аспекта допринесе његовом унапређењу.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све заинтересоване да учествују у online консултативном процесу, у периоду од 6. децембра 2017. године до 6. фебруара 2018. године. Своје коментаре и сугестије можете послати на адресу prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Након окончања електронских консултација Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презентацији Министарства www.mduls.gov.rs

05. децембар 2017.

КОНСУЛТАЦИЈЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, спровешће у наредном периоду поступак јавних консултација о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.

Унапређење овог закона део обавеза предузетих акционим планом за Поглавље 23 - Правосуђе и основна права- и Акционим планом за остваривање права националних мањина, а радни текст Нацрта закона припремљен у инклузивном и транспарентном процесу, уз активно учешће националних савета националних мањина.

Министарство позива стручну јавност, невладин сектор и све заитересоване да узму активно учешће у консултацијама и дају конструктивне предлоге како би у отвореном разговору дошли до најбољих решења која ће још боље уредити ову област и део система.

Министарство ће поводом јавних консултација организовати пет округлих столова:

 • 29. новембра 2017. године у Новом Саду Саду у згради Скупштине АП Војводине (сала на другом спрату)
 • 4. децембра 2017. године у Новом Пазару у згради Културног центра, свечана сала, Стевана Немање 2
 • 5. децембра 2017. године у Бујановцу у згради Дома културе, Карађорђа Петровића 115
 • 7. децембра 2017. године у Петровцу на Млави, у згради Дома културе, Петра Добрњца 179
 • 15. Децембра 2017. године у Суботици, у згради нове општине, сала 1, Трг Лазара Нешића 1
 • 18. децембра 2017. године у Београду у Палати Србије, сала Србија

Радни текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, у форми прегледа одредаба које се мењају односно допуњују можете преузети овде.

12. октобар 2017.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама закона о јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о јавним агенцијама спроводи се од 12. до 31. октобра 2017. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

12. октобар 2017.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ АГЕНЦИЈАМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у поступку припреме Нацрта закона о платама запослених у јавним агенцијама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта овог закона и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о платама запослених у јавним агенцијама спроводи се од 12. до 31. октобра 2017. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

19. септембар 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о електронској управи (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Нацрт Закона о електронској управи, са образложењем, саставни је део овог програма.

Јавна расправа о Нацрту закона о електронској управи спроводи се од 18. септембра до 9. октобра 2017. године

Саставни део овог јавног позива је Закључак Владе о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона који је одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству дражавне управе и локалне самоуправе на адресу електронске поште: javne.rasprave@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе и исти објавити на својој интернет презентацији и порталу е-управа.

1. септембар 2017.

КОНСУЛТАЦИЈЕ О УРЕДБИ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у он-лајн консултативном процесу текста Нацрта о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, који се спроводи у периоду од 01.09. до 15.09. 2017. године.

Измене и допуне Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења спроводе се у складу са активностима из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против корупције за период 2013-2018. године и то мере 4.5.1. и Акционог плана за Спровођење иницијативе Партнерство за отоворену управу за период 2016-2017. године.

Предлоге, сугестије и примедбе потребно је доставити на Формулару за достављање прeдлога и сугестија на нацрт Уредбе, који можете преузети ОВДЕ, и доставити на следећу адресу: office@civilnodrustvo.gov.rss.

Након окончања електронских консултације Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и извештај објавити на интернет презнетацији Министарства www.mduls.gov.rs и Канцеларије www.civilnodrustvo.gov.rs .

РАСПРАВА О НАЦРТУ ПОСЕБНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина, као и да дају своје коментаре.

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички донела је 23. марта 2015. године  Решење о образовању Посебне радне групе за израду Акционог плана за остваривање права националних мањина. Стручну и административну подршку раду радне групе пружа Министарство правде.

Јавна расправа о Нацрту посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина, спроводи се од 3. децембра до 23. децембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе предлоге и сугестије, достављати Министарству правде путем електронске поште на е-mail: vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина “, улица Немањина 22-26, 11000 Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоупаве, уз стручну и административну подршку Министарства правде сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи.

 • Текст радне верзије Нацрта (са „track changes”)
 • Текст радне верзије Нацрта (без “track changes”)

 

 • ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O ПРЕДЛОГУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ
  ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ
  СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ)
 • ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЗА ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ


ПРЕДЛОГ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештавају јавност да је покренута јавна расправа о Предлогу Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године. Јавна расправа трајаће од 23. јула до 14. августа 2015. године.

Позива се заинтересована и стручна јавност да у овом периоду упути предлоге и сугестије на текст стратешког документа, припадајућег Акционог плана и Плана праћења спровођења и оцене успешности Стратегије. Наведена документа биће постављена и на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs и порталу е-Управе www.euprava.gov.rs.

Предлози и сугестије могу се доставити на следећи начин:

 • на порталу е-Управе,
 • eлектронском поштом у форми Обрасца за достављање коментара, на адресе stefan.otasevic@civilnodrustvo.gov.rs и office@civilnodrustvo.gov.rs ,
 • редовном поштом на адресу: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године“.

У оквиру јавне расправе организоваће се три скупа на којима ће заинтересована јавност у директном дијалогу бити у могућности да упути надлежнима своје предлоге за унапређење стратешког документа. Скупови ће бити одржани у Београду, Новом Саду и Нишу, према следећем распореду:

 • 29. јула 2015. године у Београду (Клуб посланика, Толстојева 2, са почетком у 10 сати);
 • 31. jула 2015. гoдинe у НовомСаду, (згрaдa Влaдe AП Вojвoдинe, Булевар Михајла Пупина 16, са почетком у 10 сaти);
 • 5. aвгуста 2015. гoдинe у Нишу (згрaдa Грaдскoг вeћa Грaдa Нишa,Николе Пашића 24, са почеткому 11 сaти).

 

 • Aкциони план за спровођење националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године
 • План праћења спровођења и оцене успешности националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2015-2019. Године (план мониторинга и евалуације)
 • Национална стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2015-2019. године
  DOC

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама