МЕНИ

Насловна » Документа » Акти на јавној расправи

Акти на јавној расправи

РАСПРАВА О НАЦРТУ ПОСЕБНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина, као и да дају своје коментаре.

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички донела је 23. марта 2015. године  Решење о образовању Посебне радне групе за израду Акционог плана за остваривање права националних мањина. Стручну и административну подршку раду радне групе пружа Министарство правде.

Јавна расправа о Нацрту посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина, спроводи се од 3. децембра до 23. децембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе предлоге и сугестије, достављати Министарству правде путем електронске поште на е-mail: vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарство правде, са назнаком „За Нацрт посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина “, улица Немањина 22-26, 11000 Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоупаве, уз стручну и административну подршку Министарства правде сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи.

 • Текст радне верзије Нацрта (са „track changes”)
 • Текст радне верзије Нацрта (без “track changes”)

 

 • ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O ПРЕДЛОГУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ
  ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ
  СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ)
 • ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЗА ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 • НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ


ПРЕДЛОГ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештавају јавност да је покренута јавна расправа о Предлогу Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године. Јавна расправа трајаће од 23. јула до 14. августа 2015. године.

Позива се заинтересована и стручна јавност да у овом периоду упути предлоге и сугестије на текст стратешког документа, припадајућег Акционог плана и Плана праћења спровођења и оцене успешности Стратегије. Наведена документа биће постављена и на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs и порталу е-Управе www.euprava.gov.rs.

Предлози и сугестије могу се доставити на следећи начин:

 • на порталу е-Управе,
 • eлектронском поштом у форми Обрасца за достављање коментара, на адресе stefan.otasevic@civilnodrustvo.gov.rs и office@civilnodrustvo.gov.rs ,
 • редовном поштом на адресу: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године“.

У оквиру јавне расправе организоваће се три скупа на којима ће заинтересована јавност у директном дијалогу бити у могућности да упути надлежнима своје предлоге за унапређење стратешког документа. Скупови ће бити одржани у Београду, Новом Саду и Нишу, према следећем распореду:

 • 29. јула 2015. године у Београду (Клуб посланика, Толстојева 2, са почетком у 10 сати);
 • 31. jула 2015. гoдинe у НовомСаду, (згрaдa Влaдe AП Вojвoдинe, Булевар Михајла Пупина 16, са почетком у 10 сaти);
 • 5. aвгуста 2015. гoдинe у Нишу (згрaдa Грaдскoг вeћa Грaдa Нишa,Николе Пашића 24, са почеткому 11 сaти).

 

 • Aкциони план за спровођење националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године
 • План праћења спровођења и оцене успешности националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2015-2019. Године (план мониторинга и евалуације)
 • Национална стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2015-2019. године
  DOC
 Врх стране
 е Управа Добра управа Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији Реформа јавне управе Заједно у промене Инспекцијски надзор Партнерство за отворену управу Јавне набавке