МЕНИ

Насловна » Питања и одговори

Питања и одговори

 

Мишљења у вези са применом Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16)

 • Мишљење о примени одредаба чл. 176-185, ЗУП у вези са одредбом члана 213. ЗУП
  PDF
 • Мишљење о примени ЗУП у вези са Законом о службеној употреби језика и писма
  PDF
 • Мишљење о примени ЗУП у вези са одредбама које се односе на објављивање акта на веб презентацији органа
  PDF
 • Питања и одговори у вези са одредбама о размени података ЗУП
  PDF

 

МИНУЛИ РАД

 • Одговори Министарства државне управе и локалне самоуправе на питања постављена у вези са новим законским решењима у Закону о платама државних службеника и намештеника и Закону о платама у државним органима и јавним службама

 

ДРЖАВНИ ИСПИТИ

 • Најчешћа питања лица заинтересованих за полагање ДСИ

 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

 • Кључна питања из јавних расправа 22 09 2014

 

ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 • Најчешће постављана питања у вези примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

 

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 • Најчешће постављана питања у вези Каталогa радних места и звања у јавном сектору

 

ШИФАРНИК РАДНИХ МЕСТА

 • Најчешће постављана питања у вези примене Шифарника радних места

 

САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС - АКРЕДИТАЦИЈА

 • Најчешће постављана питања у вези стручног усавршавања запослених у ЈЛС - акредитација

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама