МЕНИ

Насловна » Питања и одговори

Питања и одговори

МИНУЛИ РАД

 • Одговори Министарства државне управе и локалне самоуправе на питања постављена у вези са новим законским решењима у Закону о платама државних службеника и намештеника и Закону о платама у државним органима и јавним службама

 

ДРЖАВНИ ИСПИТИ

 • Најчешћа питања лица заинтересованих за полагање ДСИ

 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

 • Кључна питања из јавних расправа 22 09 2014

 

ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 • Најчешће постављана питања у вези примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

 

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 • Најчешће постављана питања у вези Каталогa радних места и звања у јавном сектору

 

ШИФАРНИК РАДНИХ МЕСТА

 • Најчешће постављана питања у вези примене Шифарника радних места

 

 Врх стране
 е Управа Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке