МЕНИ

Насловна » Инспекцијски надзор

Инспекцијски надзор

 • ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
 • Акциони план за примену Закона о инспекцијском надзору
 • Подзаконска акта

  • Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору
  • Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору
  • Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора
  • Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору
 • БРОШУРА
 • Водич за примену Закона о инспекцијском надзору

 

Смернице можете преузети овде:

 • Стручно-методолошка објашњења о поступању инспекција према нерегистрованим субјектима .doc .pdf
 • Стручно-методолошка објашњења за инспекције о вршењу увиђаја у стамбеном простору у поступку инспекцијског надзора .doc .pdf
 • Стручно-методолошка објашњења за припрему контролних листа за инспекцијски надзор .doc .pdf
 • Стручно-методолошка објашњења за координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе. .doc .pdf

 

ДИЈАГРАМ ПОСТУПКА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПРЕМА НЕРЕГИСТРОВАНОМ СУБЈЕКТУ

 

 Дијаграм поступка инспекцијског надзора према нерегистрованом субјекту

 

ОБУКА ИНСПЕКТОРА

Видео материјал, презентације, приручници и упутства у вези обука инспектора за обављање својих делатности, могу се наћи на линку - http://www.inspektor.gov.rs/#/item/29/obuke-inspektora

 

АНАЛИЗА ПРОЦЕСА СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

 • Унапређење унутрашње организације послова и јавности рада
  DOC
 • Анализа унутрашње организације инспекцијских послова
  DOC
 • Анализа капацитета инспекција
  DOC
 • Стручно-техничка основа (модел) за објављивање документације и информације
  инспекцијских служби
  DOC
 • Модел контролне листе – оцена интернет презентације
  XLS
 • Унапређење планирања инспекцијског надзора
  DOC
 • Анализа постојећих начина и рокова планирања инспекцијског надзора
  DOC
 • Анализа процене ризика, управљања ризицима и обавештавања о ризицима
  DOC
 • Анализа превентивног деловања инспекција
  DOC
 • Методологија планирања инспекцијског надзора
  DOC
 • Анализа и методологије циљева и индикатора делотворности (учинка) инспекција
  DOC
 • Матрица извештавања и матрица оцењивања
  XLS
 • Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама