МЕНИ

Насловна » Испит за комуналне полицајце

Испит за комуналне полицајце

Чланом  7. став 5. Правилника о програму, времену и начину стручног оспособљавању и усавршавању, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним  испитима и утврђеној оспособљености комуначних полицајаца („Службени гласник“, бр. 106/09, 58/10 и 73/10), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује преглед основне и допунске литературе и других извора потребних за припрему и полагање испита за обављање послова и припрему овлашћења комуналног полицајца.

 

 • Приручник за стручно оспособљавање и полагање испита комуналних полицајаца
 • Збирка прописа и модела аката о комуналној полицији
 • Закон о комуналној полицији
 • Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавању и усавршавању, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуначних полицајаца
 • Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције
 • Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне полиције
 • Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца

 

 Врх стране
 е Управа Добра управа Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији Реформа јавне управе Заједно у промене Инспекцијски надзор Партнерство за отворену управу Јавне набавке