МЕНИ

Насловна »Испити» Испит за комуналне полицајце

Испит за комуналне полицајце

Чланом  7. став 5. Правилника о програму, времену и начину стручног оспособљавању и усавршавању, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним  испитима и утврђеној оспособљености комуначних полицајаца („Службени гласник“, бр. 106/09, 58/10 и 73/10), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује преглед основне и допунске литературе и других извора потребних за припрему и полагање испита за обављање послова и припрему овлашћења комуналног полицајца.

 

 • Приручник за стручно оспособљавање и полагање испита комуналних полицајаца
 • Збирка прописа и модела аката о комуналној полицији
 • Закон о комуналној полицији
 • Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавању и усавршавању, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуначних полицајаца
 • Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције
 • Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне полиције
 • Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама