МЕНИ

Насловна»Испити » Испит за матичара

ПОСЕБНИ СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА МАТИЧАРА И ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МАТИЧАРА

 • Посебан стручни испит за матичара
 • Ко полаже посебан стручни испит за матичара
 • Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара
 • Образац 1 - Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара
 • Закон о матичним књигама
 • Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
 • Приручник за полагање посебног стручног испита за матичара
 • Правилник и приручник за полагање посебног стручног испита за матичара
 • Предлог и овлашћење за обављање послова матичара
 • Образац предлога за давање овлашћења за обављање послова матичара

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама