МЕНИ

Насловна » Јавна расправа о Нацрту закона о инспекцијском надзору

Јавна расправа о Нацрту закона о инспекцијском надзору

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о инспекцијском надзору (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Решење о образовању Посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона, број 011-00-65/2014-05.

Радна група завршила је 1. септембра 2014. године, свој рад на изради радног текста Нацрта закона.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе о Нацрту закона који је одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Предлози, иницијативе, сугестије и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе путем елeктронске поште на адресe: inspekcijskinadzor@mduls.gov.rs и irena.otasevic@mduls.gov.rs или на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.


 Преузмите документ Нацрт закона о инспекцијском надзору

 Преузмите документ Образац коментара

 Преузмите документ Програм јавне расправе

 Преузмите документ Закључак

 Преузмите документ Решење о образовању Посебне радне групе за припрему Нацрта ЗоИН

 

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама