МЕНИ

Насловна » Јавна расправа о Нацрту закона о инспекцијском надзору

Јавна расправа о Нацрту закона о инспекцијском надзору

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о инспекцијском надзору (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Решење о образовању Посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона, број 011-00-65/2014-05.

Радна група завршила је 1. септембра 2014. године, свој рад на изради радног текста Нацрта закона.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе о Нацрту закона који је одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Предлози, иницијативе, сугестије и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе путем елeктронске поште на адресe: inspekcijskinadzor@mduls.gov.rs и irena.otasevic@mduls.gov.rs или на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.


 Преузмите документ Нацрт закона о инспекцијском надзору

 Преузмите документ Образац коментара

 Преузмите документ Програм јавне расправе

 Преузмите документ Закључак

 Преузмите документ Решење о образовању Посебне радне групе за припрему Нацрта ЗоИН

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама