МЕНИ

Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

 

 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.
 • Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину
 • Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину
 • I КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2017.
 • II КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2017.
 • III КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2017.
 •  

 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.
 • ИЗМЕНА ПЛАНA ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016.
 • ИЗМЕНА ПЛАНA ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. БР. 2
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016.
 • ДИРЕКТИВА О УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
  И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 • I КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.
 • II КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.
 • III КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.
 • IV КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 2016.


ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ЈАВНE НАБАВКE

 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/17-2017
  ОДРЖАВАЊЕ ПРОЦЕДУРА КОЈИ СЕ ВОДЕ У ОКВИРУ ДМС СИСТЕМА SPIDER NET

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/18-2017
  УПОРЕДНО ПРАВНА АНАЛИЗА СТАЊА У ЗЕМЉАМА ЕУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/15-2017
  ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 12/2017
  ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МДУЛС-А

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 11/2017
  УСЛУГЕ РЕДИЗАЈНИРАЊА САЈТА И ИЗРАДА ДОДАТНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА САЈТ КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 9/2017
  УСЛУГЕ ДИЗАЈНИРАЊА, ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 10/2017
  ДИЗАЈНИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАЛОГА МДУЛС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/16-2017
  ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ЗАПОСЛЕНИХ И ГРАЂАНА О РАДУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одговори на питања 3
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/14-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • JАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/4-2017
  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ИЗМЕНЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ, СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДРУГОГ ПРИМЕРКА МАТИЧНИХ КЊИГА

   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/13-2017
  УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА И УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИСТРА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/12-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/11-2017
  НАБАВКА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ, СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДРУГОГ ПРИМЕРКА МАТИЧНИХ КЊИГА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговори на питања 1
   Преузмите документ Одговори на питања 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/3-2017
  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПИСАРНИЦЕ

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/10-2017
  ИЗРАДА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/9-2017
  УСПОСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ПБС НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И РЕГИСТРА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 8/2017
  УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - O/8-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/6-2017
  АНАЛИЗА СТАВОВА ЈАВНОСТИ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О АКТИВНОСТИМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/5-2017
  УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ, СНИМАЊА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - О/4-2017
  ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговоруа
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 7/2017
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 6/2017
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/3-2017
  УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ РАДИ ИЗРАДЕ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О МАТИЧНИМ КЊИГАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/2-2017
  УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА ДМС СИСТЕМА SPIDER.NET У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/1-2017
  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 5/2017
  УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Преузмите документ Oбавештење о поништењу поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/1-2017
  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 4
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 4/2017
  УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА СКУПОВА, ОКРУГЛИХ СТОЛОВА И ДРУГИХ ДОГАЂАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 3/2017
  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 2/2017
  УСЛУГЕ ПРЕС КЛИПИНГА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 1/2017
  ПРАВНО АНАЛИТИЧКА ПОДРШКА У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 16/2016
  ДИЗАЈНИРАЊЕ, ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 17/2016
  КРЕИРАЊЕ ПРОМОТИВНЕ КАМПАЊЕ У БОРБИ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Друга измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Трећа измена конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одговор на питање 5
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 15/2016
  НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 14/2016
  УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ, СНИМАЊА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештењe о обустави поступка
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/5-2016
  УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору - партија 2
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору - партија 3
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 13/2016
  УСЛУГЕ ДИЗАЈНИРАЊА И ОДРЖАВАЊА НАЛОГА МДУЛС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештењe о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/4-2016
  УСЛУГЕ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/4-2016
  УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И ИЗМЕНЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ, СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕ ДРУГОГ ПРИМЕРКА МАТИЧНИХ КЊИГА

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/3-2016
  НАБАВКА СТРУЧНИХ УСЛУГА, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/2-2016
  УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Пречишћен текст конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/3-2016
  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕДУРА КОЈЕ СЕ ВОДЕ У ОКВИРУ ДМС СИСТЕМА SPIDER.NET

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/2-2016
  Одржавање апликације и ажурирање података постојеће апликације које се воде у Посебном бирачком списку националних мањина

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 12/2016
  Правно-аналитичка подршка у процесу одржавања Регистра запослених и ангажованих лица у јавном сектору

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Одлука о додели уговора 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 11/2016
  СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Друга измена и допуна конкурсне документације
   Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
   Преузмите документ Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
   Преузмите документ Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 • ОТВОРЕНИ ПОСТУПAК - О/1-2016
  УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕСА УНАПРЕЂЕЊА РЕГУЛАТИВЕ И ПРЕМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Прва измена конкурсне документације
   Преузмите документ Друга измена конкурсне документације и одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 8/2016
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 9/2016
  УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 10/2016
  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 7/2016
  СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 4
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 5
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 5/2016
  УСЛУГЕ ПР АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
 • ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - П/1-2016
  УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 6/2016
  УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 4/2016
  УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА СКУПОВА, ОКРУГЛИХ СТОЛОВА И ДРУГИХ ДОГАЂАЈА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 2/2016
  СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 8
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 11
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 1/2016
  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 22/2015
  „ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ДОБИЈЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА И ИЗВЕДЕНИМ ЗАКЉУЧЦИМА “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 21/2015
  „ДИЗАЈНИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАЛОГА МДУЛС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖА “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 18/2015
  „ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ДОБИЈЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА И ИЗВЕДЕНИМ ЗАКЉУЧЦИМА “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 19/2015
  „ПРАВНО АНАЛИТИЧКА ПОДРШКА У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ МДУЛС “

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 13/2015
  „УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ УПРАВЉАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ПРОЦЕСИМА И ОКВИРУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
   Преузмите документ Одлука о измени уговора о јавној набавци
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 17/2015
  „КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ, ПО ПАРТИЈАМА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 15/2015
  „УСЛУГА ПРОДУКЦИЈЕ, СНИМАЊА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА И МОНТАЖЕ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Појашњења конкурсне документације
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 14/2015
  „КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ, ПО ПАРТИЈАМА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 6
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка јавне набавке
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 4
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 12/2015
  „УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 11/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуда
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – П/3-2015
  „Редовно одржавање и измене по захтеву Наручиоца Централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига“

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - О/3-2015
  „ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 10/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
 • ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – П/2-2015
  „Одржавање постојеће апликације и ажурирање података који се воде у Посебном бирачком списку“

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - О/2-2015
  „НАБАВКА КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА У ПРОЦЕСУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - Партија 15
 • ЈАВНА НАБАВКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – П/1-2015
  „Одржавање и унапређење процедура које се воде у оквиру ДМС система Spider.net.“

   Преузмите документ Обавештење о покретању поступка
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одлука о додели уговора
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 9/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 6/2015
  „ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 8/2015
  „НАБАВКА УСЛУГА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Одговор на питање понуђача
   Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 7/2015
  „НАБАВКА УСЛУГА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - О/ 1-2015
  „Дизајн, припрема за штампу и штампање Приручника за полагање државног стручног испита и промотивног материјала“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање понуђача
   Преузмите документ Измена конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 5/2015
  „УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питање 1
   Преузмите документ Одговор на питање 2
   Преузмите документ Одговор на питање 3
   Преузмите документ Одговор на питање 4
   Преузмите документ Одговор на питање 5
   Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Преузмите документ Решење републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 4/2015
  „УСЛУГА ПРЕС КЛИПИНГА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
   Преузмите документ Измене конкурсне документације
   Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 3/2015
  „СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 2/2015
  „ОРГАНИЗОВАЊЕ СКУПОВА И ОКРУГЛИХ СТОЛОВА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Одговор на питања
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 • ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 1/2015
  „ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА“

   Преузмите документ Позив за подношење понуде
   Преузмите документ Конкурсна документација
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 


ЦЕНТРАЛИЗОВАНE ЈАВНE НАБАВКE

 

 • НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 18
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 21

 

 • НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 6
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 9
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 5

 

 • НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 6
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 9

 

 • УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 5/2016

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 • УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2016

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 • НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3, набавка горива EVRO DIZEL

 

 • НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА-ТОНЕРА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 8/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 12, Оригинал тонери за ХЕROX уређаје
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 8

 

 • НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2017

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 10, Обрасци
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 13, Материјал за штампарију и књиговезницу
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 6, Материјал за архивирање и паковање
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 7, Оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 8, CD, USB меморије, тастатуре и мишеви
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 3, Канцеларијски материјал за посебне намене
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 11, Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 17, Остали канцеларијски материјал
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 1, Папир за фотокопирање А-4 80гр
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 2, Папир за фотокопирање А-3 80гр
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 4, Коверте
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 14, Спирале и фолије за коричење
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – партија 16, Боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење

 

 • УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6/2016

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

 

 • УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2016

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору о пружању услуге каско осигурања возила
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору о пружању услуге обавезног осигурања возила

 

 

 

 

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА, ПО ПАРТИЈАМА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 4
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 9
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 13
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 14
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 15

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ ГОРИВА И МАЗИВА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 3

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 5/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 1
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 4
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 6
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 8
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 9
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 10
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 11
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 13
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 14
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 15
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 16
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 17

 

 • УГОВОР ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 6/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 2
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 3
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 6
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 7
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Партија 8

 

 • УГОВОР ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА – ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 5
   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

 

 • УГОВОР ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 11/2015

   Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

 АРХИВА

 Врх стране
 е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине