ПОЧИЊЕ ЈАВНА РАСПРАВА О ПЕТ НАЦРТА ЗАКОНА

У складу са закључцима Владе Републике Србије одређено је спровођење јавне расправе о: Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору,  Нацрту закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Нацрту закона о изменама Закона о платама  службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,  Нацрту закона о изменама Закона о платама  запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и Нацрту закона о изменама Закона о државним службеницима.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта закона, као и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о наведеним нацртима закона спровешће се у периоду: од 12. новембра до 1. децембра 2020. године.

Више о законима на ЛИНКУ