МЕНИ

Насловна » Каталози радних места

Каталози радних места

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

3. јул 2017.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – Трећи нацрт каталога радних места и звања

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведених консултација са ресорним министарствима припремило Трећи нацрт каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Трећи нацрт је припремљен након спроведених консултација од априла до јула 2017. Овим путем желимо да се захвалимо свима који су нам се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

Молимо вас да коментаре шаљете са назнаком на који подсистем јавног сектора се односе коментари. Такође, молимо вас да пре него што пошаљете своје сугестије, прочитате Смернице за израду каталога, као и најчешће постављена питања у одељку ПИТАЊА И ОДГОВОРИ.

 

 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – ТРЕЋИ НАЦРТ

31. децембар 2015.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – Други нацрт каталога радних места и звања

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведеног другог круга јавних консултација на Нацрт каталога радних места и звања у јавном сектору, у сарадњи са ресорним министарствима припремило Други нацрт каталога радних места и звања.

Други нацрт је припремљен након размотрених свих сугестија и коментара које су у периоду јавних  консултација од августа до новембра достављени МДУЛС и ресорним министарствима. Овим путем желимо да се захвалимо свима који су нам се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs до 25. јануара 2016. године.

Молимо вас да коментаре шаљете са назнаком на који подсистем јавног сектора се односе коментари. Такође, молимо вас да пре него што пошаљете своје сугестије, прочитате Смернице за израду каталога, као и најчешће постављена питања у одељку ПИТАЊА И ОДГОВОРИ.

 

 • СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ СПОРТА – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ ПРОСВЕТЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ
  ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА
  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – други нацрт
 • КАТАЛОГ ГЕНЕРИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ– други нацрт

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Министарство државне управе и локалне самоуправе саставило је списак најчешћих питања у вези са Каталогом радних места, као и одговоре на исте. Стога Вас позивамо да на страници http://www.mduls.gov.rs/faq.php потражите одговор на евентуалне недоумице.

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ - Нацрт каталога радних места и звања у јавном сектору


Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведених јавних консултација на радну верзију Каталога радних места и звања у јавном сектору, започело објављивање нацрта Каталога.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs и то до  4. новембра на називе радних места , односно 20. новембра 2015. године на остале елементе који се односе на описе послова, захтевани степен стручне спреме, потребна додатна знања и радно искуство.

У току јавних консултација, које су трајале од 23. августа од 20. октобра,  на адресу Министарства стигло је неколико стотина сугестија и коментара и одржан је низ консултативних састанака са представницима синдиката, установа и институција. Желимо да се захвалимо свима који су нам се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Ресорна министарства у сарадњи са МДУЛС су размотрила све достављене сугестије и коментаре и прихваћени су сви они који су допринели унапређењу квалитета докумената и који су били у сагласности са усвојеним методолошким приступом.

 

 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА И ЗВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – смернице
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ СПОРТА – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – нацрт
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ – нацрт
 • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ
  ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
  И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – нацрт
 • КАТАЛОГ ГЕНЕРИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – нацрт

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Министарство државне управе и локалне самоуправе саставило је списак најчешћих питања у вези са Каталогом радних места, као и одговоре на исте. Стога Вас позивамо да на страници http://www.mduls.gov.rs/faq.php потражите одговор на евентуалне недоумице.

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – Радне верзије каталога радних места и звања у јавном сектору


Министарство државне управе и локалне самоуправе почиње од данас са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору, на чијим израдама су радила ресорна министарства.

Каталози представљају попис, класификацију и вредновање радних места, што је један од најважнијих корака у спровођењу реформе платног система. Осим назива радних места, односно звања у којем се обављају послови на радним местима, Каталог садржи и типичан опис радног места, захтевану стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, као и захтевано искуство за рад на тим пословима. Каталог није замена за постојеће систематизације радних места, већ представља списак радних места у јавном сектору који ће бити оквир послодавцима приликом израда сопствених систематизација.

Подсистеми јавног сектора, по којима су конципирани каталози су: државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, здравство, просвета, социјална заштита, култура и спорт. Док су генеричка радна места која се појављују у целом систему посебно издвојена у циљу упоредивости.

Позивамо вас да на радне верзије каталога свих подсистема јавне управе, који ће бити представљени сукцесивно на сајту Министарства, пошаљете коментаре и сугестије на reformauprave@mduls.gov.rs најкасније до 1. октобра 2015. године.

Упоредо са овим видом јавних консултација, Министарство у сарадњи са ресорним министарствима ће организовати и округле столове током септембра 2015. године, о којима ћемо благовремено обавестити јавност.


 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – смернице
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СПОРТУ – радна верзија
 • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – радна верзија
 • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ – радна верзија
 • КАТАЛОГ ГЕНЕРИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – радна верзија

 

 Врх стране
 е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине