МЕНИ

Насловна » Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине

Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине

1. децембар 2017.

Након 15 година активиран Буџетски фонд

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је 30. новембра 2017. године Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за финасирање програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина у 2017. години. Одлука је донета на основу Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката коју је 16. новембра 2017. године утврдила Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине.

Средства ће се доделити за 25 пријављених програма и пројеката у износу од 1. 800.000 динара за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина као приоритетне области финансирања по предлогу Савета за националне мањине.

На конкурсу је поднето укупно 60 пријава, од којих девет није испуњавало задате формалне услове, а на Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката није било изјављених приговора. Овим је након 15 година од када је фонд успостављен започет поступак доделе средстава.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић мишљења је да су средства Буџетског фонда предвиђена за 2017. годину јако мала али да је велики успех да је Министарство након 15 година постојања фонда започело поступак доделе средстава и операционализације Фонда. Предлогом Закона о буџету за 2018. годину овај износ je значајно повећан за 12 пута, па је за ову намену предвиђено 21,8 милиона динара.

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама