МЕНИ

Насловна » Контакти » Именик

Именик

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Бирчанинова 6

11000 Београд

 

Кабинет министра

Тел. 011/3613-654

Е: kabinet@mduls.gov.rs

Односи са јавношћу

E: kontakt@mduls.gov.rs

 

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ

Зоран Касаловић

Тел. 011/3613-654

Иван Бошњак

Тел. 011/3060-102

Е: drzavni.sekretar@mduls.gov.rs

 

Секретаријат министарства

Тел. 011/3620-146

Е: sekretarijat@mduls.gov.rs

За све информације у вези са државним стручним испитом, можете се обратити на бр. телефона
011/362-0144 сваким радним даном од 10-13 h.

 

Односи са медијима

Тел. 011/3345-247

E: jelena.parezanovic@mduls.gov.rs

 

Сектор за људска и мањинска права и слободе

Тел. 011/2641-495

E: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs


Сектор за матичне књиге и регистре

Тел. 011/2685-344

E: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs


Сектор за развој добре управе

Тел. 011/3345-532

E: dobrauprava@mduls.gov.rs


Сектор за управљање људским ресурсима

Тел. 011/2685-345

E: ljudskiresursi@mduls.gov.rs


Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу

Тел. 011/3345-532

E: euintegracije@mduls.gov.rs


Сектор за систем локалне самоуправе

Тел. 011/3060-101

E: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

 

Контакт центар за јединице локалне самоуправе и грађане

Тел. 011/3060-118 (радно време од 07:30 до 15:30 часова)

E: milica.pavlovic@mduls.gov.rs

 

Управни инспекторат

E: upravni.inspektorat@mduls.gov.rs

Дечанска 8

11000 Београд

Зоран Петровић, директор

Тел. 011/3112-631

 

Дирекција за електронску управу

Дечанска 8а

11000 Београд

Душан Стојановић, директор

Тел. 011/3340-361

Е: office@deu.gov.rs

 Врх стране
 е Управа  Информациони систем еЗУП  Модели административних поступака на локалном нивоу  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Партнерство за отворену управу  Реформа јавне управе  Инспекцијски надзор  Јавне набавке