MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

14. decembar 2018.

USKORO RADNE GRUPE O ZAHTEVIMA PARAĆINA, ŠAPCA I ČAJETINE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa gradonačelnicima/predsednicima opština i predstavnicima sledećih lokalnih samouprava: Šabac, Sombor, Pirot, Paraćin, Loznica, Kanjiža, Čajetinai Tutin, kao i sa predstavnicima Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) o nastavku dijaloga resornog ministarstva po pitanju zahteva koje su ranije izneli gradonačelnik Šapca i predsednici opština Paraćin i Čajetina.

 Uskoro radne grupe o zahtevima Paraćina, Šapca i Čajetine

Kako je to dogovoreno na prethodnom sastanku, u pitanju su zahtevi za promenu izbornih pravila, razjašnjavanje tvrdnji da postoje neformalni pritisci na lokalu, kao i unapređenje odnosa državnih organa prema lokalnim samoupravama.

Ministar smatra da je važno da se u razgovore, pored Paraćina, Čajetine i Šapca, uključe i drugi čije stranke ne učestuvuju u vršenju vlasti na centralnom nivou, zajedno sa drugim lokalnim samoupravama koje imaju sličnu političku strukturu kao državni nivo.

Sagovornici su se složili da je dijalog neophodan jer se uključivanjem svih nadležnih institucija može postići napredak u rešavanju tih zahteva. S tim u vezi, ministar je najavio da će se radne grupe održavati u poslednjoj nedelji decembra i nastaviće se sa radom u drugoj polovini januara meseca.

 Uskoro radne grupe o zahtevima Paraćina, Šapca i Čajetine

Podršku organizaciji i obezbeđivanju kvalitetne diskusije pružiće SKGO koje ima dugogodišnje iskustvo u radu sa lokalnim vlastima, kao i sa državnim organima, zaključeno je na sastanku. Svi učesnici su iskazali ličnu zainteresovanost da u duhu dobrih namera daju svoj doprinos pronalaženju rešenja za iznete zahteve.

13. decembar 2018.

STEVIĆ: VAŽNO DA U DONOŠENjE ODLUKA NA LOKALU BUDU UKLjUČENI I GRAĐANI

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević izjavio je da je izuzetno važno da u donošenje politika na lokalnom nivou budu uključeni i građani.

 Stević: Važno da u donošenje odluka na lokalu budu uključeni i građani

„Zakonom o državnoj upravi, kao i Zakonom o lokalnoj samoupravi smo to i izmenili“, rekao je Stević na konferenciji „Kreiranje javnih politika na lokalnom nivou zasnovanih na podacima“, koju organizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri kabinetu premijerke.

On je istakao da građani moraju da se pitaju gde će se i šta graditi na lokalu, da daju svoje sugestije i komentare na lokalne politike, jer je to prava demokratija na delu.

„Otvorenost i transparentnost su ključne, kako zbog povećanja odgovornosti vlasti, tako i zbog povećanja poverenja građana u institucije ove države“, rekao je Stević.

On je podsetio da su Strategijom reforme javne uprave 2014. godine , konačno obuhvaćeni i opštine i gradovi i javne službe u reformske procese, shvatajući nužnost reformisanja i njihovog rada za bolji kvalitet usluga prema građanima.

Stević je istakao važnost indeksa društvenog razvoja gradova i opština, koji će omogućiti opštinama da nastave sa kreiranjem lokalnih politika na osnovu proverljivih i dostupnih podataka, kao što je DEV info baza.

Pozvao je gradove i opštine da ovakav mehanizam provere i da upoređivanje stanja koriste na dalje.

Stević je zahvalio na podršci Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Švajcarskoj kancelariji za saradnju.

12. decembar 2018.

RUŽIĆ: PODRŠKA ZA USPOSTAVLjANjE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA U OSAM OPŠTINA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da je osam gradova i opština u Srbiji od tog ministarstva dobilo ukupno 52 miliona dinara za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta.

 Ružić: Podrška za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u osam opština

Ta sredstva, koja su bespovratna, biće raspodeljena na osam lokalnih samouprava i gradskih opština – Lazarevac, Žitište, Šabac, Sombor, Smederevska Palanka, Kruševac, Pirot i Bela Palanka.

Ministar Ružić je rekao da je cilj da građani u tim opštinama dobiju jedno mesto na kome će završavati sve poslove koje imaju sa upravom i naglasio da se na taj način štedi njihovo vreme i novac.

„Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave i jedinstvena pristupna tačaka“, rekao je Ružić.

Istakao je da očekuje da će jedinstveno upravno mesto u tim gradovima početi da funkcioniše u prvom kvartalu 2019. godine.

„Cilj je da se jedinstveno upravno mesto uvede kao model u sve opštine, ali pre toga potrebno je da se da se taj sistem testira detaljnije u nekoliko opština, kako bismo uvideli kako u praksi funkcioniše“, objasnio je Ružić.

On je podsetio da jednošalterski sistem ili jedinstveno upravno mesto postoji u razvijenim zemljama kao mehanizam za pružanje brže i kvalitetnije usluge građanima.

„Iako su neke opštine sa takvom optimizacijom procesa počele i same, važno je da uvedemo mehanizam u svakoj opštini i gradu u našoj zemlji kako građani, ma gde god se susreli sa administracijom, jednak nivo kvaliteta, ljubaznosti, profesionalnosti, modernizacije dobiju“, naglasio je ministar Ružić.

On je podsetio da je javni poziv za prijavu jedinica lokalne  samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške za uspostavljanje  jedinstvenog upravnog mesta objavljen 12. oktobra ove godine.

11. decembar 2018.

POČINjE NACIONALNO GODIŠNjE TAKMIČENjE ZA IZBOR NAJBOLjE PRAKSE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), uz podršku Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, uputili su danas javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini.

Godišnja nagrada za najbolju praksu dodeljuje se u sledeće četiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i odsustvo diskriminacije.

Učesnici mogu podneti jednu prijavu za jednu oblast, a mogu konkurisati za više oblasti (maksimalno 4 prijave, u svakoj oblasti po jedna) s tim što mogu biti nagrađeni samo u jednoj od njih.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u primeni principa dobre uprave, po ovom javnom pozivu iznose 12.000 USD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000 USD.

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 15. januar 2019. godine.

Nacionalno takmičenje deo je projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa Swiss PRO koji finansira Vlada Švajcarske a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa SKGO. Projekat će, pored Nacionalnog godišnjeg takmičenja, pružiti direktnu podršku za 42 lokalne samouprave kroz opštinske pakete podrške u oblastima vezanim za principe dobrog upravljanja, kao i podršku za osnaživanje kapaciteta i jačanja veština putem regionalnih i elektronskih obuka, radionica i posebno kreirane baze znanja i informacionog centra o dobrom upravljanju, program Swiss PRO nudi mogućnost šire podrške za 99 lokalnih samouprava u oblastima dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti.

Više informacija o Javnom pozivu za takmičenje na http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a173

10. decembar 2018.

RUŽIĆ ČESTITAO MEĐUNARODNI DAN LjUDSKIH PRAVA

 Ružić čestitao Međunarodni dan ljudskih prava

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, svim građanima i građankama Republike Srbije čestita Međunarodni dan ljudskih prava.

Srbija danas jeste dobar i vredan pažnje primer države koja je ljudska i manjinska prava podigla do nivoa najviših međunarodnih standarda. Ova godina protekla je u znaku unapređenja prava pripadnika nacionalnih manjina čime smo poslali još jednu poruku svetu da možemo svi zajedno, poštujući jedni druge,  bogateći jedni druge, graditi Srbiju kao moderno, tolerantno, multietničko društvo, u kojem ima mesta za sve one koji vole i prihvataju ovu zemlju kao svoju”, ocenio je ministar Ružić.

Istakao je da je poštovanje i unapređenje ljudskih prava važan segment državne politike Republike Srbije, a da je današnji dan prilika da se podsetimo na značaj poštovanja prava  i dostojanstva svakog pojedinca.

Uz želju da današnje poruke inspirišu na uzajamno poštovanje, poverenje i toleranciju čestitam svim građanima Republike Srbije Međunarodni dan ljudskih prava“, rekao je ministar Ružić.

07. decembar 2018.

Službenici MDULS-a na obuci za E-pisarnicu

Primena novih tehnologija i servisa smestila je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u centar promena koje donose do sada najveće transformacije državne uprave. To je razlog zbog kog bi mi, službenici ovog Ministarstva, trebalo da budemo predvodnici“ poručila je sekretarka Ministarstva Stanija Višekruna službenicima Ministarstva na obuci za korišćene unapređene verzije aplikacije za E-pisarnicu.

 Službenici MDULS-a na obuci za E-pisarnicu

Ministarstvo je u toku 2015. godine  sprovelo postupak izrade softvera za podršku upravljanju organizacijom i procesima u okviru organizacije u cilju smanjenja birokratije, transparentnosti u radu, kao i povećanje efikasnosti. Zahvaljujući ovom softeveru, svi predmeti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave evidentirani u pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa se skeniraju i elektronski putem prosleđuju obrađivačima koji sa radom na predmetu počinju i pre no što ga dobiju u papirnom obliku dostavljen. Softer takođe omogućava da se predmet dostaviti svim učesnicima elektronski.

Aplikativno rešenje elektronske pisarnice je u ovoj godini unapređeno i njegova potpuna implementacija se očekuje od početka 2019. godine.

Rad u unapređenoj aplikaciji elektronske pisarnice omogućava obradu predmeta koji se odnose na poslove javnih nabavki sa uključivanjem svih učesnika u procesu, na finansijake obaveze Ministarstva na način da svi koji su uključeni u proces daju svoje izveštaje i saglasnosti kroz aplikaciju, obradu dokumentacije vezane za prava zaposlenih (izrada rešenja, potvrda i drugih dokumenata) i dostava elektronskim putem, obradu i drugih predmeta koji se odnose na učešće više unutrašnjih organizacionih delova ministarstva sve u cilju efikasnosti i uštede kancelarijskog materijala (mišljenja na zakone, uredbe, pravilnike...). Unapređena aplikacija omogućava još i slanje dokumenta na saglasnost ka više rukovodioca koji mogu konsultovati svoje saradnike i odobravanje dokumenta sa posebnim prikazom odobravanja (revizorski trag). Uvodi se i mogućnosti za uvođenje elektronskog potpisa dokumenta, korekciju naziva predmeta ili dokumenta u slučajevima greške.

Elektronski sistem kancelarijskog poslovanja je ključni element za automatizaciju i pojednostavljenje administrativnih procedura. Elektronsko upravljanje predmetima smanjuje operativne troškove i modernizuje birokratske procedure, što će poslovanje učiniti efikasnijim, oslobađajući resurse koji omogućavaju pružanje usluga na bolje organizovan i ekonomičniji način.

07. decembar 2018.

Ružić: Još devet zakona za bolju upravu

 Ružić: Još devet zakona za bolju upravu

 

Narodni poslanici danas su usvojili devet 1predloga zakona iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji predstavljaju nastavak reforme javne uprave sa ciljem dalje profesionalizacije i efikasnijeg rada administracije u korist svih građana Srbije.

Zadovoljstvo mi je što je još jedan niz zakona usvojen u Narodnoj skupštini“, rekao je ministar Branko Ružić poručujući da su oni veoma važni za uređenje upravljanja ljudskim resursima, jer ipak, kako kaže, zaposleni su ti koji su nosioci reforme javne uprave, i potrebno je obezbediti im adekvatan profesionalni razvoj.

Pored toga, on je naveo da se uvodi i sistem komptencija (skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje državni službenik treba da poseduje) koji je važan za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova kroz uvođenje u posao, ocenjivanje, napredovanje, sistem plata, usavršavanje i drugo.

Kada je reč o lokalu, na jedinstven način uređuju se prava i dužnosti pokrajinskih i lokalnih službenika i obezbeđuju se uslovi za punu profesionalizaciju i depolitizaciju kadrova.

On ističe da se dopunama u radu inspekcija postiže bolji odnos inspektora i privrednika, a da su uvedeni novi mehanizmi za kontrolu i sankciju onih koji svesno krše zakon i ugrožavaju bezbednost i zdravlje naših građana. „Prikrivena kupovina biće veoma interesantan mehanizam za inspektore jer se ona obavlja bez prethodnog obaveštavanja subjekta“, objašnjava Ružić i dodaje da se tokom takve kupovine prikupljaju dokazi, a tek posle obavljene kupovine predočava nalog za inspekcijski nadzor.

Pogledajte o kojim novinama je reč.

 


 1. 1Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 4. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 5. Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 6. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 7. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 8. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

 

 

07. decembar 2018.

Ružić: Najdraži su mi projekti čiji su korisnici deca

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je, povodom proslave Dana vrtića, posetio predškolsku ustanovu „Biseri“ u Trsteniku za čiju je rekonstrukicju krova Ministarstvo obezbedilo sredstava iz Fonda za lokalne samouprave.

 Ružić: Najdraži su mi projekti čiji su korisnici deca

Najdraži su mi projekti čiji su korisnici deca“, rekao je ministar tokom obilaska vrtića. On je naglasio da je Ministarstvo obezbedilo 4.7 miliona dinara za popravku  krova ove ustanove kako bi se stvorili uslovi za boravak 286 deteta i rad 24 vaspitača.  

U okviru Fonda za lokal Ministarstvo je ove godine pružilo podršku za 59 opština i gradova.

Mi smo taj fond već uvećali 30 puta u odnosu na prethodnu godinu, a za sledeću će sredstva biti veća čak 52 odsto“, istakao je govoreći da je važno da se ovaj fond uvećava iz godine u godine, jer su opštine ove godine iskazale potrebe sedam puta veće no što su to bila raspoloživa sredstva.

Ministar tokom boravka u Trsteniku posetio i opštinsku upravu kako bi stekao uvid u njihov rad i obezbeđivanje kvaliteta usluga koje pružaju građanima.  „Drago mi je da opštinska uprava koristiti mehanizme, kao što je eZUP, koji obezbeđuje lakšu komunikaciju između organa, ne tražeći od građana podatke koje uprava već poseduje“, rekao je Ružić i podsetio je da je uprava umesto građana dokumenta razmenila do sada 800.000 puta.

07. decembar 2018.

Stević: Nastavak saradnje Srbije i Koreje u oblasti eUprave

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević izjavio je danas da će Srbija i Republika Koreja nastaviti da unapređuju saradnju u oblasti e Uprave i javne administracije.

On je na Forumu o srpsko-korejskoj saradnji na temu javne administracije istakao da je u Srpsko-korejskom centru, za nepunih godinu dana rada, organizovano preko 450 besplatnih IT obuka te da je obučeno oko 12.000 državnih službenika i građana i dodao da je njegov značaj u digitalizaciji itekako vidljiv.

 Stević: Nastavak saradnje Srbije i Koreje u oblasti eUprave

“Uskoro ćemo obeležiti mali jubilej, godinu dana od otvaranja Srpsko-korejskog centra, te je to još jedna prilika da razmenimo znanja i iskustva”, rekao je Stević.

Najavio je i da je u planu da se i u Nišu otvori Srpsko – korejski informacioni centar namenjen obuci državnih službenika.

Istakao je da je Republika Koreja, kao lider u razvoju servisa e-uprave i uključenosti njenih građana u korišćenju e-uprave i to posredstvom mobilnih telefona, značajan je partner Srbije već godinama.

“Ne samo ulaganjem u razvoj domaće e-uprave, u znanje i savremene tehnologije, kroz claud kompjuting podataka, kroz razvoj koncepta pametnih gradova, nego i otvaranjem Srpsko-korejskog informatičko-pristupnog centra, koji je finansijski i tehnički podržala Nacionalna agencija za informaciono društvo Republike Koreje, pokazali ste da ste naš pouzdan partner i da će bogatstvo naših dobrih bilateralnih odnosa tek pokazati svoju snagu u godinama koje dolaze“, rekao je Stević.

Stević je zahvaolio na podršci na razvoju koncepta Pametnih gradovi, koji su nastali kao logična posledica korenite transformacije celokupnog načina života ljudi, koju je izazvala široka upotreba modernih  informaciono komunikacionih tehnologija.

“Modernizacija javne uprave je neophodna da bi država postala i istinski servis građana. Reformom javne uprave koju sprovodimo upravo to i radimo”, rekao je Stević.

07. decembar 2018.

Ružić: Značajna iskustva Gruzije u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je  sa ambasadorom Gruzije u Srbiji, sa sedištem u Atini, Josebom Nanobašvilijanom o značaju saradnje MDULS-a i Ministarstva pravde Gruzije, sa kojim je potpisan Memorandum o saradnji u oblasti reforme javne uprave.

 Ružić: Ružić: Značajna iskustva Gruzije u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta

Memorandum je potpisan je 20. novembra 2017. godine i odnosi se na poboljšanje usluga javne uprave i stvaranje efikasnije i transparentnije administracije.

Ministar Ružić je istakao na sastanku da je zahvalan na uvidu u to kako Gruzija komunicira sa građanima kroz jedinstveno upravno mesto.

On je najavio da će za nekoliko dana biti potpisani ugovori sa osam odabranih gradova i opština u Srbiji  u kojima će takav sistem biti uspostavljen početkom sledeće godine.

„To je pilot projekat, kroz koji ćemo videti sve nedostatke i prednosti ovog mehanizma, kako bismo tokom 2020. godine mogli da ga implemetiramo u što više opština u Srbiji“, rekao je ministar Ružić.

On je dodao da je pohvalno to što su neke opštine već krenule sa takvim načinom rada i dodao da nema sumnje da je namera vlade da se takva vrsta usluge pruži svim građanima, u svakom delu Srbije.

Sagovornici su predložili da se na proleće sledeće godine organizuje poseta i sastanak ministra pravde Gruzije, kojeg bi pratili i eksperti,  sa nadležnim ministarstvima Srbije, kako bi razmenili iskustva, znanja i primere dobre prakse.

07. decembar 2018.

RUŽIĆ: SARADNjA GRADOVA I OPŠTINA U VANREDNIM SITUACIJAMA ZA DOBROBIT SVIH GRAĐANA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je udruživanje gradova i opština neophodno za efikasnije rešavanje problema  i bolje reagovanje na lokalu  u vanrednim situacijama.

 Ružić: Saradnja gradova i opština u vanrednim situacijama za dobrobit svih građana

„Hvala Stalnoj konferenciji gradova i opština na podršci da takav mehanizam uvrstimo i u poslednje izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, jer su one bile proizvod potreba koje ste vi ispred lokalnih samouprava istakli kao dosadašnji problem u funkcionisanju kada su u pitanju procesi smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama“, rekao je ministar Ružić.

On je na konferenciji „Udruživanje gradova i opština u slivove kroz primenu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama“, koju organizuje SKGO, istakao da će se na ovaj način pronaći rešenje za takve situacije vezane za nedostatak ljudskih i finansijskih kapaciteta, a sa druge strane obezbediće se održivi razvoj lokalnih zajednica.

Ružić se zahvalio i gradu Kraljevu na prvoj inicijativi o udruživanju koja se proširila na mnoge.

„Posebno me raduje da čujem da će na proleće sledeće godine biti potpisan prvi sporazum između 18 opština i gradova sliva Zapadne Morave, radi udruživanja i finansijskih i administrativnih kapaciteta u cilju rešavanja zajedničkih problema“, istakao je ministar Ružić.

To će, kako je istakao, obezbediti i službu na ovom nivou koja će baviti raznim pitanjima, između ostalog i obezbeđivanjem civilne zaštite, što jeste korak dalje u ovoj oblasti.

Dodao je da će i Nacionalna akademija za javnu upravu takođe imati veliku ulogu u obukama i akreditaciji službenika za obuke za poslove smanjenja rizika i civilne zaštite.

„I u svakom poslu ovog tipa, svakoj inicijativi imaćete punu podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave jer jedino udružene opštine mogu efikasnije da rade na jačanju sopstvene otpornosti“, rekao je Ružić.

Podsetio je da su zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja i Stalnom konferencijom gradova i opština podržali  i SEE URBAN projekat koji je finansiran od strane EU, a sprovodi ga UNDP.

„Kroz taj projekat od 2016. godine unapređujemo saradnju i koordinaciju opština i gradova u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i njihovo institucionalno jačanje, kako kroz izradu posebnih dokumenata, tako i kroz razmenu iskustava, znanja i inofrmacija“, istakao je ministar Ružić.

06. decembar 2018.

MDULS I SAVET EVROPE: UNAPREĐENjE SARADNjE I PODRŠKA REFORMAMA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa direktorkom Direktorata za demokratiju Saveta Evrope Snežanom Samardžić Marković o saradnji ove dve institucije koja je pohvaljena kao veoma plodotvorna.

 MDULS i Savet Evrope: Unapređenje saradnje i podrška reformama

Kako je najavljeno na jučerašnjem sastanku ministra Ružića i novog šefa Misije Saveta Evrope Tobiasa Flesenkempera, Evropska unija i Savet Evrope će podržati dalje jačanje kapaciteta na lokalu sa još četiri miliona evra od januara sledeće godine, na čemu se ministar i danas zahvalio predstavnici Saveta Evrope.

„Konkretne podrške u reformi nam mnogo znače, posebno na lokalu“, istakao je ministar, podsećajući da opštine i gradovi imaju najviše obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i kada je reč o primeni reforme javne uprave.

On je kazao: „Kroz prethodnu fazu podrške obučeno je 1400 službenika na lokalu čime će se doprineti ujednačenom postupanju uprave prema građanima, bez obzira na to gde se nalazite“.

 MDULS i Savet Evrope: Unapređenje saradnje i podrška reformama

Gospođa Samardžić-Marković je rekla da postoji niz drugih aktivnosti u kojima može da se unapredi saradnja Republike Srbije i Saveta Evrope, i to u pogledu očuvanja kulturne baštine i promocije manjinske politike, te je na sastanku dogovoreno da se sa realizacijom tih aktivnosti započne u narednom periodu.

06. decembar 2018.

RUŽIĆ: PRIPREMAMO AKCIONI PLAN ZA ZAPOŠLjAVANjE MLADIH INSPEKTORA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić najavio je da će uskoro biti pripremljen Akcioni Plan za zapošljavanje mladih inspektora u naredne tri godine, kao i plan opremanja inspekcija, koji treba da donese strateško i kontinuirano rešenje kada je pitanju nabavka automobila i računara  za inspekcije.

 Ružić: Pripremamo Akcioni plan za zapošljavanje mladih inspektora

On je u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru, gde se  održavju obuke za korišćenje softverskog rešenja eInspektor, rekao da Srbija nema dovoljno inspektora, jer su inspekcijske službe bile i najviše pogođene ranijim racionalizacijama broja zaposlenih u javnoj upravi.

Istakao je da je prosečna starost inspektora 54 godine, kao i da su pogledu opremljenosti inspekcije devastirane.

Ružić je naveo da su vozila koja danas koriste inspektori u proseku stara 25 godina, a kako je dodao, nedostaje im i računarska oprema.

„U vladi smo svesni svakog od ovih problema. Takođe smo svesni i nezadovoljavajućeg materijalnog položaja inspektora, zato je i ove godine obezbeđena korekcija korektivnog koeficijenta za inspektore na lokalu koja omogućava povećanje plata za do 20 odsto“, rekao je ministar Ružić.

Dodao je da je cilj da se takvo povećanje obezbedi i za inspektore na republičkom nivou, što će se desiti nakon što Vlada i Skupština Srbije usvoje izmene i dopune zakona o platama državnih službenika.

On je istakao značaj platforme E-inspektor, koja predstavlja digitalizaciju rada inspektora na delu, i u koju su za sada umrežene četiri inspekcije - tržišna, inspekcija rada, sanitarna i upravna.

U Srbiji ima 42 inspekcije u 14 ministarstava koje kontrolišu primenu propisa u raznim oblastima - bezbednost objekata, infrastrukture, hrane, okruženja, proizvoda, saobraćaja, kao i one koje kontrolišu rad državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata. Ukupan broj republičkih i lokalnih inspektora je oko 6500.

05. decembar 2018.

MDULS I MISIJA SAVETA EVROPE: IMAMO ISTI CILj – BOLjA UPRAVA ZA SVE GRAĐANE!

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa novim šefom Misije Saveta Evrope Tobiasom Flesenkemperom o nastavku saradnje u cilju podizanja kapaciteta lokalnih samouprava i unapređenja uslova za ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina.

 MDULS i Misija Saveta Evrope: Imamo isti cilj – bolja uprava za sve građane!

Veoma smo zahvalni na dosadašnjim projektima“, rekao je ministar i dodao da su oni itekako podigli nivo razumevanja, znanja zaposlenih u opštinama i gradovima o novom zakonodavnom okviru čime se omogućava i njegova adekvatnija primena. Tu posebno misli na Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je doneo veće uključivanje građana u donošenje politika i jačanje međuopštinske saradnje, kao i tri zakona kojima se unapređuje ostvarivanje prava manjina u oblasti jezika i pisma, zaštiti prava i sloboda, kao i rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 MDULS i Misija Saveta Evrope: Imamo isti cilj – bolja uprava za sve građane!

Flesenkemper je istakao da će se, zahvaljujući Evropskoj uniji i Savetu Evrope, početkom naredne godine obezbediti još četiri miliona evra za nastavak podrške lokalu, posebno u oblasti unapređenja ljudskih resursa.

U svemu ovome što radimo ključna je koordinacija svih aktivnosti kako bismo osigurali uspeh projekata“, rekao je on i podvukao da je u tome važna uloga Ministarstva koje je do sada ovaj posao do sada odlično radilo.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama