MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

24. februar 2017.

Brnabić i Ajgner o reformi javne uprave i decentralizaciji u Srbiji

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ana Brnabić danas je razgovarala sa ambasadorom Austrije u Srbiji dr Johanesom Ajgnerom (Johannes Eigner) o aktivnostima Ministarstva u vezi reforme javne uprave kao i prioritetima MDULS u narednom periodu.

 Brnabić i Ajgner o reformi javne uprave i decentralizaciji u Srbiji

„Proces reforme javne uprave je izuzetno složen i zahteva potpunu posvećenost i fokusiranost na realizaciju postavlјenih cilјeva, pri čemu nam je od klјučne važnosti podrška Svetske banke. Dodatno, jedan od najvažnijih prioriteta MDULS u narednom periodu je kontinuiran i efikasan razvoj e-uprave uz povećanje broja dostupnih e-usluga“, navela je ministarka Brnabić.

Ministarka Brnabić je istakla da se radi na izradi strategije decentralizacije, uz napomenu da je prvenstveno potrebno izraditi konceptualni okvir i da će se dodatno podsticati međuopštinska saradnja, u cilјu osnaženja lokalnih samouprava kako bi postigla njihova veća efikasnost. Ona je dodala da se na tom poslu blisko sarađuje sa Stalnom konferencijom gradova i opština i da taj proces podrazumeva i tačno mapiranje poverenih poslova i jasno definisanje nadležnosti republičkog i lokalnog nivoa vlasti.

Ambasador Ajgner se zahvalio ministarki na srdačnom dočeku i poželeo joj mnogo uspeha u dalјem radu.

24. februar 2017.

Brnabić: posebna pažnja zaštiti od diskriminacije

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ana Brnabić primila je danas predstavnike organizacija koje se bave oblašću zaštite od diskriminacije i tokom konsultativnog sastanka dodatno se upoznala sa tom problematikom.

 Brnabić: posebna pažnja zaštiti od diskriminacije

„U planu je osnivanje Nacionalne akademije za edukaciju državnih službenika u okviru koje će biti uvedene obavezne obuke na temu zaštite od diskriminacije na svim nivoima“, rekla ministarka i pozvala predstavnike prisutnih organizacija civilnog društva da svojim sugestijama i komentarima na Nacrt zakona o akademiji doprinesu donošenju kvalitetnog propisa u oblastima od njihovog interesa.

Tokom sastanka je najavlјeno održavanje regionalne radionice pod nazivom „Zaštita od diskriminacije - prepoznavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa jedinica lokalne samouprave“ koja je namenjena načelnicima opštinskih/gradskih uprava, zamenicima načelnika i sekretarima skupštine opštine/grada. Radionicu organizuju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Stalna konferencija gradova i opština, kako bi se ukazalo na značaj potpune primene antidiskriminacionog pravnog okvira i unapređenja znanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

23. februar 2017.

Brnabić sa organizacijama civilnog društva o pravcima saradnje

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ana Brnabić održala je danas sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD) okuplјenih oko mreža i koalicija „EU konvent“, „Pre-Ugovor“ i „Kuća lјudskih prava“. Cilј ovog razgovora je uspostavlјanje stalnog dijaloga i saradnje po pitanju zajedničkog rešavanja aktuelnih društvenih i političkih pitanja uz aktivnu participaciju civilnog sektora.

 Brnabić sa organizacijama civilnog društva o pravcima saradnje

U uvodnom delu sastanka predstavnici OCD su predstavili fokus svog rada, posebno u odnosu na nadležnosti MDULS i apostrofirali izazove u saradnji sa državnim institucijama i organima.

„Svesna sam značaja uloge OCD kako u procesima evrointegracija, tako i donošenja odluka uopšte. Očekujem da se sistem državne uprave dalјe reformiše u smislu veće participacije građana i organizacija civilnog društva.”, izjavila je ministarka Brnabić.

Osnovne teme u diskusiji su se odnosile na reformu javne uprave, Akcione planove za poglavlјe 23 i za borbu protiv korupcije, primenu Zakona o opštem upravnom postupku, pitanja manjinskih prava, kao i učešće OCD u procesima javnih rasprava. Dogovoreno je da će MDULS uložiti napore da se odgovori na postojeće zahteve OCD što će biti osnova za dalјu komunikaciju.

22. februar 2017.

Ministarka Brnabić sa gradonačelnikom Banja Luke o unapređenju poslovnog ambijenta

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ana Brnabić razgovarala je danas sa gradonačelnikom Grada Banja Luke mr Igorom Radojičićem i njegovim saradnicima, a sastanku je prisustvovao i predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež. Glavne teme razgovora bile su mogućnosti saradnje Grada Banja Luke sa Vladom Republike Srbije u oblastima funkcionisanja javne administracije i unapređenja opšteg poslovnog ambijenta.

 Ministarka Brnabić sa gradonačelnikom Banja Luke o unapređenju poslovnog ambijenta

Goste iz Republike Srpske je zanimalo koji bi bili najbolјi modaliteti za pojednostavlјenje usluga koje nudi Gradska uprava Banja Luke i otklanjanje administrativnih barijera, uz konstataciju da bi iskustva MDULS na ovim polјima bila dragocena i od velike pomoći.

Tokom sastanka bilo je reči i o mogućnostima podrške za razvoj industrijskih zona u Banja Luci i saradnje sa Vladom Srbije u oblastima turizma, kulture i obrazovanja, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, otvorena je i mogućnost organizacije investicione konferencije na kojoj bi bili predstavlјeni investicioni i turistički potencijali Banja Luke.

22. februar 2017.

Veliko interesovanje za prekvalifikacije u IT sektoru

Juče počelo prijavlјivanje na kurs za prekvalifikacije u IT sektoru

U prvih 24 sata prijavio se 41 kandidat


Na predlog ministarskog saveta za IT kojim predsedava Ana Brnabić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa IT zajednicom, juče je pokrenulo pilot projekat prekvalifikacija u IT sektoru. Pilot projekat obuhvata 100 polaznika i ukoliko bude uspešan, planirano je da još 900 lјudi započne IT obuku u 2017. godini.

Prijave za kurs prekvalifikacija, otvorene su juče i traju dve nedelјe. Kandidati se mogu prijaviti do subote, 4. marta u 23:59 sati putem sajta www.itobuke.rs.

Kriterijumi koje kandidati moraju da ispune da bi učestvovali u testiranju su:

 • Starost preko 18 godina
 • Završena srednja škola
 • Da nisu studirali na IT smerovima više od dve godine, ili trenutno studiraju na IT smerovima na fakultetima ili višim školama
 • Da nisu zaposleni na programerskim pozicijama, ili da nisu radili više od godinu dana na programerskim pozicijama
 • Spremni su da redovno pohađaju obuke u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu.

Potencijalni kandidati polagaće test sposobnosti i potencijala za rad u IT sektoru i biće rangirani na osnovu postignutih rezultata. Važno je naglasiti da kandidati ne moraju imati IT znanja ili iskustvo rada u IT sektoru. Ostvareni rezultati omogućiće kandidatima da odaberu organizatora obuke, a oni koji su ostvarili bolјe rezultate imaće prednost pri izboru. „Verujemo da će lјudi koji prođu kroz ovaj program imati priliku da započnu uspešnu karijeru u IT sektoru i doprinesu razvoju privrede, jer IT sektor ima veliki potencijal da ubrza ekonomski rast Srbije“ izjavila je ministarka Ana Brnabić.

U ovoj, test fazi, broj polaznika kod jednog organizatora obuke biće ograničen na 25. Ukoliko pilot projekat bude uspešan, u glavnoj fazi koja bi prema planu trebalo da startuje krajem godine, broj polaznika biće i do 100 po svakom organizatoru obuke. Programi obuka počinju u aprilu i trajaće između 2 i 4 meseca, a škole koje će vršiti obuke biće poznate sredinom marta.

Maksimalan iznos stipendije  za svakog učesnika je 1.500 evra, a od polaznika programa zahtevaće se i minimalna participacija u iznosu do 100 evra.  Cilј programa je da obuči junior programere koji odgovaraju potrebama IT industrije, koje su ustanovlјene istraživanjem koje je sprovedeno u januaru.

Novozaposleni programer će kroz poreze i doprinose u budžet Srbije vratiti iznos obuke za oko šest meseci, uz više nego razumnu pretpostavku da će mu plata biti minimum 400 evra mesečno (na osnovu istraživanja organizacije Startit, prosečna plata programera je više od 1.200 evra, tako da se može očekivati da će junior programer moći da dobije bar trećinu te plate - http://startit.rs/istrazivanje-srpski-programeri-plate-obrazovanje/).

Program je pokrenut jer postoji velika potreba za IT juniorima, što je pokazalo istraživanje koje su zajedno sproveli Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Infostud u kome je učestvovalo 118 IT kompanija. Ove kompanije zapošlјavaju oko 4.500 lјudi u Srbiji, odnosno oko 20 odsto od ukupnog broja zaposlenih u IT sektoru u Srbiji, a koje su prošle godine zaposlile čak 700 junior programera.

21. februar 2017.

Brnabić i Oricio: Nastavak odlične saradnje

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić sastala se danas sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadorom Andreom Oriciom i razgovarala o nastavku uspešne saradnje između Vlade Republike Srbije i Misije OEBS-a, i planiranim aktivnostima ministarstva u narednom periodu.

„Zahvalјujem se Misiji na ukupnoj dosadašnjoj podršci i očekujem da ćemo uspešnu saradnju nastaviti i intenzivirati“, istakla je Brnabić i navela da će Misija OEBS-a svakako biti uklјučena u aktivnosti Ministarstva.

 Brnabić i Oricio: Nastavak odlične saradnje

Tokom razgovora posebna pažnja je posvećena nacionalnim manjinama i unapređenju zakonskih okvira koji pokriva ta pitanja. Istaknuto je da su u pripremi izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i da će OEBS nastaviti sa pružanjem podrške i u 2017. godini u ovoj oblasti.

Ambasador Oricio je apostrofirao izvanrednu saradnju OEBS-a i MDULS-a i ocenio da se Ministarstvo bavi vrlo značajnim i zahtevnim zadacima, poput reforme javne administracije, unapređenja rada lokalnih samouprava i pitanjima lјudskih i manjinskih prava. On je dodao da je koncept partnerstva OEBS-a sa Srbijom izuzetno bitan i da će ova organizacija nastaviti da pomaže Srbiji u reformskim procesima.

Tokom sastanka je bilo reči i o dalјem unapređenju saradnje institucija državne uprave i organizacija civilnog društva, kako bi se omogućila primena principa transparentnosti i participativnosti u zakonodavnom i procesu donošenja odluka, kao i kreiranju javnih politika.

20. februar 2017.

ŠEST STANOVA U BEOGRADU I 50 AUTOMOBILA GLAVNE PREMIJE U NAGRADNOJ IGRI „UZMI RAČUN I POBEDI“

Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici usvojila je Pravila nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ i nagradni fond, u kojem se među glavnim premijama nalazi šest stanova u Beogradu i to: 4 stana na lokaciji Braće Jerković, 1 stan na lokaciji Stepa Stepanović i 1 stan u izgradnji u Beogradu na vodi, 50 automobila Fiat 500l, pet putovanja u Pariz za dve osobe i karte za Rolan Garos, tri putovanja u Njujork i 10 letovanja u Grčkoj za dve osobe.

 ŠEST STANOVA U BEOGRADU I 50 AUTOMOBILA GLAVNE PREMIJE U NAGRADNOJ IGRI „UZMI RAČUN I POBEDI“

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 135.344.181,46 dinara, sa uračunatim PDV. Nagradni fond sastoji se od dela koji je obezbeđen iz budžeta Republike Srbije (u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 436-780/2017 od 31. januara i Zaključkom Vlade broj 05 436-994/2017 od 3. februara 2017. godine) i dela koji je prikupio NALED preko privrede koja je podržala kampanju – ta sredstva su priključena ukupnom Fondu nagrada. Iz budžeta Srbije je obezbeđeno ukupno 114.681.921,82 dinara, a NALED je od svojih članica obezbedio 20.662.259,64 dinara odakle su obezbeđene sve ostale nagrade.

Propozicijama je predviđeno javno izvlačenje dobitnika glavnih nagrada u živom programu Radio-televizije Srbije - 11, 18, 25. i 31. marta 2017.

Ministarka Ana Brnabić izjavila je da je odziv zaista fantastičan. „Ja želim ovim putem da pohvalim građane koji su se odazvali, i one koji su poslali deset ili dvadest računa kao i one koji su uspeli da pošalju 50, 100 ili više fiskalnih računa ili slipova, jer je važno da u ovoj kampanji svi učestvuju. Želim da se zahvalim i NALED-u i privredi na podršci koju su dali kampanji za borbu protiv sive ekonomije. Ovo je prvi put da u kampanji učestvuju država i privreda uz ogromnu podršku građana što je znak da je ovo pravi trenutak da se pokrene ovako široka akcija suzbijanja sive ekonomije“.

O tome koliko je borba protiv sive ekonomije važna, najbolje govori procena da je zbog sive ekonomije budžet Srbije godišnje uskraćen za oko 3 milijarde evra odnosno 8 miliona evra dnevno, što znači da nepošteni biznismeni i učesnici u švercu od svakog građanina Srbije uzmu jednu prosečnu platu godišnje. „Ovaj novac bio bi dovoljan da svaka opština u Srbiji dobije novi dom zdravlja, da se rekonstruišu i opreme sve opšte i specijalne bolnice, finansiraju plate vatrogasaca, policajaca i lekara i da ostane još novca za smanjivanje deficita budžeta. Važno je reći da je nagradna igra samo jedna od 68 mera iz Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije“, dodala je Brnabić.

U nagradnom fondu nalaze se i putovanja na Zlatibor i Staru planinu, polise životnog i kasko osiguranja, bela tehnika (frižideri, veš mašine, mašine za posuđe, mikrotalasne pećnice i blenderi), lap-top računari, televizori, mobilni telefoni, tableti i vaučeri za kupovinu u trgovinskim objektima.

Spisak dobitnika ovih nagrada biće objavljen u dnevnom listu „Politika“ u roku od tri dana od dana svakog izvlačenja, na internet stranici nagradne igre www.uzmiracun.rs, kao i internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i RTS-a.

Uporedo sa nagradnom igrom „Uzmi račun i pobedi“ startovalo je i takmičenje opština i gradova u prikupljanju fiskalnih računa i slipova. Dvanaest najaktivnijih lokalnih zajednica dobiće wi-fi zone sa besplatnim internetom u centru grada, a pet prvoplasiranih će ravnomerno podeliti fond za lokalna ulaganjaod 100.000 evra. Ova sredstva su namenjena za opremanje škola, bolnica, vrtića, parkova, o čemu će odlučivati sami građani. Ovo će biti dodatni motiv za sve građane da se uključe u borbu protiv sive ekonomije, ne samo zbog sebe, već i zbog grada u kojem žive i čitavog društva.

Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikupljenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečnu zaradu na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.

Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ predstavlja jednu od 68 mera Nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije. Vlada Srbije proglasila je 2017. Godinom borbe protiv sive ekonomije i pokrenula edukativnu kampanju u saradnji sa NALED-om i društveno odgovornim kompanijama okupljenim u Savezu za fer konkurenciju sa ciljem podizanja svesti građana i privrede o značaju smanjenja obima sive zone i njihovog aktivnog uključivanja u stvaranje boljeg društva.

Nacionalni program ima za cilj vraćanje više od milijardu evra u legalne tokove u narednih pet godina i smanjenje obima sive ekonomije sa 30 na 26,7% BDP-a. Ključne mere koje očekujemo da Vlada primeni u 2017. pored nagradne igre porazumevaju uvođenje softvera za koordinaciju inspekcija i analizu rizika, unapređenje obuhvata i sistema fiskalizacije, uvođenje poreskih olakšica za početnike u biznisu kao i reforma parafiskalnih nameta - izjavio je Aleksandar Ružević, generalni direktor Koka-Kole, član UO NALED-a i Saveza za fer konkurenciju.

Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavljenog rada tiče se svakog građanina Srbije jer svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlju dobrim mestom za život.

 Preuzmite dokument Pravila nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“

 Preuzmite dokument Nagradni fond nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“

16. februar 2017.

Ministarka Brnabić u poseti Nemačkoj

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je učestvovala u panel diskusiji na temu "EU integracije i razvoj Srbije - ubrzanje integracionog procesa kao najvažnije razvojno pitanje Srbije". Panel diskusiju je u Berlinu organizovala ambasada Republike Srbije u Nemačkoj u saradnji sa udruženjem „Forum Srbija Nemačka“, povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije.

Govornici na panel diskusiji su bili i predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, opunomoćenik za Jugoistočnu Evropu, Tursku i države EFTA u nemačkom Ministarstvu inostranih poslova, dr Kristijan Helbah, profesorka na Univerzitetu u Peruđi, dr Milica Uvalić, šef biroa Fondacije za nauku i politiku (SWP) u Briselu, dr Dušan Relјić i izvršni direktor kompanije BASF za Jugoistočnu Evropu, dr Tomas Narbeshuber. Diskusiju je moderirala Sonja Liht iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Skup su kratkim obraćanjima otvorili Nј.E. ambasador, dr Dušan Crnogorčević i predsednik Upravnog odbora udruženja "Forum Srbija Nemačka" , Bojan Predojević.

 Ministarka Brnabić u poseti Nemačkoj

Tokom panel diskusije ministarka Brnabić je istakla da se Srbija nalazi na EU putu, a da trud uložen u otvaranje svakog novog poglavlјa jasno pokazuje da za Vladu Srbije članstvo u EU predstavlјa strateški prioritet. Naznačila je da Srbija očekuje da u narednim mesecima budu otvorena tri naredna pregovaračka poglavlјa, naglasivši da je za Srbiju proces pregovora o članstvu i put ka EU, važniji od same destinacije i samog pristupanja Uniji.

"EU ne posmatramo kao ćup sa novcem, delimo evropske vrednosti i nastojimo na promenimo Srbiju u društvenoj, političkoj i ekonomskoj sferi kako bi se naša zemlјa uklopila i uspešno postala deo EU", rekla je ministarka Brnabić. Ministarka je ukazala da postoje tri stuba na kojima se zasniva proces pregovora Srbije za članstvo u EU - ekonomske reforme, vladavina prava i reforma javne administracije, naglasivši da je reforma javne uprave poslednja pridodata temama koje čine osnovu procesa evrointegracija. Takođe, ministarka Brnabić je naglasila da Vlada Srbije nastoji da demistifikuje koristi koje bi zemlјa imala članstvom u EU, objašnjavajući javnosti da samim pristupanjem neće biti rešeni svi postojeći problemi, već da će napredak uslediti samo ukoliko budemo uspeli da sami iznedrimo promene u društvu, jačajući ekonomiju i produktivnost.

 Ministarka Brnabić u poseti Nemačkoj

U svojstvu predsednice ministarskog IT saveta Vlade Srbije, ministarka Brnabić se posebno osvrnula na ubrzani razvoj IT sektora u zemlјi. "U prethodnom periodu imala sam priliku da se često susrećem sa predstavicima kompanija iz sektora informacionih tehnologija, direktorima start-up-ova i tada sam upoznala neku drugu Srbiju, punu znanja i entuzijazma. Klјuč je u nama, neophodno je iskoristiti potencijal i stvaralačku energiju tih mladih lјudi, što može biti dobra dopuna, ili čak i zamena za velike inostrane investicije", naznačila je ministarka Brnabić.

14. februar 2017.

Učešćem u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“ građani se bore i za grad ili opštinu u kojima žive

Zajedno sa nagradnom igrom „Uzmi račun i pobedi“ startovalo je i takmičenje opština i gradova u broju prikuplјenih fiskalnih računa i slipova. Učešćem u nagradnoj igri građani se ne bore samo za sebe i potencijalne vredne nagrade – već i za grad u kojem žive, dok svaki izdati račun ili slip predstavlјa doprinos izgradnji bolјeg i odgovornijeg društva.

U ovom trenutku redosled 12 najbolјih lokalnih samouprava je Bela Palanka, Dimitrovgrad, Bela Crkva, Plandište, Golubac, Sečanj, Prokuplјe, Mladenovac, Bosilegrad, Rakovica, Savski Venac i Titel. Ukoliko bi se takmičenje završilo u ovom trenutku, ovih 12 najaktivnijih lokalnih zajednica dobile bi wi-fi zone sa besplatnim internetom za svoje građane. Takmičenje koje je počelo pre 14 dana traje do kraja marta, što je dovolјno vremena da se građani izbore da baš njihova opština ili grad dobiju besplatan internet i tako zajedno u svojoj sredini obezbede bolјe uslove za život. Ovo takmičenje je primer kako se kroz povećanje svesti građana da uzimaju fiskalni račun prilikom kupovine robe i usluga doprinosi uspostavlјanju  finansijske discipline i da u borbi protiv  sive ekonomije važnu ulogu ima svaki pojedinac, a ne samo državne institucije.

Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikuplјenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečna zarada na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način formiraju se koeficijenti, koji se potom rangiraju, a korišćenjem tog metoda eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.

Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ je samo jedna od 68 mera u okviru Godine borbe protiv sive ekonomije, edukativne kampanje koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om i društveno odgovornim kompanijama okuplјenim u Savezu za fer konkurenciju sa cilјem podizanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i njihovog aktivnog uklјučivanja u stvaranje bolјeg društva. Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavlјenog rada tiče se svakog građanina Srbije, jer svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlјu dobrim mestom za život. Upravo okosnicu ove kampanje, koja će trajati tokom 2017. i 2018. godine, čine nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima i takmičenje opština i gradova.

10. februar 2017.

Brnabić: Dva važna zakona o elektronskoj upravi do 2018.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je najavila danas da bi do kraja godine trebalo da budu usvojena dva važna zakona o elektronskom poslovanju i elektronskoj upravi i dodala da je “cilј je da papiri, šalteri, pečati i razne procedure budu iza nas”. Ona je tokom svog obraćanja čestitala ministarki Zorani Mihajlović na zasluženom priznanju „Reformator godine“.

Brnabić je na Desetoj godišnjoj konferenciji NALED-a "Rezultati i pravac reformi 2016/17", na kojoj će biti predstavlјena ovogodišnja "Siva knjiga" sa 100 preporuka za unapređenje administartivnih procedura, rekla da je ta publikacija jedan od osnovnih alata za vladu da vidimo koji su to administrativni problemi za privredu Srbije i posebno sektor malih i srednjih preduzeća.

Ona je rekla da su među 10 klјučnih preporuka Sive knjige - elektronska uprava i više elektronskih servisa za privredu i građane.

 Brnabić: Dva važna zakona o elektronskoj upravi do 2018.

“Ministarstvo državne uprave je u poslednjih šest meseci radilo sa NALED-om na razmatranju sveobuhvatne strategije i razradi akcionog plana za eUpravu u naredne dve do tri godine”, izjavila je ministarka.

Ministarstvo radi na dva pravca u uvođenju eUprave – strateškom, da takva uprava u Srbiji bude ireverzibilan proces za bilo koju vladu i drugom koji se odnosi na aktivnosti u kratkom i srednjem roku. Ministarka je dodala da su u izradi dva važna registra - Adresni registar i Centralni registar građana. Prvi u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva i drugi u saradnji sa MUP-om.

“Do kraja godine očekujemo i Zakon o adresnom registru”, navela je Brnabić i dodala da će ti procesi biti završeni u 2018. godini.

Brnabić je rekla da je započeto i elektronsko arhiviranje, što je veliki posao pošto veliki trgovinski lanci pojedinačno skladište oko dva i po miliona dokumenata što ih mnogo košta.

“Uveli smo elektronski registar arhiviranja preko elektronskih građevinskih dozvola. Nastavlјamo dalјe da krčimo taj put”, rekla je ministarka i dodala da će biti izmenjena i uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju i da će to biti usvojeno na vladi u naredne dve nedelјe, kao i da će uskoro proraditi i servis E-inspektor kako bi 2017. bila prekretnica u borbi protiv sive ekonomije.

Brnabić je istakla da je potrebno rešiti i pitanje elektronskih plaćanja i da će radna grupa biti formirana do kraja marta. Ona je zaklјučila da je cilј da Srbija uđe u prvih 30 zemalјa na listi Duing biznis Svetske banke.

10. februar 2017.

Održan drugi sastanak Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Danas je u zgradi Vlade Republike Srbije održan drugi sastanak Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kojim je predsedavao državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i predsednik ovog tela Vlade, Želјko Ožegović. Sastanku su pored članova Koordinacionog tela prisustvovali i članovi Radne grupe za pružanje podrške njegovom radu.

 Održan drugi sastanak Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Tema sastanka sastanka bilo je definisanje kriterijuma i smernica za rad Koordinacionog tela i Radne grupe i postizanje konsenzusa oko dalјih aktivnosti i dinamike rada.

Na sastanku je istaknuto da je zbog značaja, obimnosti i složenosti procesa usklađivanja zakona kojima su regulisani posebni upravni postupci sa Zakonom o opštem upravnom postupku neophodno angažovanje i uzajamna saradnja svih organa državne odnosno javne uprave.

Zadatak Koordinacionog tela, obrazovanog Odlukom Vlade od 05. oktobra 2016. godine  je da proceni usklađenost odredaba posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, kako bi se celokupan proces okončao u zakonom definisanom roku (1. jun 2018. godine).

9. februar 2017.

Stević: Ovakvi skupovi važni za uspostavlјanje kontakata i širenje tržišta

Oko stotinak privrednika i polјoprivrednika iz opštine Svrlјig sutra će u Privrednoj komori Srbije (PKS) i u hotelu Slavija u Beogradu predstaviti investicione potencijale te opštine, najavlјeno je danas na konferenciji za novinare u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Bojan Stević, istakao je značaj opštine Svrlјig kako Ministarstvu, tako i Vladi Republike Srbije.

 Stević: Ovakvi skupovi važni za uspostavlјanje kontakata i širenje tržišta

„Jug Srbije je u nekom prethodnom periodu zapostavlјan, što danas nije slučaj, jer Vlada Republike Srbije ulaže značajna sredstva u razvoj ovog dela Srbije. Ovakav vid predstavlјanja opštine Svrlјig značajan je za uspostavlјanje kontakata i širenje tržišta, obuhvatajući sve potencijale koje ova opština nudi.“, rekao je Stević.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na čelu sa ministarkom Anom Brnabić, nastaviće i ubuduće da pomaže opštini Svrlјig u skladu sa svojim nadležnostima, kako bi ona postala jedna od razvijenijih opština u Srbiji. Pokazatelј podrške je i poseta ministarke opštini Svrlјig na početku mandata.

Predsednica opštine Svrlјig Jelena Trifunović rekla je da je cilј skupa "Dani Svrlјiga u Beogradu - promocija investicionih potencijala" koji ogranizuje ta opština u saradnji sa PKS-om, da se potencijalni investitori upoznaju sa mogućnostima za investiranje u Svrlјig.

Narodni poslanik Milija Miletić, istakao je značajne polјoprivredne i privredne potencijale opštine, kao i velike mogućnosti koje ona nudi investitorima koji planiraju da svoje tržište fokusiraju u ovom kraju.

8. februar 2017.

Novo rešenje za efikasniju raspodelu koverata u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“

Radna grupa za organizaciju nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ uputila je na jučerašnjoj sednici instrukciju Pošti Srbije da broj koverata koje svaki građanin može da preuzme u jednoj poslovnici, počev od danas ograniči na tri dnevno.

Odluka je doneta kako bi organizatori izašli u susret velikom interesovanju za slanje fiskalnih računa i slipova i obezbedili ravnomerniju i efikasniju raspodelu koverata u celoj Srbiji.

U filijalama Pošta Srbije dosad je preuzeto gotovo milion i po namenskih koverata, od čega je, zaklјučno sa jučerašnjim danom 270.000 koverata stiglo na preradu u Glavni poštanski centar. Broj pristiglih koverata je pet puta manji u odnosu na broj preuzetih i to je povod da se uvede dnevno ograničenje broja koverata koje jedna osoba može da preuzme, kako bi se smanjilo nenamensko korišćenje koverata i ujedno omogućila ravnomernija raspodela na sve građane.

Odlukom Vlade Srbije, poštarina za slanje, zajedno sa namenskim kovertama za učešće u nagradnoj igri su besplatni. Do prvog izvlačenja nagrada ostalo je više od mesec dana i sasvim dovolјno vremena za sve koji žele da učestvuju u nagradnoj igri da sakupe fiskalne račune i slipove, preuzmu koverte i pošalјu ih.

Odziv građana je ogroman, što i jeste jedan od cilјeva nagradne igre – da se šira zajednica udruži u borbu protiv sive ekonomije, jer tako zajedno doprinosimo izgradnji bolјeg i odgovornijeg društva. Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavlјenog rada tiče se svakog građanina Srbije, jer svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlјu dobrim mestom za život.

Pošta Srbije će u skladu sa informacijama sa terena, doštampavati koverte i dostavlјati ih filijalama prema potrebama, a kako se koverte ne mogu koristiti za slanje drugih pošilјaka za njihovim skladištenjem apsolutno nema nikakve potrebe.

6. februar 2017.

Ujedi pasa lutalica iz lokalnih budžeta izvukli milijardu dinara u poslednje tri godine

U poslednje tri godine gradovi i opštine su na ime odšteta za ujede pasa lutalica, prema procenama NALED-a, isplatili više od milijardu dinara što je veliko opterećenje za lokalne budžete, a poseban problem predstavlјaju zloupotrebe u vidu lažnih prijava, saopšteno je na okruglom stolu „Odštetni zahtevi – efekti na budžet i sprečavanje zloupotreba“, koji su u Palati Srbija organizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED, inicijatori rešavanja ovog problema.

 Ujedi pasa lutalica iz lokalnih budžeta izvukli milijardu dinara u poslednje tri godine

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak istakao je da je prošle godine formirana radna grupa koja bi uskoro trebalo da dođe do celovitog sistemskog rešenja za postupanje nadležnih organa u procesuiranju odštetnih zahteva, zbrinjavanje pasa lutalica, ali i kako bi oni koji zloupotreblјavaju zakonski okvir bili adekvatno sankcionisani.

Kako je rečeno na skupu, praksa gradova i opština pokazala je da iza lažnih odštetnih zahteva često stoje organizovane grupe u kojima se pojavlјuju ne samo iste „žrtve“ već i isti advokati. Takođe, problem postoji i u sudskoj praksi jer se presude neretko donose samo na osnovu iskaza žrtve, kao i u postupanju lekara jer potvrđuju ujede iako nisu uvek kompetentni za taj posao (lekari domova zdravlјa) ili nisu obavili sve potrebne provere.

Gradski menadžer Beograda Goran Vesić ocenio je da bi trebalo pooštriti kaznenu politiku prema vlasnicima koji lјubimce puštaju na ulicu jer je to jedan uzroka problema, posebno imajući u vidu podatak da oni čine 80% populacije napuštenih pasa.

„Značajan pomak donelo bi formiranje registra odštetnih zahteva za celu Srbiju kako bi se na jednostavan način otkrilo ko se neuobičajeno često pojavlјuje kao žrtva pasa lutalica. Potrebna je i obuka pravobranilaca, kreiranje smernica komisijama koje u opštinama odlučuju o zahtevima za odštetu kako da postupaju, kao i ujednačenje sudske i medicinske prakse“, rekao je stručni saradnik NALED-a Simo Vuković.

 Ujedi pasa lutalica iz lokalnih budžeta izvukli milijardu dinara u poslednje tri godine

Tokom prošle godine samo Beograd i Novi Sad isplatili su gotovo 40 miliona dinara odšteta za ujede. U glavnom gradu u proseku bude podneto oko 1.000 prijava godišnje koji se reše vansudski (sa prosečnom odštetom od oko 20.000 dinara), a na sudu završi više od 300. Dok se u Beogradu broj parnica blago smanjuje, u Novom Sadu raste - od 350 u 2013. do 2.004 u 2016. Kako su troškovi sudskih postupaka veliki i mogu da budu i veći od odštete, u opštini Kanjiža našli su rešenje. Na okruglom stolu predstavlјen je model prema kojem je opštinska uprava zaklјučila ugovor s osiguravajućom kućom kojoj plaća premiju, a osiguranje potom proverava opravdanost zahteva što je značajno smanjilo rashode lokalnog budžeta, koji sada mogu da budu uloženi u adekvatno zbrinjavanje lutalica i druge potrebe.

3. februar 2017.

Šta zanima građane koji zovu kontakt centar za nagradnu igru?

Kako da pomognu svojoj opštini da dobije besplatnu wi-fi zonu i mogu li se mešati fiskalni računi i slipovi u istoj koverti


U prethodna dva dana koliko je aktivan kontakt centar za informacije o nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“, 81 građanin pozvao je kontakt centar, a njih 26 je poslalo pitanje na mejl adresu uzmiracun@mduls.gov.rs. Razgovor sa zainteresovanim građanima trajao je u proseku oko četiri i po minuta.

Građane je najviše zanimalo da li se mogu predati računi i slipovi u istoj koverti (shodno propozicijama, odgovor je da se računi i slipovi ne smeju mešati u istoj koverti), da li se mogu predavati računi sa istog prodajnog mesta (odgovor je potvrdan – u istoj koverti se mogu naći računi sa istog prodajnog mesta). Građani se takođe interesuju kako da učestvuju u takmičenju opština i gradova, jer nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ podrazumeva i takmičenje opština i gradova u broju prikuplјenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u igri građani ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive promovišući društveno odgovorno ponašanje. Poslati računi i slipovi istovremeno učestvu i u takmičenju opština i gradova, a nagrada za 12 najaktivnijih lokalnih zajednica biće besplatna wi-fi zona. Kako bi svaka opština ili grad imali podjednaku šansu da učestvuju u takmičenju i osvoje nagradu, posmatra se broj prikuplјenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečna zarada na teritoriji lokalne samouprave. Na ovaj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.

Godina borbe protiv sive ekonomije je edukativna kampanja koju je pokrenula Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om i društveno odgovornim kompanijama okuplјenim u Savezu za fer konkurenciju, a okosnicu kampanje, koja će trajati tokom 2017. i 2018. godine, čine nagradna igra “Uzmi račun i pobedi” i takmičenje opština i gradova. Cilј kampanje je podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i njihovog aktivnog uklјučivanja u stvaranje bolјeg društva.

Podsećamo da, za dodatne informacije o nagradnoj igri, građani mogu pozvati broj telefona 011/3620-146, svakog radnog dana od 12 do 15 časova, ili poslati pitanje na mejl adresu uzmiracun@mduls.gov.rs.

Sve informacije o nagradnoj igri, nalaze se na adresi: www.uzmiracun.rs

3. februar 2017.

Otvoren kontakt centar za nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi“

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je otvoren kontakt centar gde građani mogu da dobiju dodatne informacije o nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“.

Kontakt centar je aktivan od 1. februara i biće otvoren do kraja nagradne igre. Građani mogu pozvati broj telefona 011/3620-146, svakog radnog dana od 12 do 15 časova, ili poslati pitanje na mejl adresu uzmiracun@mduls.gov.rs.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 e Uprava Dobra uprava Kontakt centar „Uzmi račun i pobedi“ IT Obuke Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji Reforma javne uprave Zajedno u promene Inspekcijski nadzor Partnerstvo za otvorenu upravu Katalozi radnih mesta Javne nabavke