MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

19. avgust 2017.

Otvorena besplatna wifi zona u Svrlјigu

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Žikica Nestorović otvorio je sinoć u Svrlјigu besplatnu wifi zonu, koju je donirala kompanija Telekom za ostvaren uspeh u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi". Svrlјig je deveta od 12 najaktivnijih opština u nagradnoj igri, a koje će dobiti bespatnu wifi zonu na korišćenje na 15 meseci.

 Otvorena besplatna wifi zona u Svrlјigu

"Ova nagradna igra zadala je šamar sivoj ekonomiji, koja utiče na sve nas direktno", rekao je Nestorović precizirajući da država gubi osam miliona evra dnevno zbog sive ekonomije i da tako trpi školstvo, zdravstvo, infrastruktura... Zbog toga je, kako kaže, bilo važno da se fokusiramo na motivisanje građana da se uklјuče u suzbijanje sive ekonomije. "Nagradna igra je samo jedna od 60 aktivnosti koje ćemo sprovesti u tom cilјu", rekao je državni sekretar.

Obraćajući se Svrlјižanima, Nestorović ih je pozvao da nastave da traže fiskalne račune nakon svake transakcije ili pružene usluge, a država će nastaviti sa aktivnostima na uspostavlјanju još veće finansijske discipline".

17. avgust 2017.

Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu

U sedam opština Srbije fondacija "Ana i Vlade Divac" realizovala je projekat "Podrške lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu" čija je vrednost 700.000 američkih dolara. Na predstavlјanju rezultata u Beogradu rečeno je da je projekat uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sproveden u Šidu, Subotici, Dimitrovgradu, Preševu, Lajkovcu, Tutinu i Sjenci i da je trajao od marta 2016. godine do avgusta 2017. godine.

 Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu

Učesnici skupa naveli su da je cilј projekta unapređenje kapaciteta odabranih lokalnih samouprava, volonterskih organizacija i organizacija civilnog društva da odgovore na izbegličku krizu u Evropi.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić pohvalio je spremnost opština da se "uhvate u koštac" sa migrantskom krizom i pruže migrantima sve vidove pomoći - od zdravstvene do administrativne.

- Nadam se da ćemo svi zajedno nastaviti ovim putem i da ćemo uvek biti tu da ukažemo pomoć onima kojima je potrebna - kazao je Ružić i zahvalio USAID-u i Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije na dobrom odgovoru na izazove migrantske krize.

Prema njegovim rečima, Srbija je pokazala da nije samo tranziciona zona već da može biti dom za one migrante koji žele da ostanu u njoj.

14. avgust 2017.

Ružić: Jagodina uspešna zahvalјujući upornosti i sposobnosti Markovića

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa gradonačelnikom Jagodine Ratkom Stevanovićem o razvoju te lokalne samouprave u poslednjih 13 godina.

 Ružić: Jagodina uspešna zahvalјujući upornosti i sposobnosti Markovića

„Grad Jagodina je, zahvalјujući sadašnjem predsedniku Skupštine grada Draganu Markoviću Palmi, jedan od najlepših gradova u Srbiji i mesto u kome ima najraznovrsnijih turističkih i kulturnih manifestacija i to je pozitivan primer po kojem i druge opštine i gradovi treba da idu“, rekao je ministar Ružić u razgovoru sa gradonačelnikom.

Ružić je podvukao da je Vlada Srbije stvarala ambijent za privlačenje investitora, a da je Marković iskoristio potencijal i pretvorio ga u grad u čijoj industrijskoj zoni danas posluje 8 investitora koji zapošlјavaju blizu 3.000 lјudi.

Gradonačelnik je istakao da će ove godine Jagodina premašiti i broj od 500.000 turista koji će posetiti taj grad i dodao da Jagodina danas nudi turistima Akva park, Muzej voštanih figura, Zoološki vrt i Izletište Potok sa letnjom scenom i jedinstvenim vodopadom i fontanom, u koje su uložena velika sredstva i složena oprema.

11. avgust 2017.

Odgovor ministarstva Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Aktom broj: 072-04-2795/2017-07 od 08.08.2017. godine, Ministarstvu državne uprave dostavlјen je zahtev radi izjašnjenja u vezi sa zaklјučenim Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova.

S tim u vezi, razmotreni su svi navodi iz vašeg akta te saglasno članu 55. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (”Službeni glasnik” br. 97/08,104/09-dr.zakon 68/12,-odluka US i 107/12) dostavlјamo primerak Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji i sa aspekta delokruga rada ovog ministarstva u odnosu na traženo obaveštavamo sledeće:

Pre svega, želimo da ukažemo da u odnosu na objavlјene vesti u elektronskim medijima, nisu izneti jasni i precizni navodi u vezi ovog sporazuma, što stvara određenu zabunu u javnosti o zakonitom i pravilnom radu organa.

Na pitanje koji je pravni osnov za uspostavlјanje elektronske evidencije o građanima Srbije tzv. Centralni registar, ukazujemo da se u konkretnom slučaju ne uspostavlјa nova elektronska evidencija o građanima Republike Srbije, već se u okviru Zakonom o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS“, br. 20/09 i 145/14) uspostavlјenog Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, razvija modul koji će objediniti već postojeće evidencije o državlјanima Republike Srbije, koje se vode u jedinicama lokalne samouprave i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U skladu sa odredbom člana 92. Zakona o matičnim knjigama, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uspostavilo je Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, kao prvi produkcioni centralizovani registar o građanima u Republici Srbiji koji zadovolјava, sve tehničke, informatičke i bezbednosne standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kao rukovalac zbirke podataka Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga je ovu zbirku prijavilo Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti radi upisa u Centralni registar zbirki podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koji se vode u okviru ovog sistema, u skladu sa odredbama čl. 45. 55. i 59. (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih) Zakona o matičnim knjigama, između ostalih, sadrže i činjenicu državlјanstva. Rukovalac ove zbirke je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a korisnici su organi iz člana 6. ovog zakona.

Na osnovu zaklјučenog Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova, unapređuje se postojeći Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga razvijanjem modula za vođenje elektronske evidencije o državlјanima Republike Srbije. Rukovalac tim modulom biće isklјučivo Ministarstvo unutrašnjih poslova kao nadležni organ u toj oblasti. U skladu odredbama Zakona o državlјanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 90/2007) jedinice lokalne samouprave vode evidenciju o državlјanima kao povereni posao iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Isti organi, kao povereni posao vode i matične knjige iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Ističemo da i ova evidencija koja se tiče državlјanstva nije nova, već je shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa činjenice državlјanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državlјanstva i obrascu uverenja o državlјanstvu („Službeni glasnik RS“, broj 55/2007) dat osnov da se podaci iz evidencije na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o državlјanstvima Republike Srbije, vode i na sredstvima za automatsku obradu podataka, kao i ovlašćenje za vođenje te evidencije u okviru već uspostavlјenog Centralnog sistema prema propisima o matičnim knjigama.

Važno je napomenuti i da pristup u Centralnom sistemu i podacima u njemu, korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, imaju samo ovlašćena lica u skladu sa zakonom. Na isti način koristiće se i novi modul koji se razvija.

Dakle, sve ove aktivnosti i saradnja dva organa sprovode se u skladu sa postojećim normativnim okvirima kako bi se unapredio i olakšao rad nadležnih organa, a sa druge strane obezbedilo lakše, brže i delotvornije ostvarivanje prava građana.

9. avgust 2017.

Bošnjak na otvaranju izložbe „Slovačka lepota“

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, prisustvovao je svečanom otvaranju izložbe „Slovačka lepota“ koja je u okviru Slovačkih narodnih svečanosti održana u galeriji Zuzke Medveđove u Bačkom Petrovcu. Izložba je organizovana pod pokrovitelјstvom Grada Novog Sada u saradnji sa opštinom Bački Petrovac, a autori izložbe su Branislav Kokavac i Pavel Surovi iz Kisača.

 Bošnjak na otvaranju izložbe „Slovačka lepota“

Bošnjak se zahvalio organizatorima svečanosti na pozivu i gostoprimstvu i istakao da je očuvanje kulturnog identiteta od velike važnosti za sve nacionalne manjine u Srbiji. On je izrazio nadu da će ovakvih manifestacija biti u budućnosti sve više, kako bi se dodatno istakla specifična kulturna obeležja manjina i na taj način oplemenila kulturna baština cele Srbije.

Uz državnog sekretara, svečanom otvaranju prisustvovali su Pokrajinski sekretar za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama Miroslav Štatkić, ambasadorka Slovačke republike u Srbiji Dagmar Repčekova, predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić, predsednik dijaspore Slovaka u inostranstvu Jan Varšo, predsednik Matice slovačke Jan Brtka, prof. dr Zoroslav Spevak, pokrajinski poslanici, opštinski odbornici i brojni drugi gosti.

7. avgust 2017.

Ružić: Konsolidacija finansija na lokalu u prioritetu rada Vlade

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branku Ružić je u intervjuu „Večernjim novostima“ naveo da je konsolidacija finansija na lokalnom nivou ne samo moguća, već i da mora biti u prioritetu rada ove vlade. On je dodao da u godinama kada se sprovodi finansijska konsolidacija, jača finansijska disciplina i uvodi red u javne finansije, „nismo u poziciji da tolerišemo bilo čiju neodgovornost“.

Ceo intervju ministra Ružića za „Novosti“ možete pročitati ispod.

 

Ružić: Konsolidacija finansija na lokalu u prioritetu rada Vlade

7. avgust 2017.

Potpisan Sporazum o uspostavlјanju elektronske evidencije o državlјanima Srbije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između dva ministarstva, čiji je cilј uspostavlјanje elektronske evidencije o državlјanima Republike Srbije.

Sporazumom se stvaraju uslovi da javna uprava objedini osnovne podatke građana u elektronskom obliku na jednom mestu kako bi ubrzala rešavanje njihovih zahteva, imajući u vidu da više ne moraju da pribavlјaju dokumenta, poput izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državlјanstvu, već ih službenici pribavlјaju po službenoj dužnosti.

U prethodnom periodu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pokrenulo prepis u elektronski oblik svih matičnih knjiga koje vode jedinice lokalnih samouprava, i ti podaci će do kraja 2017. godine biti u Centralnom registru matičnih knjiga, koji je u nadležnosti tog ministarstva.

Od danas, zahvalјujući Ministarstvu unutrašnjih poslova, počeće proces upisa podataka i iz Knjige državlјana Republike Srbije u Centralni registar.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da država konačno postaje servis građana i da oni više neće biti kuriri koji trče od šaltera do šaltera sa gomilom papira u rukama.

"Šalteri i papirologija konačno postaju prošlost. Sada je 21. vek i građanima i privredi moramo da olakšamo život, a ne da budu robovi birokratije", poručila je Brnabić i podvukla da su elektronski servisi jedan od prvih alata u borbi protiv korupcije.

Dodala je i da ne može da se razmišlјa o pobolјšanju uslova poslovanja i uvođenju više elektronskih servisa za privredu i građane ukoliko matične knjige nisu u elektronskom obliku.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović rekao je da je to novi korak ka unapređenju elektronske uprave u našoj zemlјi.

„Uspostavlјanjem jedinstvene elektronske evidencije o državlјanima Republike Srbije ubrzaćemo postupke prilikom izdavanja dokumenata građanima, a ujedno ćemo pojednostaviti proceduru. Građani više neće morati da čekaju na šalterima za uverenje o državlјanstvu, a i državni organi koji prikuplјaju neophodna dokumenta umesto njih moći će te podatke da provere istog trenutka uvidom u Centralni registar. Sve to će olakšati i ubrzati ceo proces, od čega će najveću korist, naravno, imati građani“ objasnio je ministar Stefanović.

Ministar Stefanović je dodao i da upostavlјanje aplikacije za vođenje evidencije o državlјanima u okviru Centralnog sistema donosi i druge pogodnosti.

„Prenosom podataka iz postojećih evidencija koje nisu centralizovane dobićemo jedinstvenu elektronsku bazu koja garantuje bolјe vođenje podataka i bržu dostupnost, ali i veću bezbednost podataka o ličnosti koji se nalaze u evidenciji“ rekao je Stefanović.

Ministar Ružić istakao je da se uspostavlјanjem elektronske evidencije o državlјanima Srbije pojednostavlјuje rešavanje zahteva građana koje imaju prema upravi.

„Nema više donošenja izvoda, uverenja i drugih nepotrebnih dokumenata koje mi već imamo u bazi, već će ovlašćeni državni službenik uvidom u Centralni registar proveriti sve podatke koji su mu neophodni za odlučivanje“, rekao je Ružić.

Ružić je konstatovao da je to velika promena i olakšanje u radu i za državne službenike, jer će doprineti njihovom bržem i efikasnijem radu.

Kako je objasnio oni više neće više čekati da druge institucije pošalјu neophodne podatke ili informacije poštom, faksom ili na drugi način, već će do podataka neophodnih za odlučivanje ovlašćena lica doći elektronskim putem.

“Ovo je revolucionarna promena za sve nas i znam da se svi tome radujemo“, zaklјučio je Ružić.


 Preuzmite dokument Zaklјučak Vlade Republike Srbije

 Preuzmite dokument Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

5. avgust 2017.

Bošnjak: Pripadnici manjina u Srbiji mogu da budu zadovolјni

Položaj pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji je u mnogim segmentima bolјi u odnosu na pojedine zemlјe koje su članice EU, pa i druge razvijenije zemlјe, kaže državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.

Povodom intervjua rumunskog ministra spolјnih poslova Teodora Meleškanua, koji je rekao da Bukurešt "u vezi sa osetlјivim pitanjima" po Rumuniju u koje je ubrojao "prava pripadnika rumunske manjine širom Srbije očekuje vidlјivi napredak", Bošnjak kaže da mu je drago da je Rumunija, kao jedan od suseda Srbije, članica EU, prepoznala rezultate ostvarene u unapređenju prava pripadnika manjina.

 Bošnjak: Pripadnici manjina u Srbiji mogu da budu zadovolјni

„Interesovanje suseda za korake koje smo preduzeli na evropskom putu i postizanju standarda u ovoj oblasti će sigurno dovesti do bolјeg poznavanja prilika u Srbiji, a samim tim obezbediti i značajniju podršku u EU integracijama“, rekao je on.

Bošnjak navodi da je u radu Međuvladine mešovite komisije moguće razmotriti sva pitanja koja su od interesa za pripadnike rumunske nacionalne manjine sa ove strane granice, ali i srpske nacionalne manjine u Rumuniji. Prema njegovim rečima, Srbija baštini dobru i pozitivnu tradiciju na teritoriji Vojvodine koja je jedna od najbolјe uređenih multietničkih sredina u Evropi.

On navodi da naši sugrađani, pripadnici manjina, imaju prostora za političko delovanje kroz rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina, te da postoji čitav niz institucija manjina, od krajnjeg juga do severa, od Preševa do Kanjiže. On je ocenio i da 21 nacionalni savet koji ostvaruje kulturnu autonomiju, kao i 26-27 različitih etničkih zajednica, koje žive u Srbiji, mogu da budu u potpunosti zadovolјne.

„Možda ne potpuno zadovolјni u svakom životnom segmentu i na svakom delu teritorije“, dodaje Bošnjak, ali navodi da su ta prava pristupačna na jednak način, kao i da Ministarstvo namerava i dalјe da posebnu pažnju posveti većem zapošlјavanju pripadnika manjina.

1. avgust 2017.

Ružić: Bliskija saradnja sa Indijom za profesionalniju upravu

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa ambasadorkom Republike Indije Narinder Čauhan o mogućnostima saradnje dve zemlјe po pitanju dalјeg usavršavanja službenika javne uprave u Srbiji.

 Ružić: Bliskija saradnja sa Indijom za profesionalniju upravu

Ružić, koji je rekao da su profesionalni i efikasni službenici klјuč uspeha za sprovođenje reforme javne uprave, istakao je i da se postojeći kapaciteti moraju osnažiti na dalјe. U tom pogledu, jačanje saradnje Srbije i Indije je veoma važno, rekao je Ružić, budući da ta zemlјa već ima projekte za jačanje kapaciteta i usavršavanje različitih veština.

Ambasadorka Čauhan je naglasila da su to trening centri koji su kompletno finansirani od vlade Indije, a da su dostupni i za srpske državne službenike. Ona je naglasila da Indija stoji na raspolaganju da pomogne Srbiji u različitim oblastima i da se nada još bolјoj saradnji dve zemlјe u budućnosti.

Ministar je podvukao da je želјa i Srbije da se ta međunarodna saradnja više razvija.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 e Uprava  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke