MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

17. oktobar 2017.

Ružić sa Vlasima: Jasna i održiva politika unapređenja položaja svih nacionalnih manjina

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić poručio je na sastanku sa predstavnicima Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, na kome je bilo o položaju vlaške nacionalne manjine u Srbiji i standardizaciji vlaškog jezika, da je Ministarstvo otvoreno za sve nacionalne savete i naglasio da Vlada Srbije sprovodi jasnu i održivu politiku unapređenja položaja svih nacionalnih manjina.

 Ružić sa Vlasima: Jasna i održiva politika unapređenja položaja svih nacionalnih manjina

Ministar je podsetio je da je rad na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u završnoj fazi i da očekuje da će rešenja koja će ti zakoni sadržati doprineti unapređenju ostvarivanja prava i sloboda nacionalnih manjina.

Predsednik nacionalnog saveta Radiša Dragojević je istakao potrebu za većom finansijskom podrškom za rad Nacionalnog saveta za potrebe obezbeđivanja kulturnih događaja, medija i informisanja na vlaškom govoru.

Ministar je skrenuo pažnju da su, nakon 15 godina, stvoreni uslovi za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, i da je javni konkurs otvoren do 20. oktobra 2017. godine.

Na kraju sastanka ministar je ponovio da svaka nacionalna manjina ima pravo na slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti i da se državni organi ni u buduće neće mešati u pitanja identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

17. oktobar 2017.

Ružić sa Bergom: privrednicima važan dijalog sa inspektorima

Sve analize i iskustva koje smo imali u primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru pokazali su nam da je važno, da pored kontrolne, ojačamo savetodavnu ulogu inspektora“, rekao je ministar Ružić u razgovoru sa direktorom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Srbiju Danijelom Bergom. On je dodao da su privrednici lepo reagovali na Dane otvorenih vrata koje Ministarstvo organizuje sa USAID Projektom za bolјe uslove poslovanja i da im je taj dijalog sa inspektorima važan.

 Ružić sa Bergom: privrednicima važan dijalog sa inspektorima

Ružić i Berg su se stoga usaglasili da je potrebno na dalјe jačati kapacitete inspektora, posebno imajući u vidu nedostatke kako u smislu lјudskih kapaciteta i sredstava za rad, tako i u pogledu većeg obima obaveza koje su došle sa novim zakonom.

Ministar se posebno zahvalio EBRD-u na podršci u obezbeđivanju posebne Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor koja je za kratko vreme već doprinela unapređenju rada Komisije promenivši njenu strukturu kako bi se obezbedila veća kontrola i koordinacija rada inspekcijskih službi.

Za sredu, 18. oktobar najavlјena je druga sednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, od kako je ministar Ružić na čelu a kada se očekuje i potpisivanje sporazuma između ministra Branka Ružića i predsednika Udruženja sudija prekršajnih sudova Milana Marinovića kako bi se unapredila saradnja, obezbedio kontinuirani dijalog, koordinacija i efikasnost u procesuiranju prekršaja iz oblasti inspekcijskog nadzora, u skladu sa važećim zakonodavstvom i dobrom praksom, u cilјu vladavine prava, suzbijanju sive ekonomije i unapređenja poslovnog okruženja.

16. oktobar 2017.

Sastanak ministara Ružića i Trivana sa privredno-političkom delegacijom iz SAD

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastali su se danas u Palati Srbije sa privredno-političkom delegacijom savezne države Merilend iz SAD, na čelu sa državnim sekretarom Merilenda, g-dinom Džonom Vobensmitom.

 Sastanak ministara Ružića i Trivana sa privredno-političkom delegacijom iz SAD

Ministar Ružić rekao je da Srbija nedovolјno brine o svojoj životnoj sredini, te da su ovakve razmene iskustava i prenos znanja koje dobijamo posetama stranih delegacija uspešnijih u ovoj oblasti dragocene za našu zemlјu. Takođe istakao je da je dobro što Srbija ne odustaje od pristupanja Evropskoj uniji jer upravo među EU standardima koje ćemo primeniti u našoj zemlјi nalaze se i oni koji se tiču zaštite životne sredine, a koji će doprineti kvalitetnijem životu naših građanki i građana i očuvanju naše okoline.

 Ružić: Stvoriti uslove za unapređenje položaja Roma

Ministar Trivan rekao je da saradnja savezne države Merilend iz SAD i Srbije nije samo politička, nego i privredna. Ministar Trivan, istakao je da će delegacija imati priliku tokom svog boravka u Srbiji da se upozna sa našim problemima u ovoj oblasti i da će predstavnici američkih kompanija, koje su u sastavu delegacije, razgovarati sa predstavnicima naših kompanija radi unapređenja razvoja zaštite životne sredine u Srbiji.

Ministar Trivan dodao je da je Srbiji potrebna stručna pomoć u oblasti životne sredine i zato je poseta privredno-političke delegacije iz Merilenda veoma značajna za našu zemlјu, kako zbog transfera modernih i čistih tehnologija, tako i zbog potrebe da Srbija brže i bolјe reši ova pitanja. „Investicije u zaštitu životne sredine nisu trošak već prilika za bolјi život naših građana“, naglasio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

13. oktobar 2017.

Ružić: Stvoriti uslove za unapređenje položaja Roma

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa novoizabranim rukovodstvom Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine o pitanjima od značaja za unapređenje položaja te manjine.

 Ružić: Stvoriti uslove za unapređenje položaja Roma

Ministar je ocenio da Vlada sprovodi jasnu i održivu politiku unapređenja položaja romske nacionalne manjine i dodao je da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti sa pružanjem pomoći u rešavanju problema Romkinja i Roma u Republici Srbiji.

Predstavnici nacionalnog saveta romske nacionalne manjine predložili su da se unapredi saradnja Ministarstva i Saveta.

U vezi sa sprovođenjem aktivnosti iz strateških dokumenata kojima su predviđene mere za pobolјšanje položaja romske zajedince u Republici Srbiji, ukazali su na značajnu ulogu gradova i opština i potrebu da sve jedinice lokalnih samouprava blagovoremeno planiraju aktivnosti i sredstva za izvršenje tih obaveza.

Istovremeno je skrenuta pažnja na koordinatore za romska pitanja na lokalu i potrebu da se na sistemski način uredi njihov položaj.

Predloženo je i razmatranje mogućnosti stažiranja pripadnika romske nacionalne manjine u opštinama i gradovima.

13. oktobar 2017.

Inovacije u javnoj upravi - tema 10. godišnje konferencije ReSPA-e

Deseta godišnja konferencija Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) bila je posvećena inovacijama u javnom sektoru i pružanju javnih usluga.

Tokom dva dana trajanja konferencije, više od 150 učesnika iz regiona Zapadnog Balkana i sveta razmatrali su značaj uvođenja inovacija u javnu upravu kroz primere dobre prakse. Diskutovalo se o različitim dimenzijama inovacija uklјučujući socijalni, tehnološki i organizacioni segment, kao i o inovativnim sistemima za kreativno rešavanje problema.

Konferenciju su zvanično otvorili direktorka ReSPA-e Ratka Sekulović, Suzana Pribilović, ministraka javne uprave Crne Gore, Herman Špic iz Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, i Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine.

 Inovacije u javnoj upravi - tema 10. godišnje konferencije ReSPA-e

U svom pozdravnom govoru Ratka Sekulović, direktorka ReSPA-e naglasila je da joj je “veliko zadovolјstvo da se posle decenije svog postojanja, ReSPA sa entuzijazmom fokusira na iznalaženje kreativnih pristupa u rešavanju problema i identifikovanju najadekvatnijih i najprimenjivijih rešenja za značajno unapređenje javnih usluga.”

Suzana Pribilović, ministarka javne uprave Crne Gore, istakla je u uvodnom izlaganju da “na ovim prostorima promjene nikad nisu bile lake. Upravlјanje njima, možda, još teže. A promene kroz prihvatanje novih ideja i inovacija, jedine mogu donijeti veći nivo otvorenosti i transparentnosti javnih institucija.”

“Naša društva se menjanju brže nego ikada pre. Tako ni javna uprava ne može da miruje i samo postmatra te promene. Mora da se suoči sa izazovom i promeni kroz usvajanje efikasnijih poslovnih modela i unapredi pružanje javnih usluga u korist svojih građana. Deseta godišnja konferencija ReSPA-e može da doprinese tom procesu kroz razmenu iskustava, lekcija naučenih u prošlosti, oprobanim instrumentima i inovativnim pristupima”, rekao je Herman Špic iz Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

“Modernizacija i unapređenje javne uprave je prioritet svih nas. Međutim, takav progres ne možemo ostvariti bez novih ideja, a ideje stvaraju lјudi. Zbog toga čovek predstavlјa najznačajniji resurs uprave,” istakao je Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine.

U skladu sa temom, tokom drugog dana konferencije, na inovativan način u okviru tzv. „ReSPA kafea“ organizovana je otvorena diskusija na temu strukture, kulture i personalnih promena koje su potrebne za uvođenje inovacija u javnu upravu. 

Zaklјučci konferencije i najvažnije preporuke biće predstavlјene ministrima odgovornim za javnu upravu iz zemalјa Zapadnog Balkana, na sastanku ReSPA Upravnog odbora na ministarskom nivou koji će se održati u Tirani 6. novembra 2017.

12. oktobar 2017.

DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA U NOVOM SADU

Treći po redu, neformalni susret privrednika i predstavnika inspekcijskih službi pod nazivom „Dan otvorenih vrata sa inspektorima“ održan je danas u prostorijama Regionalne privredne komore Novi Sad, u organizaciji Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP) i Privredne komore Srbije (PKS).

 DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA U NOVOM SADU

Predstavnici firmi i građani iz Novog Sada i okoline su u direktnom razgovoru sa inspektorima imali priliku da, po prvi put na jednom mestu, dobiju konkretne savete i odgovore na sva pitanja u vezi sa radom inspekcija.

Tokom sastanka inspektori sa dugogodišnjim iskustvom, u sklopu svojih preventivno-savetodavnih aktivnosti, diskutovali su sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja, davali savete i preporuke za poštovanje zakona i efikasno otklanjanje eventualnih propusta u radu.

 DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA U NOVOM SADU

Ministar državne uprave i loklane samouprave Branko Ružić istakao je da se u reformu inspekcijskih službi krenulo zbog težnje da njihov rad bude primeren tržišnoj ekonomiji i otuda, pored kontrolne, i savetodavna i preventivna uloga. „Cilj svega što radimo nije da se ljudi inspekcija plaše, i iz straha greše, već da shvate i razumeju da inspektori obezbeđuju da zakoni važe za sve jednako, da svi imaju istu obavezu da plaćaju poreze, ali i da svaka kontrola ima veze sa bezbednošću proizvoda koji se plasiraju na tržište ili usluga koje se pružaju građanima, dakle i sa konkurentnošću privrede i fer poslovnim okruženjem“, izjavio je ministar Branko Ružić povodom poslednjeg savetovanja između inspekcija i privrednika koja su organizovana uz pomoć USAID-a. Ružić je dodao da Ministarstvo nastoji da obezbedi redovne kanale komunikacije između inspekcija i privrede i najavio uvođenje specijalizovanih stručnjaka koji bi postupali u svojstvu savetnika za privredu u odnosu na primedbe na inspekcijski nadzor.

 DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA U NOVOM SADU

Milan Stefanović, viši stručni savetnik za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor USAID BEP, ovom prilikom izjavio je: „Veoma nam je drago da su, nakon uspešno održanih skupova u Beogradu i Nišu, veliko interesovanje za razgovor sa inspektorima pokazali i privrednici iz Novog Sada. Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, donet uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, značajno je unapredio funkciju inspekcije, koja sada ima savetodavnu i preventivnu, a ne prvenstveno kaznenu ulogu. Osim toga, inspekcijski nadzor sada je zasnovan na proceni rizika, planovima i kontrolnim listama, što omogućava inspekciji da utvrdi prioritete u radu i nadzoru, a privrednicima olakšava poslovanje u skladu sa zakonom. Ova reforma uticala je na promenu percepcije inspektora kod privrednika, kao i unapređenje delotvornosti inspekcijskog nadzora, pre svega stvaranjem uslova za koordinaciju inspekcijskih službi i drugih nadležnih organa.“

„Značaj ove inicijative USAID BEP-a, koju je podržala PKS - RPK Novi Sad, je u činjenici da su do sada privrednici u inspekcijskim službama videli samo kontrolni, odnosno kazneni organ, a od danas je prilika da razmenom iskustava, pitanja i saveta, unaprede međusobni odnos koji je nesumnjivo u interesu razvoja privrede“, rekla je Olivera Simović,v.d. direktora Regionalne privredne komore Novi Sad. „ RPK Novi Sad će i u perspektivi podržavati ovakve skupove, koji imaju za cilj da otklone sve prepreke i olakšaju poslovanje naših privrednika.“, istakla je Simovićeva.

Prema podacima tradicionalne godišnje ankete „1000 preduzeća“ koju sprovodi USAID, u periodu od godinu dana nakon usvajanja Zakona o inspekcijskom nadzoru došlo je do velikog skoka u pozitivnoj percepciji o inspekcijama među preduzetnicima, sa 48 na 70 odsto.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenut je u januaru 2011. godine sa ciljem da podrži aktivnosti usmerene na regulatornu reformu, unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti privatnog sektora u Republici Srbiji. Značajan deo aktivnosti USAID BEP usmeren je na podršku reformi inspekcijskog nadzora, a njegove preporuke ugrađene su u novi Zakon o inspekcijskom nadzoru koji unapređuje koordinaciju rada inspekcija, jača preventivnu ulogu inspekcije, povećava delotvornost inspekcijskog nadzora, smanjuje sivu ekonomiju i unapređuje uslove poslovanja u Srbiji.

09. oktobar 2017.

Bošnjak sa predstavnicima Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine

Novoimenovani predsednik srpskog dela Međuvladinog mešovitog odbora Srbije i Hrvatske i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak sastao se danas u Subotici sa predstavnicima Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine sa kojima je razgovarao o položaju ove nacionalne manjine u Srbiji i pobolјšanju pravnog i institucionalnog okvira za ostvarivanje njihovih prava.

 Bošnjak sa predstavnicima Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine

Predstavnici Nacionalnog sveta hrvatske nacionalne manjine izrazili su zadovolјstvo rešavanjem pitanja udžbenika za osnovne škole, ali i istakli da predstoji rad na rešavanju udžbenika za srednje škole i predškolsko obrazovanje. Državni sekretar istakao je da će se do kraja godine izmeniti i dva zakonska rešenja koja unapređuju prava i položaj predstavnika nacionalnih manjina, kao i rad nacionalnih saveta. Bošnjak je najavio da će se zasedanje Međuvladinog mešovitog odbora održati do kraja godine.

Sastanku, koji je održan na inicijativu kopredsedavajućeg Međuvladinog mešovitog odbora Srbije i Hrvatske i državnog sekretara Bošnjaka, prisustvovali su i  generalni konzul Hrvatske u Subotici Gordan Bakota, predstavnici lokalne samouprave i načelnika tri upravna okruga, kao i nacionalni koordinator za rešavanje otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom Nemanja Stevanović.

09. oktobar 2017.

Stević sa Užičanima

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević posetio je Grad Užice povodom Dana grada i tom prilikom građankama i građanima Užica čestitao praznik i poželeo im zdravlјa i lične sreće, a rukovodstvu Grada da istraju u izazovima i nastave da čine sve da Gradu donose dobro.

 Stević sa Užičanima

Stević je, prisutnima u užičkom Narodnom pozorištu, poručio da je važno što Vlada Srbije pre nekoliko godina, na čelu sa tadašnjim predsednikom Aleksandrom Vučićem, nije oklevala od ozbilјnih ušteda jer su one bile „jedini način da se Srbija postavi na put oporavka i da se suštinski izmene neke stvari iz korena“. Pored toga, Srbija je uspela da popravi ugled u svetu i privuče veliki broj investitora što je doprinelo i da se prepolovi procenat nezaposlenih iz 2012. godine, na čemu će se još raditi.

Zdrava Srbija je jedino čemu težimo jer jedino takva može doneti i vama dobro“, rekao je državni sekretar i dodao da će se raditi danonoćno sa rukovodstvima opština i gradova „podsećajući sve da smo tu zbog naših građanki i građana i da ne postoji „ne mogu“ i „neću“ u pronalaženju rešenja za sve što se ispred nas postavi“.

Upravo jedan od takvih segmenata važnih za funkcionisanje opština i gradova, za privlačenje investitora, za kvalitetniji život građana, jeste i reforma javne uprave kojom se bavi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na čelu sa ministrom Ružićem, rekao je Stević.

Izrazivši zadovolјstvo novim projektima u Užicu, on je podvukao i da se uskoro očekuje realizacija vizije predsednika Vučića po pitanju aerodroma Ponikve da postane civilni i da još više bude u funkciji turista i novih ulaganja, a da će sa izradnjom autoputa Prelјina - Požega ovaj deo Srbije postati još atraktivniji za investitore što će dovesti i do otvaranja novih radnih mesta.

Pored toga, zahvalјujući Vladi Srbije, ovde je uloženo i blizu 10 miliona evra u izgradnju i rekonstrukciju fabrike vode, zdrada Prekršajnog i Privrednog suda, studentskog doma, dečijeg odmarališta, što je samo pokazatelј da Vlada Srbije brine o svakom delu svoje zemlјe“, zaklјučio je državni sekretar.

06. oktobar 2017.

Bošnjak sa rukovodstvom Čačka o unapređenju lјudskih resursa

Državni sekterar Ivan Bošnjak razgovarao je danas sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem i predstavnicima Saveta Evrope i Stalne konferencije gradova i opština o projektu „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ i efektima projekta u ovom gradu, kao jednom od 29 gradova koji su deo projekta.

 Bošnjak sa rukovodstvom Čačka o unapređenju lјudskih resursa

Državni sekretar je na sastanku rekao da Vlada Srbije stvara sistem koji će omogućiti efikasno upravlјanje lјudskim resursima i omogućiti kontinuirano usavršavanje kadrova. „Poslanici razmatraju Predlog Zakona o Nacionalnoj akdemiji koja će omougućiti stalnu edukaciju zaposlenih i rukovodioca u organima uprave. To nam je potrebno jer na svim nivoima želimo upravu koja će efikasno odgovoriti na potrebe građana i privrede“, rekao je Bošnjak.

On je rekao da je, pored sistemskih rešenja koje Vlada primenjuje u cilјu efikasnije uprave, od velikog značaja i pomoć koju gradovi i opštine dobijaju kroz projekat "Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi" koji ima za cilј da pruži podršku gradovima i opština u primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samoprave.

 Bošnjak sa rukovodstvom Čačka o unapređenju lјudskih resursa

„Ovaj zakon postavlјa osnove za uspostavlјanje modernog službeničkog sistema u lokalnoj samoupravi što će imati veliki uticaj na organizaciju i funkcionisanje lokalne administracije. Krajnji cilј je stvaranje uređene i efikasne lokalne aministracije čiji zaposleni mogu da odgovore na sve izazove sa kojima se mogu susresti u okviru svojih nadležnosti“, rekao je državni sekretar. 

Projekat "Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi" zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji u direktnoj saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

05. oktobar 2017.

ISTRAŽIVANjE USAID-A: PRIVREDA ZNATNO ZADOVOLjNIJA RADOM INSPEKCIJA

Zakon o inspekcijskom nadzoru značajno je poboljšao rad inspektora i poslovno okruženje, zaključak je okruglog stola o uzrocima zakonitog i nezakonitog poslovanja koji je organizovala Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID) u okviru Projekta za bolje uslove poslovanja.

 ISTRAŽIVANjE USAID-A: PRIVREDA ZNATNO ZADOVOLjNIJA RADOM INSPEKCIJA

Državni sekretar Zoran Kasalović je ovom prilikom rekao da je ovim zakonom načinjen veliki pomak i nakon dve godine primene Zakona imamo rezultate koji govore u prilog činjenici da su osnove ovog sistema dobro postavljene, u korist države, privrednika i građana.

Kasalović je rekao da cilj inspekcijskih kontrola nije više isključivo kažnjavanje prekršioca zakona, već im je zakon dao novu preventivnu i savetodavnu ulogu i omogućio zajedničke i koordinisane nadzore.

„Ova nova uloga podrazumeva stalan dijalog sa privredom i već smo otpočeli sa redovnim savetodavnim aktivnostima između inspekcija i privrede. Razmatra se uvođenje, odosno specijalizacija stručnjaka koji bi postupali u svojstvu savetnika za privredu u odnosu na primedbe na inspekcijski nadzor. Sledeći veliki korak ove reforme koji očekujemo do kraja 2018. godine je E-ispektor - jedinstvene platforme za rad i izveštavanje svih 40 inspekcija“, rekao je Kasalović.

Državni sekretar je naglasio da će inspekcijskim službama biti obezbeđena i kontinuirana i institucionalizovana obuka u okviru Nacionalna akademija za javnu upravu o kojoj se upravo raspravlja u Skupštini Srbije.

Kasalović je izrazio uverenje da će ovako organizovan sistem inspekcijskih službi, nova, savetodavna uloga koja im je data Zakonom uticati i na promenu odnosa i stava privrede i građana prema inspekcijama. „Cilj svega što radimo u oblasti inspekcijskih službi nije da se ljudi inspekcija plaše i iz straha greše, već da shvate i razumeju da inspektori obezbeđuju da zakoni važe za sve jednako, da svi imaju istu obavezu da plaćaju poreze, ali i da svaka kontrola ima veze sa bezbednošću proizvoda koji se plasiraju na tržište ili usluga koje se pružaju građanima, dakle i sa konkurentnošću privrede i fer poslovnim okruženjem“ rekao je državni sekretar.

Istraživanje koje je sproveo USAID pokazje da je drugačiji rad inspekcijskih službi uticao da se poveća zakonitost poslovanja, a 1000 anketiranih privrednika iskazalo je da je znatno zadovoljnije radom inspekcija nego 2013. godine.

05. oktobar 2017.

RUŽIĆ: OPTIMIZOVANA I EFIKASNIJA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA

Boraveći u Novom Pazaru, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić sastao se sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i poručio da Novi Pazar odražava bogatstvo zemlje i njene kulturne vrednosti.

 RUŽIĆ: OPTIMIZOVANA I EFIKASNIJA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA

Ministar je istakao da je došlo do visokog stepena racionalizacije unutar Gradske uprave, ali i neophodne optimizacije u pogledu popunjavanja deficita stručnog kadra, kako bi obezbedili funkcionalnost u radu i odgovaranje na zahteve svih građanki i građana. „Na taj način omogućićemo da sve službe i servisi u službi građanki i građana deluju punim kapacitetom“, istakao je Ružić.

Reforma iz oblasti poreza na imovinu na nivou jedinica lokalne samouprave i projekat evidentiranja imovine, u vezi sa čime je sa Ambasadom Švajcarske ministar Ružić potpisao ugovor iz programa Exchange 51, takođe su tema sastanka od izuzetnog značaja za grad Novi Pazar.

Ministar Ružić, koji je u Novi Pazar došao da poželi dobrodošlicu brucošima na državnom Učiteljskom fakultetu, čestitao je i 5. oktobar, Svetski dan učitelja i poručio im:

„Čast je velika jer pravo i status akademskog građanina stiču mnogi maturanti koji su se opredelili za ovaj fakultet. Novi Pazar pored privrednog i kulturnog jeste godinama unazad i univerzitetski centar. Reč je o mladim ljudima kojima Vlada ima obavezu da otvori sva vrata kako bi sebe uvrstili u sve društvene procese koji se tiču i njih samih i svih ostalih građana naše zemlje“, zaključio je ministar.

1 Exchange 5 je namenjen gradovima i opštinama u Srbiji, kao podrška za efikasno upravljanje imovinom i podrška u strateškom planiranju i programskom budžetiranju. Više na ovu temu možete saznati na http://mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a85

05. oktobar 2017.

RUŽIĆ: OPTIMIZOVANA I EFIKASNIJA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA

Boraveći u Novom Pazaru, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić sastao se sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i poručio da Novi Pazar odražava bogatstvo zemlje i njene kulturne vrednosti.

 RUŽIĆ: OPTIMIZOVANA I EFIKASNIJA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA

Ministar je istakao da je došlo do visokog stepena racionalizacije unutar Gradske uprave, ali i neophodne optimizacije u pogledu popunjavanja deficita stručnog kadra, kako bi obezbedili funkcionalnost u radu i odgovaranje na zahteve svih građanki i građana. „Na taj način omogućićemo da sve službe i servisi u službi građanki i građana deluju punim kapacitetom“, istakao je Ružić.

Reforma iz oblasti poreza na imovinu na nivou jedinica lokalne samouprave i projekat evidentiranja imovine, u vezi sa čime je sa Ambasadom Švajcarske ministar Ružić potpisao ugovor iz programa Exchange 51, takođe su tema sastanka od izuzetnog značaja za grad Novi Pazar.

Ministar Ružić, koji je u Novi Pazar, došao da poželi dobrodošlicu brucošima na Učiteljskom fakultetu novopazarskog Državnog univerziteta, čestitao je i 5. oktobar, Svetski dan učitelja i poručio im:

„Čast je velika jer pravo i status akademskog građanina stiču mnogi maturanti koji su se opredelili za ovaj fakultet. Novi Pazar pored privrednog i kulturnog jeste godinama unazad i univerzitetski centar. Reč je o mladim ljudima kojima Vlada ima obavezu da otvori sva vrata kako bi sebe uvrstili u sve društvene procese koji se tiču i njih samih i svih ostalih građana naše zemlje“, zaključio je ministar.

1 Exchange 5 je namenjen gradovima i opštinama u Srbiji, kao podrška za efikasno upravljanje imovinom i podrška u strateškom planiranju i programskom budžetiranju. Više na ovu temu možete saznati na http://mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a85

05. oktobar 2017.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI U BEOGRADU

NESTOROVIĆ: UPOTREBU PAPIRA I ŠALTERA SVODIMO NA MINIMUM

Državni sekretar Žikica Nestorović rekao je, predstavljajući Nacrt zakona o elektronskoj upravi, da je ovaj propis jedan je od osnovnih stubova razvoja potpune i funkcionalne e-uprave i da će u praksi omogućiti ravnopravno korišćenje elektronskog i papirnog dokumenta u svim administrativim, upravnim i sudskim postucima, sa tendencijom da upotrebu papira, kao i šaltera, svede na minimum.

 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI U BEOGRADU

Državni sekretar je na okruglom stolu, koji se danas održava povodom javne rasprave o ovom zakonu, istakao da će njegova primena omogućiti veću efikasnost u radu, smanjiće troškove kako uprave, tako i građana i privrede, ali će i stvoriti i nove vrednosti u skoro svim oblastima života i rada.

Nestorović je naglasio da će efekte primene ovog zakona - veću pravnu sigurnost, transparentnost i investicije i bolje planiranje razvojnih politika - osetiti svi i građani i privreda, ali i zaposleni u upravi. “Ako omogućimo bezbedno korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija i olakšamo komunikaciju sa organima, smanjićemo i potrebu da građani i privrednici “obijaju šaltere”, ali ćemo osigurati i realne šanse da oni brže završavaju poslove koje imaju sa upravom što će podići stepen njihovog zadovoljstva“ objasnio je on.

Srbija je dugo čekala na ove promene, jer savremeni svet je davno počeo da primenjuje sve prednosti koje nose nove tehnologije. „Mi hvatamo korak sa svetom, ali na tom putu nismo sami i, što je još bitnije, odlučni smo da ove promene prihvatimo i implementiramo kako bi državni aparat bio efikasniji i u stanju da podrži i podstakne rast privatnog sektora kao glavne pokretačke snage privrednog razvoja“, rekao je Nestorović.

04. oktobar 2017.

RUŽIĆ: NACIONALNA AKADEMIJA ĆE TRANSFORMISATI JAVNU UPRAVU

Nacionalna akademija za javnu upravu u potpunosti će transformisati javnu upravu i obezbediće efikasnije, ljubaznije i bolje upućene službenike, izjavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.

 RUŽIĆ: NACIONALNA AKADEMIJA ĆE TRANSFORMISATI JAVNU UPRAVU

Ružić je u Skupštini Srbije gde je u utorak počela rasprava o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, rekao da će službenici što kroz opšte, što kroz posebne programe obuka sticati nova znanja, veštine i sposobnosti usmerene na podizanje nivoa kompetencija neophodnih za kvalitetno obavljanje poslova.

"Službenik mora, pre svega, da pravilno primeni zakon jednako u svim jednakim situacijama, kako bi građani, ma gde god bili u Srbiji, bili u ravnopravnom položaju", istakao je ministar, navodeći da sada u opštinama postoje različite procedure.

Akademija će, kaže, prvi put obezbediti obuke za sve službenike, što na republičkom, što na lokalnom nivou.

On je podsetio da republički nivo službenika ima kakvu-takvu podršku Službe za upravljanje kadrovima, ali da su se na lokalnom nivou "dovijali" sa raznim međunarodnim organizacijama kako bi se sprovele obuke, i to uglavnom za sprovođenje određenih zakona.

"Službenik mora da obavlja posao savesno i da radi u najboljem interesu svih građana, da poštuje pravila i služi za primer drugima, a nama u Vladi Srbije je da obezbedimo uređen sistem koji će biti pravičan i koji neće demotivisati službenike, kao i da uvedemo mogućnost za napredovanje, nagrađivanje, kako bi tu motivaciju za rad podigli", istakao je Ružić.

Ministar je naglasio da će Akademija biti otvorena i za građane koji ne rade u upravi, a žele da nauče više o radu javne uprave i bolje kontrolišu njen rad, kao i da preopoznaju neke aktivnosti.

On je naveo da je neophodno krupnije intervenisanje i dalji podsticaj depolitizaciji i profesionalizaciji sistema upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi.

"Taj proces obuhvata pored stručnog usavršavanja i druge elemente poput planiranja, izbora kadrova, njihovog praćenja i ocenjivanja, nagrađivanja i napredovanja", rekao je Ružić.

03. oktobar 2017.

KASALOVIĆ: UJEDNAČILI SMO PROCEDURE I POSTUPKE ZA SVE LOKALNE SAMOUPRAVE

"Deo naših aktivnosti kojima želimo da uvedemo red i jednobraznost u postupanju lokalnih administracija kako bismo smanjili birokratiju i efikasno odgovorili na zahteve stranaka u proteklom periodu bio je i popis postupaka koje jedinice lokalnih samouprava sprovode na zahtev građana i privrede i utvrdili da ih ima ukupno 188", rekao je državni sekretar Zoran Kasalović na "Regulatorna reforma - standardizacija postupanja gradova i opština u Srbiji".

 KASALOVIĆ: UJEDNAČILI SMO PROCEDURE I POSTUPKE ZA SVE LOKALNE SAMOUPRAVE

On je naveo da je cilj bio da se standardizuju i ujednače postupanja lokalnih samouprava, da se unapredi primena propisa, da se uštedi vreme i smanje troškovi za građane i privredu...

Paralelno sa procesom standardizovanja postupanja u Srbiji otpočela je i primena novog Zakona o opštem upravnom postupku, naveo je Kasalović i podvukao da je važna novina koju je taj zakon uredio obaveza razmene podataka iz javnih evidencija po službenoj dužnosti.

"Građane i privrednike smo postavili u centar i nije više njihova obaveza da šetaju od šaltera do šaltera i prikupljaju dokumenta i podatke koje uprava već poseduje", naveo je on.

Ovaj posao dodatno je olakšao informacioni sistem e-ZUP koji je Vlada Srbije uspostavila u junu ove godine, rekao je Kasalović i dodao da je taj sistem način za još bržu razmenu podataka između organa, elektronskim putem.

"Trenutno se na ovom sistemu nalaze podaci iz matičnih knjiga, o prebivalištu, državljanstvu, kao i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje", naveo je on.

Kako je dodao, u planu je uključivanje centara za socijalni rad u najkraćem roku, kao i obrazovnih institucija svih nivoa obrazovanja (osnovnog, srednjeg, visokog).

Do sada je za trajni pristup ovoj bazi podataka zahteve podnelo 55 opština i gradova, a bazi je pristupilo njih sedam, rekao je Kasalović i pohvalio lokalne samouprave koje su među prvima pristupile - Loznica i Vrnjačka banja.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Ðorđe Staničić je rekao da je cilj da primena administrativnih postupaka bude potpuno ujednačena svuda u Srbiji.

On je dodao da se od 188 postupaka velika većina odnosi na privredu i privrednike.

Konferencija "Regulatorna reforma - standardizacija postupanja gradova i opština u Srbiji" organizovana je u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Konferenciju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

03. oktobar 2017.

POČELE KONSULTACIJE ZA UNAPREĐENjE PRAVNOG OKVIRA ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak otvorio je danas Radionicu o izmenama pravnog okvira institucije Zaštitnika građana koju organizuju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SIGMOM.

 RADIONICA – IZMENE PRAVNOG OKVIRA ZAŠTITNIKA GRAĐANA

On je istakao da je svrha radionice da predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija zajednički, kroz neposrednu diskusiju i komentarisanje utvrde i definišu najbitnije izmene pravnog okvira Zaštitnika građana i naglasio da je posebno značajno što su prisutni i i predstavnici organizacija civilnog društva, upravo iz razloga ostvarivanja jednog od ciljeva ove radionice, a to je povećanje transparentnosti kroz uključivanje civilnog sektora u rad javne uprave.

„Aktivno učešće organizacija civilnog društva na ovoj radionici, posebno kroz identifikovanje najbitnijih nedostataka koje bi nove izmene zakonskog okvira trebalo da otklone, će upravo doprineti, u vidu poboljšanja rada institucije Zaštitnika građana, konačnom povećanju zaštite prava i sloboda samih građana“ rekao je Bošnjak.

On je podsetio da je Republika Srbija u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, kao i Akcionom planu za reformu javne uprave preuzela obavezu ojačavanja kapaciteta Zaštitnika građana na svim nivoima, kao i izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana u cilju jačanja nezavisnosti i unapređenja efikasnosti rada Zaštitnika građana, naročito u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

„Posebna radna grupa za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana je od samog starta dobila veliku podršku u svom radu od strane EU eksperata iz SIGME, koji su svoj kroz svoj izveštaje i komentare dali jedan od polaznih osnova u kojem se predstojeće imene i dopune zakona trebaju kretati, a koje se odnose na unapređenje saradnje organa sa Zaštitnikom, kao i jačanje njegove administrativne i finansijske samostalnosti“ rekao je državni sekretar.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 e Uprava  Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke