MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

21. jun 2018.

DIGITALIZACIJA NA DELU

Koncept i vizija digitalizacije, koju je osmislila Ana Brnabić, efikasno se realizuje timskim radom u Vladi, što je danas demonstrirano od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za IT. Nova oprema za matične knjige, u kojoj se nalazi više od 30 miliona podataka o građanima Srbije, smeštena je u Državni data centar u skladu sa najvišim tehničkim i bezbednosnim standardima.

Sve matične knjige biće digitalizovane do kraja godine u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, koje je juče usvojila Skupština Srbije, i sve jedinice lokalne samouprave će raditi isključivo u centralnom sistemu, upravo na ovoj opremi.

 Digitalizacija na delu

Nabavljena oprema, koja je finansirana sa 33,6 miliona dinara iz budžeta Ministarstva u okviru projekta „Stop birokratiji“, omogućava da se unapredi vođenje najznačajnije evidencije o građanima – Matičnih knjiga, odnosno da se uspostavi Registar matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih).

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je ocenio da je u oblasti digitalizacije ovo najbolji posao, jer ova oprema omogućava da službenici brzo i lako koriste podatke iz ovih evidencija kako bi građani bez opterećenja, stresa i utroška vremena i para što efikasnije završili poslove koje imaju sa upravom. „Za građane to znači – nema više izvoda iz ovih evidencija, osim ukoliko ih iz ličnih razloga sami žele, već ovlašćeni službenici imaju pristup, vide sve podatke iz ovih baza i nemaju potrebe da traže od građana nikakav izvod na uvid“, objasnio je ministar. On je najvio da će u narednom periodu Registru matičnih knjiga, biti priključena i Knjiga državljana kako bi građani mogli da i uverenje o državljanstvu dobiju bilo gde u Srbiji, kao što to danas mogu izvod iz matičnih knjiga.

 Digitalizacija na delu

Govoreći o efektima digitalizacije rada uprave ministar je rekao da su rezultati već vidljivi. „Samo u prvih pet meseci ove godine štampano je 30 odsto manje izvoda iz matičnih knjiga rođenih nego u istom periodu prošle godine. To je bolji rezultat i u odnosu na prošlu godinu kada je taj procent iznosio 24 odsto. Ovaj trend govori da ćemo do kraja godine imati 70 – 80 odsto manje papirnih izvoda“.

Ružić je najavio i novinu u smislu digitalizacije koja je značajna za privrednike. “Od polovine oktobra kroz pilot projekat eInspektor Sanitarna, Tržišna, Inspekcija rada i Upravna ispekcija kreću sa radom u novom softveru koji će objediniti sve informacije iz njihovih izveštaja, a plan je da sve ostale od maja sledeće godine počnu da rade na ovaj način. Biće to veliko olakšanje za privredu, koja je inače reformu inspekcija ocenila veoma pozitivno“, rekao je ministar.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović je rekao da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija zajedničkim radom i sinergijom demonstriraju efikasnost elektronske uprave. On je istakao da se podaci o građanima u Data centru čuvaju u skladu sa najsavremenijim bezbednosnim i standardima kvaliteta i pružanja usluga, kao i da je centar veoma pouzdan, jer je obezbeđeno napajanje električnom energijom sa tri nezavisna izvora, što omogućava autonomiju rada centra od čak 48 sati.

20. jun 2018.

USVOJENIM SETOM ZAKONA DO EFIKASNIJE, PROFESIONALNIJE I MODERNIJE UPRAVE I OTVORENIJEG DRUŠTVA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas set od devet zakona na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji predstavljaju nastavak napora da transformišemo upravu u efikasniji, profesionalniji i moderniji servis svih građana Srbije.

„Usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podstičemo građane na inicijativu, uvodimo obavezu gradovima i opštinama da konsultuju građane o investicionom delu budžeta čime se unapređuje učešće građana u donošenju politika, na šta nas obavezuju i Ustav Republike Srbije, Kodeks dobre uprave i Strategija javne uprave“, rekao je ministar Branko Ružić nakon usvajanja seta zakona.

„Lična odgovornost svakog od nas prema građanima, koji nas plaćaju, podrazumeva da oni budu uključeni u kreiranje politika, pa su zato donete i izmene Zakona o državnoj upravi, kojima već ustaljenu praksu u MDULS da sprovodimo javne konsultacije u fazi pripreme nacrta zakona, pretvaramo u obavezu za sve državne organe“, rekao je ministar.

Jedan od bitnih ciljeva donošenja zakonskih izmena je i optimizacija rada lokalnih samouprava kroz smanjenje broja lokalnih funkcionera u odnosu na broj stanovnika opštine ili grada.

 Usvojenim setom zakona do efikasnije, profesionalnije i modernije uprave i otvorenijeg društva

„Podstičemo opštine i gradove da više sarađuju i pomažu jedni drugima u nedostatku kapaciteta, a mesnim zajednicama vraćamo staru ulogu u povezivanju građana sa lokalnom samoupravom“, naglasio je Ružić.

Efikasnosti uprave doprineće i usvojene izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama kojima obezbeđujemo da elektronski upis podataka iz matičnih knjiga bude prvi i obavezan, što će omogućiti i brže postupanje uprave prema građanima. Pored izdavanja izvoda bilo gde u Srbiji, sada će to biti moguće i van nje jer se od sada u Registar matičnih knjiga prebacuju i oni podaci iz matičnih knjiga koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva. Ovim predlogom predviđamo i upis promene pola u matične knjige, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, što je realizacija jedne od mera za prihvatanje rodne raznolikosti kao sastavnog dela modernog evropskog društva.

Ministar Ružić je istakao da je jedna od najvećih dragocenosti našeg društva činjenica da je svaka osma građanka i građanin naše države pripadnik nacionalne manjine.

„Mnoge evropske zemlje pozavidele bi nam na manjinskim politikama, ali naš posao nije završen i nije oročen, pa je Srbija usvojenim izmenama unapredila uslove za ostvarivanje manjina, poput ispisivanja toponima na jezicima manjina, pozitivne diskriminacije pri zapošljavanju itd“, rekao je ministar.

Podsećajući da su zaposleni u javnoj upravi glavni nosioci reformi, on je ocenio da usvojenim predlozima zakona koji se tiču rada i plata u javnim agencijama upravo idemo ka unapređenju upravljanja kadrovima i finansijama - uvodimo obavezne konkurse i provere znanja ljudi koji se zapošljavaju u agencijama, osiguravamo veću stručnost članova upravnih odbora i direktora i bolju kontrolu rashoda.

„Siguran sam da ćemo zahvaljujući novim zakonskim rešenjima biti mnogo bliži ostvarenju zajedničkog cilja da svi građani u svim segmentima društva budu zadovoljni u ostvarivanju prava i obaveza, kao i javni službenici, nosioci svih ovih promena“, zaključio je ministar Ružić.

20. jun 2018.

Podrška Francuske unapređenju rada MDULS

Delegacija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posetila je Generalni direktorat za administraciju i javne službe Republike Francuske, gde su razmatrani budući oblici saradnje i pružanja podrške Ministarstva za javnu upravu i javne račune Francuske MDULS-u u oblasti javne uprave, upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja.

 Podrška Francuske unapređenju rada MDULS

Delegacija koju je predvodila pomoćnica ministra Jasmina Benmansur i direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić kroz intenzivan program upoznali se sa aktuelnim trendovima u razvoju ljudskih resursa u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi Francuske, inovacijama u javnoj upravi i i unapređenjima koja se trenutno sprovode ili planiraju.

U narednom periodu se očekuje zaključivanje Memoranduma o saradnji dva ministarstva i poseta francuske delegacije MDULS.

Tokom posete francuskoj Nacionalnoj školi za administraciju ENA zaključen je sporazum između ove institucije i naše Nacionalne akademije za javnu upravu, koji će obezbediti podršku organizovanju I sprovođenju programa stručnog usavršavanja državnih službenika u Srbiji u skladu sa najboljim evropskim praksama.

19. jun 2018.

Bošnjak u SE predstavio novo manjinsko zakonodavstvo Srbije

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak predstavio je pred Savetom Evrope trenutne zakonodavne aktivnosti Skupštine Srbije kojima se dodatno poboljšava položaj nacionalnih manjina.

Kao visoki predstavnik Srbije na konferenciji SE posvećenoj 20 godina od donošenja Okvirne konvencije za nacionalne manjine i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima on se zahvalio ovoj međudržavnoj organizaciji na podršci i odličnom projektu promocije zaštite ljudskih i manjinskih prava u jugoistočnoj Evropi, zahvaljujući čemu je Srbija lakše usvojila Nacionalni akcioni plan za manjine i otvorila Poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom.

 Bošnjak u SE predstavio novo manjinsko zakonodavstvo Srbije

Bošnjak je rekao da novi set zakona u Srbiji koji se bavi zaštitom manjina donosi mogućnost pripadnicima nacionalnih manjina da na dobrovoljnoj bazi se izjasne o nacionalnoj pripadnosti, što će biti kamen temeljac za kreiranje i vođenje afirmativnih mera u zapošljavanju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, demokratskoj participaciji i mnogim drugim javnim politikama.

 Bošnjak u SE predstavio novo manjinsko zakonodavstvo Srbije

Moderne tehnologije će omogućiti razmenu podataka među javnim registrima, što će olakšati vladavinu zakona, jačati demokratske procese i poverenje u institucije.

Zakon o zvaničnoj upotrebi jezika nacionalnih manjina omogućuje upotrebu manjinskih jezika od najvišeg, tj. nivoa Narodne skupštine do nivoa naselja, a pojačana je i uloga lokalnih saveta za međunacionalne odnose u lokalnim jedinicama samouprave.

Državni sekretar je najavio i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji se očekuju u novembru 2018. godine i izrazio očekivanje da će SE uzeti učešća i u ovom procesu.

18. jun 2018.

Predstavnici Parlamenta Koreje u poseti Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru

 Predstavnici Parlamenta Koreje u poseti Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru

Predstavnici Parlamenta Republike Koreje na čelu sa gospodinom Bu-Njeon KIM (Boo-Nyeon KIM) šefom Kabineta Odbora Narodne skupštine Republike Koreje za javnu upravu i bezbednost posetili su danas SKIP Centar i razgovarali o reformi javne uprave i digitalizaciji. Saradnja Republike Koreje i Republike Srbije je veoma i dobra i ona je potvrđena otvaranjem Srpsko-korejskog informatičko pristupnog centra. Pomoćnica ministra u Sektoru za razvoj dobre uprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, gospođa Natalija Pavlović Šiniković istakla je da je ovaj centar značajan za Republiku Srbiju jer doprinosi boljim rezultatima u razvoju IT sektora i ekonomije uopšte, isto kao i pružanju kvalitetnije usluge građanima na efikasniji način. Cilj reforme javne uprave je obezbeđivanje profesionalne i moderne uprave u službi naših građana, a da je ovaj Centar jedan od bitnih alata u sprovođenju reforme javne uprave potvrđuje to da je kroz njega više od 5000 ljudi prošlo ili prolazi obuke.

15. jun 2018.

RUŽIĆ I FABRICI: REFORMA JAVNE UPRAVE VAŽNA ZA FUNKCIONISANjE CELE DRŽAVE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Beogradu Semom Fabricijem sa kojim je razgovarao o procesu reforme javne uprave u Srbiji.

Sagovornici su saglasni da je nakon nužne racionalizacije broja ljudi u upravi neophodno da se nastavi sa optimizacijom procesa rada i investiranjem u unapređenje znanja i veština zaposlenih, kao i sa stvaranjem fer i boljih uslova za njihov rad.

 Ružić i Fabrici: Reforma javne uprave važna za funkcionisanje cele države

„Ključni za reformu su ljudi“, rekao je ministar Ružić, napomenuvši da će se izmenama Zakona o državnim službenicima koje su planirane za ovu godinu, promeniti i način provere znanja i veština ljudi pri zapošljavanju, da će se obezbediti profesionalni razvoj zaposlenih i nagrađivanje po zaslugama.

Ministar je i napomenuo da će se nastaviti sa reformom sistema plata jer jedino fer, transparentan, upravljiv sistem kadrova i finansija može podići motivaciju zaposlenih, što u konačnom doprinosi i kvalitetnijim uslugama koje uprava pruža građanima. Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici je dodao: „Ukoliko uprava ostvaruje napredak, onda će i će cela država napredovati“.

15. jun 2018.

ČESTITKA VERNICIMA ISLAMSKE VEROISPOVESTI POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

U ime Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u svoje ime upućujem čestitku velikodostojnicima, verskim službenicima i svim građanima i građankama islamske veroispovosti u Republici Srbiji, povodom predstojećeg Ramazanskog Bajrama, u želji da ga provedu u miru, zdravlju, okruženi porodicom i najbližima.

 Čestitka vernicima islamske veroispovesti povodom ramazanskog bajrama

14. jun 2018.

RUŽIĆ: VEĆI UGLED INSPEKTORA, PRIVREDA ZADOVOLjNIJA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je 10.000 više privrednika u 2017. godini nego u odnosu na prethodnu, čime se broj privrednika koje 41 republička inspekcija nadzire povećao na oko 350.000.

 Ružić: Veći ugled inspektora, privreda zadovoljnija

„Inspektori sada imaju više savetodavnu ulogu, nego represivnu koju zadržavamo najviše za one sa lošom istorijom poslovanja“, rekao je ministar navodeći da je prošle godine bilo 3000 službenih savetodavnih poseta i da je izrečeno 8000 preventivnih mera, kao i da su inspekcije 25.000 puta najavile nadzor.

Dodao je i da je pojedinačno gledano, najveći broj nadzora obavila Veterinarska inspekcija i to 69.714, a zatim Granična fitosanitarna inspekcija sa 69.008 nadzora. Najmanji broj nadzora, sa druge strane, izvršila je Budžetska inspekcija – 16.

Inspekcije će ići sada u zajednički koordinisani nadzor, za šta je usvojeno 18 planova, istakao je ministar na sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i dodao da su planovi usmereni prema glavnim oblastima sive ekonomije.

Radi bolje komunikacije i koordinacije inspektora MDULS nastavlja rad na izradi softverske platforme eInspektor. Inspekcije ubrzano izrađuju Pravilnike o elementima za procenu rizika koji predstavljaju osnov Modula za planiranje. Prve četiri inspekcije – pilot inspekcije Sanitarna, Tržišna, Rad i Upravna kreću sa radom u ovom softeru od polovine oktobra, a za sve inspektore obezbeđujemo i kompletnu novu opremu u vidu laptova i boljeg interneta, naglasio je Ružić i najavio da će sve ostale inspekcije po planu od maja sledeće godine pristupiti radu u eInspektoru.

 Ružić: Veći ugled inspektora, privreda zadovoljnija

S obzirom na nedostatak kadrovskih i materijalnih resursa, ministar je rekao i da je će do kraja godine pred Vladu Srbije izaći sa Akcionim planom za zapošljavanje inspektora u naredne tri godine, kao i novim modelom opremanja i zanavljanja opreme inspekcija.

13. jun 2018.

RUŽIĆ SA PREDSTAVNICIMA MANjINA O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA ZA NACIONALNE SAVETE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević potpisali su danas u Narodnoj skupštini Sporazum o utvrđivanju specifikacije ukupnih planiranih troškova za potrebe sprovođenja izbora članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će se održati ove godine.

 Ružić sa predstavnicima manjina o predstojećim izborima za nacionalne savete

Ministar Ružić rekao je tom prilikom da je ovo početak priprema za sprovođenje izbora, koji će se raspisati tokom avgusta, a održati najkasnije u novembru ove godine, kao i da će Ministarstvo zajedno sa RIK–om sprovesti ove izbore.

Nakon potpisivanja Sporazuma, ministar Ružić i narodna poslanica Ljibuška Lakatoš održali su sastanak sa narodnim poslanicima i predstavnicima nacionalnih saveta o novinama predloženim u Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u odnosu na Poseban birački spisak.

„Kako bismo još transparentnije i efikasnije sproveli izbore, napravili smo novu aplikaciju za Poseban birački spisak koju ćemo staviti u funkciju već za ove izbore“, naglasio je ministar.

On je podsetio predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina da je upis u Poseban birački spisak na dobrovoljnoj bazi te je važno da na vreme informišu građane o mogućnostima upisa, kao i da oni koji su upisani, svoje podatke provere na vreme.

Budući da je na dnevnom redu vanredne sednice Narodne skupštine Republike Srbije tri zakona iz oblasti manjinskih politika, ministar je naveo da će se njima značajno unaprediti uslovi za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, s obzirom da će se omogućiti i dobrovoljan upis nacionalnosti u matične knjige, ispisivanje toponima na jezicima manjina u određenim sredinama, obraćanje manjinskih poslanika na svom jeziku u Skupštini, kao i transparentniji i efikasniji rad nacionalnih saveta.

13. jun 2018.

RUŽIĆ: DEVET ZAKONA ZA EFIKASNIJU UPRAVU I VEĆU TOLERANCIJU U DRUŠTVU

Ministar Branko Ružić je na vanrednoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije predstavio devet predloga zakona iz nadležnosti MDULS rekavši da oni predstavljaju nastavak naporada se reformiše uprava u efikasniji, profesionalniji i moderniji servis svih građana Srbije.

On je naglasio da se predlažu rešenja koja doprinose boljem radu jedinica lokalne samouprave, većoj participaciji građana u donošenju politika, efikasnijem radu službenika, unapređenijim uslovima za ostvarenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina i daljoj reformi sistema plata sa ciljem pravednijeg nagrađivanja zaposlenih u javnoj upravi.

 Ružić: Devet zakona za efikasniju upravu i veću toleranciju u društvu

Ministar je rekao da izmene Zakona donose promene u načinu određivanja nadležnosti JLS, u radu skupštine, opštinskog veća i uprave, unapređuju mehanizam neposrednog učešća građana u obavljanju poslova lokalne samouprave, reformišu funkcionisanje mesnih zajednica i jačaju međuopštinsku saradnju.

Najznačajnija izmena odnosi se na sprovođenje javne rasprave u postupku pripreme odluke o budžetu u delu planiranja investicija. kao i da se broj potpisa građana potreban za pokretanje građanske inicijative fiksira na 5% od ukupnog broja građana sa biračkim pravom. On je dodao da će se, u slučaju usvajanja zakona, broj pomoćnika predsednika opštine odnosno gradonačelnika smanjiti u odnosu na broj stanovnika.

Budući da su matične knjige polazna osnova za ostvarivanje brojnih prava i da predstavljaju izvor podataka koji su potrebni u postupcima pred drugim organima, izmenama Zakona o matičnim knjigama predlažemo unapređenje Registra matičnih knjiga tako da će se sve matične knjige voditi u elektronskom obliku, uz zadržavanje papirnog oblika, čime se omogućava maksimalna sigurnost, kao i tačnost i pouzdanost sistema vođenja matičnih knjiga. „Matične knjige koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva biće sastavni deo Registra, a izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u ovim predstavništvima će omogućiti našoj dijaspori da jednostavnije dođe do svojih dokumenata, za razliku od prethodnog perioda kada su čekali i po nekoliko meseci da pribave za sebe ove javne isprave“, pojasnio je Ružić i istakao da se omogućava i dobrovoljni upis nacionalne pripadnosti u matičnu knjigu rođenih i evidentiranje promene pola u matičnu knjigu rođenih, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove.

Pred poslanicima su i izmene i dopune Zakona o javnim agencijama i predlog Zakona o platama u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala RS, AP ili JLS. Po rečima minstra, cilj je da se odgovarajućim propisima uspostavi usklađen sistem radnih odnosa i plata zaposlenih u celom javnom sektoru kako bi se na jedinstven način uredili radni odnosi i plate u javnim službama, državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i javnim agencijama. Druge novine su uvođenje obaveznog izbornog postupka i selekcije kandidata pri zapošljavanju kroz javni konkurs budući da se na zaposlene u agencijama primenjivao Zakon o radu, te konkurs nije bio obavezan i preciznije i detaljnije definisanje uslova i kriterijuma za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija i v.d. stanja.

U cilju jačanja stručnosti, promenjeni su uslovi za imenovanje lica u upravni odbor i na mesto direktora, tako da na ta mesta može biti imenovano lice koje ima i najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti rada javne agencije, ili pet kod javnih agencija koje osniva lokalna smouprava. A u cilju sprečavanja sukoba interesa, ograničen je mandat članova upravnog odbora i direktora na pet godina i određeno da može ponovo biti imenovan još najviše dva puta. Propisano je da lice koje se imenuje za direktora javne agencije ne može biti član organa političke stranke.

Činjenica da su 13% građana Srbije predstavnici nacionalnih manjina je jedno od najvećih dragocenosti naše zemlje, rekao je ministar i dodao da stoga predlažemo i set sistemskih zakona iz oblasti manjinskih prava, čijim se izmenama i dopunama ostvaruje značajan napredak u ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava pripadnika nacionalnih manjina. Oni će doneti mogućnost ispisivanja toponima u naseljenim mestima u JLS, u kojima procenat pripadnika određene nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na teritoriji naseljenog mesta dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva ispisuju i na jeziku dotične nacionalne manjine, kao i da narodni poslanik koji pripada nacionalnoj manjini čiji broj u ukupnom stanovništvu Republike Srbije dostiže najmanje 2% prema poslednjem popisu stanovništva ima pravo da se obraća Narodnoj skupštini na svom jeziku, kao i da će Narodna skupština obezbediti uslove za ostvarivanje ovog prava.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima preciznije se uređuju pitanja korišćenja i raspolaganja imovinom nacionalnih saveta, ovlašćenja i dužnosti predsednika nacionalnog saveta i izvršnog odbora nacionalnog saveta.

12. jun 2018.

KRATKI PRIKAZ DEVET PREDLOGA ZAKONA KOJI SU U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Pred Vama se nalazi kratki prikaz novina koje predlažemo u devet predloga zakona koji su od danas predmet rasprave narodnih poslanika. Sa ovim predlozima idemo korak dalje u reformi javne uprave, odlučni da je transformišemo u servis građana i privrede, moderniji, profesionalniji, transparentniji i efikasniji.

Preuzmite brošuru OVDE.

11. jun 2018.

RUŽIĆ SA RUFOM O REFORMI SISTEMA PLATA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je sa Džejmsom Rufom, šefom Misije MMF u Srbiji o rezultatima reforme javne uprave, sa posebnim osvrtom na reformu sistema plata.

 Ružić sa Rufom o reformi sistema plata

Ružić je izrazio zahvalnost Misiji na podršci u prethodnom periodu i istakao nadu da će se u narednom periodu saradnja produžiti jer, kako kaže, ekspertska podrška Misije biće od velikog značaja da se sa reforom sistema plata nastavi. Tu podršku očekuje ponajviše u pogledu utvrđivanja finansijskih efekata promena koje reforma donosi.

Mnogo se uradilo u poslednjih nekoliko godina - doneti su zakoni i podzakonska akta koja su postavile smernice za dalji rad kako bismo tačno znali ko, šta, kako radi i za koji novac“, rekao je ministar. On je naveo da reforma ne doprinosi samo boljem upravljanju države finansijama i kadrovima, već i stvaranju fer i transparentnijeg sistema, samim tim i većoj motivaciji zaposlenih u upravi, što u konačnom doprinosi i podizanju kvaliteta usluga koje, kao uprava, pružamo.

 Ružić sa Rufom o reformi sistema plata

Ministar je istakao da na leto započinju pregovori sa sindikatima o utvrđivanju koeficijenata u javnim službama i da je to najteži posao jer se reforma sistema plata odnosi na 470.000 zaposlenih.

11. jun 2018.

RUŽIĆ: VIŠE LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA ZA UNAPREĐENjE DIJALOGA

 Ružić: Više lokalnih socijalno-ekonomskih saveta za unapređenje dijaloga

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić prisustvovao je danas kolegijumu Socijalno-ekonomskog saveta (SES) u Kruševcu na kojoj je istakao značaj Saveta u donošenju politika vlade: „Ova vlada više nego ikad ranije želi da taj dijalog još unapredi i usmeri ka ostvarenju zajedničkih ciljeva – bolji životni standard naših građana“.

On je stoga izrazio i zadovoljstvo što se formira više lokalnih saveta, jer se na taj način dodatno unapređuje dijalog lokala i republičkih vlasti.

Srbija sada ima zdrave osnove na kojima može da gradi održivi dinamični privredni rast i zato je važno da iskoristimo potencijal i resurse koje imamo kako bismo omogućili i veće plate radnicima, ali i zaustavljanje odliva radne snage“, rekao je on.

Ružić je i dodao da je MDULS prilikom donošenja propisa u vezi radno-pravnog statusa i plata uvek imalo neposrednu saradnju sa SES-om i predstavnicima reprezentativnih sindikata, kao i da će u pogledu nastavka reforme sistema plata, uskoro pred narodnim poslanicima razmatrati dva zakona koja se tiču rada i plata u javnim agencijama.

Podsetio je da je ova godina ključna za pregovore sa sindikatima svih zaposlenih u javnoj upravi, jer očekuje rad na utvrđivanju kriterijuma za vrednovanje rada i učinka koje zahtevaju novi propisi i reforma sistema.

Budući da SES razmatra mnogobrojna pitanja od važnosti za privredu, ministar je i istakao da je jedan od postignutih ciljeva reforme inspekcija promena njihovog pristupa i prelazak iz represivnog u preventivni model i preneo da će inspektori od sada na osnovu godišnjih planova nadzora, u skladu sa procenom rizika određenih delatnosti, planom za suzbijanje sive ekonomije i istorije preduzeća zajedno vršiti nadzor.

Planzajedničkoginspekcijskognadzorazaovugodinuusmeren je prema subjektima čije robe ili usluge bitno utiču na stepen sive ekonomije (kafa, duvan, brašno, bazna ulja) ili na bezbednost (đačke ekskurzije, linijski prevoz) i zdravlje građana (solarijumi, arome za nargile...)“, pojasnio je ministar.

08. jun 2018.

RUŽIĆ: ČIŠĆENjE LOMA, SUOČAVANjE SA ISTINOM I POSTAVLjANjE NOVIH PRAVILA JE PUT KOJI SMO IZABRALI

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je danas na međunarodnom skupu Symorg 2018 u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka da Vlada Srbije istrajno radi na digitalizaciji administracije, od postavljanja procesa digitalizacije na vrh svoje političke agende, preko zakonodavnih inicijativa, do investiranja u formiranje elektronskih baza podataka, opremu i obuku kadrova.

 Ružić: Čišćenje loma, suočavanje sa istinom i postavljanje novih pravila je put koji smo izabrali

„Glavna prepreka je prirodan otpor promenama koji je praćen nedostatkom motivacije. To je na neki način normalna reakcija koju razvijete nakon godina rada u sistemu koji nije toliko fer ili transparentan kao što je sistem koji danas gradimo“, ocenio je Ružić.

„Čišćenje takvog loma, suočavanje sa istinom i postavljanje novih pravila je put koji smo izabrali i siguran sam da će nas on dovesti do motivisanijih radnika u javnoj upravi i na kraju do višeg nivoa kvaliteta usluga koje pružamo građanima“, naglasio je ministar.

On očekuje da ćemo svi razumeti koristi od digitalizacije, koja se ne ogleda samo u uštedi vremena i novca građana.

„Ona će mnogo uticati na stvaranje bolje organizacije rada, prestanak gubljenja vremena na nepotrebne procedure i smanjenje stresa izazvanog radom sa nervoznim građanima“, rekao je Ružić.

„Zbog svega ovoga MDULS će insistirati na boljoj primeni tih promena, digitalizaciji svih baza podataka i kreiranju brze magistrale za razmenu podataka kako bi zaposleni u javnoj upravi brže i lakše razmenjivali podatke i komunicirali“, rekao je ministar.

On je zaključio da je neophodno da paralelno sa ovim stvaramo više e-usluga sličnih usluzi „Bebo, dobrodošla na svet“ i najavio da će ove godine biti pokrenut pilot projekat u 10 gradova širom Srbije gde će MDULS investirati u otvaranje tzv. „one stop shops“ za pružanje usluga građanima, što će omogućiti da se ovaj model uvede širom Srbije u narednim godinama.

05. jun 2018.

SAMO INKLUZIVNA JAVNA UPRAVA MOŽE BITI DOBRA UPRAVA ZA GRAĐANE

Samo otvorena i pristupačna javna uprava može biti dobra za građane, poručeno je danas, između ostalog, na međunarodnoj konferenciji o inovacijama i komunikacijama u javnoj upravi i javnim preduzećima - FOCUS.

 Samo inkluzivna javna uprava može biti dobra uprava za građane

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić istakla je da uprava može biti dobra samo ako je transparentna, moderna i pristupačna.

"Važno je da danas u okviru teme komunikacije, digitalizacije i inovacija skrenemo pažnju da u fokusu dobre uprave treba da budu svi građani i građanke Republike Srbije, to jest da informaciono-komunikacione tehnologije i digitalizacija treba da doprinesu i otvorenosti i inkluzivnosti", rekla je Antić.

Ona je rekla da je veoma važno da i osobe sa invaliditetom imaju pristup javnoj upravi i da softverska rešenja budu i njima prilagođena. Međutim istakla je da se pristupačnost ne odnosi samo na osobe sa invaliditetom, već da arhitektonske i informaciono-komunikacione barijere otežavaju život i starijim licima, kao i roditeljima sa malom decom, te da zato tema inkluzivne i pristupačne uprave pogađa svakog četvrtog stanovnika.

 Samo inkluzivna javna uprava može biti dobra uprava za građane

Antić ističe da je zato potrebna savremena internet komunikacija između građana i državne uprave, odnosno da softverska rešenja (aplikacije) budu pristupačne i osobama sa invaliditetom, kako bi olakšali i ubrzali komunikaciju i omogućili jednak tretman svih građana pred državom“ dodala je Antić

"Ovakvu upravu možemo imati ako u digitalnu strategiju unesemo princip inkluzivnosti gde god je to moguće i ako izgradimo i unapredimo poverenje u dvosmernu komunikaciju građana sa državnim organima preko interneta", rekla je Antićeva.

01. jun 2018.

RUŽIĆ: OBEZBEĐUJEMO SVE BOLjE USLOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA MANjINA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da je na sednici Vlade juče utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i da očekuje da će se taj zakon naći pred poslanicima uskoro na razmatranju.

 Ružić: Obezbeđujemo sve bolje uslove za ostvarivanje prava manjina

Naš cilj je da tim zakonom unapredimo rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina, posebno da jasnije definišemo i uskladimo njihova ovlašćenja, smanjimo prekomernu politizaciju i učinimo njihovo finansiranje transparentnijim“, rekao je Ružić.

Nacionalni saveti se finansiraju iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i važno je da kao i druge organizacije koji su nosioci javnih ovlašćenja transparentno rade i troše sredstva svih nas, podvlači ministar.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je četiri zakona iz oblasti unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina u cilju još boljih uslova za ostvarivanje njihovh prava u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, ali i zapošljavanja. „Podsetiću da smo i izmenama Zakona o matičnim knjigama predvideli i dobrovoljan upis nacionalnosti u matične knjige čime ćemo moći bolje da donosimo i sprovodimo politike imajući u vidu nove podatke“, kazao je on.

Ova godina je izborna, naglašava on, jer će se na jesen održati i izbori za nove nacionalne savete te poziva pripadnike nacionalnih manjina da provere podatke u Posebnom biračkom spisku.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama