MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

20. оktоbаr 2018.

ZАKLjUČEN PОSЕBАN BIRАČKI SPISАK

Мinistаr držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе Brаnkо Ružić 19. оktоbrа 2018. gоdinе u pоnоć dоnео је Rеšеnjе о zаklјučеnju Pоsеbnоg birаčkоg spiskа nаciоnаlnih mаnjinа.

Оvim rеšеnjеm utvrđеnо је dа је u Pоsеbаn birаčki spisаk nа dаn 19. оktоbаr 2018. gоdinе upisаnо ukupnо 507.183 birаčа.

Оd tоg brоја ukupnо 462.759 birаčа оstvаruје birаčkо prаvо nа nеpоsrеdnim izbоrimа zа člаnоvе 18 nаciоnаlnih sаvеtа, kојi ćе glаsаti nа 926 birаčkih mеstа kоје је utvrdilа Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја, а zа čеtiri mаnjinе kоје člаnоvе nаciоnаlnоg sаvеtа birајu putеm еlеktоrskе skupštinе upisаnо је 44.424 birаčа.

Svi grаđаni sа birаčkim prаvоm, pripаdnici nаciоnаlnih mаnjinа, nаstvаlјајu nеsmеtаnо dа sе upisuјu u Pоsеbаn birаčki spisаk dо 31. оktоbrа 2018. gоdinе u pоnоć.

"Pоzivаm јоš јеdnоm svе nаšе grаđаnе, pripаdnikе nаciоnаlnih mаnjinа dа izаđu nа izbоrе i birајu člаnоvе svоg nаciоnаlnоg sаvеtа, јеr vеćе učеšćе pripаdnikа nаciоnаlnih mаnjinа nа оvim izbоrimа, dаје vеći lеgitimitеt tеlimа kоја brinu о јеziku, kulturi, upоtrеbi јеzikа i pisma i оbrаzоvаnju mаnjinа“ rеkао је ministаr držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе Brаnkо Ružić.

Izbоri zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа оdržаćе sе 4. nоvеmbrа 2018. gоdinе. Nа njimа ćе 18 nаciоnаlnih mаnjinа birаti člаnоvе svојih nаciоnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа nа nеpоsrеdnim izbоrimа i tо: аlbаnskа, аškаliјskа, bоšnjаčkа, bugаrskа, bunjеvаčkа, vlаškа, grčkа, еgipаtskа, mаđаrskа, nеmаčkа, pоlјskа, rоmskа, rumunskа, rusinskа, slоvаčkа, slоvеnаčkа, ukrајinskа i čеškа, dоk ćе 4 nаciоnаlnе mаnjinе birаti svоје člаnоvе zа nаciоnаlnе sаvеtе putеm еlеktоrskе skupštinе, i tо: mаkеdоnskа, hrvаtskа, crnоgоrskа i ruskа.

18. oktobar 2018.

KASALOVIĆ: ZAHVALNI FRANCUSKOJ NA DOPRINOSU REFORMI JAVNE UPRAVE

Državni sekretar Zoran Kasalović i pomoćnice ministra Jasmina Benmansur i Sanja Putnik danas su razgovarali sa savetnikom u Vladi Francuske Anom Kastelnau koja boravi u Srbiji kako bi prenela iskustva i znanja u oblasti javno-službeničkog sistema.

 Kasalović: Zahvalni Francuskoj na doprinosu reformi javne uprave

Kasalović se zahvalio Kastelnau na poseti i istakao da Srbija izuzetno ceni doprinos Francuske reformi javne administracije, posebno imajući u vidu da podrška dolazi od države sa dugogodišnjom tradicijom u upravljanju ljudskim resursima u javnoj upravi.

Reforma javne uprave je jedan od tri glavna kriterijuma za ulazak Srbije u Evropsku uniju, no ipak naša glavna vodilja u njenoj implementaciji je zadovoljstvo naših građana uslugama koje pružamo“, istakao je državni sekretar. U tom cilju, Kasalović je istakao da je jedan od glavnih prioriteta otvorenost uprave, kao i da je ovo Ministarstvo ponovo dobilo priznanje najotvorenije institucije među zemljama Zapadnog Balkana, prema istraživanju koje je radila CRTA.

 Kasalović: Zahvalni Francuskoj na doprinosu reformi javne uprave

Izrazivši nadu da će se potpisivanje Administrativnog sporazuma ugovoriti do kraja godine, Kasalović je rekao da je on osnov za dalju konkretizaciju i operacionalizaciju saradnje u narednom periodu, tokom koje bi se nastavila razmena iskustava, transfer znanja i dobre prakse, kako bi se reforma uprave u Srbiji primenila što adekvatnije.

Kastelnau će poseban akcenat svoje posete dati položaju visokih državnih službenika (regrutaciji, kompetencijama, profesionalnom razvoju...) i na inicijativu Ministarstva sastaće se sa predstavnicima Službe za upravljanje kadrovima i Nacionalne akademije javne uprave.

18. oktobar 2018.

IMIDž UPRAVE SVE BOLjI I ZBOG NOVIH ZAKONSKIH REŠENjA I UKLjUČIVANjA GRAĐANA U ODLUČIVANjE

„Uprava danas nikako više nije kočničar, već je pokretač promena. Imidž uprave polako se popravlja, kako primenom novih zakonskih rešenja koji se odnose na procese rada, upravljanje ljudskim resursima, uvođenjem digitalizacije, tako i omogućavanjem veće uključenosti građana u donošenje odluka“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na Prvoj godišnjoj konferenciji lokalnih skupština u Novom Sadu.

 Imidž uprave sve bolji i zbog novih zakonskih rešenja i uključivanja građana u odlučivanje

On je objasnio da ovogodišnje izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnoj upravi su imale za cilj bolju primenu instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti u rad uprave.
Ministar je objasnio da uprava, kao takva, ima najbrojniju klijentelu najrazličitijih želja, potreba, starosne dobi, obrazovne i druge strukture.

„Naši klijenti su svi građani Srbije. Otuda i potreba da se reformišemo, modernizujemo, profesionalizujemo, pa i da težimo što većoj otvorenosti i boljoj komunikaciji sa njima“, rekao je on i dodao da iako na ovim principima instistira i međunarodna zajednica, Srbija sve što radi kroz reformu javne uprave to čini zbog građanki i građana.

„Zahvaljujući ovim izmenama građani će se više uključivati u postupak pripreme investicionog dela budžeta na lokalu, imaće mogućnost da da kažu gde će se i šta će se raditi, takođe će se najšira javnost uključiti u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenata javnih politika, pre javnih rasprava, a i ovim rešenjima podstičemo građane na pokretanje inicijative od značaja za njihovu sredinu“, objasnio je ministar.

 Imidž uprave sve bolji i zbog novih zakonskih rešenja i uključivanja građana u odlučivanje

Promene Zakona o lokalnoj samoupravi predviđaju i mere za bolji rad skupština opština i gradova u pogledu minimalnog roka za sazivanje sednice, upodobljavanje broja funkcionera prema broju stanovnika lokalne samouprave, međuopštinsku saradnju, kao i uređivanje položaja mesnih zajednica, tako da one opet budu mesto gde će se prepoznati problemi na lokalu, i gde će se razgovarati o potrebama građana.

„Reforma kao takva ne sme biti oročena, pa samim tim i cilj kome težimo će se uvek pomerati, ali ipak treba da budemo ponosni urađenim u prethodnih nekoliko godina, posebno imajući u vidu da smo se u istom periodu fokusirali i na odluke štednje, racionalizaciju broja zaposlenih i mnogo drugih nužnih i reći ću, izuzetno teških, odluka“, naglasio je ministar.

17. oktobar 2018.

RUŽIĆ: SPREMNI SMO ZA IZAZOVE KOJE NOSE EVROPSKE INTEGRACIJE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas na Petom zasedanju Zajedničkog konsultativnog odbora regiona EU koje se održava u Nišu da je reforma javne uprave jedan od tri ključna kriterijuma za pridruživanje Srbije zajednici evropskih naroda. „Opštinei gradovi imaju velike obavezeu pristupanju EU i zato kroz reformu javne uprave, reformišemo i lokalne samouprave kako bi njihove administracije bile što spremnije da odgovore na izazove“, rekao je ministar.

 Ružić: Spremni smo za izazove koje nose evropske integracije

Ministar je naveo da se reforma odnosi na efikasnost, ekonomičnost, bolje upravljanje resursima, ali veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou. „Pojednostavili smo i ujednačili postupanje u 188 postupaka u gradovima i opštinama, digitalizujemo upravu da bi službenici brzo razmenjivali informacije i završavali poslove, unapređujemo njihova znanja i veštine da bi što bolje prihvatili promene“, rekao je Ružić i istakao da je i poslednji Izveštaj o napretku Srbije u procesu EU integracija konstatovao napredak u ovim oblastima.

Podršku za ove aktivnosti imamo i od EU koja nam pomaže na različite načine, a najznačajnija podrška dolazi kroz tkz Sektorsku budžetsku podršku koja iznosi 80 miliona evra. „Veoma znači i podrška koju dobijamo kroz rad tela kao što su Zajedničkikonsultativniodboriregiona EU, jer razmena iskustva sa lokalnim samoupravama iz evropskih zemalja veoma znači za naše opštine i gradove koji nose 75% obaveza u pristupanju EU“, rekao je ministar Ružić.

 Ružić: Spremni smo za izazove koje nose evropske integracije

Peto zasedanje Zajedničkog konsultativnog odbora regiona EU okuplja predstavnike lokalnih samouprava i regiona zemalja EU, dok Srbija ima status kandidata u ovom telu. Ovo telo se sastaje dva puta godišnje, od čega jednom godišnje u Briselu, a ovog puta zaseda i u Nišu.

16. oktobar 2018.

RUŽIĆ: CENTRALNI REGISTR STANOVNIŠTVA KRUNA VIŠEGODIŠNjEG RADA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je na današnjem predstavljanju Nacrta Zakona o Centralnom registru stanovništva da je to kruna svega što je urađeno u oblasti digitalizacije registara, a što je započeto donošenjem Zakona o opštem upravnom postupku 2016. godine.

 Ružić: Centralni registr stanovništva kruna višegodišnjeg rada

“Tada je uvedena obaveza razmena dokumenata između službi uprave, umesto da iste donose građani, kojima je obećano da će uprava "svakim korakom ići dalje od one koja je bila prepoznata po dugim redovima, papirima, nelogičnim troškovima, po tome da je trošila i vreme i živce i tome da je uvek falio jedan papir", rekao je ministar.

On je naglasio da je od tada napravljen niz koraka koji su vodili ka stvaranju Centralnog registra stanovništva, sveobuhvatne evidencije sa svim podacima o građanima.

"Spajanjem svih podataka u jednu elektronsku bazu, ovlašćeni službenici će moći po službenoj dužnosti da pribave podatke za usluge građanima iz 11 različitih evidencija i tako daleko brže, lakše, jeftinije da završe ceo postupak", rekao je Ružić i dodao da je plan da predlog ovog zakona bude usvojen u Skupštini Srbije do kraja godine, kako bismo započeli sa brzom implementacijom u narednoj godini, za šta je Kancelarija za IT i eUpravu već uspostavila neophodnu hardversku infrastrukturu.

Ministar je kazao da će softverska infrastruktura biti uspostavljena i testirana tokom 2019. godine.

 Ružić: Centralni registr stanovništva kruna višegodišnjeg rada

„Ovo će biti prvi put da se 11 evidencija smeštaju u jedinstveni registar i predstavlja u softverskom smislu poseban izazov za stručnjake Ministarstva, Kancelarije za IT i eUpravu, ali i za pet institucija koja sada vode ove registr (MUP, MDULS, CROSO, RGZ i LPA)“, rekao je Ružić, i dodao da je to prilika da naša IT zajednica potvrdi lidersku ulogu u regionu kada je u pitanju eUprava i IT sektor.

16. oktobar 2018.

NOVA REŠENjA ZA UNAPREĐENjE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo je danas Nacrt izmena i dopuna Zakona o inspekcijskim nadzoru sa ciljem da dodatno unapredi efikasnost inspekcija, a odgovorna privreda rastereti troškova koje nameću suvišne kontrole.

 Nova rešenja za unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru

Izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru koje predlažemo nadogradnja su postojećh zakonska rešenja uvođenjem novih, reformskih, koja su na liniji prevencije, procene rizika i jačanja poverenja između inspekcija i privrede. Ključna reč je poverenje, jer će kompanije sa dobrom istorijom poslovanja ubuduće češće obavljati samoprovere umesto da budu predmet nadzora inspektora” rekao je ministar državne uprave i loklane samouprava Branko Ružić.

Status „subjekta od poverenja“ namenjen je preduzećima koja su se dokazala visokim standardima poslovanja i poštovanjem propisa što će u praksi značiti da ih najmanje četiri godine inspekcije neće posećivati u redovnim kontrolama, ali će ti privredni subjekti biti dužni da obavljaju samoprovere i inspekcijama dostavljaju izveštaje o rezultatima. Predloženo je da primena ovog instituta počne dve godine nakon usvajanja zakona, jer je potrebno vreme da se primene metode i instrumenti za procenu rizika u okviru platforme e-Inspektor i potrebno je vreme da se, na osnovu procene rizika, stvori baza podataka o „dobroj“ i „lošoj“ privredi.

Za one koji možda ovaj novi insitut vide kao način za zloupotrebu važno je da znaju da ovaj status može biti i oduzet i to trajno” naglasio je ministar.

Izmene zakona prepoznaju i institut sporazuma o priznanju prekršaja, za čiju je primenu NALED pripremio smernice, ali i mogućnost da preduzeća sama prijave da su u prekršaju, uz podršku inspektora isprave neusaglašenosti i tako izbegnu kaznu.

Ministar je istakao da poseban kvalitet reforme inspekcija jeste činjenica da se tesno sarađuje sa privredom, njihovim poslovnim udruženjima i predstavnicima 41 inspekcije. “Zajedno smo radili i na implementacji zakona i zajedno smo, posle pune dve godine primene zakona, pripremili nacrt kojim ćemo napraviti korak dalje u reformi inspekcijskih službi” rekao je ministar i zahvalio NALED-u i Ambasadi Kraljevine Norveške koji su kroz projekat "Jačanje inspekcijskog, upravnog i upravno-sudskog nadzora nad inspekcijskim nadzorom", zajedno sa Ministarstvom i Koordinacionom komisijom Vlade Srbije za inspekcijski nadzor radili na pripremi Nacrta zakona.

Nj.E. Arne Sanes Bjernstad istakao je da su inspekcije neophodne za funkcionisanje vladavine prava i efikasnost ekonomije, kao i da upotreba informacionih tehnologija i saradnja inspekcija daju bolje rezultate uz manji trošak.

- Novi zakon svrstava Srbiju među zemlje sa modernijim pristupom inspekcijama, a to su „meki kontakt“ i kontrola zasnovana na analizi rizika, čime se olakšava život privredi koja posluje u skladu sa zakonom, a otežava kompanijama koje posluju mimo propisa – rekao je Bjernstad na otvaranju javne rasprave u hotelu Metropol, koju je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i NALED-a.

Potpredsednik UO NALED-a Goran Kovačević izjavio je da privreda podržava nove institute u zakonu koji će rasteretiti kompanije koje poštuju propise i omogućiti da inspekcije usmere veći deo aktivnosti na otkrivanje neregistrovanih subjekata.

- Podaci Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor pokazuju da je u poslednjih godinu dana obavljeno više od 12.000 nadzora nad firmama za koje se sumnjalo da su neregistrovane što se potvrdilo u čak 30% slučajeva. Takođe, NALED-ova studija o sivoj ekonomiji u 2017. procenila je da je udeo neregistrovanih firmi u ukupnom broju privrednih subjekata u Srbiji 17% odnosno 68.500 što je bar tri puta više u odnosu na zemlje s kojima smo se poredili. Takođe, većini inspekcijskih organa nedostaje ljudi i zbog toga je važno da njihove ograničene resurse efikasnije koristimo i usmerimo na problem nelojalne konkurencije, kao i da kontinuirano jačamo ljudske i tehničke kapacitete inspekcija – naglasio je Kovačević.

12. oktobar 2018.

MDULS UPUTILO JAVNI POZIV OPŠTINAMA ZA PILOT PROJEKAT JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je danas javni poziv opštinama i gradovima za prijavu projekata koje će ovo ministarstvo finansirati u okviru pilot projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“.

Jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo.

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave, jedinstvena pristupna tačaka, u opštinama na primer, za komunikaciju građana sa svim organima sa kojima bi oni inače morali sami i direktno da stupe u kontakt da bi ostvarili neko svoje pravo. Zahvaljujući jedinstvenom upravnom mestu, građani će moći da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije i da nakon brze i efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim organom odnosno službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje, potvrdu i slično“, objasnio je ministar držane uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

On je istakao da Ministarstvo nastoji da kroz ovaj pilot projekat sa 52.000.000 dinara podrži do pet lokalnih samouprava, a sredstva za podršku odobravaće se kandidatima bespovratno. Pre no što se Jedinstveno upravno mesto uvede kao model u sve opštine potrebno je da, radi formulisanja i optimalnog uređenja bližih uslova, kriterijuma i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i načina saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova, čitav mehanizam testira i u nekoliko oglednih lokalnih samouprava.

Opštine koje budu podržane u okviru pilot programa, moraće da obezbede učešće od 10 procenata, a sredstva mogu da koriste za opremanje jedinstvenog upravnog mesta, nabavku neophodnih tehničkih sredstava za realizaciju pilot projekta, podršku u osnivanju jedinstvenih upravnih mesta (nova sistematizacija i organizacija, obuke za službenike i drugo).

12. oktobar 2018.

RUŽIĆ: NEKAD SE PRUŽENA RUKA NE PRIHVATI

 Ružić: Nekad se pružena ruka ne prihvati

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić smatra neprimerenim organizaciju okruglog stola o potrebi promene izbornih uslova bez učešća i poziva nadležnih državnih institucija, a posebno kada je takva aktivnost izašla kao rezultat sastanka ministra sa gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovićem, predsednikom opštine Paraćin Saša Paunović i zamenikom predsednika opštine Čajetina Arsenom Đurićem, održanom 1. oktobra.

Na inicijativu predsednice Vlade Ane Brnabić, u želji da se razvije dijalog i iznađu rešenja za zahteve predstavnika ovih lokalnih samouprava, razgovarali smo u više navrata i dogovorili da je najbolji put organizacija radnih grupa, kao i okruglog stola, na kojima bi se sva pitanja postavila na sto, u cilju iznalaženja rešenja u korist građana Srbije“, rekao je Ružić.

On napominje da i sam zapisnik sa sastanka i saopštenje za javnost dokazuju upravo da je to dogovoreno na sastanku i da se dovodi u pitanje da li oni žele uopšte dijalog.

Kako drugačije da se protumači ti potezi odustajanja od dogovorenih aktivnosti, kada je to upravo što su oni tražili?“, upitao se ministar koji ističe da je do prošlog petka, 5. oktobra trebalo da dostave predlog agende i sve teme o kojima bi se razgovaralo na radnim grupama, što nije učinjeno do dana današnjeg.

Ministar podvlači da je vrlo licemerno napadati državu u medijima i te kritike predočiti i međunarodnoj zajednici s jedne strane, a sa druge, svaku pruženu ruku za dogovor i dijalog odbijati. „Takvo ponašanje govori u prilog činjenici da je u pitanju lokalno politikanstvo za dnevnu potrebu“, ističe ministar.

11. oktobar 2018.

RUŽIĆ: DIGITALIZACIJA JE U SVEMU ŠTO RADIMO

Ministar državne uprave uprave i lokalne samouprave Branko Ružić govorio je sinoć na konferenciji „Digidemos“, koja je okupila eksperte iz oblasti digitalizacije iz Srbije i Estonije.

 Ružić: Digitalizacija je u svemu što radimo

Moderne tehnologije su duboko u životima svakog od nas. Svakodnevno ih koristimo kada plaćamo i kupujemo bezgotovinski preko interneta, koristimo GPS da dođemo na odredište ili za komunikaciju sa prijateljima, poslovnim partnerima. I ako pogledamo u naše živote i situacije u kojima se služimo novim tehnologijama, videćemo da nam one zaista olakšavaju svakodnevne obaveze, mogo više nego što smo to u stanju da na prvi pogled primetimo. One štede naše vreme i novac“, naveo je ministar na samom početku izlaganja.

Govoreći o uvođenju modernih tehnologija u rad uprave, ministar Ružić je istakao da one ne trpe nelogičnosti u funkcionisanju sistema, zahtevaju jednostavne procedure, otvaraju mogućnosti za brzu komunikaciju i razmenu informacija i brzo završavanje posla koji građani i privreda, imaju sa državom.

„To je dobro i za državu, jer ima sistem koji je upravljiv, ekonomičan i efikasan“, podvukao je on.

Podsetivši da je Vlada Srbije pored uvođenja digitalizacije, paralelno se bavila i procesom racionalizacije broja zaposlenih u upravi i bolnim fiskalnim merama, kako bi se kao zemlja izvukli iz skorog bankrota.

„Digitalizacija je obavezan pravac razmišljanja u Vladi Srbije, ona je u svemu što radimo –u školama, u privredi, u zdravstvu, u upravi i uslugama koje kao država pružamo građanima i privredi“, istakao je Ružić naglasivši da sve što se menja digitalizacijom, meri se zadovoljstvom građana i privrede. A moramo da se menjamo, kaže, ne samo u tehnološkom i organizacionom smislu, već i da menjamo mentalitet, odnos prema radu. Na kraju je zaključio da uprava nije više kočničar promena, već njihov pokretač.

10. oktobar 2018.

RUŽIĆ: VLADA POMAŽE PRIBOJ

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić posetio je danas Priboj gde je razgovarao sa rukovodiocima lokalne samouprave o primeni reforme javne uprave i opštoj situaciji u toj opštini.

Ružić: Vlada pomaže Priboj

„Pohvaliću napredak koji je očigledan. Slobodna zona u kojoj je ugovoreno preko 600 zaposlenih, zadržavanje FAP-a u okviru namenske industrije i druge privredne aktivnosti će umnogome pomoći privrednom rastu i boljem standardu života u Priboju“, rekao je ministar. S druge strane, ističući značaj administracije za privredni i društveni razvoj jedne opštine, ministar Ružić naglasio je da ova opština ulaže napore da pruži brže i bolje usluge sugrađanima.

„Sistem 48 sati koji ste osmislili i uslužni centar su prednosti koje imate i pozivam vas da sa takvim načinom rada nastavite i da se stalno unapređujete“, rekao je on i dodao: „reforma javne uprave nije oročen proces, zbog naših građana moramo stalno da težimo modernizaciji“.

Ružić: Vlada pomaže Priboj

Ministarstvo je, u okviru Fonda za lokal, opredelilo 10.5 miliona dinara za projekat sa kojim su Pribojčani konkurisali, za renoviranje trotoara u Nemanjinoj ulici u Priboju i tu ulicu je posetio ministar Ružić. „Težićemo da sredstva u Fondu povećamo još više sledeće godine, baš kako bismo mogli konkretno da pomognemo opštinama širom Srbije da završe ili započnu određeni projekat u korist građana“, podvukao je Ružić.

09. oktobar 2018.

MINISTAR RUŽIĆ SA NORDIJSKIM PREDSTAVNICIMA O DIGITALIZACIJI U SRBIJI

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić govorio je pred ambasadorima nordijskih zemalja u Beogradu na temu digitalizacije i podvukao značaj moderne, profesionalne, efikasne uprave za sveopšti napredak države, kao i članstvo u Evropskoj uniji.

 Ministar Ružić sa nordijskim predstavnicima o digitalizaciji u Srbiji

Bez digitalizacije, nijedna ekonomija, nijedna kompanija, pa u suštini nijedan individualac ne može da razvije svoj pun potencijal danas. Digitalizacija dominira u svakom poslu i umnogome je promenila način na koji pružamo usluge klijentima, o kom god segmentu da govorimo“, rekao je ministar napominjući da su klijenti uprave svi građani Srbije.

Pojašnjavajući da je za privlačenje investicija, koje doprinose višem životnom standardu, suštinski važna i efikasna administracija, koja je  takođe presudna i za pristupanje Evropskoj uniji, ministar Ružić je naveo da je u proteklih nekoliko godina donet niz zakonskih rešenja koji su uspostavili strateške pravce u oblasti digitalizacije, da je pokrenuto sređivanje baza i registara, među kojima uskoro dobijamo i Registar stanovništva, kao i da je ovo Ministarstvo pomagalo opštinama i gradovima u razvoju eUprave.

On je najavio i da će ove nedelje biti raspisan javni poziv opštinama i gradovima za kreiranje jedinstvenog upravnog mesta u okviru pilot projekta, čime će se suziti broj mesta na kojima građani mogu da obave određeni posao sa upravom.

09. oktobar 2018.

GRAĐANI SAVSKOG VENCA NAGRAĐENI ZA BORBU PROTIV SIVE EKONOMIJE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, predsednica opštine Savski venac Irena Vujović, direktor sektora za bežičnu pristupnu mrežu u Telekomu Đorđe Marović i izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović svečano su pustili u rad WiFI zonu koju je ova opština dobila u okviru nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2018“.

 Građani Savskog venca nagrađeni za borbu protiv sive ekonomije

„Građani ove opštine bili su jedni od najvećih boraca protiv sive ekonomije i zato su i ovu besplatnu WiFi zonu u jednom od najlepših parkova u centru Beograda i 23.000 evra iz nagradnog fonda“, rekao je ministar Ružić napominjući da su rezultati u borbi protiv sive ekonomije postignuti ponajviše zahvaljujući sinergijskom akcijom države, građana i privrede.

Devet opština, svrstane u tri kategorije, među kojima je i Savski venac, čiji su građani bili najaktivniji u ovoj igri su i nagrađeni.

09. oktobar 2018.

BOŠNjAK: POSLE SEDAM GODINA ZASTOJA, PONOVO SASTANAK MEĐUVLADINE KOMISIJE SRBIJE I RUMUNIJE

Državni sekretar Ivan Bošnjak, koji je i kopredsedavajući Međuvladinom mešovitom komisijom Srbije i Rumunije, održao je u Zrenjaninu pripremni sastanak povodom održavanja sednice tog tela. „Posle sedam godina zastoja, do kraja godine biće održan sastanak Komisije dve zemlje, formirane sredinom prošle decenije“, rekao je on.

 Bošnjak: Posle sedam godina zastoja, ponovo sastanak međuvladine komisije Srbije i Rumunije

Prijateljstvo dve zemlje i dva naroda je tradicionalno i stabilno, ali uvek postoji potreba razmatranja pitanja koja se tiču položaja kako Srba u Rumuniji, tako i Rumuna u Srbiji“, kazao je Bošnjak napominjući da se to odnosi na pitanja kulture, obrazovanja, negovanja nacionalnog identiteta i verska pitanja.

Sastanak je zaključio Ivan Bošnjak porukom da je ovakve radne sastanke potrebno češće održavati jer se samo kroz aktivno učešće u dijalogu mogu rešavati nagomilani problemi.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Srba iz Rumunije, načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga Snežana Vučurović, predstavnici Pokrajinske Vlade, Ministarstva spoljnih poslova, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i brojni predstavnici medija.

08. oktobar 2018.

Ružić: Najznačajnije evidencije na jednom mestu – u centralnom registru stanovništva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva, koji će zapravo biti sveobuhvatna evidencija o građanima Srbije i jedan od informacionih stubova javne uprave.

 Ružić: Najznačajnije evidencije na jednom mestu – u centralnom registru stanovništva

„Uspostavljanje ovakvog registra je još jedan korak bliže modernoj, efikasnoj i ekonomičnoj upravi kojoj težimo. Suština ovakvog posla je da našim građanima još više olakšamo poslovanje sa upravom, i da taj susret ne bude više opterećujući, već brz, jasan i efikasan, nalik zemljama EU“, rekao je ovim povodom ministar Branko Ružić. Registar je „kruna“ posla koji se odnosi na uređivanje elektronskih baza, jer su baze osnov za dalji proces digitalizacije“, dodaje on.

Ministar je objasnio da će Centralni registar stanovništva objediniti podatke o građanima Srbije iz 11 evidencija koje sada vode različite instiucije. „Ovim ćemo pojednostaviti postupke i ubzrati usluge jer većina njih zahteva pribavljanje podataka o našim građanima. Ovim novinama omogućavamo da, ako nekom službeniku treba podatak npr. o isteku vozačke dozvole da bi građaninu završio posao oko registracije automobila, on taj podatak može videti u Centralnom registru. Ne traži ga ni od stranke, niti od kolega iz drugih istitucija, već jednostavno, pristupi Centralnom registru. Nema odugovlačenja, troškova po građane i gubljenja vremena“, objasnio je Ružić.

Korist od uspostavljanja Registra imaće ne samo građani, već i državni organi pred kojima se građini pojavnjuju kao korisnici usluga. Već decenijama podaci koji se odnose na stanovništvo u Republici Srbiji nalaze se u više različitih baza podataka (matične knjige, Knjiga državljana, .....). Ove baze podataka vode se na različite načine, a razmena informacija je veoma otežana i spora zbog velikog broja evidencija, raznovrsnosti vođenja i načina pristupa tim podacima. Uspostavljanjem Centralnog registra stanovništva, posao službenicima se pojednostavljuje, a troškovi rada se smanjuju.

Ministar je i naglasio da je posebna pažnja u Nacrtu zakona posvećena zaštiti i bezbednosti, tako da pristup ovim podacima neće imati svako, već samo ovlašćeni službenici, s tim što će i građani moći da izvrše uvid u svoje podatke.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 8. do 27. oktobra 2018. godine. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari pošaljite nam na: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili na poštansku adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva“ .

05. oktobar 2018.

Kasalović: Upravu menjamo najpre zbog građana, Sremska Mitrovica dobar primer

Državni sekretar Zoran Kasalović posetio je danas opštinsku upravu u Sremskoj Mitrovici koja je od danas omogućila građanima plaćanje usluga platnom karticom.

 Kasalović: Upravu menjamo najpre zbog građana, Sremska Mitrovica dobar primer

Državni sekretar Kasalović je ocenio da je ova mogućnost korak dalje u efikasnom pružanju usluga građanima. „Od danas će Mitrovčani moći na jednom mestu, da se opredele za uslugu, momentalno je plate i dobiju rešenje. Neće više morati da idu do pošte sa uplatnicom, pa da se vraćaju da bi nastavili proces. Dakle – znatno skraćujemo vreme i štedimo novac naših građana u poslovanju sa upravom. Ovim doprinosimo i promeni negativne percepcije uprave koju su građani godinama imali – od birokratske uprave do uprave koja podržava privredni i društveni razvoj“, rekao je on.

Kasalović je pohvalio Sremsku Mitrovicu jer je jedna od najrazvijenijih elektronskih lokalnih uprava u Srbiji – imaju i eVrtić, eBebu, Moj Predmet, Provera poreskog duga i još 40ak drugih elektronskih usluga funkcioniše već neko vreme.

Državni sekretar je rekao da je cilj Ministarstva da sve uprave u Srbiji budu u stanju da obezbede ovakav način pružanja usluga građanima. „Uskoro ćemo raspisati i javni poziv za Jedinstveno upravno mesto i sa skoro 50 miliona dinara pomoći oko 5 opština da razviju slične sisteme rada kao što je u Mitrovici“ najavio je državni sekretar.

Ministarstvo države uprave i lokalne samouprave je podržalo Sremsku Mitrovicu u okviru Fonda za lokal i sa 4.7 miliona dinara pomoglo izgradnju Trga investitora, rekao je Kasalović.

04. oktobar 2018.

Ružić: Saradnja sa privredom daje viši kvlitet upravi

„U vreme kad je znanje ključno za ostvarivanje zacrtanih ciljeva politika u svim segmentima društva, kada nam ono daje prednost, garantuje rezultate, uspeh, veliku pažnju moramo posvetiti i metodama za prenošenje znanja. Upravo zato mentorstvo jeste jedan od više od 10 prepoznatih metoda u sprovođenju stručnog usavršavanja“ izjavio je ministar Branko Ružić na predstavljanju programa „HResurs“ koji je osmislila Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) u saradnji sa kabinetom Predsednice Vlade Republike Srbije, a koji će sprovesti Nacionalna akademija za javnu upravu.

 Ružić: Saradnja sa privredom daje viši kvlitet upravi

Ministar je rekao da je ovaj vid prenosa znanja i učenja prepoznat i unet u Zakon o Nacionalnoj akademiji. „Uveli smo program mentorstva za pripravnike u državnim organima ili za one koji tek počinju sa radom, jer zaista smatram da rad početnika može biti neuporedivo bolji ukoliko uči i radi sa iskusnijim kolegom. Stoga sa velikim zadovoljstvom podržavam i ovaj program koji danas počinje, jer on daje “kvalitet više” upravi i pomaže državnim službenicima da se usavrše“, rekao je Ružić.

Za Program koji je danas predstavljen ministar je rekao da je još jedan pokazatelj spremnosti Vlade Srbije da se sa privrednim udruženjima, nevladinim sektorom i drugim zainteresovanima kreiraju javne politike.

 Ružić: Saradnja sa privredom daje viši kvlitet upravi

Program „Hrresurs“ će okupiti 28 učesnika iz privatnog i javnog sektora. Oni će biti podeljeni u mentorske parove i kroz različite aktivnosti će imati priliku da tokom tri naredna meseca unaprede svoja znanja u oblasti ljudskih resursa. Program će činiti različite aktivnosti, radionice i rad na zajedničkim projektima.

02. оktоbаr 2018.

Drаžićеvа: Rаdimо nа cеntrаlnоm rеgistru stаnоvništvа

U оvој gоdini izdаtо је 30 оdstо mаnjе pаpirnih izvоdа u оdnоsu nа prеthоdnu gоdinu. То znаči dа su grаđаni mаnjе stајаli u rеdоvimа prеd šаltеrimа i plаćаli tаksе nа pаpirnе izvоdе. Držаvа је tо činilа zа njih” rеklа је pоmоćnicа ministrа držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе Маrinа Drаžić.

 Drаžićеvа: Rаdimо nа cеntrаlnоm rеgistru stаnоvništvа

Еvidеnciје о grаđаnimа, mаtičnе knjigе sе digitаlizuјu, оdnоsnо prеbаcuјu u еlеktrоnski оblik dа bi i pоdаci iz njih mоgli dа sе rаzmеnjuјu izmеđu instituciја i službi, оbјаsnilа је оnа  i dоdаlа dа је оvај pоsао skоrо pа zаvršеn јеr је 98 оdstо pоdаtаkа iz mаtičnih knjigа prеbаčеnо  u еlеktrоnski оblik. “Dо krаја gоdnе оčеkuјеmо dа оvај pоsао budе zаvršеn u pоtpunоsti, izmеđu оstаlоg i zbоg tоgа štо ćе mаtičаri оd 1. јаnuаrа 2019. gоdinе imаti оbаvеzu dа rаdе dirеktnо u Rеgistru mаtičnih knjigа”, rеklа је Drаžićеvа.

Pоmоćnicа је istаklа dа sе sа МUP-оm rаdi nа tоmе dа sе i Knjigа držаvlјаnа priklјuči оvim еlеktrоnskim еvidеnciјаmа štо ćе zа grаđаnе znаčiti dа i uvеrеnjа о držаvlјаnstvu mоgu dоbiti bilо gdе u Srbiјi, bеz оbzirа nа mеstо gdе је činjеnicа držаvlјаnstvа upisаnа.

Krunа svеgа оvоgа štо rаdimо bićе Cеntrаlni rеgistаr stаnоviništvа. Nа tоm zаdаtku smо zајеdnо sа Kаncеlаrјоm zа IТ i Kаbinеtоm prеdsеdnicе Vlаdе. Bićе tо јеdnа svеоbuhvаtnа еvidеnciја, sа svim pоdаcimа о grаđаnimа kојi sе sаdа nаlаzе u rаzličitim rеgistrimа. Оrgаni i službе ćе mоći pо službеnој dužnоsti dа pribаvlјајu pоdаtkе zа uslugе kоје pružаuјu grаđаnimа i svаkа prоmеnа u nеkој оd еvidеnciја bićе аutоmаtski аžurirаnа u Cеntrаlnоm rеgistru stаnоvništа”, nајаvilа је pоmоćnicа. Nа tај nаčin grаđаni nеćе prilаgаti brојnu dоkumеntаciјu dа bi оstvаrili nеkо svоје prаvо u pоstupku, vеć ćе оrgаni pо službеnој dužnоsti, nа brz i еkоnоmičаn nаčin, pribаvlјаti svе pоtrеbnе pоdаtkе iz Cеntrаlnоg rеgistrа stаnоvništvа.

02. oktobar 2018.

Otvoren i redovan dijalog

Na inicijativu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić organizovao je sastanak sa gradonačelnikom Grada Šapca Nebojšom Zelenovićem, predsednikom opštine Paraćin Sašom Paunovićem i zamenikom predsednika opštine Čajetina Arsenom Đurićem, radi iznalaženja rešenja za njihove zahteve.

 Otvoren i redovan dijalog

Zahtevi koji su izneti pred ovo Ministarstvo su izborna pravila, rasvetljanje pitanja „prekomponovanja“ lokalnih vlasti i utisak institucionalnih pritisaka na lokalne vlasti.

Ministar Ružić je istakao da je tom Ministarstvu oduvek bio važan dijalog sa predstavnicima opština i gradova i da za njega nijedan predsednik opštine tojest grada nema u tom smislu „ekskluzivitet“. „Jasno je da ste za mene i Ministarstvo koje vodim svi jednaki, ali opet s obzirom na iznete zahteve, zalagaćemo se za redovne sastanke i druge načine komunikacije kako bismo iste i rešili“, rekao je Ružić. Na ovaj način ministar je istakao da je dijalog sa predstavnicima Šapca, Paraćina i Čajetine pokrenut kako bi bilo postignuto uverenje ovih lokalnih samouprava da ne postoji kako navode, tzv. „politički kriminal“ prema njima.

U tom cilju biće organizovane radne grupe, a na kraju i okrugli sto, na kojima će biti razmatrane teme od značaja za predstavnike ovih lokalnih samouprava. Sagovornici su se složili da je važno pozvati u rad tih tela i nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama