MENI

Naslovna » Aktivnosti » Saopštenja

Saopštenja

15. avgust 2018.

PRIVREMENO ZAKLjUČENjE POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA

 Privremeno zaključenje posebnog biračkog spiska

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava da će Poseban birački spisak (PBS) za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina biti privremeno zaključen 15. avgusta u ponoć.

Poseban birački spisak se privremeno zaključuje kako bi se na osnovu broja upisanih pripadnika nacionalne manjine donela odluka o načinu izbora nacionalnih saveta – neposredno ili putem elektorske skupštine.

Neposredni izbori održavaju se kada je 24 časa pre raspisivanja izbora u posebni birački spisak odrđene nacionalne manjine upisano više od 40% pripadnika prema poslednjem popisu stanovništva. Nacionalne manjine koje ne ispunjavaju ovaj uslov, članove nacionalnog saveta biraće putem elektorske skupštine.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić će izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina raspisati u petak, 17. avgusta 2018. godine.

7. avgust 2018.

RUŽIĆ: KOREJA POMAŽE SRBIJU SA 200.000 EVRA U KREIRANjU PAMETNIH GRADOVA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić iskreno se zahvalio delegaciji vlade Južne Koreje na svoj pomoći koju ova država pruža Srbiji u procesu modernizacije i digitalizacije rada, istakavši da jedna od njegovih prvih aktivnosti kada je preuzeo funkciju ministra je bila potpisivanje sporazuma sa Nacionalnom agnecijom za Informacione tehnologije Republike Koreje.

 Ružić: Koreja pomaže Srbiju sa 200.000 evra u kreiranju pametnih gradova

"Ovo potvrđuje koliko nam je Koreja bitan partner već duži niz godina. Samo kroz projekte sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Vlada Južne Koreje je investirala oko milion evra u podršku razvoja elektronske uprave", rekao je Ružić.

On je podsetio da je otvaranjem Informatičko-pristupnog centra Nacionalna agencija za IT Južne Koreje omogućila da više od 7.000 ljudi bude obučavano na više od 200 treninga i radionica za manje od godinu dana, a potpisani su i memorandumi o saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i Ministarstvom kulture i informisanja.

 Ružić: Koreja pomaže Srbiju sa 200.000 evra u kreiranju pametnih gradova

"Zahvalan sam što nas smatrate jednom od najrazvijenijih država u kojima ste otvorili takve centre, te moram da spomenem da je kroz projekat Volonteri Koreje održana besplatna letnja IT škola koju je uspešno završilo 700 polaznika ovog leta. I ne manje bitno, oni nisu učili samo programiranje, već i o korejskoj kulturi", rekao je ministar.

On je naglasio da je sledeća faza rada Koreje u Srbiji, na kreiranju koncepta pametnih gradova, kroz projekat vredan 200.000 evra, od presudnog značaja.

"Digitalizacija je među glavnim prioritetima u ovom mandatu vlade, i imajući u vidu da će do 2050. godine broj stanovnika u gradovima biti udvostručen, moramo da počnemo da razmišljamo o načinima kako da, kao uprava, radimo brže, što je nemoguće bez uvođenja novih tehnologija", rekao je Ružić, zahvaljujući se predstavnicima vlade Južne Koreje na deljenju iskustava i veština u toj oblasti.

25. jul 2018.

SVI MI ZAJEDNO ČINIMO SRBIJU!

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da vam predstavi promotivni spot „Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ u okviru informativne kampanje o novinama kojima unapređujemo prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina, kao i o njihovim mogućnostima u susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Spot predstavlja najvažnije novine zakona donetih u toku prolećnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, i to: Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, kao i delom Zakonom o matičnim knjigama.

Da podsetimo, među novinama su:
- Donošenje politika u skladu sa potrebama manjina. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama omogućavamo dobrovoljni upis podatka o nacionalnoj pripadnosti, čime se našim građanima obezbeđuje pravo na očuvanje posebnosti, kao izražavanje, čuvanje i negovanje svoje pripadnosti određenoj nacionalnoj manjini.
- Efikasniji nacionalni saveti nacionalnih manjina i njihov transparentniji rad. Izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina jasnije su definisana ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, smanjenje prekomerne politizacije i transparentniji rad nacionalnih saveta.
- pozitivna diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina u pogledu zapošljavanja. Težnja je da se sa ovom aktivnosti nastavi do postizanja odgovarajuće zastupljenosti zaposlenih u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije.
- Ispisivanje toponima na jezicima nacionalnih manjina. Propisano je da se u naseljenim mestima u opštini ili gradu u kojima nacionalna manjina dostiže 15% ukupnog stanovništva, nazivi ulica, trgova, naseljenih mesta i drugi toponimi ispisuju na jeziku te manjine.
- Obezbeđivanje mogućnosti da se manjinski narodni poslanik obrati na svom jeziku u Narodnoj skupštini Srbije.

Istovremeno, u spotu podsećamo sve pripadnike nacionalnih manjina koji žele da se upišu u Poseban birački spisak, a koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje biračkog prava u Republici Srbiji, da time stiču pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti raspisani u avgustu, a održani na jesen ove godine. Birač se upisuje na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Obrazac zahteva može se preuzeti na https://bit.ly/2LmVXhW. Zahtev se podnosi prema mestu prebivališta ili mestu boravišta za interno raseljena lica.

Spot možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu MDULS:

 

24. jul 2018.

SRBIJA GRADI OTVORENU UPRAVU

Srbija će novim Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020 utvrditi mere u cilju unapređenja transparentnosti, odgovornosti vlasti i učešća javnosti,  istakli su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu koji je održan od 17-19 jula 2018. godine u Tbilisiju u Gruziji.

 Srbija gradi otvorenu upravu

Samitu je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić koja je na svečanom otvaranju istakla da je digitalizacija jedan od ključnih prioriteta Vlade, pre svega u oblastima javne uprave, ekonomije i obrazovanja, i da je Srbija u prethodnih godinu dana povećala broj usluga koje građani i privreda elektronskim putem mogu da dobiju od državnih institucija i administracije.

Samit je održan u cilju promocije razmene informacija i unapređenja agende otvorene uprave, kao i rešavanja novih izazova sa kojima se države suočavaju radi unapređenja života građana širom sveta. Ove godine Samit je bio fokusiran na građansko angažovanje, borbu protiv korupcije i pružanje javnih usluga.

Predstavnici Ministarstva učestvovali su u radu Samita zahvaljujući podršci Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA), u čijoj organizaciji je održan i Regionalni panel posvećen Partnerstvu za otvorenu upravu na kome su predstavnici Ministarstva predstavili postignuća u okviru inicijative otvorenih podataka u Srbiji.

21. jul 2018.

Ako ste pripadnik neke nacionalne manjine,
ISKORISTITE PRAVO I UPIŠITE SE U POSEBAN BIRAČKI SPISAK

 Ako ste pripadnik neke nacionalne manjine, 
ISKORISTITE PRAVO I UPIŠITE SE U POSEBAN BIRAČKI SPISAK

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina, koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje biračkog prava u Republici Srbiji, da se upišu u Poseban birački spisak i time steknu pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani na jesen ove godine.

Izbori će biti raspisani sredinom avgusta, a Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i njegove nedavno usvojene izmene i dopune precizno definišu čitavu proceduru, koja je ocenjena transparentnom i demokratičnom od strane svih zainteresovanih u ovom procesu.

MDULS ističe da su nacionalni saveti tela koja najefikasnije ostvaruju Ustavom garantovana manjinska prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana, što praktično znači da bez ličnog angažmana pripadnica i pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu ostvarena u punoj meri.

Birač se upisuje na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Obrazac zahteva može se preuzeti na http://www.mduls.gov.rs/doc/zahtev%20za%20upis%20u%20poseban%20biracki%20spisak%20nacionalne%20manjine.pdf. Zahtev se podnosi prema mestu prebivalista ili mestu boravišta za interno raseljena lica.

MDULS podseća i da od broja upisanih u posebne biračke spiskove zavisi i da li će određeni nacionalni savet biti biran na neposrednim ili elektorskim izborima.

16. jul 2018.

ANTIĆ: BOLCANO PREPORUKE SU AKTUELNE I NAKON 10 GODINA

„Republika Srbija pridaje veliki značaj zaštiti prava nacionalnih manjina“, istakla je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić na konferenciji održanoj povodom 10 godina od usvajanja Bolcano preporuka o nacionalnim manjinama u međudržavnim odnosima.

 Antić: Bolcano preporuke su aktuelne i nakon 10 godina

Ona je rekla na konferenciji održanoj u Udinama da Republika Srbija iskazuje veliku spremnost da štiti nacionalne manjine tretirajući to pitanje kao okvir u kome se mogu razvijati i produbljivati prijateljski odnosi između država

„Naša država je to iskazala ispunjavajući u dobroj veri odredbe svih relevantnih međunarodnopravnih instrumenata koji se odnose na zaštitu nacionalnih manjina zaključivši čak četiri bilateralna sporazuma“, dodala je Antić koja je bila jedan od panelista na skupu.

 Antić: Bolcano preporuke su aktuelne i nakon 10 godina

Ona je zaključila da su Bolcano preporuke i nakon 10 godina aktuelne i ukazala na značaj potpunog poštovanja preporuka.

13. jul 2018.

RUŽIĆ: REFORMA PLATA U JAVNOJ UPRAVI OBEZBEĐUJE PRAVEDAN, TRANSPARENTAN I UPRAVLjIV SISTEM

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić predstavio je danas nacrte dva zakona koji uređuju radne odnose i sistem plata u državnoj upravi i istako da je cilj zakonskih izmena unapređenje upravljanja ljudskim resursima u državnim organima, zapošljavanje u skladu sa znanjem i veštinama, uspostavljanje sistema vrednovanja i nagrađivanja u skladu sa zaslugama i zalaganjem na radnom mestu.

 Ružić: Reforma plata u javnoj upravi obezbeđuje pravedan, transparentan i upravljiv sistem

On je, govoreći o predloženim izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima rekao je da su one naredna faza u reformi javno-službeničkog sistema i neophodne su, kaže, kako bi se izgradila efikasnija i stručna državna uprava i kako bi nov sitem plata u javnoj upravi mogao da se primeni od 1. januara 2019. godine.

U javnoj upravi po poslednjim podacima radi oko 470.000 zaposlenih na neodređeno, bez republičkih javnih preduzeća, i cela reforma se upravo odnosi na ovaj broj, dodaje ministar.

Nacrti dva zakona za koje je ministartsvo raspisalo javnu raspravu se odnose na 24.000 državnih službenika i, poslednji su u nizu koraka koje je potrebno preći da bi se do 1. januara 2019. godine počelo sa uspostavljanjem novog sistema plata koji se temelji na kompetencijama i zaslugama.

"Kada je reč o utvrđivanju plata, naknada plata i troškova, kao i drugih primanja državnih službenika, ovim zakonom prevazilazimo dosadašnje okvire omogućavanjem nagrađivanja, primenom novog sistema vrednovanja radne uspešnosti", kaže Ružić.

Dodatno, navodi ministar, ovim zakonom se kroz mogućnost određivanja većeg početnog koeficijenta i kroz institut korektivnog koeficijenta, privlače i zadržavaju kvalitetni kadrovi, što je, kaže, u skladu sa preporukama Evropske komisije i SIGMA.

 Ružić: Reforma plata u javnoj upravi obezbeđuje pravedan, transparentan i upravljiv sistem

Vršioci dužnosti (v.d) na različitim funkcijama u državnoj upravi neće više moći beskonačno da se nalaze u tom status, već će njihov mandat biti ograničen na najduže devet meseci, najavio je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Ružić je na "Okruglom stolu o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Zakona o platama državnih službenika", objasnio da na primer, stanje v.d. direktora neće više moći da bude produžavano u nedogled, već se ograničava na šest meseci (plus eventualno još tri meseca), a državni organ koji ga postavlja moraće u roku od 30 dana da raspiše konkurs za tu poziciju, nakon čega položaj ostaje upražnjen dok se ne popuni na konkursu.

"Ova novina može da izazove različite reakcije, ali mislim da je ovo upravo jedan od temeljnih mesta gde se vidi želja i volja da reformu sprovedemo na pravi način”, napominje Ružić.

6. jul 2018.

SVI USPESI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE U PRVIH GODINU DANA VLADE SRBIJE

Naši ciljevi su efikasniji rad uprave, veće uključivanje građana u procese donošenja politika, otvorenije društvo i fer i upravljivi sistem rada, a da bismo ih ostvarili u proteklih godinu dana pripremili smo 16 zakona koje je usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

Izmenama Zakona o jedinicama lokalne samouprave (JLS) omogućili smo veće uključivanje građana. Opštinske i gradske uprave moraće ubuduće da sprovode ankete tokom pripreme investicionog dela budžeta lokalne samouprave. Pet odsto građana sa biračkim pravom u nekoj jedinici lokalne samouprave će svojim potpisima ubuduće moći da pokreću građanske inicijative, a samo 100 potpisa će biti dovoljno da bi JLS pokrenula javnu raspravu o nekoj planiranoj odluci.

Ovim izmenama omogućili smo i efikasniji rad JLS. Minimalan rok za sazivanje sednice skupštine opštine ili grada sada je 24 časa, smanjen je broj lokalnih funkcionera, a poboljšan je i položaj mesnih zajednica. Zakonom je formalizovana mogućnost međuopštinske saradnje i očekujemo da će ovo biti korišteno u pokretanju većih projekata kojima će se rešavati problemi građana na lokalu.

Podržali smo i direktno jedinice lokalne samouprave kroz Fond za lokal, koji je uvećan 32 puta u odnosu na prethodnu godinu. Ovim putem je odobreno 320 miliona dinara za infrastrukturne radove, razvoj eUprave i lokalne kulturne i sportske manifestacije.

 Svi uspesi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prvih godinu dana Vlade Srbije

Izmenama Zakona o matičnim knjigama i nabavkom opreme vredne više od 30 miliona dinara uspostavili smo Registar matičnih knjiga čime će se razmena podataka iz ovih baza vršiti elektronskim putem.

Građani će, ako žele, ma gde god se nalazili u Srbiji ili van nje, moći da dobiju izvode iz matičnih knjiga. Matične knjige diplomatsko-konzularnih predstavništva biće sastavni deo Registra matičnih knjiga, pored matičnih knjiga svih opština i gradova, koje su zaključno sa majom 2018. godine prebacili više od 98% podataka iz matičnih knjiga. Paralelno sa MUP-om radimo na uspostavljanju elektronske evidencije o državljanima Srbije i prebecivanju knjige državljana u Registar matičnih knjiga.

 Svi uspesi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prvih godinu dana Vlade Srbije

U eZUP-u radi 279 JLS, socijalni centri, vrtići, državni organi, fakulteti i više škole. Preko njega su razmenjeni podaci za više od 256.000 upita, a da nije tražen dokument od građana. Preduzimaju se aktivnosti da sve opštinske i gradske uprave postanu korisnici sistema u najkraćem roku.

Za uspostavljanje jedinstvenih šaltera u JLS obezbedili smo 48 miliona dirana iz budžeta, kako bi njih deset dobilo priliku da u skladu sa određenim kriterijumima i drugim potrebnim preduslovima uspostave svoja jedinstvena upravna mesta i odgovore svim izazovima dobre uprave. Npr, samo za prenos vlasništva automobila, građanin mora da poseti 8 službenika u 4 državna organa, da popuni 8 formulara, plati 7 uplatnica (ukupno 15.000 rsd) i za sve ovo mu treba 5 dana. U Nemačkoj 1 šalter, 1 papir, 20 evra.

 Svi uspesi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prvih godinu dana Vlade Srbije

Donet je i Zakon o elektronskoj upravi, jedan od stubova razvoja potpune i funkcionalne e-uprave. On će u praksi da omogući ravnopravno korišćenje elektronskog sa papirnim dokumentom u svim administrativim, upravnim i sudskim postupcima. Njegova primena omogućiće efikasnost, smanjiti troškove i stvoriti nove vrednosti u skoro svim oblastima života i rada.

U poslednjih godinu dana načinili smo jedan od ključnih koraka ka uspostavljanju jedinstvenog i integrisanog sistema stručnog usavršavanja za sve zaposlene u javnoj upravi - donet je Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Od Nacionalne akademije, koju smo osnovali po uzoru na slične evropske ustanove, kao moderne, funkcionalne i centralne institucije sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, očekujemo mnogo na polju unapređenja i podizanja kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi, pogotovu na lokalnom nivou.

Izmenama Zakona o državnoj upravi uvedene su obavezne javne konsultacije u najranijim fazama procesa donošenja novih zakona, čime uključujemo najširu javnost u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenata javnih politika.

 Svi uspesi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prvih godinu dana Vlade Srbije

Doneto je još pet zakona u oblasti reforme sistema plata kako bi država bolje upravljala javnim finansijama, kadrovima, politikama i uslugama. Krovni, Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, utvrdio je jedinstvenu metodologiju za vrednovanje, odnosno razvrstavanje svih radnih mesta u platne grupe i platne razrede prema jedinstvenoj matrici koeficijenata. Uspostavljanje platnih grupa i platnih razreda i primena koeficijenata radnih mesta u javnim službama započeće 1. januara 2019.godine. Usvojeni Katalog radnih mesta za javne službe popisao je sve poslove i grupisao ih na oko 870 radnih mesta. Kroz sve zakone važan nam je princip jednake plate za rad iste ili slične složenosti i kvalitet i znanje kao glavni kriterijum za zapošljavanje isključivo preko konkursa.

Poslednja dva zakona koja su usvojena tiču se javnih agencija i plata zaposlenih u njima. Propisali smo obavezan javni konkurs pri zapošljavanju i proveru znanja kandidata, a na mesto direktora ili člana UO mogu biti imenovana lica sa minimum devet godina (pet za lokal) radnog iskustva iz oblasti rada agencije. Takođe, ograničili smo broj i trajanje mandata, a direktor ne može da bude funkcioner političke stranke.

Sav višak prihoda agencije se mora usmeriti na razvoj agencije ili se vraća u budžet, a plate zaposlenih u agencijama se usklađuju sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i platama drugih zaposlenih u javnom sektoru.

 Svi uspesi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prvih godinu dana Vlade Srbije

Tokom ovih godinu dana radili smo i na poboljšanju položaja nacionalnih manjina izmenama tri zakona iz te oblasti, kao i Zakona o matičnim knjigama. Omogućen je dobrovoljan upis podataka o nacionalnoj pripadnosti, kao i efikasniji i transparentniji rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Trošenje sredstava biće transparentnije, a smanjuje se i politizacija funkcionera nacionalnih saveta, pošto oni neće moći da budu članovi rukovodećih organa stranaka, niti da rade u organima koji se bave manjinskim politikama.

Nakon 15 godina smo prošle godine aktivirali Fond za nacionalne manjine sa fokusom na informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Ove godine Fond je uvećan 12 puta i iznosi 21.8 miliona dinara.

 Svi uspesi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prvih godinu dana Vlade Srbije

Sproveli smo reformu inspekcija što je omogućilo bolje poslovno okruženje, vidljivo i iz prvih rezultata. U 415 hiljada izvršenih inspekcijskih nadzora u 2017. godini utvrđeno je svega 3.000 neregistrovanih privrednika, što je već 10% manje nego 2016. godine.

Fokus je stavljen na preventivno i savetodavno postupanje inspekcija. Imali smo preko 3.000 službenih savetodavnih poseta u prošloj godini, izrekli 8.000 preventivnih mera! Privrednici su se 650 puta sami ocenili, a inspektori su 25.000 puta najavili privrednicima nadzor. Broj vanrednih nadzora sveli smo na 30%, dok se 70% obavlja po redovnoj proceduri shodno planovima koji su javni i sa kojima se privrednici mogu upoznati.

Standarizovani su i ujednačeni postupci i prakse čime je dostignuto da je prošle godine u proseku privrednike posetila jedna inspekcija i to svega jedanput. Bolja organizacija i komunikacija inspektora ostvarena je kroz rad Koordinacione komisije u čijim su radnim grupama i predstavnici svih relevantnih privrednih udruženja – NALED, PKS, Saveta Stranih investitora. Tako je privreda zajedno sa inspektorima usvojila 18 planova zajedničkih koordinisanih inspekcijskih nadzora prema glavnim oblastima sive ekonomije, ali i za robe i usluge koje bitno utiču na kvalitet i bezbednost građana.

U narednom periodu radićemo na implementaciji softverske platforme eInspektor preko koje će inspektori da komuniciraju bolje, a mi da efikasnije kontrolišemo njihov rad. Od polovine oktobra će prve četiri pilot inspekcije – Sanitarna, Tržišna, Inspekcija rada i Upravna krenuti sa radom u ovom softveru, dok će im se na proleće, nakon što isprobamo sistem na ove četiri, priključiti i ostale inspekcije.

Od sada će biti moguće za privrednike da ukoliko su načinili prekršaj u oblasti rada ili trgovine, sklope sporazum i smanje sebi kaznu. To smo postigli smernicama usvojenim na KK, a pripremaju se i ostale za druge oblasti inspekcijskog nadzora.

U toku je analiza kapaciteta inspekcija koja treba da posluži za kreiranje Akcionog plana za zapošljavanje inspektora u naredne tri i po godine, kao i novi model opremanja i zanavljanja opreme inspekcija. Kontinuirano radimo na usavršavanju inspektora, pa će i oni pohađati obuke na Nacionalnoj akademiji.

Posebno smo se založili da se inspektorima na lokalu omogući korektivni koefincijent koji može da donese povećanje plata i do 20%.

 Svi uspesi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prvih godinu dana Vlade Srbije

Osnovan je Srpsko-korejski informatički pristupni centar za besplatne obuke državnih službenika i građana u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, koji je finansirala Republika Koreja sa 250.000 evra. Ministarstvo je obezbedilo prostor, a Republika Koreja opremu, tehnologiju, znanje i obuke. Do sada je održano preko 200 obuka i radionica za preko 6000 polaznika.

45 izabranih opština učestvuje u projektu „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju SDC, a realizuje se u saradnji sa MDULS i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Projekat traje četiri godine, a radićemo na tome da se što više nekretnina uvede u poresku evidenciju, kao i da se realno stanje imovine na terenu slaže sa poreskom prijavom koju građani plaćaju. Za početak opštine i gradovi će sa svoje liste nezaposlenih iz Nacionalne službe za zapošljavanje birati ljude koji će na određeno vreme raditi kao popisivači i odlaziti u kontrolu nepokretnosti tih gradova i opština.

U periodu od 1. do 15. juna u devet najaktivnijih lokalnih zajednica u takmičenju Uzmi račun i pobedi 2018, koje su osvojile sredstva u iznosu od po 23.000 evra, organizovano je glasanje za izbor projekta rekonstrukcije i opremanja objekata i dobara od javnog značaja u koje će novac biti uložen. Neki su izglasali modernizaciju osnovne škole, opremanje vrtića, uređenje dečijih igrališta nabavku vozila ili medicinskog aparata, itd.

5. jul 2018.

VLADA SRBIJE U SUBOTICI OBELEŽILA 365 DANA RADA

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, koja sa svojim timom boravi u celodnevnoj poseti Subotici u okviru obeležavanja godinu dana rada Vlade, posetila je apoteku „Subotica“, gde je istakla da su modernizacija državne uprave i bolje usluge za sve građane prioritet Vlade.

 Vlada Srbije u Subotici obeležila 365 dana rada

"Više elektronskih servisa znači manje redova i birokratije, kraće procedure i manji rizik od korupcije. Moderne javne usluge štede novac, što omogućava više investicija", izjavila je Brnabić prilikom prezentacije sistema eRecept i jedinstvene liste čekanja na zdravstvene intervencije.

Predsednica Vlade podsetila je da su elektronski servisi osim u državnoj upravi i zdravstvu uvedeni i u sudstvu, prosveti, poljoprivredi, građevinarstvu.

Naglasila je da Srbija ima sve preduslove da uspešno odgovori na izazove četvrte industrijske revolucije, što je osnov za dalji razvoj ekonomije.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kazao je da su elektronski recepti samo jedan delić uspešnog mozaika koji se zove digitalizacija i moderna eUprava.

"Ono što mi želimo to je da napravimo upravu transparentnijom, jednostavnijom, da država postane servis građana i na tome radimo svakog dana u nekoliko pravca. Donosimo nepohodne zakone, nabavljamo potrebnu opremu i ulažemo u znanje i veštine službenika koji su važni jer sve promene koje uvodimo oni implementiraju", rekao je ministar Ružić.

Premijerka Ana Brnabić poručila da je ideja vodilja Vlade da napravi brze, efikasne i transparentnije javne usluge za građane, te da se ne čeka u redovima i na šalterima.

4. jul 2018.

DODELjENI SERTIFIKATI UČESNICIMA PROGRAMA OBUKE „OSNAŽIVANjE LIDERSKIH VEŠTINA U DRŽAVNOJ UPRAVI“

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji kroz dalju podršku unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi“, uz finansijsku pomoć Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije (GGF), uspešno je sprovelo dvomesečni program obuke za državne službenike na položaju „Osnaživanje liderskih veština u državnoj upravi“, kao još jednu u nizu aktivnosti koja treba da doprinese unapređenju upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi – ključnog preduslova za sprovođenje ukupnih reformskih ciljeva u procesu evropskih integracija.

 Dodeljeni sertifikati učesnicima programa obuke „Osnaživanje liderskih veština u državnoj upravi“

U obukama koje su realizovane u sardanji sa Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Centar za evropske politike (CEP), učestvovalo je 30 polaznika iz različitih organa državne uprave.

Povodom uspešnog završetka programa obuke, danas je u prostorijama Pricewaterhouse Coopers Akademije organizovano svečano uručenje seftifikata.

Tom prilikom učesnicima se obratio Mattew Jordan, drugi sekretar Ambasade Velike Britanije u Beogradu. On je izrazio zadovoljstvo što su Fond za dobru upravu Vlade Velike Britanije i Ambasada Velike Britanije u Beogradu bili u prilici da podrže realizaciju ovog programa obuke, posebno imajući u vidu značaj permanentnog unapređenja liderskih kompetencija najviših državnih službenika za uspešno ostvarivanje ključnih funkcija rukovođenja u državnim organima.

Učesnicima obuke sertifikate je uručila Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave i tom prilikom se zahvalila svim partnerima koji su pomogli da se ovaj program obuke pripremi i sprovede na obostrano zadovoljstvo organizatora i učesnika obuke, koji su pokazali visok stepen zainteresovanosti za temu i spremnost da nastave dalje usavršavanje u ovoj oblasti i razvoju liderskih veština.

3. jul 2018.

RUŽIĆ: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ NIJE SAMO ZAKONSKA, VEĆ I ŽIVOTNA OBAVEZA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je na današnjoj dodeli nagrada „Šampioni lokalnog razvoja“ da opštine i gradovi imaju mogućnosti i mehanizme da podrže svoja preduzeća i podstaknu lokalni razvoj.

 Ružić: Lokalni ekonomski razvoj nije samo zakonska, već i životna obaveza

„Lokalni razvoj zavisi i od efikasnosti u radu lokalnih samouprava, odnosa i komunikacije sa poslovnim sektorom, ali i infrastrukturne opremljenosti, kvaliteta radne snage“, rekao je ministar.

On je upozorio da lokalni ekonomski razvoj nije samo zakonska obaveza gradonačelnika i predsednika opština, već i životna, jer svaka investicija, svaki napredak u unapređenju poslovanja direktno utiče na kvalitet i standard života njihovih sugrađana.

„I nemojte biti sebični, pa stečena znanja, primere dobrih praksi da čuvate samo za sebe, već podelite sa ne tako srećnim komšijama kako bi svima bilo dobro“, rekao je Ružić.

On je podsetio da će jaki okruzi pre da privuku velike investitore od opština i gradova pojedinačno i da bi jedinice lokalne samouprave ostvarile takav cilj u Zakonu o lokalnoj samoupravi predviđeni su mehanizmi za međuopštinsku saradnju, te je apelovao na gradonačelnike i predsednike opština da te mehanizme i upotrebe.

„Upravu reformišemo iz temelja kako bismo uspostavili efikasniji, profesionalniji i moderniji rad i bili na usluzi svim građanima, svim privrednicima, ali i govoreći o strukturi uprave - i opštinama i gradovima. Jedino takva uprava prestaje da bude kočničar promena, već njihov pokretač“, naglasio je ministar.

 Ružić: Lokalni ekonomski razvoj nije samo zakonska, već i životna obaveza

Ružić je čestitao nagrađenima podsetivši da je zajednički cilj svih nas da svaka lokalna samouprava u Srbiji ponese titulu šampion ekonomskog razvoja.

U okviru zajedničkog projekta NALED-a i Razvojne agencije Srbije dodeljena su priznanja istaknutim pojedincima, gradovima i opštinama pobednicima takmičenja Šampioni lokalnog razvoja koji su svojim radom doprineli razvoju lokalnih samouprava. Gradovi šampioni su Niš, Šabac, Bečej i Kruševac. Na nagradnom konkurusu za novinare "Reforma lokalne administracije u službi ekonomskog razvoja" nagrađena je novinarka RTS-a Tamara Tankosić.

Priznanja su uručili potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar Ružić.

3. jul 2018.

RUŽIĆ: GRAĐANI DEVET NAGRAĐENIH OPŠTINA SU POKAZALI KAKO SE BORI PROTIV SIVE EKONOMIJE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, dodelio je danas na konferenciji "Borba protiv sive ekonomije-prvo poluvreme" predstavnicima devet pobedničkih lokalnih samouprava, čiji su stanovnici bili najaktivniji u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“, priznanja i čekove na po 23.000 evra.

 Ružić: Građani devet nagrađenih opština su pokazali kako se bori protiv sive ekonomije

“Građani Bele Palanke, Blaca, Dimitrovgrada, Kikinde, Kule, Medijane, Savskog venca, Vranja i Vrbasa su, odgovornim ponašanjem, pomogli da njihove zajednice osvoje nagradni fond od po 23.000 evra za ulaganje u projekte od javnog značaja”, rekao je on.

Ministar Ružić je istakao da će ova sredstva biti uložena u projekte po izboru građana i da je to pravi način da se ukaže na koji način se troše novci od poreza. „Zato što građani treba da se konsultuju gde i šta treba graditi i zato što je to način praktikovanja neposredne demokratije, mi smo izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi i propisali da sve opštine i gradovi, prilikom izrade lokalnih budžeta, moraju konsultovati građane oko toga šta i gde treba graditi“ rekao je ministar.

 Ružić: Građani devet nagrađenih opština su pokazali kako se bori protiv sive ekonomije

Govoreći o rezultatima u borbi protiv sive ekonomije, Ružić je naglasio da su inspektori u prvim borbenim redovima i podsetio da je reformom inspekcijskog sistema, koja je započeta 2015. godine, ovaj sistem promenjen iz korena, jer je omogućeno da inspektori kontrolišu neregistrovane subjekte, što ranije nije bio slučaj, uloga inspekcija je prvenstveno savetodavna, a mnoge novine se odnose na efikasniji rad samih inspektora. Rezultati su već vidljivi u ovoj oblasti, rekao je ministar i izrazio zadovoljstvo, jer su privrednici već pozitivno ocenili ovu reformu.

“U prošloj godini obavljeno je 415 hiljada inspekcijskih nadzora i utvrđeno 3.000 neregistrovanih privrednika, što je smanjenje za od 10 odsto u odnosu na 2016. godinu, a inspekcijske službe obavile su više od 3.000 službenih savetodavnih poseta u prošloj godini i izrekli osam hiljada preventivnih mera” rekao je Ružić i dodao da su se privrednici 650 puta sami ocenili, a inspektori su 2.500 puta najavili privrednicima nadzor.

“Broj vanrednih nadzora sveli smo na 30 procenata, dok se 70 obavlja po redovnoj proceduri, shodno planovima koji su javni ", kaže on.

Ministar Ružić je najavio da će ministarstvo u narednom periodu raditi na implementaciji softverske platforme e-inspektor, a od polovine oktobra će prve četiri "pilot" inspekcije , Tržišna, Sanitarna, Inspekcija rada i Upravna krenuti sa radom u ovom softveru, dok će im se na proleće sledeće godine pridružiti i ostale inspekcije.

Ružić kaže da, kao što je kod saobraćajnih prekršaja moguće sklopiti sporazum o priznanju prekršaja u oblasti trgovine ili rada, privrednici će to moći od sada da učine i sa ovim inspekcijama.

 Ružić: Građani devet nagrađenih opština su pokazali kako se bori protiv sive ekonomije

Ministarstvo je svesno da u Srbiji ima manjak inspektora, kao i opreme, te da su plate zaposlenima u ovom sektoru niske, ali kaže “Ministarstvo se založilo da inspektorima na lokalu omogući korektivni koeficijent, koji može da donese povećanje plata i do 20 odsto".

"Nadam se da će to, bar malo, ispraviti nepravdu, doprineti da položaj inspektora bude poboljšan i da će, u konačnom, uticati na njihovu motivaciju da reformu iznesu do kraja", rekao je Ružić.

2. jul 2018.

BAČINA ĆE BITI DELIĆ USPEŠNOG MOZAIKA KOJI SE ZOVE SRBIJA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić obišao je radove na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naselju Bačina u opštini Varvarin koji su podržani sa devet miliona dinara iz Fonda za lokalnu samoupravu.

 Bačina će biti delić uspešnog mozaika koji se zove Srbija

Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ove godine, kada će i meštani ovog sela dobiti zdravu pijaću vodu

Prilikom posete opštini Varvarin, ministar je rekao da „nas očekuje da sagledamo kako ćemo da pomognemo opštini Varvarin da se završi čitav taj projekt, a da u tom sistemu budu još četiri naseljena mesta“.

Ministar je podsetio da se projekat vodosnabdevanja sa jezera Ćelije koji je započet još 1994.godine i vredeo je više od deset miliona evra, sa većim zakašnjenjem sada praktično završava, te da će meštani ovog kraja konačno imati vodosnabdevanje dostojno 21. veka.

Istakao je da je ovo kraj u kome žive vredni ljudi, da je prepoznatljiv po turističkim ali i privrednim potencijalima, pre svega po voćarstvu i povrtarstvu, ali da problem vodosnabdevanja nije rešen brzinom i dinamikom koju su očekivali meštani.

"Svaka infrastruktura znači opstanak i ostanak i veće iskorišćenje postojećih potencijala. Siguran sam da će meštani umeti na pravi način da iskoriste to što će im biti rešen problem vodosnabdevanja, da će umeti da stave u funkciju razvoja same opštine i da će to biti samo jedan delić uspešnog mozaika koji se zove Srbija, jedna razvijena, ekonomski jaka i socijalno pravedna država u kojoj želimo da živimo", poručio je ministar Ružić

 Bačina će biti delić uspešnog mozaika koji se zove Srbija

Predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić kazao je da se Varvarin za razliku od Ćićevca još uvek nije priključio na regionalni sistem vodosnabdevanja sa akumulacionog jezera Ćelije, da je u većini sela u toj opštini u toku izgradnja sekundarne mreže, te da će se nakon što ti projekti budu završeni, ova opština priključiti na regionalni sistem vodosnabdevanja.

Pavić je rekao i to da se uporedo sa vodovodnom mrežom radi i na izgradnji kanalizacione mreže što je, kako je istakao, veliki problem ne samo sela u varvarinskoj opštni, već i u mnogim selima širom Srbije.

Inače, meštani naseljenog mesta Bačina se vodom snabdevaju sa individualnih bunara od kojih većina nije ispravna- Deo stanovništva po zdravu pijaću vodu odlazi u druga mesta, a najveći broj njih vodom se snabdeva sa česme “Pčela” u selu Šanac kod Kruševca.

Pogledajte starija saopštenja

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama