MENI

Naslovna » Budžet

Budžet

PODACI O BUDžETU ZA 2014.

 • IZVOD IZ REŠENјA O UPOTREBI SREDSTAVA IZ TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE – 2014.
 • FINANSIJSKI PLAN – JUN 2014.
 • IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA 2014.
 • IZVRŠENјE ZA BUDžETSKU 2014. GODINU
 • PODACI O REVIZIJI BUDžETA – 2014.
 • UPOREDNI PREGLED – Izvršenje budžeta za 2014. i plan za 2015.

 

PODACI O BUDžETU ZA 2015.

 • REALIZACIJA BUDžETA U TOKU 2015. GODINE
 • FINANSIJSKI PLAN 2015.
 • IZVORI FINANSIRANјA 2015.
 • Odluka o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Ministarstva
  državne uprave i lokalne samouprave za 2015. godinu

 

PODACI O BUDžETU ZA 2016.

 • FINANSIJSKI PLAN 2016.
 • IZMENA FINANSIJSKOG PLANA 2016
 • Odluka o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana MDULS za 2016. godinu
 • TREĆA IZMENA FINANSIJSKOG PLANA 2016.
 • TREĆA ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA MDULS ZA 2016. GODINU
 • REALIZACIJA BUDžETA U TOKU 2016. GODINE
 • UPOREDNI PREGLED – Izvršenje budžeta za 2015. i plan za 2016.

 

PODACI O BUDŽETU ZA 2017.

 • Odluka o usvajanju četvrte izmene finansijskog plana za 2017. godinu - oktobar 2017
 • Izmenjen i dopunjen finansijski plan za 2017. godinu - oktobar 2017
 • Odluka o usvajanju druge i treće izmene finansijskog plana za 2017. godinu - avgust 2017.
 • Izmenjen i dopunjen finansijski plan za 2017. godinu - avgust 2017.
 • Odluka o usvajanju prve izmene i dopune Finansijskog plana za 2017. godinu
 • Izmena finansijskog plana za 2017. godinu
 • Finansijski plan 2017.
 • Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2017.
 • REALIZACIJA BUDžETA U TOKU 2017. GODINE
 • UPOREDNI PREGLED – Izvršenje budžeta za 2016. i plan za 2017.

 

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke