MENI

Naslovna » Dokumenta » Upravni okruzi

Upravni okruzi

Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom se određuje i područje i sedište upravnog okruga (član 39. stav 1. Zakona o državnoj upravi ( u daljem tekstu Zakon). Ovom uredbom Vlada određuje i uslove pod kojima organi državne uprave mogu obrazovati područne jedinice za dva ili više upravna okruga, jednu ili više opština, grad ili autonomnu pokrajinu (član 39. stav 3. Zakona).

Pojam upravnog okruga određen je članom 38. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10) u kojem je propisano da se upravni okrug obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. U upravnom okrugu organi državne uprave po sopstvenoj odluci vrše određene poslove i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta obrazuju svoju okružnu područnu jedini.

U Republici Srbiji ima 29 upravnih okruga. Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“ br. 15/06 u daljem tekstu Uredba) obrazuju se upravni okruzi i određuju njihovi nazivi, područja i sedišta.

U upravnim okruzima se rešava u upravnim stvarima u prvom stepenu, rešava se o žalbama kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, vrši se nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i vrši se inspekcijski nadzor (član 3. Uredbe).

Ovlašćenja načelnika upravnog okruga propisan su članom 40. stav 2. i članom 7. stav 2. Uredbe u kojim kojima propisao da su ovlašćenja načelnika upravnog okruga koji pored ostalog „usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate, prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv njih“ i tako dalje.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona, ministarstvo nadležno za poslove uprave nadzire svrsishodnost rada stručne službe upravnog okruga, prati osposobljenost zaposlenih u njoj i izdaje joj instrukcije.

Članom 42. Zakona regulisano je pitanje Saveta upravnog okruga, kao i Uredbom o načinu rada Saveta upravnog okruga („Službeni glasnik RS“, broj 15/06). Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnih okruga. Sednice Saveta saziva i predsedava načelnik upravnog okruga, a održavaju se najmanje jednom u dva meseca. Predloge Saveta, načelnik upravnog okruga je dužan da dostavi ministru nadležnom za poslove uprave, koga je dužan i da informiše najmanje jednom godišnje o radu Saveta upravnog okruga. Savet upravnog okruga, pored ostalog, usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i predlaže kako da se poboljša rad upravnih okruga (član 2. ove Uredbe).

 • Upravni okruzi - kontakti
 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama