MENI

Naslovna » Dokumenta » Zakoni i podzakonska akta u proceduri

Zakoni i podzakonska akta u proceduri

 Preuzmite dokument Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

 

Vlada Republike Srbije prihvatila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji i uputila ga u četvrtak, 28. januara 2016. godine kao predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji
 • Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi
  DOC
 • Predlog uredbe o izmeni i dopuni uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama vlade
  DOC
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine
  DOC

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama