MENI

Naslovna » Dokumenta » Zakoni i podzakonska akta u proceduri

Zakoni i podzakonska akta u proceduri

 Preuzmite dokument Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

 

Vlada Republike Srbije prihvatila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji i uputila ga u četvrtak, 28. januara 2016. godine kao predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

 

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama