MENI

Naslovna » Informacioni sistem eZUP

INFORMACIONI SISTEM eZUP

„Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je 16.6.2017. godine uputila dopis jedinicama lokalne samouprave u kom posebno ističe važnost informacionog sistema eZUP i apeluje na njihovo što skorije uključenje u taj sistem, kako bi efikasno primenjivali princip razmene podataka po službenoj dužnosti. Ministarstvo je pripremilo i uputstvo sa prilozima u kom su opisani svi koraci potrebni za uključivanje pojedinih organa u korišćenje eZUP-a, a koje je priloženo uz dopis.

“Informacioni sistem eZUP je sofisticiran alat za elektronsku razmenu podataka svih organa javne uprave, što je veliki korak u automatizovanju administrativnih postupaka i značajan iskorak ka uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji. Na ovaj način država se okreće ka građanima kroz brži i efikasniji rad organa uprave, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou”, istakla je ministarka ranije povodom početka rada novog informacionog sistema.

Kako bi se službenici što pre obučili za korišćenje informacionog sistema eZUP i kako bi se unapredila implementacija eZUP-a, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je organizovalo obuke za zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama i redovno prati primenu Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 56 od 7. juna 2017, kao i podatke u vezi sa korišćenjem informacionog sistema eZUP.

U cilju pružanja podrške korisnicima informacionog sistema eZUP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na sledećim linkovima objavilo uputstvo i priloge, koje mogu preuzeti svi korisnici:

UPUTSTVO ZA KORISNIKE eZUP-a (verzija 4)

PRILOG 1 – IZJAVA O SAGLASNOSTI STRANKE KAO POSEBAN PRILOG OBRASCA ZAHTEVA

PRILOG 2 – UREDBA SG 56-2017

PRILOG 3 – NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ADMINISTRATORA ORGANA

PRILOG 4 – OBAVEŠTENjE O ADMINISTRATORIMA ORGANA

PRILOG 5 – OBRAZAC ZPSE

PRILOG 6 – SKUPOVI PODATAKA IZ ČL 12. STAV 4. UREDBE

PRILOG 7 – PRIMER POPUNjENOG ZAHTEVA – OBRAZAC ZPSE

PRILOG 8 – KONTAKT PODACI ORGANA

PRILOG 9 – KORISNE INFORMACIJE

E-ZUP UPUTSTVA

 

 

KORISNICI

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama