MENI

Naslovna » Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

 

Mišljenja u vezi sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16)

 • Mišljenje o primeni odredaba čl. 176-185, ZUP u vezi sa odredbom člana 213. ZUP
  PDF
 • Mišljenje o primeni ZUP u vezi sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma
  PDF
 • Mišljenje o primeni ZUP u vezi sa odredbama koje se odnose na objavljivanje akta na veb prezentaciji organa
  PDF
 • Pitanja i odgovori u vezi sa odredbama o razmeni podataka ZUP
  PDF

 

MINULI RAD

 • Odgovori Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na pitanja postavlјena u vezi sa novim zakonskim rešenjima u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama

 

DRŽAVNI ISPITI

 • Najčešća pitanja lica zainteresovanih za polaganje DSI

 

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

 • Klјučna pitanja iz javnih rasprava 22 09 2014

 

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANјA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • Najčešće postavlјana pitanja u vezi primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

 

KATALOG RADNIH MESTA I ZVANјA U JAVNOM SEKTORU

 • Najčešće postavlјana pitanja u vezi Kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru

ŠIFARNIK RADNIH MESTA

 • Najčešće postavlјana pitanja u vezi primene Šifarnika radnih mesta

 

SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANјE ZAPOSLENIH U JLS - AKREDITACIJA

 • Najčešće postavlјana pitanja u vezi stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS - akreditacija

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama