MENI

Naslovna strana

 Prepis matičnih knjiga

Saopštenja

RUŽIĆ URUČIO 59 UGOVORA KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ FONDA ZA LOKAL

19. april 2018.

 Ružić uručio 59 ugovora korišćenju sredstava iz fonda za lokal

Danas je 59 gradonačelnika i predsednika opština sa sobom u svoju lokalnu samoupravu poneo ugovor potpisan sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem čime će završiti započete projekte ili pokrenuti nove u nekoj od tri oblasti definisanim Uredbom o dodeli sredstava iz Fonda za lokal.

Naime, u okviru Fonda za lokal Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sredstva mogu biti ...

Detaljnije ...

Obaveštenja

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

04. april 2018.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje 51 Broj: 112-11605/2017 od 28. novembra 2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH
MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I
LOKALNE SAMOUPRAVE...

Detaljnije ...

Korisni linkovi
 Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Pitanja i odgovori Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručno usavršavanje državnih službenika Iklјuči nasilјe Šifarnik radnih mesta Katalozi radnih mesta Primena propisa u jedinicama lokalne samouprave Dobra uprava HODOGRAM – Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska Vodič za samozastupanje građana
 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama