MENI

Naslovna strana

 Prepis matičnih knjiga

Saopštenja

OTVORENA BESPLATNA WIFI ZONA U SVRLjIGU

19. avgust 2017.

 Otvorena besplatna wifi zona u Svrlјigu

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Žikica Nestorović otvorio je sinoć u Svrlјigu besplatnu wifi zonu, koju je donirala kompanija Telekom za ostvaren uspeh u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi". Svrlјig je deveta od 12 najaktivnijih opština u nagradnoj igri, a koje će dobiti bespatnu wifi zonu na korišćenje na 15 meseci.

Detalјnije ...

Obaveštenja

PROJEKAT JAČANјA KAPACITETA JAVNE UPRAVE U OBLASTIMA FINANSIJSKOG MENADžMENTA, RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKE KONTROLE

Projekat jačanja kapacita javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/FINAC je finansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije i započeo je sa realizacijom  krajem 2016. godine i trajaće do novembra 2019. godine.

Cilј projekta je da se dizajniraju i razviju tri nova master programa u Srbiji i dva u Albaniji u oblasti finansijskog upravlјanja, računovodstva i kontrole u javnoj administraciji. Predviđeni su i treninzi na univerzitetskim centrima i institutima za zaposlene u javnoj upravi, kao i modernizacija jednog master programa u oblasti upravlјanja javnim finansijama u Srbiji. ...

Detalјnije ...

Korisni linkovi
 Državni stručni ispit Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Provera upisa u Jedinstveni birački spisak Pitanja i odgovori Ispit za inspektora Ispit za komunalne policajce Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručno usavršavanje državnih službenika Iklјuči nasilјe Šifarnik radnih mesta Zajedno u promene Katalozi radnih mesta Primena propisa u jedinicama lokalne samouprave Dobra uprava HODOGRAM – Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska
 Vrh strane
 e Uprava Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke