MENI

Naslovna strana

 Prepis matičnih knjiga

Saopštenja

RUŽIĆ SA VLASIMA: JASNA I ODRŽIVA POLITIKA UNAPREĐENјA POLOŽAJA SVIH NACIONALNIH MANјINA

17. oktobar 2017.

 Ružić sa Vlasima: Jasna i održiva politika unapređenja položaja svih nacionalnih manjina

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić poručio je na sastanku sa predstavnicima Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, na kome je bilo o položaju vlaške nacionalne manjine u Srbiji i standardizaciji vlaškog jezika, da je ...

Detalјnije ...

Obaveštenja

JAVNI POZIV

za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

17. oktobar 2017.

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemlјama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa cilјem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave.Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilјa reforme javne uprave u Republici Srbiji ...

Detalјnije ...

Korisni linkovi
 Državni stručni ispit Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Provera upisa u Jedinstveni birački spisak Pitanja i odgovori Ispit za inspektora Ispit za komunalne policajce Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručno usavršavanje državnih službenika Iklјuči nasilјe Šifarnik radnih mesta Zajedno u promene Katalozi radnih mesta Primena propisa u jedinicama lokalne samouprave Dobra uprava HODOGRAM – Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska
 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke