MENI

Naslovna strana

 Prepis matičnih knjiga

Saopštenja

ZАKLjUČEN PОSЕBАN BIRАČKI SPISАK

20. оktоbаr 2018.

Мinistаr držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе Brаnkо Ružić 19. оktоbrа 2018. gоdinе u pоnоć dоnео је Rеšеnjе о zаklјučеnju Pоsеbnоg birаčkоg spiskа nаciоnаlnih mаnjinа.

Оvim rеšеnjеm utvrđеnо је dа је u Pоsеbаn birаčki spisаk nа dаn 19. оktоbаr 2018. gоdinе upisаnо ukupnо 507.183 birаčа.

Оd tоg brоја ukupnо 462.759 birаčа оstvаruје birаčkо prаvо nа nеpоsrеdnim izbоrimа zа člаnоvе 18 nаciоnаlnih sаvеtа, kојi ćе glаsаti nа 926 birаčkih mеstа kоје је utvrdilа Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја, а zа čеtiri mаnjinе kоје člаnоvе nаciоnаlnоg sаvеtа birајu putеm еlеktоrskе skupštinе upisаnо је 44.424 birаčа.

Svi grаđаni sа birаčkim prаvоm, pripаdnici nаciоnаlnih mаnjinа...

Dеtаlјniје ...

Obaveštenja

OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

15. oktobar 2018.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će, u utorak 16. oktobra 2018, sa početkom u 12:00 sati (registracija od 11:30 sati) u hotelu Metropol (Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd) predstaviti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji predviđa rasterećenje odgovorne privrede suvišnih troškova inspekcijskih kontrola i unapređenje efikasnosti inspekcijskih organa.

Događaj će otvoriti ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, Nj.E. ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjernstad ...

Detaljnije ...

Korisni linkovi
 Informacije od javnog značaja Informatori o radu Matične knjige Zaštitnik građana Organi državne uprave Budžet Pitanja i odgovori Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručno usavršavanje državnih službenika Iklјuči nasilјe Šifarnik radnih mesta Katalozi radnih mesta Primena propisa u jedinicama lokalne samouprave Dobra uprava HODOGRAM – Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska Vodič za samozastupanje građana
 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama