MENI

Naslovna » Informacije od javnog značaja

Informacije od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovlјen je institut Poverenika za informacije od javnog značaja, kao samostalanog državnog organa, koji je nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Organ vlasti dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ako organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Odgovorno lice u organu vlasti u skladu sa ovom Zakonom određuje jedno ili više službenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Obaveze ovlašćenog lica su da prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlјa informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.

Zahtev se može uputiti pisanim putem na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nemanjina 11, Beograd ili preko osobe za kontakt:

Tanja Ogrizović
email: tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs

Tatjana Jovanović
email: tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs

 

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Telefon: + 381 (11) 2646-939
Website:
www.mduls.gov.rs
Birčaninova 6
11000 Beograd
Republika Srbija

Upravni inspektorat - Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je Vesna Bogićević, elektronska adresa: vesna.bogicevic@mduls.gov.rs, telefon: 011/311-34-59;

 

 

 • Način podnošenja zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama