MENI

Naslovna » Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor

 • ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 • Akcioni plan za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Podzakonska akta

  • Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru
  • Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru
  • Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora
  • Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru
 • BROŠURA
 • Vodič za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru

 

Smernice možete preuzeti ovde:

 • Stručno-metodološka objašnjenja o postupanju inspekcija prema neregistrovanim subjektima .doc .pdf
 • Stručno-metodološka objašnjenja za inspekcije o vršenju uviđaja u stambenom prostoru u postupku inspekcijskog nadzora .doc .pdf
 • Stručnо-mеtоdоlоškа оbјаšnjеnjа zа priprеmu kоntrоlnih listа zа inspеkciјski nаdzоr .doc .pdf
 • Stručnо-mеtоdоlоškа оbјаšnjеnjа zа kооrdinаciјu i vršеnjе inspеkciјskоg nаdzоrа u uprаvnim оkruzimа i јеdinicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе. .doc .pdf

 

DIJAGRAM POSTUPKA INSPEKCIJSKOG NADZORA PREMA NEREGISTROVANOM SUBJEKTU

 

 Dijagram postupka inspekcijskog nadzora prema neregistrovanom subjektu

 

OBUKA INSPEKTORA

Video materijal, prezentacije, priručnici i uputstva u vezi obuka inspektora za obavljanje svojih delatnosti, mogu se naći na linku - http://www.inspektor.gov.rs/#/item/29/obuke-inspektora

 

KONTROLNE LISTE – UPRAVNI INSPEKTORAT

 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama
  DOC
 • Zakon o državnim službenicima
  DOC
 • Zakon o jedinstvenom biračkom spisku
  DOC
 • Zakon o matičnim knjigama
  DOC
 • Zakon o opštem upravnom postupku
  DOC
 • Zakon o pečatu državnih i drugih organa
  DOC
 • Zakon o političkim strankama
  DOC
 • Zakona o pravobranilaštvu
  DOC
 • Uredba i Upustvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
  DOC

 

 

ANALIZA PROCESA SPROVOĐENјA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

 • Unapređenje unutrašnje organizacije poslova i javnosti rada
  DOC
 • Analiza unutrašnje organizacije inspekcijskih poslova
  DOC
 • Analiza kapaciteta inspekcija
  DOC
 • Stručno-tehnička osnova (model) za objavlјivanje dokumentacije i informacije
  inspekcijskih službi
  DOC
 • Model kontrolne liste – ocena internet prezentacije
  XLS
 • Unapređenje planiranja inspekcijskog nadzora
  DOC
 • Analiza postojećih načina i rokova planiranja inspekcijskog nadzora
  DOC
 • Analiza procene rizika, upravlјanja rizicima i obaveštavanja o rizicima
  DOC
 • Analiza preventivnog delovanja inspekcija
  DOC
 • Metodologija planiranja inspekcijskog nadzora
  DOC
 • Analiza i metodologije cilјeva i indikatora delotvornosti (učinka) inspekcija
  DOC
 • Matrica izveštavanja i matrica ocenjivanja
  XLS
 • Vrh strane
 Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama