MENI

Naslovna » Ispiti » Ispit za komunalne policajce

Ispit za komunalne policajce

Članom  7. stav 5. Pravilnika o programu, vremenu i načinu stručnog osposoblјavanju i usavršavanju, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposoblјenosti, evidenciji i uverenjima o položenim  ispitima i utvrđenoj osposoblјenosti komunačnih policajaca („Službeni glasnik“, br. 106/09, 58/10 i 73/10), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje pregled osnovne i dopunske literature i drugih izvora potrebnih za pripremu i polaganje ispita za obavlјanje poslova i pripremu ovlašćenja komunalnog policajca.

 

 • Priručnik za stručno osposoblјavanje i polaganje ispita komunalnih policajaca
 • Zbirka propisa i modela akata o komunalnoj policiji
 • Zakon o komunalnoj policiji
 • Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposoblјavanju i usavršavanju, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposoblјenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima i utvrđenoj osposoblјenosti komunačnih policajaca
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavlјanje poslova komunalne policije
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije
 • Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama