MENI

Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

 

 • PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.
 • PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.
 • Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu
 • Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu
 • I KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 • II KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 • III KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 •  


PORTAL JAVNIH NABAVKI

 

JAVNE NABAVKE

 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 3/2018
  USLUGE SERVISIRANjA SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2018
  USLUGE PRES KLIPINGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2018
  PRAVNO ANALITIČKA PODRŠKA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/17-2017
  ODRŽAVANјE PROCEDURA KOJI SE VODE U OKVIRU DMS SISTEMA SPIDER NET

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/18-2017
  UPOREDNO PRAVNA ANALIZA STANјA U ZEMLjAMA EU U OBLASTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - О/15-2017
  PROMOCIJA NACIONALNIH MANјINA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 12/2017
  IZRADA I ODRŽAVANјE INTERNET PREZENTACIJE MDULS-A

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 11/2017
  USLUGE REDIZAJNIRANјA SAJTA I IZRADA DODATNE PLATFORME ZA SAJT KOORDINACIONE KOMISIJE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 9/2017
  USLUGE DIZAJNIRANјA, PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -P2
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 10/2017
  DIZAJNIRANјE I ODRŽAVANјE NALOGA MDULS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/16-2017
  ISTRAŽIVANјE STAVOVA ZAPOSLENIH I GRAĐANA O RADU JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 3
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/14-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P1, P2, P3 i P4
 • JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/4-2017
  REDOVNO ODRŽAVANјE I IZMENE PO ZAHTEVU NARUČIOCA CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENјE PODATAKA I ČUVANјE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNјIGA

   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/13-2017
  UNAPREĐENјE I ODRŽAVANјE JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA I USPOSTAVLjANјE REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/12-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • OTVORENI POSTUPAK - O/11-2017
  NABAVKA INFRASTRUKTURNE OPREME ZA POTREBE CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENјE PODATAKA I ČUVANјE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNјIGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/3-2017
  USLUGE ODRŽAVANјA I UNAPREĐENјA ELEKTRONSKE PISARNICE

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/10-2017
  IZRADA RADNE VERZIJE TEKSTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/9-2017
  USPOSTAVLjANjE APLIKACIJE PBS NACIONALNIH MANjINA I REGISTRA NACIONALNIH SAVETA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 8/2017
  USLUGE PREVOĐENјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/8-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • OTVORENI POSTUPAK - O/6-2017
  ANALIZA STAVOVA JAVNOSTI O RADU KOMUNALNE POLICIJE I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/5-2017
  USLUGE PRODUKCIJE, SNIMANјA FOTO I VIDEO MATERIJALA I MONTAŽE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/4-2017
  PRAĆENјE I ANALIZIRANјE SPROVOĐENјA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O OSTVARENIM REZULTATIMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovorua
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 7/2017
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI KUPOVINI AVIO KARATA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 6/2017
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/3-2017
  USLUGE ANALIZE RADI IZRADE RADNE VERZIJE TEKSTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MATIČNIM KNјIGAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/2-2017
  USLUGA UNAPREĐENјA DMS SISTEMA SPIDER.NET U DELU KOJI SE ODNOSI NA PROCEDURE ZA ORGANIZOVANјE I SPROVOĐENјE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/1-2017
  USLUGE ODRŽAVANјA SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 5/2017
  USLUGE PREVOĐENјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
   Preuzmite dokument Obaveštenje o poništenju postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/1-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 4
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 4/2017
  USLUGE ORGANIZOVANјA SKUPOVA, OKRUGLIH STOLOVA I DRUGIH DOGAĐAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 3/2017
  USLUGE SERVISIRANјA SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2017
  USLUGE PRES KLIPINGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2017
  PRAVNO ANALITIČKA PODRŠKA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 


CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

 

 • NABAVKA USLUGE OSIGURANjA VOZILA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 4/2016

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – obavezno osiguranje vozila
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – kasko osiguranje vozila

 

 • NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 13/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 18
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 21

 

 • NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 10/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 9
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 5

 

 • NABAVKA GORIVA I MAZIVA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 3/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3, nabavka goriva EVRO DIZEL

 

 • NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA-TONERA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 8/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 12, Original toneri za HEROX uređaje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 8

 

 • NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 4/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 10, Obrasci
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 13, Materijal za štampariju i knjigoveznicu
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 6, Materijal za arhiviranje i pakovanje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 7, Olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači, korektori
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 8, CD, USB memorije, tastature i miševi
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3, Kancelarijski materijal za posebne namene
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 11, Sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 17, Ostali kancelarijski materijal
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1, Papir za fotokopiranje A-4 80gr
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 2, Papir za fotokopiranje A-3 80gr
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 4, Koverte
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 14, Spirale i folije za koričenje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 16, Boje za štambilјe i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje

 

 ARHIVA

 Vrh strane
 Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama