MENI

Naslovna » Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave

13. april 2018.

Odluka o raspodeli sredstava budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Ministar državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 6. stav 1. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18), a na osnovu Predloga odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, doneo je Odluku o raspodeli sredstava budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Sredstva za relaizaciju ovog Programa planirana Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu na razdelu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave su, a Komisija je Predlog odluke donela po objavljenom Javnom pozivu za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br 14/18 od 23. februara 2018. godine).

Odluka o raspodeli sredstava budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 27/18), možete preuzeti OVDE.

23. februar 2018.

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 11/18)

 

Republika Srbija
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
-Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava-

raspisuje

 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave

 

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave, u koje spadaju: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja komunalne infrastrukture, radovi na objektima-zgradama jedinice lokalne samouprave, radovi na objektima škola, radovi na objektima predškolskih ustanova, radovi na objektima kulture, radovi na sportskim objektima, radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 256.147.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
- u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
- u kojoj fazi se nalazi projekat, razlozi zbog kojih je realizacija započetog projekta prekinuta, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta za fazu za koju nije pokrenut postupak javne nabavke, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
- stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 1. pravilno popunjen Obrazac za cilj 1;
 2. izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta;
 3. projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD).
 4. Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
  • skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;

  Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

  • skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;
 5. akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji ili skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu:
- projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
- izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta;
- izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 48.027.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
- stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
- doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva modernizacije lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
- uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

- pravilno popunjen Obrazac za cilj 2;
- elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume.
- izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 16.009.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
- namena, način, merila i kriterijumi za izbor projekata iz oblasti kulture, sporta, turizma i umetnosti koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji jedinica lokalne samouprave;
- u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
- ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
- pravilno popunjen Obrazac za cilj 3;
- Plan i program finansiranja konkretnog kulturnog, sportskog, turističkog ili drugog događaja koji je od posebnog značaja za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev;
- finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
- izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju konkretnog projekta.
___

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednom zahtevu ne može biti veći od 10% ukupno opredeljenih sredstava za cilj u okviru koga je podnet zahtev.
___

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava i način prijavljivanja

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se na Obrascu – Obrazac br. 1-za cilj 1; Obrazac br. 2- za cilj 2 i Obrazac br. 3 – za cilj 3, koji se preuzimaju na internet strani Ministarstva: www.mduls.gov.rs.
Uz zahtev, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.
Zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava
11000 Beograd, Birčaninova 6

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.
Odluka o raspodeli sredstava (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.
Jedinici lokalne samouprave (opštini, gradu i gradu Beogradu) mogu se odobriti sredstva po jednom zahtevu, u toku kalendarske godine.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave broj: 011/3060-101; 011/3060-107 i 011/3060-119.

 

Preuzmite:

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama