MENI

Naslovna » Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

3. septembar 2018.

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, doneo je Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini objavljena je i na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

O datumu i vremenu potpisivanja ugovora organizacije će biti obaveštene blagovremeno.

08. avgust 2018.

LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA PODNETIH NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE

Konkursna komisija, obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave, koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini, na sednici koja je održana 2. avgusta 2018. godine utvrdila je Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja predloga Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini“.

Na konkursu je podneto ukupno 163 prijave, od tog broja 10 nije ispunjavalo formalne uslove zadate Konkursom.

Konkursna komisja je predložila da se sredstva odobre za realizaciju 77 projekata.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 21.800.000 dinara.

Odluku o raspodeli sredstava iz Fonda donosi ministar u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

07. maj 2018.

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US i 55/14), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) člana 3. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 22/16) i Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini broj: 401-00-00291/2018-27 od 29. marta 2018. godine, raspisuje Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 21.800.000,00 dinara i obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Konkurs je otvoren do 5. juna 2018. godine.

 • Tekst Konkursa možete preuzeti OVDE
 • Obrazac prijave za Konkurs možete preuzeti OVDE
 • Izjavu podnosioca prijave možete preuzeti OVDE
 • Uredbu o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine možete preuzeti OVDE
 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama