MENI

Naslovna » Kontakti » Imenik

Imenik

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Birčaninova 6
11000 Beograd

 

KABINET MINISTRA
Tel. 011/3613-654
E: kabinet@mduls.gov.rs

Odnosi sa javnošću
Tel. 011/ 2686-022
E: press.mduls@mduls.gov.rs

Jelena Parezanović
E: jelena.parezanovic@mduls.gov.rs

Nataša Sokolović
E: natasa.sokolovic@mduls.gov.rs

DRŽAVNI SEKRETARI

Zoran Kasalović
Tel. 011/3620-142
E: zoran.kasalovic@mduls.gov.rs

Žikica Nestorović
Tel. 011/2681-152
E: zikica.nestorovic@mduls.gov.rs

Ivan Bošnjak
Tel. 011/3060-102
E: ivan.bosnjak@mduls.gov.rs

Bojan Stević
Tel. 011/ 2686-873
E: bojan.stevic@mduls.gov.rs

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA
Tel. 011/3620-146
E: sekretarijat@mduls.gov.rs

Za sve informacije u vezi sa državnim stručnim ispitom, možete se obratiti svakim radnim danom od 10-13 h na broj telefona
011/362-0144.

SEKTOR ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I SLOBODE
Tel. 011/2641-495
E: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

SEKTOR ZA MATIČNE KNjIGE I REGISTRE

Tel. 011/2685-344
E: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs

SEKTOR ZA RAZVOJ DOBRE UPRAVE

Tel. 011/3206-602
E: dobrauprava@mduls.gov.rs

SEKTOR ZA UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA

Tel. 011/2685-345
E: ljudskiresursi@mduls.gov.rs

SEKTOR ZA STRUČNO USAVRŠVNjE
Tel. 011/3620-144
E: strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

SEKTOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNjU

Adresa: Dečanska 8, 11000 Beograd
Tel. 011/3348-630
E: euintegracije@mduls.gov.rs

SEKTOR ZA SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Adresa: Koče Popovića 3, 11 000 Beograd
Tel. 011/3060-101
E: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

UPRAVNI INSPEKTORAT
Adresa: Dečanska 8, 11000 Beograd
E: upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
Tel. 011/3112-631

SRPSKO-KOREJSKI INFORMATIČKI PRISTUPNI CENTAR
Dara Gravara
Adresa: Dobrinjska 11, 11000 Beograd
E: dara.gravara@mduls.gov.rs
Tel. 011/334-9980
Mob. 060/33- 00659

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama