MENI

Naslovna » Matične knjige

Matične knjige

6. maj 2015.

MATIČNE KNJIGE U RUKAMA SVEŠTENIKA

 MATIČNE KNJIGE U RUKAMA SVEŠTENIKA

U najvećem delu teritorije današnje Republike Srbije sve do 1946. godine matične knjige vodile su crkve i verske zajednice. Njihovi sveštenici su, pored raznih verskih obreda, obavljali i funkciju matičara. Oni su vodili evidencije i pravili spiskove rođenih, venčanih i umrlih, te podatke upisivali u glavne protokole i izdavali izvode iz matičnih knjiga kako za potrebe državnih organa tako i privatnim licima.

 MATIČNE KNJIGE U RUKAMA SVEŠTENIKA

Ako izuzmemo da su se na teritoriji današnje AP Vojvodine matične knjige za sve priznate konfesije vodile od donošenja carskog dekreta Austro-ugarske monarhije (1784. godine) i Beograd gde su se ove matične knjige vodile i pre zvaničnog ustrojavanja (od 1816. godine), verske matične knjige počinju da se vode u Kneževini Srbiji 1837. godine.

Nakon tog perioda, iako su matične knjige vodile crkve i verske zajednice, država je sve više uzimala učešće u uređivanju pravila u njihovom vođenju. Već su Građanskim zakonikom Kraljevine Srbije iz 1844. godine, koji u prvom delu govori o ličnim pravima, uspostavljena su pravila za utvrđivanje mnogih činjenica i podataka o kojima se evidencija vodila u verskim matičnim knjigama.

 MATIČNE KNJIGE U RUKAMA SVEŠTENIKA

Vremenom je država ustanovila i druga pravila za vođenje verskih matičnih knjiga donošenjem uredbi o načinu vođenja matičnih knjiga, izdavanju izvoda iz matičnih knjiga, dostavljanju spiskova rođenih, venčanih i umrlih državnim organima, npr. ministarstvima finansija, prosvete, vojske, itd.

Budući da je Sretenjski ustav iz 1835. godine jemčio „zaklinjanje ljudi koji nisu pravoslavnog vostočnog vjeroispovjedanija” na slobodno ispovedanje svoje vere, to su verske matične knjige u Kneževini i kasnije Kraljevini Srbiji vodile sve priznate crkve i verske zajednice.

5. maj 2015.

POČETKOM 19. VEKA UVEDENA OBAVEZA VOĐENјA MATIČNIH KNјIGA

 Matičari Srbije - vama posvećujemo ovu nedelјu!

Duga je tradicija matičarskih poslova, imajući u vidu da je još u prvoj polovini 19. veka u Srbiji uvedena obaveza vođenja matičnih knjiga.

Iako su u prvo vreme vodili sveštenici, već od donošenja prvog srpskog ustava - Sretenjskog ustava iz 1835. godine, država sve više počinje da uvodi svoja pravila u ovu oblast i da je pravno uređuje. 

Interesantno je da je knez Miloš u to vreme doneo uredbu koja je propisivala da crkvene matične knjige mogu da štampaju samo "državne tipografije" što je bar u normativnom smislu ukazivalo na njihovo posebno mesto i značaj u sistemu državne uprave koja je u to vreme tek bila u razvoju. 

Slična pravila su se zadržala do sada, jer je pandan ovom rešenju da danas izvode iz matičnih knjiga jedino može da izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica. 

Iz tog perioda, posebno je bio zapažen način imenovanja matičara, kao i njihov javnoslužbenički položaj. Naime, matičari su mogli svoje znanje otpočeti tek nakon položene zakletve pred neposrednom matičarskom vlašću, o čemu se začinjavao zapisnik, a datum zakletve beležio u Dekret o imenovanju.

4. maj 2015.

MATIČARI SRBIJE - VAMA POSVEĆUJEMO OVU NEDELjU!

 Matičari Srbije - vama posvećujemo ovu nedelјu!

U subotu, 9. maja obeležava se Dan matičara Srbije, jednog od najstarijih zanimanja u upravi, koje postoji više od jednog veka. Prošlo je 120 godina od stupanja na snagu prvog zakona kojim su ustrojene državne matične knjige na jednom delu Srbije - u Banatu i Bačkoj.

Matičari - verni pratioci svakog od nas, učesnici u našim najsrećnijim trenucima u životu, podrška našim velikim odlukama i razumevanje i pomoć u nekim teškim događajima koje život neminovno donosi.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama