MENI

Naslovna » O ministarstvu » Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; Zaštitnika građana; upravnu inspekciju; upravni postupak; razvoj elektronske uprave; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronske uprave; izbore za republičke organe; radne odnose i plate u državnim organima; radne odnose i plate u javnim agencijama i javnim službama; državni stručni ispit; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; matične knjige; registar građana; pečate, političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; registar političkih stranaka; neposredno izjašnjavanje građana; jedinstveni birački spisak, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na: pripremu propisa o lјudskim i manjinskim pravima; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na: sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije; usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti i efikasnosti rada; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; radne odnose i plate u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na: stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

 Birčaninova 6

Birčaninova 6

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama