MENI

Naslovna » Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu

 

 

 

 Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2014. i 2015. godinu Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2016. i 2017. godinu Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2018-2020

 

 

29. novembar 2018.

JAVNI POZIV
za učešće u finalnim konsultacijama povodom izrade
Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Građanskim inicijativama ispred konzorcijuma organizacija civilnog društva koje su dobile podršku od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu, pozivaju zainteresovanu javnost da učestvuje u finalnim konsultacijama povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine, koje će se održati u periodu od 28. novembra do 12. decembra 2018. godine.

U dosadašnjem toku procesa izrade Akcionog plana održana su tri konsultativna sastanka sa zainteresovanom javnošću, u aprilu u Beogradu, i u oktobru u Nišu i Šapcu, na kojima su učesnici iznosili predloge obaveza koje treba uvrstiti u novi Akcioni plan i diskutovali o obavezama koje su predložili nadležni organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva okupljeni u Posebnu međuministarsku radnu grupu.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih strana, organizatori pozivaju organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, predstavnike privatnog sektora i građane da učestvuju na finalnim konsultativnim sastancima koji će se održati po sledećem rasporedu:

 • 4. decembar 2018. godine, Beograd, Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša br. 4, 10,00 – 14,00 časova
 • 7. decembar 2018. godine, Hovi Sad, Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta br. 5, 10,00 – 14,00 časova
 • 11. decembar 2018. godine, Kragujevac, sala 105. Gradske uprave, Trg slobode br.3, 10,00 – 14,00 časova

Prijave za učešće potrebno je poslati na e-mail adresu ivanat@gradjanske.org , najkasnije dan pre održavanja konsultativnih sastanaka.

Komentari, sugestije i predlozi na pripremljeni Nacrt akcionog plana mogu se tokom trajanja javnih konsultacija dostaviti i na propisanom obrascu, na adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok se usvajanje trećeg akcionog plana, koji je predmet konsultacija, očekuje do kraja tekuće godine.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

NAPOMENA: Učesnicima konsultativnog sastanka obezbeđena je refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

U nastavku možete preuzeti:

Nacrt akcionog plana za period 2018 – 2020. godine

Obrazac za dostavljanje komentara

13. novembar 2018.

FINALNE KONSULTACIJE O AKCIONOM PLANAU ZA SPROVOĐENjE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI OD 2018. DO 2020. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je radnu verziju Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

U dosadašnjem toku procesa izrade Akcionog plana održana su tri konsultativna sastanka sa zainteresovanom javnošću, u aprilu u Beogradu i u oktobru u Nišu i Šapcu, na kojima su učesnici iznosili predloge obaveza koje treba uvrstiti u novi Akcioni plan i diskutovali o obavezama koje su predložili članovi Posebne međuministarske radne grupe.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih stana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom najavljuju finalne konsultacije u procesu izrade ovog dokumenta koje će biti sprovedene u periodu od 27. novembra do 11. decembra 2018. godine.

U cilju blagovremene pripreme za učešće u konsultacijama u nastavku možete preuzeti i upoznati se sa pripremljenom radnom verzijom Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom će, u skladu sa navedenim rokovima, objaviti javni poziv za učešće u konsultacijama sa detaljnim informacijama o vremenu i mestu održavanja konsultativnih sastanaka i drugim načinima za dostavljanje komentara.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Dragani Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs ili putem telefona na 011/26-46-964, odnosno Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom na e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na broj 011/311-38-59.

 

Nacrt

02. oktobar 2018.

JAVNI POZIV
za učešće na konsultativnom sastanku povodom izrade
Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine
u Šapcu

Građanske inicijative u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave,, pozivaju Vas na drugi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Sastanak se organizuje u cilju obezbeđivanja pune transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice i medija u proces izrade i praćenja novog Akcionog plana.

Drugi od tri sastanka održaće se u ponedeljak, 8. oktobra 2018, od 12 do 15 časova u Centru za stručno usavršavanje u Šabcu ( Nikole Tesle 1A).

Prijavljivanje se vrši slanjem ePošte na ivanat@gradjanske.org ili ivan.m.grujic@gmail.com najkasnije do 5. oktobra u 15 časova.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok se usvajanje trećeg akcionog plana, koji je predmet konsultacija, očekuje do kraja tekuće godine.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

Konzorcijum organizacija koje su dobile podršku za partnersko učešće u izradi Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu čine Građanske inicijative, Transparentnost Srbija, Asocijacija onlajn medija, Edukacioni centar Leskovac, Narodni parlament Leskovac i Media i reform centar Niš.

NAPOMENA: Biće obezbeđena refundacija putnih troškova učesnika/-ca konsultativnog sastanka u Šapcu u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvrdu o visini cene karte.

02. oktobar 2018.

JAVNI POZIV
za učešće na konsultativnom sastanku povodom izrade
Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine

Niš, Media i reform centar, 5. oktobar 2018., 11 časova

Građanske inicijative i Media i reform centar Niš, u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, pozivaju Vas na prvi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Sastanak se organizuje u cilju obezbeđivanja pune transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, predstavnika poslovne zajednice i medija u proces izrade i praćenja novog Akcionog plana.

Prvi od tri sastanka održaće se u petak, 5. oktobra 2018, od 11 do 14 časova u Media i reform centru Niš (Obrenovićeva 38).

Prijavljivanje se vrši slanjem mejla na milica@gradjanske.org i nebojsa@mirc.rs najkasnije do 4. oktobra u 12 časova.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok se usvajanje trećeg akcionog plana, koji je predmet konsultacija, očekuje do kraja tekuće godine.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

Konzorcijum organizacija civilnog društva koje su dobile podršku za partnersko učešće u izradi Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu čine Građanske inicijative, Transparentnost Srbija, Asocijacija onlajn medija, Edukacioni centar Leskovac, Narodni parlament Leskovac i Media i reform centar Niš.

NAPOMENA: Učesnicima konsultativnog sastanka obezbeđena je refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

03. april 2018.

J A V N I P O Z I V
ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA
KONSULTATIVNOM SASTANKU POVODOM IZRADE AKCIONOG PLANA
ZA SPROVOĐENjE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAV
U U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u okviru procesa izrade trećeg Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine. U cilju realizacije ovih aktivnosti osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici šest organizacija civilnog društva izabranih putem javnog poziva u saradnji Ministarstva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade Akcionog plana, kada se utvrđuju prioriteti i obaveze koje će se uključiti u planirani dokument, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom organizuje konsultativni sastanak koji će se održati 13. aprila 2018. godine, od 12:00 do 16:00 časova, u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru, Dobrinjska 11, Beograd.

Zainteresovane organizacije civilnog društva mogu poslati svoje prijave za učešće na konsultativnom sastanku na e-mail adresu danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs , najkasnije do četvrtka, 12. aprila 2018. godine u 12:00 časova, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

Organizacije civilnog društva koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku pozivaju se da svojim pismenim predlozima doprinesu izradi Akcionog plana. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga takođe se može preuzeti uz ovaj poziv, a potrebno ga je dostaviti na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs , do 13. aprila 2018. godine.

U cilju što efikasnije pripreme za sastanak i što preciznijeg definisanja obaveza i prioriteta koje će biti uključene u Akcioni plan, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je dokumenta koja su sastavni deo ovog Javnog poziva:

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konsultativnom sastanku možete se obratiti Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom na e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na broj 011/311-38-59.

Napomena: Organitatori nisu u mogućnosti da snose troškove dolaska i odlaska sa sastanka.

15. mart 2018.

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: PRIVREMENI IZVEŠTAJ O SRBIJI I POZIV
ZA DOSTAVLjANjE KOMENTARA

Mehanizam za nezavisno izveštavanje Partnerstva za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 19. marta 2018. godine aktivno uključe u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji, za 2016. i 2017. godinu.

Izveštaj je dostupan na srpskom jeziku na sledećem linku http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment, a komentari i sugestije mogu se slati na dva načina, preko veb stranice http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment ili putem e-adrese: dragana.brajovic@mduls.gov.rs

01. mart 2018.

KONAČNA ODLUKA O PREDLOGU OCD ZA IZRADU AKCIONOG PLANA

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je, po isteku roka za prigovor, donela konačnu Odluku o predlogu organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Donetom Odlukom Komisija je ministru državne uprave i lokalne samouprave predložila imenovanje predstavnika 6 (šest) organizacija civilnog društva za članove i zamenike članova u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Predložene organizacije dužne su da svoje kandidate za članove i zamenike članova dostave Dragani Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na imejl dragana.brajovic@mduls.gov.rs najkasnije do ponedeljka, 5. marta 2018. godine.

Konačna Odluka i Rang lista, koja je sastavni deo Odluke, nalaze se u nastavku:

09. februar 2017.

Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u PRG za izradu AP POU 2018-2020.

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje rezultate Javnog poziva organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Rezultati sadrže:

Podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor na Odluku v.d. direktoru Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovih rezultata na internet stranicama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Javni poziv je bio otvoren u periodu od 22. decembra 2017. godine do 19. januara 2018. godine.

Za sva eventualna pitanja podnosioci prijava se mogu obratiti Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije putem kontakt telefona 011/311-38-95 ili e-mail adrese danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs .

22. decembar 2017.

POZIVAMO VAS DA UČESTVUJETE U IZRADI PLANA ZA OTVORENIJU UPRAVU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

17. oktobar 2017.

JAVNI POZIV

za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu


Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemlјama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa cilјem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave.Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilјa reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 17. do 31. oktobra 2017. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u nastavku: Izveštaj) i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (www.civilnodrustvo.gov.rs), a može se preuzeti i ovde.

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavlјanje komentara, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do utorka, 31. oktobra 2017. godine. Obrazac za dostavlјanje komentara može se preuzeti ovde.

10. mart 2017.

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: IZVEŠTAJ O SRBIJI I POZIV ZA DOSTAVLjANјE KOMENTARA

Mehanizam za nezavisno izveštavanje o implementaciji inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 24. marta 2017. godine aktivno uklјuče u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju Prvog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji, za 2014. i 2015. godinu. Izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku a komentari i sugestije mogu se slati na dva načina, preko veb stranice ili putem e-adrese označene na veb stranici.

Javni poziv na konsultacije Parnterstva za otvorenu upravu može se pronaći na veb stranici:

http://www.opengovpartnership.org/country/comment-report/serbia-end-term-report-public-comment-2014-2016

 

 

14. septembar 2016.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM JAVNIM KONSULTACIJAMA O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD OD 2016. DO 2017. GODINE

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.

Detaljan izveštaj o sprovedenim aktivnostima možete preuzeti OVDE

 

10. avgust 2016.

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Nišu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa strateškim opredelјenjima nadležnih državnih organa i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana. Proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu odvijaće se u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija, održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva – u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Nišu održava se 19. avgusta 2016. godine, u sali hotela My Place (Kej 29. decembra 22) u periodu od 11,30 do 15,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva (sa sedištem van teritorije Beograda i Vojvodine) predstavnike/ceorgana jedinica lokalne samouprave da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u Nišu. Na sastanku će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu dejana@gradjanske.org najkasnije do 18. avgusta 2016. godine do 12 časova sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP u NI”.


NAPOMENA: TACSO RC Građanskih inicijativa će refundirati putne troškove učesnika/ca konsultativnog sastanka u Nišu u visini cene autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

 

2. avgust 2016.

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Novom Sadu

 

25. jul 2016.

javni poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU U BEOGRADU O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENјE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim cilјevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde dok će proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva - u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se 5. avgusta 2016. godine, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 233) u periodu od 10,00 – 13,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku koji se održava u Beogradu, 5. avgusta 2016. godine, na kome će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 04. avgusta 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

Konsultativni sastanak u Novom Sadu će se održati 9. avgusta 2016. godine, u Nišu 19. avgusta 2016. godine, a o svim detalјima sastanaka bićete naknadno obavešteni.

NAPOMENA: Organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju putne troškove učesnika/-ca konsultativnog sastanka u Beogradu.

 

15. jul 2016.

javni poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

za učešće u JAVNIm KONSULTACIJAma O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENјE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim cilјevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će javne konsultacije održati u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcioniog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde dok će proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine, kada će obrazac biti objavlјen na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samourave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se u prvoj nedelјi avgusta, u Palati Srbija. Tačan datum i vreme održavanja sastanka biće objavlјeni naknadno, kao i termini za sastanke u Nišu i Novom Sadu.

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama