MENI

Naslovna » Šifarnik radnih mesta

Šifarnik radnih mesta

25. jun 2018.

Usvojena Uredba o šifarniku radnih mesta

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 79/15 – ispravka ) ( u daljem tekstu: Zakon) uređuje vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod koriniska javnih sredstava, njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštitu i dostupnost podataka.

Sa tim u vezi, dana 14. juna 2018. godine na sednici Vlade usvojena je Uredbu o šifarniku radnih mesta („Službeni glasnik RS”, broj 48/18), kojom se utvrđuju šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Uredba o šifarniku radnih mesta stupa na snagu i primenjuje se od 30. juna 2018. godine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na katalogradnihmesta@mduls.gov.rs i 011/2685 397

Preuzmite:

1. april 2016.

PRIMENA ŠIFARNIKA RADNIH MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave se zahvalјuje korisnicima javnih sredstava koji su se u prethodnom mesecu obratili za podršku prilikom određivanja novih šifri radnih mesta. Informacije koje su u tom procesu dostavlјene Ministarstvu doprineće dalјem unapređenju Šifarnika. 

Želimo da zamolimo sve korisnike javnih sredstava da u narednom ciklusu unošenja podataka u Registar provere sve podatke koje unose, kao i da još jednom provere da li su dobro utvrdili nove šifre radnih mesta.

Nakon izvršene preliminarne provere unetih podataka za februar 2016. godine, utvrđeno je da je veliki broj korisnika javnih sredstava izvršio pogrešan odabir šifara, kao i da nije izvršio inoviranje ostalih podataka  za zaposlene  koji se unose u Registar. U narednom periodu  će biti izvršena detalјna analiza podataka za februar, a u maju mesecu će biti detalјno analizirana tačnost unetih podataka za april mesec 2016. godine.

Podaci koji se unose u Registar su od izuzetne važnosti za dalјi proces reforme javne uprave, pre svega, porcesa racionalizacije i sistema plata u javnom sektoru, zbog čega će Ministarstvo  preduzeti sve raspoložive mere kako bi se obazbedila tačnost unetih podataka. 

U cilјu podrške korisnicima javnih sredstava za pravilno unošenje podataka u Registar za april mesec, pripremlјen je pregled rezultata preliminarne analize sa najčešćim greškama, kao i pregled najčešćih pitanja i odgovori na njih, a koji se odnose na prvi ciklus prijavlјivanja u Registar prema novim šiframa.

Uputstvo o primeni Uredbe o šifaniku radnih mesta možete pogledati OVDE.


Izveštaj o preliminirnom pregledu podataka za februar 2016.

Najčešća pitanja i odgovore na temu šifarnika radnih mesta možete pogledti OVDE.


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je 12. februara 2016. godine, Vlade donela Uredbu o šifarniku radnih mesta („Službeni glasnik RS”, broj 12/16), kojom se utvrđuju šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Uredba o šifarniku radnih mesta je stupila na snagu 18. februara 2016. godine, a primenjuje se od 01. marta 2016. godine sa podacima za februar 2016. godine.

 • Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava
 • Uredba o šifarniku radnih mesta
 • Šifarnik radnih mesta
 • Uputstvo za primenu Uredbe o šifarniku radnih mesta
 • Prilog Uputstvu: Orijentaciona tabela sa uporednim prikazom radnih mesta


Za sve dodatne informacije i potrebnu podršku za primenu Uredbe, kontakt osoba u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je Aleksandra Branković i možete je kontaktirati na aleksandra.brankovic@mduls.gov.rs i 011/2685397.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama