MENI

Naslovna » Struktura » Sekretarijat ministarstva

Sekretarijat ministarstva

 Sekretarijat ministarstva

Sekretar ministarstva - Stanija Višekruna

Telefon : + 381 11 33 45 671
E-adresa: sekretarijat@mduls.gov.rs


Sekretarijat Ministarstva obavlja poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovska, finansijska, računovodstvena, informatička i administrativna pitanja; javne nabavke; planiranje rada i izveštavanje o radu Ministarstva; informisanje o radu Ministarstva i pristup informacijama od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; bezbednost i zdravlje na radu; tajnost podataka; poslove odbrane; rukovanje opremom; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom i druge poslove iz delokruga Sekretarijata.

U Sekretarijatu Ministarstva se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za pravne i finansijske poslove i
 2. Odsek za opšte i informatičke poslove.


Odeljenje za pravne i finansijske poslove

Načelnik Odeljenja - Tanja Ogrizović

Telefon : + 381 11 26 46 939
E-adresa: tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs


Odeljenje za pravne i finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: radnopravni status državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; unutrašnje uređenje Ministarstva (i organa uprave u sastavu Ministarstva); informisanje o radu Ministarstva i pružanje informacija od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; tajnost podataka; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Ministarstva; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki; ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom; planiranje i namensko trošenje sredstava za rad Ministarstva; izradu nacrta finansijskog plana; kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; poslove u vezi sa namenskim trošenjem sredstava koji se odnose na realizaciju projekata i druge poslove iz delokruga Odeljenja.


Odsek za opšte i informatičke poslove

Šef Odseka - upražnjeno

Telefon : + 381 11
E-adresa:


Odsek za opšte i informatičke poslove obavlja poslove koji se odnose na: bezbednost i zdravlje na radu i poslove odbrane; vođenje evidencije o poslovnom prostoru Ministarstva i saradnje sa Upravom za zajedničke poslove i drugim organima u vezi obezbeđenja korišćenja poslovnog prostora i opreme za potrebe Ministarstva; koordinacija rada vozača i evidencija službenih automobila; poslovi analize za potrebe nabavke usluga i dobara, za jednogodišnje i višegodišnje potrebe Ministarstva; priprema analiza i izveštaja o potrošnji goriva, telefonskih usluga, kancelarijskog materijala i ugostiteljskih usluga, kao i druge izveštaje iz delokruga Odseka; informatički poslovi i poslovi tehničke podrške i druge poslove iz delokruga Odseka.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama