MENI

Naslovna » Struktura » Sekretarijat ministarstva

Sekretarijat ministarstva

 Sekretarijat ministarstva

Sekretar ministarstva - Stanija Višekruna

Telefon : + 381 11 33 45 671
E-adresa: sekretarijat@mduls.gov.rs


Sekretarijat Ministarstva obavlja poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovska, finansijska, računovodstvena, informatička i administrativna pitanja; javne nabavke; planiranje rada i izveštavanje o radu Ministarstva; informisanje o radu Ministarstva i pristup informacijama od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; bezbednost i zdravlje na radu; tajnost podataka; poslove odbrane; rukovanje opremom; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom i druge poslove iz delokruga Sekretarijata.

U Sekretarijatu Ministarstva se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za pravne i finansijske poslove i
 2. Odsek za opšte i informatičke poslove.


Odeljenje za pravne i finansijske poslove

Načelnik Odeljenja - Tanja Ogrizović

Telefon : + 381 11 26 46 939
E-adresa: tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs


Odeljenje za pravne i finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: radnopravni status državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; unutrašnje uređenje Ministarstva (i organa uprave u sastavu Ministarstva); informisanje o radu Ministarstva i pružanje informacija od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; tajnost podataka; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Ministarstva; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki; ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom; planiranje i namensko trošenje sredstava za rad Ministarstva; izradu nacrta finansijskog plana; kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; poslove u vezi sa namenskim trošenjem sredstava koji se odnose na realizaciju projekata i druge poslove iz delokruga Odeljenja.


Odsek za opšte i informatičke poslove

Šef Odseka - upražnjeno

Telefon : + 381 11
E-adresa:


Odsek za opšte i informatičke poslove obavlja poslove koji se odnose na: bezbednost i zdravlje na radu i poslove odbrane; vođenje evidencije o poslovnom prostoru Ministarstva i saradnje sa Upravom za zajedničke poslove i drugim organima u vezi obezbeđenja korišćenja poslovnog prostora i opreme za potrebe Ministarstva; koordinacija rada vozača i evidencija službenih automobila; poslovi analize za potrebe nabavke usluga i dobara, za jednogodišnje i višegodišnje potrebe Ministarstva; priprema analiza i izveštaja o potrošnji goriva, telefonskih usluga, kancelarijskog materijala i ugostiteljskih usluga, kao i druge izveštaje iz delokruga Odseka; informatički poslovi i poslovi tehničke podrške i druge poslove iz delokruga Odseka.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama