MENI

Naslovna » Usluge » Davanje mišlјenja

Davanje mišlјenja

Odredbom člana 80. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10), propisano je da na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave dužni su da daju mišlјenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata, u roku od 30 dana (stav 1.); mišlјenja organa državne uprave nisu obavezujuća (stav 2.).


POSTUPAK ZA DOBIJANјE STRUČNOG MIŠLjENјA

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i Tarifom republičkih administrativnih taksi kao sastavnim delom Zakona, propisano je plaćanje takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišlјenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu u iznosu od 1.470,00 dinara, kao i takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišlјenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku u iznosu od 12.010,00 dinara.

Ako netaksiran ili nedovolјno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

MIŠLJENJA SEKTORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

 • Metodologija izrade dokumentacije za postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opštine
 • Mišljenje - Radnopravni status pomoćnika predsednika opštine
 • Mišljenje - Reizbor predsednika i zamenika predsednika opštine kao odbornika
 • Mišljenje - Prestanak funkcije zamenika predsednika opštine podnošenjem ostavke
 • Mišljenje - Primena i tumačenje članova 45, 50 i 51. Zakona o lokalnoj samoupravi
 • Mišljenje - Nadležnost privremenog organa u situaciji kada nisu izabrani izvršni organi JLS
 • Mišljenje - Da li je funkcija odbornika u SO spojiva sa funkcijom pomoćnika predsednika opštine
 • Mišljenje - Registracija opštine
 • Mišljenje - Primena Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
 • Mišljenje - Raspuštanje skupštine JLS u smislu čl. 85. ZoLS
 • Mišljenje - Primena Uredbe o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje
 • Mišljenje - Donošenje odluke o imenovanju izborne komisije JLS
 • Mišljenje - Organizacija i rad mirovnih veća
 • Mišljenje - Normativno uređenje pitanja u vezi mesne zajednice
 • Mišljenje - Volontiranje u Privrednom sudu i radno iskustvo
 • Mišljenje - Kvorum opštinskog veća
 • Mišljenje - Razrešenje predsednika opštine
 • Mišljenje - Mandat odbornika licu koje je razrešeno sa funkcije pomoćnika gradonačelnika
 • Mišljenje – Zakon o lokalnim izborima – primena odredbe čl. 56
 • Mišljenje – Odluke skupštine u vezi sa mandatom odbornika
 • Mišljenje – Sastav opštinskog veća
 • Mišljenje - Primena odredaba Zakona o lokalnim izborima
 • Mišljenje - Sazivanje i održavanje sednice SO od momenta raspisivanja lokalnih izbora do momenta konstituisanja skupštine
 • Mišljenje – Primena pojedinih odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi
 • MIŠLJENJA SEKTORA ZA DRŽAVNU UPRAVU, RADNO-PRAVNE ODNOSE I PLATE

 • Mišljenje - Jubilarna nagrada za zaposlene
 • Mišljenje - Minuli rad u JLS
 • Mišljenje - Minuli rad u javnoj službi - prelazak u JLS
 • Mišljenje - Dnevnice u zemlji i inostranstvu
 • Mišljenje - Dnevnice, službeni put
 • Mišljenje - Jubilarna nagrada za zaposlene 2
 • Mišljenje - Primena Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • Mišljenje - Pravo na jubilarnu nagradu
 • Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama