МЕНИ

Насловна » О министарству » Директори органа у саставу

Директори органа у саставу

Зоран Петровић

 Зоран Петровић

Зоран Петровић, директор- главни управни инспектор Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Рођен је 1953. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Београду, а на Правном факултету у Београду дипломирао је 1977. године.       

Радни однос засновао је 1977. године у Другом општинском суду у Београду у своjству судијског приправника.

Правосудни испит положио је 1979. године.

Од 1980. до 1995. године радио је у Општинској управи општине Палилула у Београду као стручни сарадник за имовинско правне послове, секретар Већа удруженог рада, шеф Одсека за за надзор над законитошћу рада ОУР и послове мале привреде у Комитету за привреду и финасије, секретар Секретаријата за скупштинске послове, помоћник Општинског секретара за управу, секретар Извршног савета, секретар Општинског секретаријата за управу и члан Извршног савета, као и секретар Скупштине општине и секретара Општинске управе општине Палилуа.

Од 1995. до 2002. године у Министарству правде Републике Србије обављао је послове саветника министра- начелника Одељења управне инспекције.

У Министарства за државну управу и локалну самоуправу  образованом 2002. године, наставио је да обавља послове начелника Одељења управне инспекције.

Решењем Владе Републике Србије од 10. јуна 2004. године постављен је за помоћника министра за државну управу и локалну самоуправу- Сектор за управни надзор.

У складу са Законом о државним службеницима, по спроведеном јавном конкурсу, решењем Владе од 28. децембра 2006. године постављен је на положај помоћника министра за државну управу и локалну самоуправу- Сектор за управни надзор, на пет година.

Решењем Владе 23. децембра 2011. године постављен је на положај директора- главног управног инспектора Управног инспектората Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, на пет година.

Решењем Владе од 23. августа 2012. године наставио је рад на положају директора- главног управног инспектора Управног инспектората Министарства правде и државне управе, а решењем Владе 24 број: 119-10010/2014 од 13. септембра 2014. године, наставља рад на положају у Управном инспекторату Министарства државне управе и локалне самоуправе, до истека мандата на који је постављен 23. децембра 2011. године.

Решењем Владе 24 број 119-12100/2016 од 19. децембра 2016. године постављен је на положај директора - главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе од 24. децембра 2016. године, на пет година.

Био је председник Комисије Министарства правде за припрему Програмског система за успостављање аутоматизованих бирачких спискова и обраду података у области држављанства на нивоу Републике Србије, председник Комисије Министарства правде за утврђивање стања у области личног статуса грађана у Републици Србији, члан Комисије Владе Републике Србије за праћење рада органа државне управе у вршење инспекцијског надзора, председник Радне групе за израду Закона о јединственом бирачком списку, председник Радне групе за израду Закона о управној инспекцији, председник Радне групе за израду Закона о инспекцијском надзору и председник Радне групе за израду Закона о радним односима у јединицама локалне самоуправе.

Од 1977. године био је члан Комисије за полагање државног стручног испита кандидата са вишом и високом школском спремом и испитивач за предмет Канцеларијско пословање, а од 2012. до 2016. године председник ове комисије и испитивач за предмет Канцеларијско пословање.

Од 2015. године члан је Одбора за координацију инспекцијског назора и руководилац Радне групе за унутрашњи надзор Координационе комисије за инспекцијски надзор.

Од 2016. године председник је Комисије за полагање испита за инспектора.

Објавио је следеће стручне радове: „Управна инспекција-специфичан облик контроле управе“ (1998- Правни живот);  „Улога управне инспекције у примени нових прописа у органима државне управе“(2006- Зборник радова међународног научног скупа- Београд); „Управна инспекција- инспектори који не кажњавају“- (2006-Реформатор- гласило запослених у државној управи); „Актуелна питања Закона о државним службеницима“ (2006.- Зборник радова Центра за радно и социјално право- Београд); „Примена Закона државним службеницима“ (2007- Зборник радова Центра за радно и социјално право-Београд; „Радни односи у државним органима“ (2008- Зборник радова Центра за радно и социјално право- Београд); „Нове надлежности и организација управне инспекције“ (2010-Зборник радова Центра за радно и социјално право-Београд). Рецензија за уџбеник „Управни надзор“ коаутора проф. Др Милана Влатковића и доц. Др Зорана Јовановића (Правни факултет Универзитета у Крагујевцу).

Ожењен је и отац једног детета.

 

Душан Стојановић

 Душан Стојановић

Душан Стојановић – директор Дирекције за електронску управу.

Рођен је 1975. године у Београду.

Завршио је Електротехнички факултет Универзитета у Београду, смер Информатика/ Рачунарски системи/Microsoft са дипломом MCSE (Microsoft Certified System Engeneer).

Поседује дипломе Центара за пројект менаџмент (ЦПМ) из више области Управљања пројектима.

Активни члан PMI (www.pmi.org) организације и њиховог огранка у Србији са функцијом директор за односе са професионалним организацијама (www.pmi-serbia.rs).

Бивши је спортиста, који је током спортске каријере играо кошарку за више клубова: ОКК Београд, КК „Астра Банка“, КК „Авала Ада“, КК „Звездара Олимп“ и др.

Након завршених студија радио је као стручњак за е-банкинг у Јавном предузећу „Пошта Србије“ Београд, у Дирекцији за електронско пословање (ЦеПП), а потом и као шеф службе за Техничку подршку и логистику. Поред редовних задужења у РЈ ЦеПП, радио је и као систем инжењер у Савезној канцеларији  за придруживање Европској Унији, Србије и Црне Горе.

Од 2006. године почиње да ради у Комерцијалној банци, где убрзо и напредује на место руководиоца Службе за управљање пројектима и активно учествује у изради Методологије за управљање ИТ пројектима Комерцијалне банке, као коаутор.

Јуна 2008. године, прелази у компанију King ICT d.o.o., која је највећи регионални систем интегратор ИТ услуга на просторима бивше СФРЈ, на позицију директора Пословне јединице Инфраструктура.

Од 2009. до 2013. године преузима позицију пројект менаџера на пројекту ДИЛС - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу, који Влада Републике Србије реализује из средстава зајма Светске банке/Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) у сарадњи Министарством рада и социјалне политике.

Од 2013. године је директор Управе за Дигиталну агенду, сада Дирекције за електронску управу.

Ожењен је, отац две ћерке.

 Врх стране
 е Управа  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ еЗУП  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији  Реформа јавне управе  Партнерство за отворену управу  Инспекцијски надзор  Јавне набавке